Конкурси

МЗ обяви конкурс за директор на Националния център по радиобиология

07-09-2018 15:35
Желаещите могат да кандидатстват в срок до 4-ти октомвриМЗ обяви конкурс за директор на Националния център по радиобиология
Министерство на здравеопазването търси да назначи директор на Националния център по радиобиология и радиационна защита. Кандидатите могат да изпращат своите документи в срок до 4-ти октомври.
Новоизбраният ръководител ще трябва да организира и контролира цялостната дейност на центъра. Минимално изискване към кандидата е той да притежава образователна и научна степен или научна степен в областта на радиобиологията или радиационната хигиена и пет години професионален опит в съответната научна сфера. Допълнително изискване е наличието на компютърна грамотност. Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция на тема: „Ролята и мястото на Националния център по радиобиология и радиационна защита в националната система за здравеопазване като специализиран орган по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната защита" . Предвижда се и провеждане на интервю. Пълната информация за конкурса е достъпна на интернет страницата на МЗ.
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ