Коментар

Правителството не е забравило денталната грижа

11-08-2017 08:16
Програма му е сигнал, че нещо може да се случи в здравната сфера, но резките промени не са желателни, предупреждава д-р Николай ШарковПравителството не е забравило денталната грижа
Clinica.bg

press@clinica.bg
Министерски съвет оповести Програмата за управление на правителството в сектор „Здравеопазване" до 2020 година. Част от мерките предвиждат подобряване на профилактиката, демонополизация на здравната каса, въвеждане на електронно здравеопазване, про-генерична политика, преодоляване на регионалните дисбаланси в достъпа до медицинска помощ. Доколко удачни са идеите на кабинета за развитие на здравния сектор, попитахме д-р Николай Шарков. Той е председател на Българския зъболекарски съюз (БЗС).

Програмата на правителството в частта "Здравеопазване" е комплекс от мерки, които всъщност са залагани от различни правителства в предходни години. Обединението им в тази програма е евентуален сигнал, че нещо наистина ще започне да се случва в здравната сфера. Въпросът е как, за колко пари и кога. Всяка реформа трябва да бъде много внимателно премислена, както и ефектът от нея да бъде изчислен. Резките движения, особено в сферата на здравеопазването, са опасни не само за държавата, но и за пациентите, които са прекия бенефициент от системата. Трябва да стъпваме внимателно, а в процеса на взимане на решения да бъдат въвлечени всички заинтересовани страни.


Идеята за демонополизация на НЗОК

е на дневен ред още от създаването ѝ. Почти всяко правителство дотук има такива идеи, които с течение на времето по една или по друга причина затихват. Ако правителството реши да пристъпи на практика към подобна реформа, то следва тя да бъде обмислена много внимателно. Имаме пример, както за добри практики за въвеждане на конкуриращи се каси - Холандия и Швейцария, така и за лоши - Унгария и Чехия. Всяко решение, което правителството вземе в тази насока трябва да лежи на базата на икономическа и социална логика и да отговори на въпросите - кое е най-ефективно за бюджета, какви са рисковете за пациентите в неравностойно положение и на какъв принцип ще се допуснат играчи на пазара.

Хубавото в програмата е, че правителството е обърнало внимание на денталния сектор в своята мярка 478 - подобряване на достъпа до дентална помощ, в т.ч. промоция на денталното здраве и профилактика на оралните заболявания чрез целево финансиране на програми, подобряващи денталното здраве при децата и учениците, както и разширяване на достъпа на възрастни пациенти до зъбно протезиране.

Оралното здраве и профилактика са крайъгълен камък

в профилактиката и лечението на заболявания в човешкото тяло. Превенцията на заболяванията е ключова, ако държавата цели да оптимизира разхода на средства по-късно в доболничната и болничната помощ. Неслучайно Европейската комисия препоръчва да се набляга на профилактиката и превенцията с цел подобряване здравето на нацията. За това естествено отговорността основно е и в ръцете на пациента. Лекарите по дентална медицина винаги сме насреща, стига някой да се сети навреме и да се обърне към нас. Освен това ясно и точно е написано, че трябва да се осигури дентална помощ за най онеправданите от здравното осигуряване обеззъбени пациенти, които се нуждаят от протезиране с подвижни плакови протези.

Посочените мерки са рамкови и в тях може да бъде включена цялата дентална грижа стига да има адекватно финансиране. В Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в България за периода 2015-2020 г. са включени всички необходими елементи за подобряване на здравето на устата, здравето на зъбите, здравето на венците, а от там общото здраве на децата. Това е държавна комплексна програма за профилактика на оралните заболявания, ръководена от Министерството на здравеопазването и това изчерпва отговора ми на зададения въпрос.


Служебният министър на здравеопазването – д-р Илко Смерджиев

създаде и бе публикувана в „Държавен вестник" Наредба за изменение и допълнение Наредба 2 за основен пакет дентални дейности, в която бяха добавени подвижните плаковите протези. Изпълнението на Наредбата бе наследена от сегашното ръководство Министерството на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса и индиректно от ръководството на Министерството на финансите. Факт е, че д-р Семерджиев не потърси Българския зъболекарски съюз (БЗС) преди да съобщи, че се готви промяна в тази наредба, а срещата с част от ръководството на БЗС се състоя пост фактум. Факт е, че съобщението, че са осигурени целево 20 млн. лева за протези, бе оборено от тогавашния управител на НЗОК – д-р Глинка Комитов. Факт е, че данните изнесени от последните заседания на Надзорния съвет на НЗОК сочат че Касата има голям дефицит и няма една стотинка за протези. Българският зъболекарски съюз ще продължава да отстоява интересите на обеззъбените пациенти и ще бъде безкомпромисно в търсенето на решение за адекватно и достатъчно финансиране на тази нова дейност, но без всякакви компромиси в ущърб на лекарите по дентална медицина.

Като председател на Управителния съвет на БЗС заявявам категорично и искам да стане ясно на всички, че нито аз, нито членовете му ще допуснем да бъдем използвани за каквито и да е политически и икономически спекулации, както по отношение на въвеждането на подвижните плакови протези и Националния рамков дотовор, така и във всеки един аспект от денталната грижа в България.


Селективното договаряне на НЗОК се отлага

Селективното договаряне на НЗОК се отлага

Здравната каса търси вариант парите да следват пациентите по региони
Нужна е подкрепа за разкриване и на аптеки в селата

Нужна е подкрепа за разкриване и на аптеки в селата

Национална карта и работеща електронна рецепта могат да нормализират системата, казва проф. Илко Гетов
Верификацията на лекарства е ненужно усилие

Верификацията на лекарства е ненужно усилие

Дефицит от 3000 фармацевти прави неприложима новата наредба за устройството на аптеките, казва Николай Костов
Здравната система трябва да се либерализира

Здравната система трябва да се либерализира

Приличаме на Алиса в страната на чудесата, която не знае къде иска да стигне, казва Калоян Стайков

Да внимаваме с демонополизацията

Да внимаваме с демонополизацията

Програмата на правителството е добра, въпросът е дали ще се изпълни, казва Милка Василева
Списъците няма да решат проблема с реекспорта

Списъците няма да решат проблема с реекспорта

Нужна е електронна здравна система, само така контролът ще е обективен, смятат от БАРПТ

Идеите на властта за здраве без изненади

Идеите на властта за здраве без изненади

Генерично заместване за лекарствата, дебат за демонополизация и заплащане според качеството, предвижда Кабинетът

Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ