Консулт

Проследяват ефекта за 13 нови лекарства

16-01-2018 12:35
Пациентите с тях ще бъдат лекувани само в университетските болници, които имат клиники за съответните заболяванияПроследяват ефекта за 13 нови лекарства
Clinica.bg

press@clinica.bg
За първи път тази година държавата реши да въведе проследяване на ефекта за 13 нови молекули. Кои са те и какво означава това за пациентите, отговаря Националният съвет за цени и реимбурсиране (НСЦРЛП).

В края на декември миналата година Националният съвет по цени и реимбурсиране разгледа и включи в позитивния лекарствен списък 39 нови лекарства от 25 нови международни непатентни наименования. От тях за 13 е определено проследяване ефекта от терапията. Изискването се отнася за иновативни продукти, за които не са представени доказателства за терапевтична ефективност и/или съотношението разход-резултат е стойностно неефективно. Липсата на терапевтична ефективност означава, че за лекарствения продукт няма публикувани данни от прилагането му в реалната терапевтична практика, а съотношението разход-резултат е стойностно неефективно, когато разходът за терапевтичен резултат спрямо наличните алтернативи надхвърля препоръчания от СЗО праг на рентабилност, който е три пъти БВП на глава от населението.


Кои лекарства ще засегне проследяването


13-те молекули, чийто ефект ще се проследява са следните: Vedolizumab, Mepolizumab, Pirfenidone, Nintedanib, Ponatinib, Regorafenib, Venetoclax, Palbociclib, Nivolumab, Blinatumomab, Obinutuzumab, Osimertinib, Olaratumab. Част от тях са в Приложение едно на позитивния списък, тоест дават се на пациентите за домашно лечение. Повечето са в Приложение 2 на позитивния списък, което означава, че се използват за терапия в болниците. Това са лекарства за лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, както и за лечение на някои редки заболявания. Този механизъм е приложен само за лекарствени продукти, които попадат в обхвата на дефинициите на Европейската агенция по лекарствата за високотехнологични продукти, като за тях е необходимо да се генерира допълнителна информация за ефективност и безопасност. Достъпът до лечение се разглежда от две страни – финансов и физически. Финансовият достъп е осигурен чрез включването на продуктите в системата на заплащане с публични средства, а физическият достъп е концентриран в лечебни заведения, които имат съответното ниво на компетентност и медицински специалисти, което е в интерес на пациентите, нуждаещи се от тези високотехнологични терапии.


Колко пациенти ще засегане проследяването


Броят пациенти зависи от мястото на продукта в терапията на болните, както и от разпространението на заболяването. В решенията на НСЦРЛП е заложен прогнозен брой пациенти, който е определен въз основа на броя пациенти, утвърден в Доклада за оценка на здравната технология и в последствие договорен между притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт и НЗОК. Броят пациенти, средно 15-20, показани за лечение с някой от конкретните иновативни лекарствени продукти, е подаден от фирмите, притежатели на разрешителното за употреба. Това обаче е прогнозен брой пациенти, с което не се въвежда каквото и да било ограничение в реимбурсирането на продукта и съответно прилагането му на всички нуждаещи се пациенти. Вписването в решенията на НСЦРЛП на прогнозен брой пациенти е нормативно изискване, свързано с проследяването на ефекта от терапията.


Къде ще се извършва проследяването


Проследяването на ефекта от терапията е начин за събиране на информация за ефекта от дадено лечение в реалната практика. То ще се извършва само от университетски болници и ведомствени болници (като ВМА, Правителствена, МВР-болница), в които има структури по профила на заболяването.


Каква е целта на проследяването на лечението


Изричното определяне на кръга от лечебни заведения е продиктувано от факта, че се касае за високо технологични, иновативни лекарствени продукти, които са предназначени за много малък кръг от пациенти. Повечето от лекарствените продукти, особено в онкологията, са за лечение на строго специфични генетични мутации, изискващи високоспециализирана медицинска компетенция и техническо оборудване за определяне на съответната генна мутация. Концентрирането на пациентите в университетските болници, получили високи акредитационни оценки, гарантира, че пациентът ще получи най-доброто за него лечение, а държавата ще разходи публичните средства най-рационално. Същевременно университетските болници ще събират данните от лечението на всеки пациент и по този начин утвърждават принципите на медицината, базирана на доказателствата.


Може ли да се увеличи броя на болниците


Лечебните заведения, които са определени да проследяват ефекта от тепарията с даден лекарствен продукт могат да бъдат актуализирани по предложение на НЗОК и МЗ.


Проследяването на терапиите ще доведе ли до ограничения


Прилагането на механизма за проследяване на ефекта от лечението по същество не представлява финансово или клинично ограничение за пациентите, а е гаранция, че ще получат точното лекарство, в точния момент, което е основата на концепцията за рационална лекарствена употреба на СЗО. Подобни механизми се използват и от други Европейски държави, като това не води до спестяване на публичен ресурс, но е гаранция за подобрен достъп на пациентите в съответствие с принципите на персонализираната медицина.


Колко дълго ще трае проследяването


Проследяването на ефекта от терапията на лекарствените продукти ще се извършва за срок от три години и резултатите ще се използват като основание за поддържане или не на реимбурсния статус на лекарствения продукт. Това означава, че ако не се докаже наличието на ефект от лечението с даден лекарствен продукт, то той ще бъде изваден от системата на заплащане с публични средства.


НЗОК с инструкции за безплатната терапия за редки болести

НЗОК с инструкции за безплатната терапия за редки болести

Пациентите над 18 години ще могат да продължат да я получават срещу сключването на договор, гласят правилата

Как да се справим с инсулта и високото кръвно

Как да се справим с инсулта и високото кръвно

Обездвижването, нездравословното хранене, пушенето и алкохолът са водещи фактори за тях, предупреждават здравните специалисти
 Как да се предпазим от кърлежи

Как да се предпазим от кърлежи

На разходка да се излиза с панталони и дрехи с дълги ръкави, препоръчват се репеленти, след ужилване да се направи изследване, казват от МЗ
Как да влезем в е-здравното досие

Как да влезем в е-здравното досие

Скоро в него ще могат да се виждат и предстоящи профилактични прегледи, информация за изтичане срок на издадено направление и на рецепти, заплащани от НЗОК, обясниха от МЗ
Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

От тази година пациентите ще имат подобрен достъп до зъбни протези, предвиждат промените

В срока на изпитване няма закрила от уволнение

В срока на изпитване няма закрила от уволнение

Това припомнят от ГИТ по повод на различни въпроси и сигнали, които са постъпили в агенцията

Не подценявайте опасностите в планината

Не подценявайте опасностите в планината

Проверете метеорологичната прогноза преди да тръгнете в и бъдете готови да промените или да се откажете от предварителния план, ако времето стане неподходящо, казват от ПСС
Как се променят доходите през 2024 г.

Как се променят доходите през 2024 г.

Минималната заплата става 933 лв., а максималният осигурителен доход се покачва с близо 10% до 3750 лв.
Работодателите да вземат мерки срещу КОВИД

Работодателите да вземат мерки срещу КОВИД

Не трябва да забравяме, че имаме възможност да се предпазим, да защитим своето здраве и това на близките си и колегите, казват от КНСБ
Обучения за 6 246 безработни

Обучения за 6 246 безработни

Те ще се осъществяват по проекти на социалните партньори, поне 35% от участниците ще бъдат включени в заетост, съобщиха от ресорната агенция
1 2 3 4 5 ... 17 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ