Интервю

Здравната карта трябва да определи потребностите от легла

28-09-2023 06:17
Лечебните заведения се справиха с подаването на информация за верифицирането на онколекарствата, миналата седмица проблеми имаха само 4, казва Станимир МихайловЗдравната карта трябва да определи потребностите от легла
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com

Септември се оказа важен за здравеопазването, през него стана ясна методиката за новата здравна карта, с която се увеличава таванът на броя легла в болниците, както и че ще се разчита основно на НЗОК да ограничи разрастването на лечебните заведения. След броени дни трябва да влязат в сила и нови правила за реимбурсация на онколекарствата. Готова ли е здравната каса да се справи с всички тези отговорности, какви са очакванията за бюджета на фонда догодина и как ще се контролират средствата в него, попитахме нейния управител Станимир Михайлов.

- Г-н Михайлов, болниците вече ще получават 279 млн. лв. на месец от НЗОК, какви са очакванията ви за разпределение на средствата между публичните и частните лечебни заведения, обаче, защото първите обикновено не успяват да усвоят бюджетите си?

- Очакванията са, че на индивидуално ниво ще бъдат предложени същите стойности, както и досега. Тези индивидуални лимити ще бъдат анализирани и, ако е необходимо, ще се направят промени. И досега е имало казуси, в които директорите на РЗОК предлагат промени в лимитите на някои болници, но те са били малко на брой и за малки суми. Занапред ще очакваме да видим още по-ясно какви са основанията за това преразпределение и ако има такива, Надзорният съвет ще ги одобри.

- Лимитите се формират на база отчетена дейност, но все по-често се появяват съмнения доколко тя е реално извършена, ще има ли по-добър контрол, за да има сигурност, че се плаща за реално лекувани хора, а не за отчетени случаи?

- Да, в момента правим такъв анализ и след като сме готови с окончателното си предложение, първо ще го представим на Надзорния съвет. След одобрение от негова страна ще можем да дадем повече подробности. Смятаме, че дигитализацията на медицинските и финансово-отчетните документи, създаването на информационната система НЗИС и изграждането на комуникациите с тази система предлагат възможност за значително разширяване на възможностите на контрола, осъществяван от НЗОК. Съдействието от страна на здравноосигурените лица за уточняване на факти и обстоятелства във връзка с дейността на изпълнителите на медицинска помощ при извършените проверки, подпомагат значително контрола за установяване на отчетена дейност от лечебните заведения, която не е извършена. НЗОК напълно подкрепя необходимостта от реализиране на възможност гражданите да получават нотификация, в т.ч. и чрез СМС, за всяка отчетена за тях медицинска и дентална дейност в реално време и работи съвместно с Информационно Обслужване по този въпрос. С получаването на СМС известия, пациентите ще имат информация в реално време до регистрираните за тях електронни здравни записи – рецепти, направления, резултати от изследвания, хоспитализации, протоколи от лекарски комисии, прегледи и ваксини. Това дава информираност за провежданото лечение и подпомага допълнително контролната дейност за реализираните дейности.

- Всяка година се увеличават леглата и дейностите в болничната помощ, които финансира НЗОК. Какви са последиците за фонда, за пациентите и за самите лечебни заведения?

- Принципно, увеличението на броя на леглата и на дейностите в болничната помощ предполага увеличение на разходите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за заплащане на увеличен брой хоспитализации и извършени дейности, което води до по-големи приходи за лечебните заведения за болнична помощ. Броят на леглата следва да е съобразен с реалните здравни потребности на населението от болнична помощ, като Националната здравна карта е стратегическият документ, който трябва да определи тези потребности. Ето защо е необходимо да се направи сериозен анализ от органите на държавната здравна политика за това какви следва да са ресурсите за болнична помощ и каква следва да е ефективността на извънболничната помощ. Видовете дейности, предоставяни от болниците, са записани в Наредбата за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, която е прерогатив на министъра на здравеопазването.

Престоят на пациент на болнично легло понякога е удобен начин за получаване на здравна услуга, но самото предоставяне и заплащане на здравни услуги трябва да бъде процес, оптимизиран от икономическа гледна точка. Само така парите, предоставени от здравноосигурените лица (ЗОЛ) и работодателите ще могат да стигнат за всички нови и модерни форми на лечение. Но в съответствие с Националната здравна стратегия и държавната политика в здравеопазването следва да се стимулира профилактиката и затова вниманието би трябвало да е насочено в тази посока, с цел намаляване в дългосрочен план на разходите за болнична помощ.

- В ход е изработването на нова здравна карта, с която се увеличават допустимите легла в болниците. Притеснява ли Ви това, като управител на НЗОК, и какви ще са последиците?

- Нека първо картата да бъде изготвена и приета и, след като се запознаем със заложените в нея параметри, ще можем да коментираме като институция. Увеличаването на броя на допустимите легла в болниците, евентуално, би довело до увеличен брой хоспитализации и, съответно, до увеличаване на разходите на НЗОК за болнична помощ. Но върху разходите на НЗОК влияние оказват и много други фактори, не само броят на леглата. Голям проблем, например, са и фиктивните хоспитализации. НЗОК разполага с механизми за ограничаване на ненужните и фиктивни хоспитализации, но това коства много усилия и ресурси.

- Здравният министър заяви, че няма значение какъв е броят на леглата за ограничаване разрастването на болниците, а кой ще сключи договор с НЗОК, както и че са нужни по-високи изисквания за тази цел, включително и цялостна акредитация на дейността на ЛЗ. Смятате ли, че НЗОК може да изиграе ролята на тази „спирачка" и нужно ли е?

- Повечето проблеми, които визирате са свързани с функции, които се вменяват на здравната каса, но тя не може да ги изпълни, тъй като има недокрай изнесени постановки в самото законодателство. Много важно е те да бъдат отстранени, за да й бъдат вменени тези правомощия, така че тя да бъде един регулатор по отношение на тези теми. Акредитацията на лечебните заведения за болнична помощ е изцяло прерогатив на министъра на здравеопазването. Към момента се извършва акредитация само на болниците, които осъществяват обучение на студенти и специализанти (т.е. за целите на медицинското образование). По закон НЗОК е задължена да сключва договори с всички лечебни заведения, които имат издадено разрешение за дейност от Министерството на здравеопазването. В случай, че резултатите от цялостната акредитация водят до отнемане на разрешението за дейност, то тогава НЗОК няма да сключва договор с лечебни заведения без такова разрешение.

- В тази връзка обмислят ли се нови изисквания, които да се заложат към ЛЗ при сключването на договори догодина и ако да - какви?

- Необходимо е да се отбележи, че НЗОК не може да въвежда самостоятелно нови изисквания към болниците. Всички изисквания се договарят с БЛС, а както е известно новият Национален рамков договор (НРД) беше сключен преди три седмици, поради което все още е рано да се обмислят и залагат нови изисквания. Все още не сме преговаряли по такива въпроси с БЛС. В момента сме съсредоточени върху други процеси, свързани с интеграциите на информационните системи и дигитализацията на определени процедури, отчитане на ЛЗ по нов начин с обединен общ файл.

- С оглед на кадровата криза и разрастването на болничната мрежа, как гледате на идеята да се ограничат възможностите за работа на лекарите и сестрите в повече от една болница под каквато и да е форма?

- Ограничаването на възможността на лекарите да работят на основен трудов договор само в една болница е част от механизма за ограничаване на броя на хоспитализациите (по брой на хоспитализации България е на първо място в Европа). В момента лекарите могат да работят и на допълнителен трудов договор в друга болница или в извънболничната помощ. Броят на лекарите е достатъчен, отнесен към населението на страната ни, като ежегодно медицинските университети подготвят няколко хиляди нови лекари. Съществува проблем, обаче, при разпределението на кадрите, които по правило се насочват към големите населени места, докато в малките болници в неблагоприятни райони има недостиг на лекари-специалисти. Налице са тежки регионални диспропорции в броя на лекарите специалисти в страната. Около 50% се намират в София и Пловдив, докато в някои области липсата на специалисти е значителна. Въпрос на държавна здравна политика е как да се осигурят специалисти във всички региони на България.

- Действа ли вече правилото реимбурсация срещу верификация и какви са първите резултати?

- Тече така нареченият отлагателен период, който е до 30 септември. В него лечебните заведения се подготвят да подават по два файла, миналата седмица почти всички болници започнаха да го правят. Междувременно тече комуникация с ИО, софтуерните специалисти за изчистване на възникнали въпроси. Миналата седмица само 4 лечебни заведения не бяха подали новия файл, но през тази мисля, че вече всички го правят. Ние сме категорични, че от 1 октомври, ако лечебните заведения не подават файловете, няма да получават заплащане. В момента водим разговори и с търговците на дребно как да се приложат промените при тях.

- Налице ли е техническата възможност за реализацията му?

- Да, има техническа възможност за контрол по верификационни кодове на лекарствените продукти, заплащани от НЗОК, приложени на здравноосигурени лица от лечебните заведения, оказващи болнична медицинска помощ (ЛЗБП). Информационната система на НЗОК е надградена, като е реализирана интеграция:

- със Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на Република България (СЕСПА);

- с Регистър Аптеки (част от Националната здравноинформационна система (НЗИС). Чрез автоматизиран ежедневен процес се синхронизират системите във връзка с промени, настъпили в регистър Аптеки към НЗИС;

- със системата за верификация на лекарствата (БОВЛ).

Интеграцията на системите ще позволи реализацията на механизъм за проверка на подадените от ЛЗБП данни за приложени лекарствени продукти спрямо подадените от ЛЗБП данни към БОВЛ за отписани и реактивирани опаковки лекарствени продукти. По този начин НЗОК ще заплаща само за реално приложени лекарствени продукти на здравноосигурените лица, маркирани в системата на БОВЛ като отписани.

Част от процеса са и реализираните промени във формата на ежедневните файлове, които ЛЗБП подават към НЗОК и, които съдържат оказаната по договор болнична медицинска помощ, приложени лекарствени продукти и вложени медицински изделия на пациентите. Както вече казах, подаването в новия формат вече е стартирано от 01.09.2023 г. и е задължително за всички изпълнители на болнична помощ, договорни партньори на НЗОК. Те са уведомени, че извършената на и след 01.10.2023 г. болнична медицинска помощ трябва да се подава ежедневно само в новия „Формат на XML файл за електронно дистанционно подаване на договорената и извършена дейност по клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури", като оказаната болнична медицинска помощ ще бъде изчислена за заплащане на базата на новия формат. На базата на подадените ежедневно данни, считано от месец на дейност октомври 2023 г., НЗОК има готовност да осъществява контрол по верификационни кодове на лекарствените продукти, заплащани от НЗОК, приложени на здравноосигурени лица от лечебните заведения, оказващи болнична медицинска помощ.

- Как ще процедира здравната каса сега с цените на онколекарствата, които плаща?

- Ние ще прилагаме сега действащото законодателство и ще вземаме най-ниската цена за предходния месец. В тази връзка очаквания ефект при тази формула е около 100 млн. лв. за бюджета на касата на годината.

- Не се ли опасявате, че може да се получат проблеми с дъмпинг на цени или спиране на доставки?

- Винаги може да се появи някакъв проблем, Затова методиката е публикувана на сайта на НЗОК за публично обсъждане и събиране на становища и възражения от заинтересованите страни. След това ще се приеме, ако няма други сериозни съображения. Още веднъж обаче, трябва да е ясно, че НЗОК стриктно трябва да спазва буквата на закона.

- Списъкът със стойностите, от които ще плащате онколекарствата за октомври готов ли е?

- Все още чакаме становища по проекта на Методика, който публикувахме на сайта, до 30 число на месеца ще се изчисляват стойностите на база платените фактури на болниците от предходния. По закон това правило влиза в сила от 1 август. Имаме данните за цените през юли и отчетите за август (те се получават след 25 число на текущия месец за предходния месец). На сайта на НЗОК е качена вече Методика за обществено обсъждане, така че може да се каже, че сме в пълна готовност да спазим стриктно буквата на закона. Ако междувременно има промени в ЗЗО, ще предложим на Надзорния съвет да се събере извънредно и ще променим Методиката , за да сме отново в унисон със законодателната база.

- Подкрепя ли НЗОК двете нови предложения за промени в ЗЗО на ПП и на ГЕРБ? В тях са предвидени и случаи, когато цената няма да може да се изчисли, кои са тези казуси?

- Все още не е поискано официално становище по двата проекта, съответно не са правени задълбочени анализи, които да бъдат представени. Първоначалната ни информация и за двата законопроекта е, че целят, при липса на действащи рамкови споразумения да се намали и оптимизира разликата в стойността, която НЗОК заплаща за единица активно лекарствено вещество от един и същи лекарствен продукт, като международно непатентно наименование и лекарствена форма на различните болници. По принцип и двата законопроекта биха били по-добри от сега валидния в закона текст, който се базира на заплащане на най-ниската цена от предходния месец. Като че ли по-дълъг период на изчисление на цените и евентуално средна цена от най-ниските, биха били по-приемливи от гледна точка предвидимост и прозрачност.

НЗОК стриктно спазва закона, и разбира се, усилията ни са насочени изцяло към защита интересите на пациентите, така че, ако има нужда от промяна, вариантът, който ще бъде избран да бъде изцяло в тяхна полза.

- Да очакваме ли промени и в реда, по който се финансират нерегистрирани в страната лекарства чрез НЗОК?

- По реда на Наредба №2 се одобрява заплащането на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба по реда на чл. 266б от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Заплащането е чрез трансфер от МЗ и е законово регламентирано в ЗБНЗОК.

Но, би могло, чрез промени в законодателството, да се дадат правомощия на НЗОК да договаря цени и отстъпки в т.ч. и отчитайки постигнатия ефект от лечението, независимо че тези медикаменти нямат регистрирани цени и практически не присъстват в ПЛС.

- С новия бюджет на НЗОК за 2024 г. ще предложите ли и нови политики на изразходване на средствата и ако да - какви?

- Увеличението на средствата в проектобюджета на НЗОК за 2024 г. е в рамките на 14%. Тепърва предстоят срещите за разпределението му ПО отделените дейности. Това, което към момента е заложено, е по 14% за всички пера, с малки изключения като административните дейности. Но това е проекторамката, която тепърва ще се променя, в момента обобщаваме всички вътрешни предложения на база проведени срещи със съсловни организации, пациентски организации И ДРУГИ за политики, които могат да бъдат заложени за догодина. След това те ще бъдат обсъдени с МЗ .

При всички случаи в новия проект на бюджет ще бъде заложено продължение на политиките за стимулиране на профилактиката с насочване на средства в доболничната помощ, стимулиране на практики, аптеки и ЛЗ в труднодостъпни, отдалечени райони, отговарящи на критерии като единствени и с денонощен режим на работа и т.н. Ще бъдат много важни и насоките от страна на МЗ.

- Ще падне ли броя на заложените хоспитализации под 2 млн. в новия бюджет?

- Не мога все още да отговоря, нека първо видим какви ще са резултатите от сега насочените средства в извънболничната помощ и тогава ще мога да кажа дали ще очакваме намаление на хоспитализациите.

- Смятате ли "шоково" да увеличите финансирането в извънболничната помощ – ясно е, че няма кой лекар да работи за 25 лв., ще стане ли прегледът при специалист поне 50 или 100 лв.?

-Зависи от договорката с Българския лекарски съюз. Ние не можем самостоятелно да определим, но, ако има такова предложение, има логика НЗОК да го подкрепи. Редно е обаче то да излезе от съсловната организация, която защитава интересите на лекарите. Ние бихме подкрепили подобна промяна, защото има смисъл да се насочат повече средства към извънболничната помощ, но БЛС трябва да бъде инициаторът й.


Проф. Момчил Мавров поема НЗОК

Проф. Момчил Мавров поема НЗОК

Депутатите гласуваха оставката на Станимир Михайлов, въпреки че той я оттегли

ИСУЛ иска безплатна генетична диагностика

ИСУЛ иска безплатна генетична диагностика

От нея се нуждаят деца с хематологични заболявания, сега тя струва 2000-4000 лв., малцина могат да си я позволят и това пречи на терапията, казват от болницата
Питат медиците за ваксинациите срещу грип

Питат медиците за ваксинациите срещу грип

Започна анкета за нагласите на специалисти и студенти по темата, публикувана е на електронната страница на БЛС
МЗ поднови ветото на износ на инсулин

МЗ поднови ветото на износ на инсулин

Новата забрана важи месец, тя е за всички лекарства, които понижават кръвната захар и за антибиотиците за деца
Обновяват ръководството по неврология

Обновяват ръководството по неврология

Предлага се нов терапевтичен подход за пациенти с Паркинсон, в документа да има и раздел за разстройството на съня, предвижда проект за промени в Наредба на МЗ
Обсъдиха ОЗТ при медицинските изделия

Обсъдиха ОЗТ при медицинските изделия

Това стана по време на експертна среща, организирана от асоциацията "Медтех България"
Реформа ще има, когато НЗОК не успее да плати

Реформа ще има, когато НЗОК не успее да плати

Какви са резултатите от постоянната властова въртележка през последните години, защо политическите партии не слагат ред в сектора, какво да очакваме от новия министър, попитахме д-р Румяна Тодорова.

Действащият Механизъм носи същите пороци

Действащият Механизъм носи същите пороци

Решението на ВАС няма пряко действие спрямо него, но налага преосмисляне на начина, по който се прогнозират потребностите на пациентите от лекарствено лечение, казват от АRParM
ВАС отмени и Механизма за лекарствата

ВАС отмени и Механизма за лекарствата

Според съда, правилото фирмите да връщат пари на касата, нарушава правата на собствеността и частната стопамска инициатива
Вземаме заеми, за да платим вместо НЗОК

Вземаме заеми, за да платим вместо НЗОК

Не е по силите ни да броим 6 000 лв. за батерията, която трябва да се смени на майка ми, която е с Паркинсон, казва Мария Кръстева
1 2 3 4 5 ... 152 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ