Доклад

Близо 6200 души с увреждания започнали работа

28-12-2023 16:45
Това се е случило по програми и мерки на Закона за насърчаване на заетостта и проекти, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурсиБлизо 6200 души с увреждания започнали работа
Clinica.bg

press@clinica.bg
Близо 6200 души с увреждания са започнали работа в периода 2021-2022 г. Това се е случило по програми и мерки на Закона за насърчаване на заетостта и проекти, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси". Това показват данните от Доклада за изпълнението на Плана за действие по Националната стратегия за хората с увреждания (2021 -2030 г.), който беше одобрен от правителството.
Документът съдържа данни, получени от институциите и организациите, които имат отношение към политиката за хора с увреждания и прилагането на Конвенцията на ООН за правата им. 

В него са включени резултатите

от изпълнението на приоритетите в политиката за хората с увреждания, чиято основна цел е подобряване на качеството на живота им чрез създаване на условия за тяхното пълноценно и равноправно участие в общността.

 

Докладът показва, че в периода 2021 - 2022 г.

 

 по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на Министерството на труда и социалната политика са финансирани проекти за изграждането на достъпна среда в 75 жилищни сгради. Изпълнени са и редица мерки за осигуряване на подходящи условия на труд за хора с увреждания, достъп до приобщаващо образование и качествени социални и здравни услуги.

 

Правителството прие и Първия доклад 

 

за реализираните мерки и дейности за периода 2021 - 2022 г., предвидени в Плана за действие за изпълнение на заключителните препоръки към България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026).

Постигнатите резултати показват, че всички национални политики, свързани с прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, са основани на спазването на човешките права и международните договори, по които България е страна, казват от МС.

 

 

Одобриха промени в Правилника на АЗ

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Агенцията по заетостта (АЗ)

С приемането на изменения в Закона за насърчаване на заетостта, които влизат в сила от 1.01.2024 г. Държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение" се преобразува чрез вливането му в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Това налага щатната численост на Агенцията по заетостта да бъде намалена с 60 щатни бройки, с които ще бъде обезпечена дейността на Българо-германския център за професионално обучение. Това няма да се отрази на качественото, ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите и услугите, които Агенцията предоставя на гражданите.

С промените в правилника се предлага да бъде извършено преструктуриране на териториалните административни звена на АЗ с оглед привеждането им в съответствие с районите за планиране в рамките на териториалната основа на регионалното развитие. Числеността на зам.-изпълнителните директори на АЗ ще бъде увеличена с една щатна бройка, което ще допринесе за по-равномерно разпределение на отговорностите и за повишаване на качеството на услугите за крайните потребители. Предвижда се и преструктуриране на специализираната администрация и прецизиране на функционалните задължения на административните звена в Агенцията по заетостта.


5.77% е безработицата през март

5.77% е безработицата през март

Увеличава се броят на намерилите заетост с помощта на бюрата по труда, отчитат от ресорната агенция
Годишната инфлация за март е 3%

Годишната инфлация за март е 3%

Месечната е 0.2%, с по толкова са поскъпнали и медикаментите и стоматологичните услуги, а лекарските с 0.9%, показват данните на НСИ
13.1% ръст на разходите за пенсии

13.1% ръст на разходите за пенсии

Приходите в ДОО за първите три месеца са с над 400 млн. лева повече спрямо същия период на 2023 г., казват от НОИ
Плащат добавките преди Великден

Плащат добавките преди Великден

НОИ ще започне превеждането на 100 лв. на най-бедните пенсионери на 26 април, съобщиха от института
100 лв. за Великден на най-бедните пенсионери

100 лв. за Великден на най-бедните пенсионери

Парламентът прие решението след остри дебати и обвинения в популизъм, за тях ще са необходими 54 млн. лева
Временно ограничават е-порталите на НОИ

Временно ограничават е-порталите на НОИ

Това се налага заради профилактика на системите, която ще продължи от 18 до 22 април, съобщиха от осигурителния институт
100 лв. добавка за най-бедните пенсионери

100 лв. добавка за най-бедните пенсионери

Това решиха депутатите от бюджетната комисия на второ четене, поправката бе внесена от БСП
Няма риск за ръста на пенсиите

Няма риск за ръста на пенсиите

Средствата за него за заложени във вече приетия бюджет на ДОО, каза новият социален министър Ивайло Иванов във връзка с предложените великденски добавки
С три вида МРЗ ще изсветлим икономиката

С три вида МРЗ ще изсветлим икономиката

Зависи каква политическа воля ще има, ако не бъде приет вариантът ни, ще трябва да бъде предложен друг, казва Пламен Димитров
Одобриха великденските добавки

Одобриха великденските добавки

Депутатите одобриха на първо четене предложението на ГЕРБ и ДПС хората с доходи под 526 лв. да получат по 75 лв. за празника
1 2 3 4 5 ... 150 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ