Искам думата

Бюджетът на НЗОК не променя нищо

20-11-2023 16:23
Въпреки някои положителни предложения, с проекта не се създават условия за реформиране на системата и за подобряване качеството на здравното обслужване на населението, казват от БСК Бюджетът на НЗОК не променя нищо
Clinica.bg

press@clinica.bg
Кабинетът представи проектите на трите бюджета - на държавата, на ДОО и на НЗОК. Утре се очаква те да бъдат обсъдени от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Публикуваме позицията по трите проекта на Българската стопанска камара (БСК).
По проекта на Закон за държавния бюджет

БСК се въздържа от подкрепа на проекта на бюджет и средносрочна бюджетна прогноза. В мотивите на БСК се посочва, че предложеният законопроект, като цяло, предлага запазване на философията и основните политики, прилагани и към настоящия момент, като липсват намерения за: преминаване към реално програмно бюджетиране; административна реформа и повишаване на качеството на предоставяните обществени услуги; обвързване на държавните и местни такси с разходите за предоставяне на съответните публични услуги; промяна в т.нар. механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), установен в началото на 2023 г. в чл. 244 на КТ, съгласно който МРЗ е равна на 50 на сто от средната работна заплата; децентрализация на публичните финанси; определяне на размера на таксата за битови отпадъци на база количество; мерки, стимулиращи инвестициите, и реформи, осигуряващи благоприятна бизнес среда (с обективни измерители) - възприемане и прилагане на принципа "1-in-1-out", т.е. при въвеждане на нова регулация или изисквания към бизнеса да се извежда/премахва съществуваща; стимулиране на брутните частни вътрешни инвестиции; мерки, стимулиращи компаниите да инвестират в т.нар. зелен и дигитален преход, допълващи заложеното в НПВУ, с акцент върху кръговата икономика, декарбонизация на икономиката и премахване на административните и регулаторни пречки.

 

Според БСК, икономическият растеж не е

 

 основна цел на проекта за бюджет за 2024 г., а в условията на спад на българския БВП и рецесия в множество държави в ЕС, това би следвало да е задължително. Притеснение буди и предвиденото рязко нарастване на дълга, което поставя под съмнение темпа на икономически растеж и ефективността на публичните разходи.

„Допълнително финансиране на по-високи заплати в обществения сектор следва да е обвързано с реформи и постигнато по-високо качество на публичните услуги", се казва в позицията на БСК. Камарата предлага осигуровките на държавните служители изискват значителен финансов ресурс и следва да се поемат от самите тях, за да е равнопоставен държавният сектор на частния.

 

Според БСК, продължаващата експанзивна

 

 фискална политика, която не е насочена към ускорено създаване на икономически растеж, в условията на продължителна висока инфлация и недостатъчно силно рестриктивна парична политика, може да постави под съмнение членството на България в Еврозоната от 1.1.2025 г. В тази връзка, БСК предлага акцентът на бюджета за експанзивна проинфлационна фискална политика да бъде преосмислена и ограничена в условията на нисък икономически растеж и ниска производителност.

 

Неефективно управление на държавните 

 

предприятия води до 16 млрд. лв. задължения, които се отразяват в бюджета. В тази връзка, БСК предлага да се обсъдят мерки за подобряването на ефективността на държавните предприятия и намаляването на техния брой, което може да облекчи дефицита в бюджета.

Съгласно чл. 59 на проекта на ЗДБРБ се запазва обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 1,4 млрд. лв. С оглед нарасналия интерес на работодателите към ваучерите за храна и предстоящото им дигитализиране (което допълнително ще увеличи интереса към тях), БСК подкрепя предложението на АОВХ общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане да бъде определена в размер на 1,8 млрд. лв. за 2024 г.

 

По проекта на Закон за бюджета на ДОО:

 

БСК потвърждава принципната си подкрепа на представения проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2024 г. Мотивите за това са свързани с намаляването на задължението за изплащане от страна на работодателите на т.нар. болнични от три на два дни, запазването на размера на обезщетенията за втората година на майчинството и запазването на минималният (18 лв.) и максималният (85,71 лв.) дневен размер на обезщетението за безработица.

Същевременно, БСК не подкрепя планираното увеличение на максималния осигурителен доход от 3400 на 3750 лв. и напомня, че по инициатива на Министерството на финансите има сформирана работна група, която има за задача да изработи предвидим механизъм за определяне на максималния осигурителен доход. „Размерът на максималния осигурителен доход следва да се разглежда в неговата взаимовръзка със средния осигурителен доход, автоматичното увеличаване на минималната работна заплата, размерите на минималната, средната и максималната пенсия", се казва в становището на БСК.

 

По проекта на Закон за бюджета на НЗОК:

 

БСК потвърждава принципната си подкрепа на представения проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. Заедно с това, принципната позиция на БСК е, че с предложения бюджет не се променя философията на бюджета от предходните години, като се запазва структурата на заложените здравноосигурителни плащания. Общата оценка на БСК е, че въпреки някои положителни предложения, с проекта не се създават условия за реформиране на системата и за подобряване качеството на здравното обслужване на населението. Предложеният бюджет е разработен в условията на съществуващата нормативна уредба, в която липсват политики за реформиране на здравната система, насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинското обслужване. Разходите за здравеопазване за сметка на пациентите непрекъснато се увеличават и стават непосилни за голяма част от населението. По данни на Световната банка, 50% от здравните услуги се плащат от пациентите, като очакванията са тази тенденция да се запази и през следващата година. Липсват политики за преодоляване на критичното състоянието на общинските болници.

Сред положителните страни на проектобюджета са: осигуреният допълнителен финансов ресурс за осигурителната система в размер на 870 млн. лв. спрямо очаквания размер на отчета за изпълнение на бюджет 2023 г.; намаляването на разходите за болнична помощ от 50,8% за 2021 г. на заложените 46,8%, при средни равнища в ЕС от около 30%; Относителният дял на средствата за извънболнична помощ от 11,2% за 2021 г. се увеличават на 14,8% в бюджет 2024 г. (относителният дял на средствата за извънболнична дейност за страните от ЕС от 26-28%); Въвеждат се сериозни стимули при заплащането на общопрактикуващи лекари, които имат повече обхванати за профилактичен преглед лица. Осигурено е допълнително финансиране на дейности, свързани с ранна диагностика или проследяване на развитието и сложността на кардиологични и онкологични заболявания, и диабет в отдалечени райони, без ежедневен достъп до медицинска помощ; Осигуряват се допълнителни средства за извършване на диагностични изследвания, свързани с ранно откриване на заболявания и усложнения при остри състояния в извънболничната помощ; Предвидени са средства за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в размер на 910,1 млн. лв., което е около 20% повече спрямо отчетените през 2023 г.

БСК отново предлага да се утвърди практиката при обсъждане на проекта за бюджет на НЗОК за следващата година да се предоставят за обсъждане основните резултати от дейността на здравната система през изминалата бюджетната година.


Ремонт виновен за скандала с Пирогов

Ремонт виновен за скандала с Пирогов

Депутатите в здравната комисия приеха решение, с които искат здравния министър да отмени уволнението на директора на спешната болница

Пускат две КП в психиатрията

Пускат две КП в психиатрията

Едната ще бъде за шизофрения и психични разстойства и ще бъде един месец, другата е за афективни непсихотични разстройства и ще е за 20 дни
Министър Хинков не се справя

Министър Хинков не се справя

Колкото до позицията на МС и на ПП-ДБ за оставката му - в такава ситуация е нормално да се изчака страстите да спаднат и да се вземе правилното решение, казва доц. Васил Пандов

Позицията на премиера за здравния министър - без промяна

Позицията на премиера за здравния министър - без промяна

Проф. Хинков трябва да направи спешни проверки за идентифициране на нарушения във всички болници, до 8 декември трябва да е готов графика за провеждането им, допълват от МС
Асен Василев даде рецептата

Асен Василев даде рецептата

Подкрепям я, но не съм аз човека да искам оставката на здравния министър, каза Бойко Борисов

Изслушват шефа на Пирогов в парламента

Изслушват шефа на Пирогов в парламента

Това ще стане на извънредно заседание на Комисията по здравеопазване, пред която ще говори изпълнителният директор д-р Валентин Димитров
Пирогов ще съди здравния министър

Пирогов ще съди здравния министър

Иск срещу него ще заведе и уволнения директор на болницата д-р Валентин Димитров
Без изненади за бюджета на НЗОК

Без изненади за бюджета на НЗОК

От ГЕРБ предлагат отпадането на финансирането на нови болници и дейности, а от ИТН и БСП повече пари за зъбни протези

Варна няма нужда от още една болница

Варна няма нужда от още една болница

"Св. София" иска да открие ново лечебно заведение с 500 легла във Варна. Медици и власти там се оказаха единодушни - нужда от такава няма. В същото време НЗОК е дала друго мнение, къде е истината, попитахме проф. Радослав Радев.

Поискаха оставката на здравния министър

Поискаха оставката на здравния министър

Бюджетът не може да става заложник на никого, ако политиката на проф. Христо Хинков не е подкрепена, нека не прави циркове и се оттегли, призова Асен Василев
1 2 3 4 5 ... 467 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Трябва ли да има нов здравен министър?

Декември 2023 Предишен Следващ