Меню
Данни

Инвазивната кардиология през 2019 г.

23-03-2020 06:00
Средно над 70% са находките при диагностичните инвазивни процедури, показват анализите на „Индекс на болниците“ Инвазивната кардиология през 2019 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. За трета година ще ви покажем какво се случва в болниците ни в осем направления. Данните, с които боравим са ни предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения, защото тя е основният платец в системата. При инвазивната кардиология подбрахме 6 основни клинични пътеки (КП), по които се извършва диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ). Доколко е комплексна услугата показва дали във всяка от 58-те болници, в които се правят подобни дейности, има и електрокардиостимулация. Пресметнахме % на най-спешните случаи от всички лекувани. За първи път през 2019 г. година може да видите и каква част от диагностичните процедури са били основателни.
 N
Лечебно заведение
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания (КП017) 
% с находка от всички случаи Инвазивна диагностика на нестабилна форма на ангина пекторис(КП025)
% с находка от всички случаи Диагностика*  
Лечение** 
% на процедурите с персистираща елевация***
Електрокардио
стимулация
1. Аджибадем Сити Клиник-Токуда, София 
635
82.67
1314
87.97
1949
1606 5.91 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
2.
СБАЛК Аджибадем Сити Клиник, Бургас
145
88.27
110
60.90
255
366 36.61 не
3.
Аджибадем Сити Клиник, София
1274
82.10
42
80.95
1316 2297 
3.83 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
4.
"Лозенец", София
507
53.25
616
55.51
1123 702 13.96 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
5.
ВМА-София
483
85.50
456
85.74
939 227 22.46 да антибрадикарден пейсмейкър 
6.
Втора МБАЛ-София
143
25.87
148
48.64
291 279 
38.35 не
7.
МБАЛ "Сърце и мозък", Плевен
537
78.21
270
84.84
807 766 7.44 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
8.
МБАЛ-Благоевград
7
85.71
159
81.13
166 279 44.44 не
9.
МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски", Кърджали
60
73.33
308
71.42
368 620 31.77 не
10.
МБАЛ "Д-р Братан Шукеров", Смолян
212
86.32
299
90.30
511 820 18.90 не
11.
MБАЛ "Д-р Тота Венкова", Габрово
111
38.73
371
90.02
482 378 31.21 не
12.
МК "Св. Ив. Рилски", Ст. Загора
189
92.06
165
93.33
354 212 15.09 не
13.
МК "Св. Ив. Рилски", Пловдив
138
10.14
350
82.00
488 552 41.30 не
14.
НКБ-София
1428
78.01
527
73.81
1955 1656 16.66 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
15.
МБАЛ "Пулс", Благоевград
3
100
555
82.88
558 296 31.41 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
16.
МБАЛ "Св. Анна", София
687
76.27
276
85.14
963 1214 
31.13 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
17.
МБАЛ "Св. Панталеймон", Ямбол
9
0
0
0
9 0
0
не
18.
МБАЛ "Св. Каридад", Пловдив
177
67.23
 184 48.91
361 1158 27.37 не
19.
МБАЛ "Св. Ив. Рилски 2003", Дупница
60
86.66
111
75.67
171 188 32.44 не
20.
МБАЛ "Сити Клиник Св. Георги", Монтана
40
92.5
507
91.71
547 701 33.95 не
21.
МБАЛ "Тракия", Ст. Загора
747
78.44
422
66.82
1169 663 
33.33 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
22.
"Уни Хоспитал" Панагюрище
5
20
338
64.79
343 508 17.71 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
23.
МБАЛ "Хаджи Димитър", Сливен
185
84.32
718
75.34
903 608 31.25 не
24.
МБАЛ-Хасково
47
95.74
421
91.21
468 704 45.02 не
25.
МБАЛ-Добрич
161
83.22
211
84.36
372 356 40.16 не
26.
МБАЛ-Пазарджик 
20
85.00
342
74.26
362 446 37.89 не
27.
МБАЛ "Св. Петка", Видин
69
78.26
426
64.78
495 248 
41.93 не
28.
МБАЛ "Хигия", Пазарджик
78
88.46
198
71.21
276 248 60.08 не
29.
"Кардиолайф", Ловеч
87
77.01
386
87.82
473 607 23.22 не
30.
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", В. Търново
203
48.27
391
45.52
594 597 
24.62 да антибрадикарден пейсмейкър
31.
СБАЛК-Варна
1494
74.63
57
 89.47
1551 988 32.59 не
32.
СБАЛК-Ямбол
406
55.91
627
 86.44
1033 1078 14.37 да антибрадикарден пейсмейкър
33
"Кардиолайф", Варна
192
86.45
337
81.00
529 565 6.37 не
34.
СБАЛК-В.Търново
47
59.57
647
78.36
694 521 28.59 
не
35.
СБАЛК-Плевен
694
70.46
404
90.09
1098 1038 42.58 да антибрадикарден пейсмейкър
36.
СБАЛК "Медика Кор", Русе
58
75.86
1121
64.13
1179 1979
18.19 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
37.
СБАЛК Мадара, Шумен
189
86.77
587
93.86
776 723 39.97 не
38.
СБАЛК "Св. Георги", Перник
171
85.38
317
87.06
488 451 26.82 не
39.
УМБАЛ "Александровска", София
382
19.37
112
33.03
494 856 4.67 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
40.
УМБАЛ-Бургас
1110
92.43
0
0
1110 0
0
не
41.
УМБАЛ "Дева Мария", Бургас
565
6.01
563
59.14
1128 714 21.28 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
42.
УМБАЛ "Канев", Русе
48
83.33
403
87.09
451 290 38.27 не
43.
УМБАЛ "Медика", Русе
523
86.80
203
91.13 726 1227 1.54 не
44.
УМБАЛ-Пловдив
173
96.53
841
81.45
1014 780 44.35 да антибрадикарден пейсмейкър
45.
УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович", Ст. Загора
7
100
394
90.86
401 255 
41.96 не
46.
УМБАЛ-Пълмед, Пловдив
442
87.10
874
91.99
1316 955 39.89 да антибрадикарден пейсмейкър
47.
УМБАЛ "Св. Ив. Рилски", София
212
94.33
0
0
212 0
0
не
48.
УМБАЛ "Св. Марина", Варна
755
69.93
526
67.49
1281 823 17.86 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
49.
УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив
779
85.87
773
78.65
1552 1476 30.55 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
50.
УМБАЛ "Софиямед"
143
94.40
485
84.53
628 481 23.07 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
51.
УМБАЛ "Д-р Георги Странски", Плевен
167
2.39
0
0
167 0
0
не
52.
УМБАЛ "Пирогов", София
225
82.22
412
87.62
637 684 38.88 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
53.
УСБАЛССЗ "Св. Екатерина", София
776
89.17
962
76.19
1738 1012 10.96 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
54.
Югозападна болница, Сандански
154
68.18
178
61.79
332 247 36.43 не
55.
МБАЛ "Сърце и мозък",  Бургас
181
100
139
99.28
320 361 23.54 да антибрадикарден пейсмейкър
56.
ИСУЛ, София
0
0
0
0
0
0
0
да антибрадикарден пейсмейкър
57.
MБАЛ "Д-р Никола Василев", Кюстендил
0 0
16
75.00
16 258 31.78 не
58.
МБАЛ "Бургасмед"
0 0
386
72.53
386 564 16.31 не

-
ОБЩО:
  18 340
74.44
21 985
78.42
40 937
37 648
23.86
 
  ИЗТОЧНИК: НЗОК                

 

* В графата "Диагностика" са сумирани случаите по две КП:
- 017 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

- 025 - Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
** В графата "Лечение" са сумирани сличаите по 4 КП:
- 020 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

- 021 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

- 026 - Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

- 028 - Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
* В графата "% на процедурите с персистираща елевация" е дадено сътношението на случаите по КП 028 спрямо всички случаи по КП 020, КП 021, КП 026, КП 028
** В графата "Електрокардиостимулация" сме показали дали лечебното заведение работи по една от следните КП:

- 019.1 - Постоянна електрокардиостимулация - антибрадикарден пейсмейкър

- 019.2 - Постоянна електрокардиостимулация - кардиовертер


Бебетата инвитро през 2022 г.

Бебетата инвитро през 2022 г.

Общо 4774 процедури е финансирала държавата през 2022 г., 27.52% от тях са завършили с раждане, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2023 г.

Онкологията у нас през 2023 г.

Лечението на онкологични заболявания в страната през миналта година се е осъществявало в 42 лечебни заведения, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията у нас през 2023 г.

Неврохирургията у нас през 2023 г.

През миналата година в страната са осъществени 17 858 операции на в тази сфера, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедичните операции през 2023 г.

Ортопедичните операции през 2023 г.

74 351 са били интервенциите в тази област през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2023 г.

Инвазивната кардиология през 2023 г.

През миналата година в 64 лечебни заведения са извърени над 95 хил. интервенции по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2023 г.

Ражданията през 2023 г.

Те са били 49 610 и броят им отново бележи спад в сравнение с предходната година, показват данните в "Индекс на болниците"
Сърдечните операции през 2023 г.

Сърдечните операции през 2023 г.

През миналата година броят им за цялата страна е бил 5950, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите у нас през 2023 г.

Инсултите у нас през 2023 г.

През миналата година в 134 лечебни заведения в страната са лекувани 44 513 случая, показват данните в "Индекс на болниците"
Бебетата инвитро през 2021 г.

Бебетата инвитро през 2021 г.

4 633 процедури е финансирала държавата през годината, 27.8% от тях са завършили с раждане на деца, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2022 г.

Онкологията у нас през 2022 г.

Пациентите с онкологични заболявания, които получават палиативни грижи в България остават на критичния минимум, показват данните в "Индекс на болниците"
1 2 3 4 5 ... 7 »
открийте болница
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ