интервю

МЗ прави тази здравна карта заради ПВУ

14-09-2023 08:38
Но ние искаме цялостна промяна на философията й, това е възможно само чрез актуализация на ЗЛЗ, казва доц. Антон ТоневМЗ прави тази здравна карта заради ПВУ
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com

Преди десетина дни стана ясна новата Методика, по която ще се прави Националната здравна карта. Оказа се, че с нея вместо да се намаляват леглата за активно лечение в болниците, те се увеличават. Тази седмица поста си напусна зам. министърът, който бе в основата на изготвянето й – д-р Бойко Пенков. Има ли връзка между двете събития, каква е философията на управляващите за болничното преструктуриране и има ли разнобой, попитахме доц. Антон Тонев. Той е един от основните здравни в „Продължаваме промяната" и едновременно с това е съветник на здравния министър проф. Христо Хинков .

- Доц. Тонев, съвсем скоро МЗ остана без един зам. -министър, а малко преди това беше публикувана методиката за изработване на нова здравна карта, има ли връзка между двете събития?

- Не ми е известно. Аз лично не съм участвал в обсъжданията на работата на отделните заместник-министри, нямам такива правомощия.

- Бяхте ли запознат със самата методика като съветник на министъра?

- Да, участвал съм в обсъжданията й като част от политическия кабинет и съм изразил свои опасения, че във всички свои политически послания до сега сме изразявали мнение как критерии като брой легла не могат да бъдат увеличавани до безкрайност. Активното болнично легло от страна на пациента е най-удобната форма за получаване на здравна услуга, за лекаря също – предоставя достатъчно време и средства за проверка на всички възможни хипотези, но за съжаление това е и най-скъпата възможна форма. А съвременното здравеопазване освен удобно, трябва да е и ефективно, което на разбираем език означава, че с определени инвестирани средства трябва да се постига максимално количество здравен продукт. Само така, в съвременната галопираща от иновации медицинска и фармацевтична среда ще можем да си позволяваме навреме получаването на всички нови технологии и молекули. Добрият здравен мениджмънт ще става все по-важен за постоянното подобряване на резултати те в здравеопазването. Оптимизирането на броя болнични легла, лечението върху които е най-скъпото във всяка здравна система, е предпоставка парите да ни стигат за всичко най-ново и модерно.

- В тази връзка обсъждахте ли какъв е максималният брой болнични легла за България, както и каква е възможността ни да ги обезпечим, защото, предполагам, ще се съгласите, че има разлика между болнично легло и креват?

- Разбира се. Инструментът, който трябва обективно да казва колко да са болничните легла е Националната ни здравна карта. Това е инструментът, който трябва да обобщава какви са нуждите от здравни услуги и да поставя рамка, в която да се описва ангажиментът на държавата за предоставянето им. От там ще следва и планирането на какви и какъв вид лечебни заведения да осигуряват необходимата достъпност . В момента се създава национална здравна карта, тъй като този процес е част от условията за получаване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) .

- След като се оказа, че се предвиждат повече легла, отколкото дори имаме в момента, няма ли да претърпи промени Методиката?

- Има различни гледни точки за самата здравна карта. Според едната, картата трябва да е моментна снимка на сегашното състояние на системата ни, или това, което се разбира под термина „snapshot", a втората част от картата трябва да описва определена прогноза или "forecast" . По този начин би се създал един нов инструмент , който ние наричаме динамична здравна карта и тя ще показва как би трябвало да изглежда здравната ни системата в бъдеще. Със сегашната карта, която е регламентирана в законодателството, ние виждаме и описваме само ретроградно, какво е било досега, без да можем да прогнозираме в каква посока ще се променя тя. Нещо като да ни казват по телевизията какво е било времето...вчера.

- Това не е точно така – в ЗЛЗ съвсем ясно се казва, че сега здравната карта дава, както моментна снимка на системата, така и яснота за потребностите на база населението на България.

- Да, но не дава възможност да се създаде план за развитието й по някакъв критерий – например намаляване на население или на дадени услуги, така че да прогнозира какви ще са потребностите в бъдеще .

- И към момента НЗК може да се актуализира при нужда, но въпросът е друг – защо първо не сте променили закона, за да пр авите динамична карта?

- Така е, законови промени все още няма, но ние ясно заявяваме какво искаме да направим. В същото време обаче правим и здравна карта по сегашната нормативна база, която трябва да се изработи поради причини, споменати досега.

- Какво следва оттук нататък?

- При това законодателство методиката, която вече е утвърдена, вероятно ще бъде работещият документ, който е нужен в момента. При промяна на законодателството вероятно ще се създадат предпоставки за изработване на нова методика.

- Защо правите карта, която ще увеличи болниците и болничните легла, след като в управленската си програма заявихте обратното – че ще ги намалявате?

- За да се промени законодателството е нужно да се постигне съгласие с останалите партии, а част от законите в управленската програма са получили такова потвърждение и те се изработват и входират в парламента. Но за друга част от законите предстои да се постигне съгласие и ЗЛЗ в частта си за здравна карта е един от тях . Сега предстои промените за здравната карта да се изговорят между двете управляващи коалиции, аз съм участвал в дискусии с представители на ГЕРБ, предстои те да се формализират, за да можем да представим нов вариант на този раздел в закона.

- Добре, дотогава няма ли да спрете изработването на сегашната карта?

- Не можем да ставаме заложници на бъдещи добри намерения, особено в това несигурно и турболентно , да добавим, и предизборно време. Трудно се дават гаранции за бъдещи законодателните промени, а изпълнителната власт трябва да работи според действащата нормативна уредба.

- Тогава пак се връщаме на въпроса – защо се заложиха повече легла, отколкото в предишната, след като населението е намаляло?

- А аз ще се върна на отговора, че според мен методиката е следствие от възможностите на сегашното законодателство, пречупено през сроковете, необходими за получаване на средствата по ПВУ.

- До каква степен реализирането на ПВУ и усвояването на средства зависи от здравната карта?

- За да се максимизират получените суми по ПВУ, трябва да изпълним всеки един проект, заложен в програмата.

- За да се усвоят средствата обаче, трябва да има още здравна стратегия и концепция за болнично преструктуриране, докъде сте с тези документи?

- Има междуведомствена работна група, която работи по тези въпроси, доколкото ми е известно до края на септември трябва да приключи работа и по двата документа, и те да бъдат внесени в Министерския съвет.

- Те ще имат ли публично обсъждане или ще се приемат като Методиката?

- И двата документа ще станат публични, след като бъдат приети от МС, като след това здравната стратегия ще бъде внесена за обсъждане в парламента.

- Ще има ли приватизация на областни болници?

- Ръководството ни изрази такава възможност и тя действително трябва да бъде обсъждана. В момента въпросните болници се намират в забранителен за приватизация списък и, за да се случи това, някоя от тях първо трябва да бъде извадена от него. Друг начин е това да се получи чрез промени в някои закони - за публичните предприятия и за лечебните заведения, да се промени концепцията за управление на болниците в България. Сегашните механизми имат своите пороци, натрупани във време на преход и настройване на здравната ни система към новите условия. В момента сякаш е скъсана връзката между принципал и директор. Все по-често ни се струва, че директорът на една болница се грижи повече за финансовото здраве на принципала си, отколкото за това на лечебното заведение. Или пък на работещите в него. А сега си представете, че вместо да избиран от един човек или в най-добрия случай - от жури от няколко човека, които след избора веднага изчезват като такъв колективен орган, всеки директор бива избиран от служителите на лечебното заведение, които като подписали безсрочни трудови договори, се явяват функционални съсобственици на лечебното заведение – ерго имат най-голям стимул то да е устойчиво и да се развива. И министърът, и общинският съветник са все постове, заемани от хора с временни трудови правоотношения, и това намалява стимула им за добри дългосрочни резултати.

- Имате ли информация дали от началото на годината досега МЗ е одобрило нови болнични легла и структури, както и колко?

- Доколкото ми е известно, има одобрени от предходния здравен министър – д-р Асен Меджидиев и то в края на мандата му. Нещо, което ще се окаже запазена марка за служебното правителство. Леглата са одобрени за съществуващи болници, но на нов адрес в различни градове, доколкото знам в Ст. Загора и Враца.

- Защо се получи това политическо напрежение и защо е трудно да се постигне единен план за намаляване на болниците и леглата им?

- Всички наблюдаваме как се променят политическите действия и обществените нагласи във времена, предшестващи избори. Тогава политическите партии стават доста по-агресивни. Градивните времена идват след това, това е и причината, поради която законодателят е дал поне 4-годишни мандати на управление да се създава и гра ди. Трябва да изчакаме преминаването на местните избори, когато силата на аргументите ще надделява над силата на политическите послания.

- Да, но с методиката отново се върви в обратния път – тя е занижена от 70 на 60 процента?

- Използваемостта на леглата, според мен, може да стане една бъдеща основа на, както вече споменах, динамичната здравна карта. Представете си ситуация, при която предварително е заложена определена стойност на използване на болничните легла, да кажем 75%. При поддържане на използваемост на леглата около 50-те процента, както е досега, да се дава възможност за редукция на броя легла и прехвърлянето им в здравни заведения или райони, в които има по-висока използваемост. Високата използваемост, близо до 85 или 90% може пък да се превърне в основно условие за подаване на заявление за разкриване на нови услуги или легла. Всички сме чували мантрата, че „парите следват пациента". Това е вярно, но трябва да бъде довършено с продължението, че от своя страна, „пациентите следват лекаря". Иска ми се да видя мениджър на държавна болница, вместо да мисли какви договори за обществени поръчки с една оферта да сключи, по-скоро да обикаля останалите здравни заведения и да предлага по-добри условия на работещите добри лекари там. Или пък медицинските университети - на информативни срещи с новозавършващите шестокурсници . Точно както правят мениджърите на частните болници.

- Има ли срок, който сте заложили за приемане на тези промени в ЗЛЗ?

- Това зависи от нашите не - коалиционни партньори от ГЕРБ, в момента, в който постигнем съгласие по идеите, проектът ще постъпи в НС и ще започнем да коментираме тази нова динамична карта.

- И ако се приемат промените в ЗЛЗ, отново ще се прави здравна карта?

- Да, но, ако не се приемат промените, ще разполагаме с тази здравна карта, която сега прави МЗ и която е нужна за ПВУ.

- Постът на д-р Пенков все още е вакантен, знаете ли кой ще го заеме, вие сред кандидатите ли сте?

- До момента такава информация не е достигала до мен, в правомощията на премиера на България академик Денков е да вземе решение как да бъде допълнен екипът на проф. Хинков след разговори с него.


Използваемостта на леглата е под 50% в 11 области

Използваемостта на леглата е под 50% в 11 области

Ако проектът на промени в ЗЛЗ на здравното министерство се приеме, вероятно там би трябвало да последва преструктуриране

Десният мираж на болнична реформа

Десният мираж на болнична реформа

Обявените намерения на властите за промени в ЗЛЗ и в Методиката за нова здравна карта са по-скоро обезкуражаващи

Нов адрес на болница ще се разрешава от МС

Нов адрес на болница ще се разрешава от МС

Мораториум за нови дейности и клиники ще има най-късно до юни, докогато трябва да е приета новата здравна карта, предвиждат идеите на МЗ за промени в ЗЛЗ

47 заповеди за нови дейности и болници

47 заповеди за нови дейности и болници

Пет от тях са за разкриване на структури на друг адрес, като най-голямата от тях е за „Сърце и мозък" в Ст. Загора, показват данните на МЗ

Здравната карта трябва да определи потребностите от легла

Здравната карта трябва да определи потребностите от легла

Септември се оказа важен за здравеопазването, през него стана ясна методиката за новата здравна карта, а след броени дни трябва да влязат в сила и нови правила за реимбурсация на онколекарствата. Готова ли е здравната каса да се справи с всички тези отговорности, попитахме нейния управител Станимир Михайлов.

Завишаването броя на леглата е като подвижни пясъци

Завишаването броя на леглата е като подвижни пясъци

Кой носи вина за дефицита на лекарства, защо не се спира криминалния реекспорт и какво мисли за идеите на проф. Христо Хинков за реформа на болничната помощ, попитахме проф. Асена Сербезова в качеството й на пръв здравен министър на „Продължаваме промяната".

Не можем да съкратим легла по административен път

Не можем да съкратим легла по административен път

Ясна е Методиката, по която ще се прави Националната здравна карта. Kаква е философията за болничното преструктуриране и има ли разнобой с управленската програма, попитахме д-р Александър Симидчиев от „Демократична България".

Нужни са спешни мерки за преструктуриране на болниците

Нужни са спешни мерки за преструктуриране на болниците

Селективният подбор при договарянето с НЗОК може да отсее излишните и неефективни структури, без значение от тяхната форма на собственост, казва д-р Ивелина Георгиева

Съобразявам се с решението на премиера

Съобразявам се с решението на премиера

От негова гледна точка реформите в здравеопазването не са в необходимата степен активирани, каза здравният министър проф. Христо Хинков
Освободиха д-р Бойко Пенков от МЗ

Освободиха д-р Бойко Пенков от МЗ

Решението е взето заради бавни темпове на работа, обясниха от Министерския съвет, но то дойде и след въпроси за новата Методика за здравната карта, с която се увеличават болничните легла
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ