интервю

Можем да си позволим до 6% ръст на заплатите

05-03-2024 06:25
През миналата увеличихме приходите си и намалихме просрочията на 4.5 млн., но имаме нужда от основен ремонт на инфраструктурата, казва проф. Атанас ЙонковМожем да си позволим до 6% ръст на заплатите
Clinica.bg

press@clinica.bg

Нови условия на работа очакват болниците от 1 март. Достатъчно ли беше увеличението на КП в анекса към НРД, ще успеят ли да изпълнят заявените към момента намерения на синдикатите за минимални заплати, трудно ли е да се управлява лечебно заведение в тази политическа обстановка, попитахме проф. Атанас Йонков. Той е директор на Александровска болница.

- Проф. Йонков, през миналата година болницата бележи значително увеличение на

приходите си по НЗОК, на какво се дължи това?

- На промяната в организацията на работата в болницата. Ежедневен е контролът над ръководителите на клиниките, всеки от тях знае какви разходи и приходи получава по каса.Благодарение на това и периодичните медицински съвети, които провеждаме, се получава една прозрачност, която амбицира и създава конкуренция.

- И все пак кои са звената с най-високи приходи?

- Пътеките са различно остойностени, но всички отделения започнаха да работят, защото, когато има положителен резултат, имат право на процент ДМС. В различните звена обаче то се получава по различен начин – например, при хирургичните звена има платени медицински услуги като избор на екип, при терапевтичните е нужен по-голям оборот на КП, тъй като те са основени източник на финансиране. Но все още има недофинансирани дейности, при които в новия анекс очакванията са били по-големи. Ние нямаме право да избираме пациентите си, лекуваме дори неосигурени.

- Къде са дисбалансите, които се увеличиха с новото НРД?
Това са дейностите с повече разходи за лечение за един леглоден, те винаги са хирургичните. Там има много по-големи разходи за обгрижване на болните, за консумативите, лекарствата са по-скъпи, ангажиран е много персонал в грижата за тези болни и пътеките там трябва да се повишат още. Средно пътеките са повишени с 10%, но нас ни вълнуват разходоносните, за които бихме желали да бъдат увеличени с 30-40 на сто. Диализата е друг пример, където повишението е само с 5%, а и там има доста разходи за транспорт, хранене. 

- С анекса влязоха в сила нови изисквания за заплатите, ще се справите ли?

- Ние вече сме достигнали минималните прагове от сега действащия КТД. Когато поехме болницата, се наложи да ги достигнем за един месец. Направихме чудеса, за да можем да плащаме и тях, и заема към МЗ, и лихвите към други минали заеми и т.н. За да намерим тези средства, се наложи да реорганизираме цялата стратегия за управление на болницата.

- Синдикатите предвиждат да поискат доста по-големи суми, ще успеете ли да се справите?

- Ние вече имаме официално искане от синдикатите в болницата за увеличение на заплатите с 20%.Това обаче няма как да стане при среден ръст от 10% на КП, ако се съгласим, ще фалираме болницата. Затова смятаме да заложим на отрасловото споразумение което трябва да се подпише през май месец, и на допълнителен анализ на реалните приходи след първи март.

- Намеренията за него обаче към този момент са да се увеличат заплатите с 500-600 лв.,

постижимо ли е?

- Не, това означава 25% ръст. Ако тези искания останат, това ще е проблем за всички болници и няма да стане. Ние поканихме синдикатите още на първите медицински съвети, където се обсъждаха финансовите резултати на болницата, и ги помолихме за съдействие, така че да бъдат посредници и да ни дадат кредит на доверие с оглед на реалността. Повечето от синдикатите съдействаха, но, разбира се, със съответни особености.

- Какъв е процентът, който може да си позволите?

- Не повече от 6 в момента, защото с останалите 6 ще се опитаме да компенсираме инфлационното увеличение.

- Oт 1 юни обаче влизат в сила глобите за непостигнати заплати, какво ще правите?

- Надяваме се, че държавата ще вземе мерки и този път няма да се съгласи на увеличение, което не можем да изпълним.

- А ще имате ли проблем с ножицата при заплатите, отворена ли е тя над 10 или 15 пъти в

болницата?

- Не, размахът между най-ниската и най-високата заплата за пълен работен ден е 1:5. Тук влизат заплатите на всички, включително и борда на директорите. В тези суми обаче не влизат средствата от ДМС.

- Ако вземем предвид и ДМС, каква е разликата в заплатите сред медицинския състав?

- Трудно е да се каже, но няма да е повече от 1:7, като най-ниската заплата в случая е на санитаря. Преди нашето ръководство обаче разликата беше над 1:20.

- Според вас стесняването на ножицата удачна ли беше и доведе ли това до напускане на

добри кадри?

- Имаше известна демотивация, но ние наследихме болница със 7 унищожени клиники и 426 напуснали сестри, санитари, лекари, за които давахме постоянно публични обяснения. Тогава наследихме голямата ножица, 92 топ-специалисти бяха изгонени или помолени да напуснат, илип  принудени да го направят. Нашата задача беше да направим горе долу атрактивна болницата, за да върнем част от тях.

- Успяхте ли?

- Успяхме да върнем много малка част, но развихме други структури, за да създадем интерес. Но загубихме една терапевтична клиника, една естетична, това доведе до много сериозни трусове в образователния процес, защото болницата е университетска база на МУ-София и това се отрази на учебната програма за специализанти и медицински сестри. Освен това бяха изпуснати сроковете за акредитация, а тук обучението е 24/7, но за един период болницата в това отношение беше просто обезглавена.

- Какви са финансовите резултати към момента в болницата?

- 58 млн. лв. са приходите ни по каса за м.г. Окончателният финансов резултат обаче ще бъде известен през април, по предварителни данни имаме около 3 млн. загуба спрямо 8 млн. предходната.

- Какво се случва със заема и просрочените задължения?

- Когато взехме заема, останахме с 8 млн. лв. просрочия, които изплащаме по погасителен план. Просрочията към днешна дата са 4.5 млн., от които 1.5 млн. са към Топлофикация, но СОС не може да вземе решение да ни ги опрости. Имаме и много задължения към персонала под формата на неползвани отпуски.

- Практиката да се тегли заем от болница, за да се оправи финансовото й състояние, удачен

вариант ли е, защото виждаме, че все повече лечебни заведения го правят?

- Не говорим за удачен или неудачен вариант, няма друг избор и все повече лечебни заведения го правят, притиснати от обстоятелствата.

- Достатъчно добри ли са условията по заема ви?

- Не, но те бяха наследени от предишното ръководство и няма как да бъдат променени. Параметрите са били стиковани с предишното правителство на държавата, лихвата, при която обслужваме заема е 5.1%. Освен това при нас предоговарянето е трудно, защото банките ни водят като рисков играч.

- Как се отрази въвеждането на изискването за реимбурсация на онколекарствата срещу

верификация ?

- При нас с това се занимава Клиниката по хематология, която работи с изключително надежден, амбициозен и стикован екип, те имат строен план за действие и работят добре. Така че нямаше никакъв проблем с това.

- Какви са плановете ви за бъдещото развитие на болницата?

- Основният проблем на болницата е изключително остарялата инфраструктура. Ние разполагаме с модерни технологии и обучени специалисти, но в същото време легловият фонд и останалата материална база е остаряла. Направени са ремонти, но резултатите не са достатъчно удовлетворителни. Хората, след като плащат, искат да получат по-добри условия. Изходът е само един – публични средства за нови архитектурни постройки. Проблемът е, че сградите на клиниките са паметник на културата и въпреки че една от тях е изгоряла преди години, ние не може да я пипнем. В другата част на двора имаме огромна строителна дупка, където трябва да е бъдещият ректорат, старата Чилова клиника трябва да се преустрои из основи, имаме и две недостроени сгради на МЗ. Последното остойностяване за ремонтите на част от всичко това е било за 3 млн., сега сигурно ще са нужни 30 млн. За сметка на това обаче обновихме апаратурата в болницата – имаме нова гамакамера, нови ангиографи, нови рентгенови апарати, нов скенер, нов литотриптер. Кандидатствали сме за още неща – включително нов циклотрон, тъй като сегашният е остарял.Обновяваме и роботизираната хирургия, тъй като това дава много възможности и снижава риска за пациента, освен това повишава нивото на квалификация.

- В тази сложна политическа обстановка трудно ли се управлява, пречи ли това на една

болница?

- Успяваме да се справим. Досега общо взето получаваме разбиране за почти всичко, което аргументирано излагаме, надявам се, че всички обещания ще бъдат изпълнени.

- Какво очаквате след ротацията?

- Основно да се подобри инфраструктурата в „Александровска“, така че пациентите и работещите тук да са много по-доволни от условията, които имат.


Зависимостта е болест, но обществото не го осъзнава

Зависимостта е болест, но обществото не го осъзнава

Алкохолът и наркотиците „доставят" лесно щастие, чувство на обич и силни емоции, казва Светлана Йорданова
Нов тайминг за Детската болница

Нов тайминг за Детската болница

До два месеца трябва да е готов плана за капацитета, чието създаване е следваща стъпка за изграждането й
НЗОК плаща за още 460 легла

НЗОК плаща за още 460 легла

Ръстът е спрямо октомври 2023 г., а средната използваемост на базата в болниците продължава да е нездравословно ниска - под 50%, показват актуалните данни
Живеем средно до 73.5 години

Живеем средно до 73.5 години

Продължителността се е увеличила спрямо 2020 г. и е намаляла спрямо 2013 г., показват данните на НСИ
Тази седмица бе направена първата детска операция на сърце за май

Тази седмица бе направена първата детска операция на сърце за май

В клиниката липсват 8 сестри, има нещо, което не ги мотивира да са там и ние искаме тази причина да бъде изчистена, казва Цветослав Найденов

Половината заповеди за лечение в чужбина са за лекарства

Половината заповеди за лечение в чужбина са за лекарства

Над 77 млн. е дала здравната каса миналата година, близо 97% от тях са отишли за медикаменти и медицински изделия, същото е и през тази

Две болници с диамантена награда за инсулти

Две болници с диамантена награда за инсулти

Те се връчват от Европейското организация по инсулт за извършване на висок брой тромболизи
Родените бебета в България намаляват

Родените бебета в България намаляват

През миналата година са се появили 57 197 деца, но 6070 от тях са проплакали в чужбина, показват официалните данни на НСИ
Касата с е-карта на болниците и медиците

Касата с е-карта на болниците и медиците

В нея ще има интерактивно предоставяне на информация за договорни партньори, брой легла, а с времето ще се надгражда

Болниците с рекордни приходи за април

Болниците с рекордни приходи за април

Здравната каса е платила на лечебните заведения 406 млн., бюджетът й за годината няма да издържи без алтернатива на лимитите
1 2 3 4 5 ... 553 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ