позиция

Да се актуализират средствата за изделия на хората с увреждания

01-11-2022 10:30
Недостатъчният размер на подкрепата, която се осигурява от държавата за закупуването им създава реални предпоставки за нарушаване на правата им, казва омбудсмана проф. Диана КовачеваДа се актуализират средствата за изделия на хората с увреждания
Clinica.bg

press@clinica.bg
Омбудсманът проф. Диана Ковачева многократно сигнализира властите за проблемите на хората с увреждания. От лятото на тази година предписването и предоставянето на медицински изделия за тях се прехвърли като дейност от Агенцията за социално подпомагане към НЗОК. В тази връзка публикуваме поредната препоръка на омбудсмана за проблемите, с които се сблъскват хората с увреждания.
Уважаеми господин Меджидиев,

Уважаеми господин Салчев,

 

В качеството си на застъпник за правата на хората с увреждания омбудсманът следи с внимание проблемите с реда за предоставяне на необходимите на хората с увреждания медицински изделия, помощни средства и съоръжения, тяхното качество, цена, експлоатационен срок и възможностите за актуализиране на списъците на изделията, като през годините отправя многобройни препоръки до ръководителите на отговорните органи за гарантиране на правата на заинтересованите граждани, в т.ч. чрез Годишните доклади пред Народното събрание.

 

С оглед поемането на важната функция

 

по предоставянето на медицинските изделия, помощните средства и съоръженията от структурите на Министерството на здравеопазването и по повод постъпващите жалби в институцията и публикациите на
заинтересованите граждани и техните организации в социалните мрежи и в медиите, бих искала отново да напомня за нерешените проблеми, които сериозно ограничават нуждаещите се, както и за позицията на омбудсмана: Основно предизвикателство пред хората с увреждания са качеството на медицинските изделия, помощните средства и съоръженията и лимитните им стойности, които не са актуализирани повече от 10 години.

 

Недостатъчният размер на подкрепата,

 

която се осигурява от държавата за закупуване на нови и подходящи медицински изделия и липсата на въведени механизми за адекватното й актуализиране, създават реални предпоставки за нарушаване на правата на хората с увреждания. Водената до момента политика за предоставяне на медицински изделия и помощни средства, които не са съобразени с индивидуалните потребности на нуждаещите се и с утвърдени стандарти за качество, са в противоречие с принципите на независимия живот и с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

 

Още по-тревожна е ситуацията с качеството

 

на медицинските изделия, помощните средства и съоръжения през последните няколко месеца. Съгласно предоставената информация от Асоциацията на производителите и търговците с медицински изделия и помощни средства в изпратена жалба до омбудсмана и до ръководителите на други институции, поради неосъвременяването на лимитните стойности на медицинските изделия и увеличаващите се цени на световните борси на различни суровини, през последните 6 месеца се внасят по-евтини и базови медицински изделия, което се отразява на качеството им, а оттам и на правата на ползващите ги хора с увреждания. Като се добави и проблемът с неподходящите и крайно удължени експлоатационни срокове за ползване на изделията, положението на нуждаещите се може да стане изключително тежко, особено ако те са възрастни хора, без достатъчно доходи и без близки и роднини, които да им осигурят подкрепа.

 

Освен това, развитието и навлизането на нови

 

технологии и възможности за компенсиране на дефицитите и за подпомагане на хората с увреждания изискват динамичен подход за преразглеждане на списъците с финансираните от държавата медицински изделия. Към момента остава трайно нерешен въпросът за механизмите, чрез които ще се актуализират списъците с медицинските изделия, помощните средства и съоръжения спрямо нови и по-качествени продукти.
Независимо от отправените препоръки от омбудсмана, в приетата до момента от Министерството на здравеопазването уредба по изпълнение на функцията за предоставяне на медицинските изделия и помощните средства не е предвидено в комисиите, които ще подготвят и реализират процедурата по договаряне на стойността, до която НЗОК ще заплаща конкретни медицински изделия, изрично да бъдат включени представители на хората с увреждания и на техните организации. Хората с увреждания, които съгласно утвърдените международни правозащитни принципи следва да имат водещо участие в политиките, които пряко ги засягат, не са допуснати и в процеса по осъществяване на контрола върху качеството на медицинските изделия, както и при сертифицирането на фирмите, търгуващи с тези изделия.

 

Във връзка с изложеното и в качеството си на застъпник

 

за правата на хората с увреждания, на основание чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за омбудсмана се обръщам към Вас с препоръка да бъдат обсъдени и взети спешни, но и адекватни мерки, за решаване на проблемите с медицинските изделия, помощните средства и съоръженията, като бъдат изпълнени изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания и Закона за хората с увреждания за гарантиране интересите на нуждаещите се граждани с увреждания и задоволяване на техните потребности. Като изразявам увереност, че всички въпроси и предложения по тях ще бъдат обсъдени със заинтересованите граждани и техните организации, очаквам да ме информирате в разумен срок за становището Ви и предприетитите действия.

 

С уважение:

проф. Диана Ковачева

Омбудсман на Република България


7% ръст на средствата за деца със СОП

7% ръст на средствата за деца със СОП

Те продължават да се увеличават и през настоящата година са 24 541, липсата на квалифицирани специалисти продължава да е основен проблем, казва образователният министър проф. Галин Цоков
Подкрепата за деца със СОП не е ефективна

Подкрепата за деца със СОП не е ефективна

За решаването на проблемите на учениците със специални образователни проблеми и малчуганите в детските градини са необходими още средства и координация между три министерства, казва проф. Диана Ковачева
Извеждат над 3200 души от домовете за хора с увреждания

Извеждат над 3200 души от домовете за хора с увреждания

Те ще бъдат настанени в нови социални услуги от семеен тип, а сегашните обекти ще бъдат закрити в рамките деинституционализацията, реформата трябва да се реализира до 1 януари 2035 г. съобщиха от МТСП
Правят платформа за превод на жестов език

Правят платформа за превод на жестов език

За целта са предвидени 3 млн. лв., идеята е да бъде осигурен равнопоставен достъп на глухите и сляпо-глухите хора до административни услуги, казват от социалното министерство
Ръст на помощите за деца с увреждания

Ръст на помощите за деца с увреждания

При 90% ТЕЛК подкрепата нараства от 930 лв. до 1080 лв. на месец, предвижда проектът на бюджета на държавата
Редица проблеми с ТЕЛК остават нерешени

Редица проблеми с ТЕЛК остават нерешени

Да се направят спешни променив медицинската експертиза, настоява проф. Диана Ковачева
Повече средства за децата с увреждания

Повече средства за децата с увреждания

Размерът им не е коригиран от края на 2016 г., като до момента не е предвиден механизъм за промяната му, казва Диана Ковачева
НСТС гледа линията на бедност

НСТС гледа линията на бедност

Социалното министерство предлага тя да е 526 лв. за 2024 г., тристранката ще обсъди и промените в данъчните закони, от които зависят приходите за следващата година

535 с псхичини разстройства изведени от болниците

535 с псхичини разстройства изведени от болниците

Хората са настанени в 37 резидентни центрове с нови социални услуги, а шест големи дома са били закрити
 Конкурс за наградите за социален мениджмънт

Конкурс за наградите за социален мениджмънт

Той се обявява от МТСП, кандидатите ще бъдат в три категории - общество, околна среда и човешки ресурси, съобщиха от ведомството
1 2 3 4 5 ... 59 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Декември 2023 Предишен Следващ