Реклама

Общи Технически изисквания към създаването на рекламните материали:

 

Фонът на банера да е солиден обект или цвят.

Всички линкове следва да бъдат имплементирани в елемент „button” с вграден clickTAG и target=“_blank“ (ако бутонът се съдържа в друг елемент се задава _root.clickTAG). Кодът в ActionScript 1 и ActionScript 2 представлява:

 

on (release) { getURL(_root.clickTAG, "_blank"); }

 

Ако банерът съдържа звук:

 

Звукът се стартира само след действие на потребителя.

Задължително е наличието на бутон за спиране и пускане на звука, като по подразбиране състоянието на бутона е „спрян” (без звук – Mute).

 

Ако банерът съдържа видео:

 

Видеото не трябва да стартира автоматично при зареждане на банера, а само след действие от страна на потребителя. Видеото трябва да отговаря на всички критерии, описани за in Banner Video(TVC).

 

Необходими файлове и срокове:

 

Готовите банери се предават във формат *.SWF публикувани за Flash Player 9 като към тях са приложени всички работни *.FLA файлове.

Всички шрифтове, използвани в работния *.FLA файл.

 

Всички банери, които се предават като HTML или JS (JavaScript) код или съдържат имплементирани скриптове към външни (трети) системи за отчитане на статистики, минават през предварително одобрение на съдържанието и функционалността от екипа на Clinica.bg.

 

Всички необходими файлове и материали се предават най-малко 2 (два) работни дни преди началото на кампанията. 2

 

 

 

Рекламни формати:

Standard Banners

 

 

Име на формата: 300x250 /Medium Rectangle/

Описание на формата:

Стандартен банер формат, който може да бъде анимиран или статичен.

(IAB Standard: Universal Ad Package)

 

Налични позиции: Горната част на дясна колона във всички страници на сайта Clinica.bg.

Технически изисквания:

 

Размер: 300х250px

Файлов тип: swf, jpg, jpeg, png, gif, html

Максимална тежест: 75 KB

 

banner 300x250

 

 

 

 

Име на формата: 300x600 /Half Page/

Описание на формата:

Стандартен банер формат, който може да бъде анимиран или статичен.

(IAB Standard: Universal Ad Package)

 

Налични позиции: Горната част на дясната колона във всички страници на сайта Clinica.bg.

 

Технически изисквания:

Размер: 300x600px

Файлов тип: swf, jpg, jpeg, png, gif, html

Максимална тежест: 75 KB 3

 

banner 300x600

 

 

 

 

Име на формата: 980x200 /Megaboard/

Описание на формата:

Стандартен банер формат, който може да бъде анимиран или статичен.

 

Налични позиции: над хедъра на всички страници на сайта Clinica.bg.

 

Технически изисквания:

Размер: 980х200px.

Файлов тип: swf, jpg, jpeg, png, gif, html

Максимална тежест: 75 KB

 

Megaboard

 

 

 

 

 

Име на формата: 1200x200 /Megaboard II/

Описание на формата:

Стандартен банер формат, който може да бъде анимиран или статичен.

 

Налични позиции: над хедъра на всички страници на сайта Clinica.bg.

 

Технически изисквания:

Размер: 1200х200px.

Файлов тип: swf, jpg, jpeg, png, gif, html

Максимална тежест: 75 KB

 

Megaboadr II

 

 

 

 

 

Име на формата: 728x90 /Leaderboard/

Описание на формата:

Стандартен банер формат. (IAB Standard: Universal Ad Package)

анимиран или статичен.

 

Налични позиции: над хедъра на всички на всички страници на Clinica.bg.

 

Технически изисквания:

Размер: 728х90px.

Файлов тип: swf, jpg, jpeg, png, gif, html

Максимална тежест: 75 KB 4

 

Leaderboard

 

 

 

 

 

Име на формата: 468x60 /Half Banner/

Описание на формата:

Излъчва се във вътрешна страница при четене на статия в средна колона под статията/галерията.

 

Налични позиции: Само вътрешни страници на clinica.bg.

 

Технически изисквания:

Размер: 468х60px

Файлов тип: swf, jpg, jpeg, png, gif, html

Максимална тежест: 50 KB

 

 


 

Rich Media Banners


 

Име на формата: In Banner Video (TVC)

Описание на формата:

Видео съдържание, което може да бъде имплементирано във всеки от стандартните банерни формати.

Видео съдържание е възможно да бъде внедрено и в разгънатата част на форматите

Side Kick, Push Down, Slider, както и в Transition Page.

 

Налични позиции: Всички налични позиции на съответните изходни формати.

 

Технически изисквания:

Размер: максимален размер в пиксели , спрямо размера на изходния формат.

Файлов тип: swf, html.

Видео файлът трябва да бъде във формат “*.flv”

Максимална тежест на изходния формат-спрямо техническите изисквания на медията за съответния формат

Максимална тежест на видео файла – 2 MB.

 

Допълнителни изисквания:

Видеото стартира автоматично, без звук. Задължително е наличието на бутони, контролиращи възпроизвеждането му: пусни (Play), пауза или стоп (Pause или Stop). Тези два бутона могат да бъдат обединени в един, който променя състоянието си. Задължително е наличието на бутон за спиране и пускане на звука (Mute). Видео 5

 

съдържанието в банера трябва да се зарежда от URL адрес чрез методи и технологии за стрийминг. Не се допуска вграждане на видеото директно в изходния *.SWF файл.

 

In banner

 

 

 

 

 

 

Име на формата: Expandаble banner

Описание на формата:

Rich Media формат, при който стандартен банер увеличава размерите си след интеракция от страна на потребителя чрез преминаване на курсора върху рекламната площ на банера или иницииране на клик върху него.

Разпъващата се нестандартната част е с правоъгълна форма и с непрозрачен фон.

Задължително е изписването на дума/знак в стандартния банер, указващи че банерът увеличава размера си. Двете части на банера , стандартна и нестандартна се предоставя като един файл.

Разширената част на банера може да представлява анимиран банер или да съдържа видео, отговарящо на всички критерии, описани за In Banner Video(TVC).

 

Налични позиции: Всички налични позиции на стандартните рекламни формати в сайта Clincia.bg.

 

Технически изисквания:

Размер на стандартната част: 300x250,980х200, 300х600 и 728x90

Площ на разгъване на нестандартната част спрямо желания изходен формат:

300x250 -> 600х250

300X250->300X500

980х200 -> 980х400

300х600 -> 600х600

728х90 -> 728х180

Файлов тип: swf, html

Максимална тежест: 150 KB общо за стандартната и нестандартната част.

 

Expandable banner

 

 

 

 

 

Име на формата: Floating banner

Описание на формата:

Rich Media рекламен формат, при който след зареждане, обособен фрагмент от рекламата, преминава над съдържанието на сайта и се прибира в стандартна рекламна позиция. Може да се рестартира с бутон "Виж отново", позициониран в стандартния банер, след приключване на визуализацията или да бъде затворен преди това с бутон "Затвори Х”, поставен в нестандартната или стандартната част на банера.

Форматът се излъчва не повече от един път на ден на уникален потребител. 6

 

Налични позиции: Всички налични позиции на стандартните рекламни формати в сайтa Clinica.bg.

 

Технически изисквания:

Размер на стандартната част: 300x250px, 980х200px, 300х600px и 728x90px

Площ на реализиране на нестандартната част , спрямо избрания изходен формат:

300x250px -> 800х500px

980х200px -> 980х400px

300х600px -> 800х600px

728х90px -> 980х400px

Файлов тип: swf, html

Максимална тежест: 150 KB общо за стандартната и нестандартната част.

Максимална продължителност на разширяването: 6 sec.

Стандартната и нестандартна част на банера следва да бъдат подадени като един файл.

 

Floating

 

 

 

 

 

Име на формата: Side Kick

Описание на формата:

Rich Media рекламен формат , който е съставен от начален стандартен банер (с изкл. на sticky) и нестандартна част. След интеракцията върху стандартния банер от страна на потребителя, се визуализира нестандартната част с рекламно изображение, която избутва сайта в ляво.

В нестандартната част на банера трябва да присъства задължителен бутон "Затвори" или „Обратно към сайта”.

 

Налични позиции: Всички налични позиции на стандартните рекламни формати в сайтa Clinica.bg.

 

Технически изисквания:

Размер на стандартната част: 300x250px, 300x600px и 980x200px

Размерна нестандартната част: не по-голям от 700x700px

Файлов тип: swf, html

Необходими файлове: 2 бр. – за стандартната и нестандартната част

Максимална тежест на стандартната част: 75 KB

Максимална тежест на нестандартната част: 150 KB

 

Side Kicks

 

 

 

 

Име на формата: Portrait

Описание на формата:

Rich Media рекламен формат, който дава възможност за множество различни интеракции, включва различни модули, чрез които се промотира дадената марка или продукт. 7

Модулите могат да варират в широка гама: галерия със снимки, видео, модул за социални мрежи, поле за представяне на продукта, модул с карта, ваучер, анкета, тест, модул с възможност за предлагане и закупуване на билети за различни събития и възможност за блок с динамично съдържание (RSS).

 

Налични позиции: Горната част на дясната колона във вътрешните страници на Clinica.bg.

 

Технически изисквания:

Размер на контейнера: 300px ширина, 1050px височина

Файлов тип: swf, html

Максимална тежест: 150 КВ ( 50 КВ за всеки модул ); максимум 200 КВ за динамично съдържание на всеки модул (не включва видео)

Максимална тежест на видео съдържанието: 2 MB

Максимален bit rate на видео съдържанието: 750 kbps

 

Допълнителни изисквания:

Модулите не могат да бъдат пренареждани. Водещият блок е с най-големи размери, следван от двата по-малки.

При наличие на видео, то не трябва да стартира автоматично при зареждане на банера, а само след действие от страна на потребителя. Видеото трябва да отговаря на всички критерии, описани за in Banner Video(TVC).

 

Portrait

 

 

 

 

 

Име на формата: Pushdown

Описание на формата:

Rich Media рекламен формат, в който банерът се появява в сгънато състояние. Изходна позиция e от позиция megaboard - първоначално може да се визуализира с размери 980х90px или 980х200px. Разширяването на банера може да се осъществи автоматично или след потребителско действие (преминаване на курсора на мишката върху рекламната площ на банера или след клик върху бутон за уголемяване). Съдържанието на страницата се избутва под рекламния елемент и постепенно се сгъва след не повече от 10 секунди.

Форматът се излъчва не повече от един път на ден на уникален потребител.

 

Налични позиции: Всички сатраници на сайта Clinica.bg.

 

Технически изисквания:

Размер на неразгънатата част: 980х90 или 980х200

Размер на разгънатата част: не по-голям от 980х600

Файлов тип: swf, html

Максимална тежест: 150КB 8

Максимална продължителност на разширяването: 10 sec.

 

Допълнителни изисквания:

Допуска се рестартиране с бутон "Виж отново", позициониран в стандартния банер, след като е приключил или да бъде затворен преди това с бутон "Затвори Х”. Разширената част на банера може да представлява анимиран банер или да съдържа видео, отговарящо на всички критерии описани за In Banner Video (TVC).

 

Pushdown

 

 

 

 

 

 

Име на формата: Wallpaper+300x250 или Wallpaper +980x200/ 1200x200

Описание на формата:

Визията на рекламодателя обхваща пространството от двете страни на сайта+ стандартен банер 300x250 или двете страни на сайта+ стандартен банер 980x200/1200x200. Двата банера се излъчват едновременно.

 

Налични позиции: Всички сатраници на сайта Clinicа.bg.

 

Технически изисквания:

Необходими файлове: 2 бр. – 1 за Wallpaper, 1 за стандартен банер 300x250, 980x200 или 1200x200

Размер на стандатния банер: 300x250/980x200/1200x200

Файлов тип за стандартен банер: swf, jpg, jpeg, png, gif, html

Максимална тежест за стандартен банер: 75 KB

Размер на Wallpaper: Не по-широк от 1920px. Важните елементи трябва да бъдат позиционирани максимум до 120px встрани от ширината на сайта (1200px). Видимата част на wallpaper започва от 1200px.

Файлов тип/ове/ за Wallpaper: jpg, jpeg, png, gif

Максимална тежест за Wallpaper: 250 KB

 

Допълнителни изисквания:

Изображението в Wallpaper задължително да прелива в солиден цвят в долната си част при позициониране в горната част на екрана.

Изображението в Wallpaper задължително да прелива в солиден цвят в горната си част при позициониране в долната част на екрана.

Предоставяне на Wallpaper в работен формат *.PSD (Adobe Photoshop) или друг, съвместим с програмите от пакета Adobe Creative Suite 4 Design Preimium. 9

 

Wallpaper I

 

 

 

 

Име на формата: П-Wallpaper +300x250

Описание на формата:

Визията на рекламодателя обхваща пространството над хедъра на сайта и по продължение на двете му вертикалини страни + стандартен банер 300х250.Двата формата се излъчват синхронизирано.

 

Налични позиции: Всички страници на сайта Clinica.bg.

 

Технически изисквания :

Необходими файлове: 2 бр. – 1 за Wallpaper, 1 за стандартен банер 300x250

Размер на стандатния банер : 300x250px

Файлов тип за стандартен банер 300x250: swf, jpg, jpeg, png, gif, html

Максимална тежест за стандартен банер 300x250: 75 KB

Размер на Wallpaper: Не по-широк от 1200px. Важните елементи трябва да бъдат позиционирани максимум до 120px встрани от ширината на сайта (1200px). Височината на П- частта на Wallpaper не трябва да надвишава 150px.

Файлов тип/ове/ за Wallpaper: jpg, jpeg, png, gif

Максимална тежест за Wallpaper: 250 KB

 

Допълнителни изисквания:

Изображението в Wallpaper задължително да прелива в солиден цвят в долната си част при позициониране в горната част на екрана.

Изображението в Wallpaper задължително да прелива в солиден цвят в горната си част при позициониране в долната част на екрана.

Предоставяне на Wallpaper в работен формат *.PSD (Adobe Photoshop) или друг, съвместим с програмите от пакета Adobe Creative Suite 4 Design Preimium.

 

Wallpaper II

 

 

 

 

 

Име на формата: H-Wallpaper

Описание на формата:

Визията на рекламодателя обхваща пространството от двете страни на сайта+хоризонтална фаша под хедъра на сайта (с височина до 200px), върху която може да се позиционира 1200x200 Двата банера се сервират едновременно.

 

Налични позиции: Всички страници в сайта Clinica.bg.

*За визуализация на формата в сайта, виж темплейтите на https://clinica.bg/reklama 10

 

Технически изисквания :

Необходими файлове: 2 бр. – 1 за Wallpaper, 1 за стандартен банер 1200x200(незадължителен).

Размер на стандартен банер: 1200x200px

Файлов тип за стандартен банер 1200x200: swf, jpg, jpeg, png, gif, html

Максимална тежест за стандартен банер 1200x200: 75 KB

Размер на Wallpaper : Не по-широк от 1200px. Важните елементи трябва да бъдат позиционирани максимум до 120px встрани от ширината на сайта (1200px).

Файлов тип/ове/ за Wallpaper: jpg, jpeg, png, gif

Максимална тежест за Wallpaper: 250 KB

 

Допълнителни изисквания:

Изображението в Wallpaper задължително трябва да прелива в солиден цвят в долната си част при позициониране в горната част на екрана.

Изображението в Wallpaper задължително трябва да прелива в солиден цвят в горната си част при позициониране в долната част на екрана.

Предоставяне на Wallpaper в работен формат *.PSD (Adobe Photoshop) или друг, съвместим с програмите от пакета Adobe Creative Suite 4 Design Preimium.

 

wallpaper III

 

 

 

 

 

 

Име на формата: Transition Page

Описание на формата:

Междинна рекламна страница, която се отваря преди зареждането на определен интернет сайт. При липса на интеракция от страна на потребителя Transition page се затваря автоматично след не повече от 7 секунди.

След затварянето на нестандартния рекламен формат се излъчва банер 300x250 на същия рекламодател. Допустимо е форматът да съдържа видео, което трябва да отговоря на всички критерии, описани в In Banner Video.

Transition page се излъчва веднъж на уникален потребител, дневно.

 

Налични позиции: всички сатраници на сайта Clinica.bg.

 

Технически изисквания:

Размер на Transition Page: 980x600px

Размер на стандартната част в която се затваря Transition Page: 300x250px

Файлов тип: swf, html

Необходими файлове: 1файл за Transition Page и 1 файл за стандартната част която остава след затварянето на Transition Page.

Максимална тежест наTransition Page: 150 KB 11

 

Максимална тежест на стандартната част която остава след затварянето на Transition Page: 75 KB

Максимална продължителност на Transition Page: 7секунди ,след което рекламата се затваря автоматично.

 

Допълнителни изисквания:

Задължително наличие на бутон „Затвори“, който затваря Transition Page и зарежда желаната страница на сайта.

 

Transition page

 

 

 

 

 

Име на формата: Slider

Описание на формата:

Формат, съставен от две части : начален с размери 980х100px, който се излъчва в долната част на сайта върху неговото съдържание и втора, нестандартна част с размери 980х600px.

Двата формата се излъчват последователно. След интеракция върху бутон „Виж още”/ „Отвори”, позициониран върху началният формат , се визуализира втора нестандартна част, която изтласква целия сайт в ляво и зарежда рекламно изображение с размери 980х600pх.

При липса на действие от страна на потребителя, началният формат се затваря автоматично след не повече от 10 секунди.

 

Налични позиции: всички сатраници на сайта Clinica.bg.

 

Технически изисквания :

Размер на началния формат: 980px ширина, 100px височина

Размер на нестандартната част: 980px ширина, 600px височина

Файлов тип: swf, html

Необходими файлове: 1 файл за началния формат и 1 файл за нестандартната част

Максимална тежест за началният формат: 75 KB

Максимална тежест на нестандартната част в която се разширява началния формат: 150 KB

 

Допълнителни изисквания:

Задължително наличие на бутон , който указва възможността за разширяване на банера в началния формат.

Задължително наличие на бутон „ Обратно към сайта“ или ”Затвори”, който затваря нестандартният рекламен прозорец и връща потребителя обратно в съответния сайт.

Допуска се имплементирането на видео съдържание в нестандартната част на банера, като се следват всички изисквания, посочени в In Banner Video. 12

 

 

 

Adopted formats

 

 

Име на формата: Cut In + стандартен банер 300x250

Описание на формата:

Представяне на кампания на един рекламодател посредством два синхронизирани банера Cut in и стандартен банер 300х250. Cut in банера се визуализира в долната част на сайта, върху съдържанието му. След интеракция върху бутон „Затвори” на нестандартния формат, се визуализира стандарната банер позиция.

Необходимо е задължително присъствие на бутон “Затвори” в нестандартната част на формата (Cut in). При липса на действие от страна на потребителя, Cut In банера се затваря автоматично след не повече от 10 секунди.

 

Налични позиции: всички сатраници на сайта Clinica.bg.

 

Технически изисквания :

Необходими файлове: 1файл за Cut in банер и 1 файл за стандартен банер.

Максимална тежест на Cut in банера: 75 KB

Максимална тежест на стандартния банер: 75 KB

Максимални размери на Cut in банера: 980x150px

Максимална продължителност на Cut in банера: 10 секунди

 

Допълнителни изисквания:

Задължително наличие на бутон „Затвори“, който затваря Cut in банера.

 

Cut-in

 

 

 

 

 

Име на формата: iBug

Описание на формата:

Статичен или анимиран рекламен формат, който при зареждане на страница на избран сайт се появява близо до скрол лентата на браузъра в долен десен ъгъл на екрана.

Банерът се затваря автоматично след не повече от 10 секунди, при липса на интеракция от страна на потребителя.

 

Налични позиции: Всички страници на сайта Clinica.bg.

Технически изисквания : Максимална тежест на iBug банера: 75 KB Препоръчителни размери: 360px ширина, 160px височина Файлов тип: swf, jpg, jpeg, png, gif, html

 

Допълнителни изисквания:

Задължително е iBug банера да съдържа бутон “Затвори" 

 

iBug

Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ