Медицина

Пуснахме мобилно приложение за рака на гърдата

13-10-2023 07:00
В него е включена и първата онлайн комисия за лечение на това заболяване, пациентите сега се лутат по пътя към терапията, казва д-р Ваня МитоваПуснахме мобилно приложение за рака на гърдата
Силвия
Силвия
Николова
silnikol@gmail.com
Първата у нас онлайн онкокомисия за рак на гърдата вече е факт в мобилното приложение BreastHelp. Апликацията е разработена по идея на хирурга и началник на Отделението по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия в УСБАЛО - д-р Ваня Митова. Тя работи в продължение на три години върху алгоритъма на програма за превенция, скрининг и проследяване на пациенти. Попитахме я какво представлява иновацията, какви са ползите от нея, има ли нужда от нормативни промени, за да работят такива приложения, какви са предизвикателствата пред специалистите и пациентите, какви са тенденциите в хирургията на гърда у нас по отношение на запазване на целостта й и може ли да забременее жена, на която предстои химиотерапия.

- Д-р Митова, разработихте иновация за пациенти с рак на гърдата в сферата на дигиталната медицина. Какво представлява тя?

- Иновацията представлява мобилно приложение, което е многофункционално. То включва три модула – за здрави жени, за вече диагностицирани с рак на гърдата пациентки и за лекари. Миналата година за нас беше голям пробив, защото успяхме да стартирахме с модула за здравите жени. Идеята беше да успеем да достигаме предимно до повече жени, които търсят информация как да се профилактират. То е за дами, които искат да знаят, каква е оценката на риска им от заболяване, какви са техните рискови фактори и как трябва да се профилактират. За щастие, приложението вече е в действие цяла година. Преди броени дни стартира и модулът за вече диагностицирани с рак на гърдата жени. Това дава възможност, освен здравите, достъп до него да имат и тези, които вече са се сблъскали с тази диагноза. Особено ценно за тях е, че след като го инсталират, ще могат да попълнят анкета. В нея ще има специализирани въпроси както за тях и заболяването им, така и такива, които са свързани с проследяването им. Ако те не могат да отговорят на някои от тях, платформата ги свързва с медицински асистент, който попълни липсващите звена в техните анкети, след като пациентката си сподели медицинската документация. Така пациентките ще получат файл, в който ще има есенцията от тяхното заболяване, лечение и проследяване. На практика в рамките на един документ ще се съдържа цялата медицинска информация за тях. Впоследствие, с него те могат много по-лесно да бъдат проследявани и консултирани от различни лекари. По този начин специалистите няма да губят време, гледайки веднъж епикриза от лъчетерапия, втори път епикриза от химиотерапия, от операция и прочие. В същото време в модула за диагностицирани има и инфромация, която се отнася до всички пациенти. Тя дава отговор на въпросите като например „Какъв сутиен мога да нося?", „Кога мога да нося сутиен с банели?", информация къде да намерят протези, както и че те им се полагат и могат да бъдат финансово облекчени. Предоставя се и информация за лимфедем, т.е. за оток на ръката вследствие на задръжка на лимфа. Там могат да открият информация какви компресивни ръкави и ръкавици съществуват, къде и как могат да ги ползват. Всяка жена може да открие видео-упражнения, водени от единствения сертифицирани от CETI специалист в България. Тези упражнения са както за раздвижване на току-що оперирани жени, така и за пациенти, завършили терапията си. Всичко това в съчетание с възможностите за записване на часове за прегледи или онлайн консултации се намира в този модул. Отделно има още нещо иновативно, което се прави за пръв път в България.

- Какво е то?

- Това е първата онлайн комисия в нашата страна, която е специализирана за рак на гърдата. Пациентка, която желае второ мнение, лекува се в неспециализирано онкологично заведение или живее в малко населено място може да направи консултация с нея. Самата комисия се състои от мултидисциплинарен екип от специалисти. Тя включва онколог, лъчетерапевт, химиотерапевт, хирург. Така дамите съвсем спокойно могат да започнат или да продължение лечението си, като са сигурни, че са поели правилният път. За пръв път в България ще има и онлайн психологична група за подкрепа, специализирана за рак на гърдата. Тя ще осъществява групови терапии, сертифицирани в тази област психолози. Сформирането й ще става след предварително записване и две напълно безплатни събеседвания с пациентките. Така, лекарите ще установят дали човекът е подходящ за групова терапия и в каква група да бъде включен. Или ако мога да обобща - модулът е мултифункционален. Идеята е диагностицираните в момента, които се борят със заболяването, както и тези, които вече са го преборили, да имат достъп до достоверна информация и качествени специалисти.

- Какви са ползите за пациентите и специалистите от приложението?

- Функционалностите и в трите модула са много, като се започне от диагностиката, премине се през документация, събрана на едно място и се стигне до възможно най-полезната, изчерпателна и достоверна информация за дамите по всички въпроси, които биха ги интересували във връзка с рака на гърдата. Приложението има и опция да изпраща напомняне всеки месец, че е дошло времето за самопреглеждане. На тези, които вече са диагностицирани то напомня, че е дошло време да бъдат проследени от съответния специалист така, че да не се пропуснат прегледите. Това дава възможност на нас, лекарите, да откриваме заболяването дори в най-ранна фаза, независимо дали то е първично, рецидив или пък поява на далечни метастази. Така имаме възможност за най-бърза реакция. И обратно, ако един метастатичен процес бъде пропуснат, защото пациентката не знае, че трябва да се проследява във времето или са минали пет години и е решила, че вече е здрава, в такъв случай имаме голям проблем. Когато метастазите се открият в напреднал стадий, множествени са и в повече от един орган, колкото и ние онколозите да искаме да сме полезни, арсеналът от лечение става все по-ограничен.

- За първата една година, откакто е факт първият модул на приложението, хората вече познават ли го, ползват ли го?

- Да, към него има интерес предимно от по-младите пациентки, тъй като те ежедневно използват електронни устройства. За моя радост, имам дами, които идват при мен, защото го ползват и след самопреглеждане са открили някакво образувание. Това сочи, че нашата работа не е била напразна, че вървим в правилна посока и се надявам това да даде възможност на повече жени да бъдат рано диагностицирани, защото лошите ни онкологични резултати по-скоро се дължат на неправилно лечение, а поради липсата на точно и ранно диагностициране и достъп до качествена медицинска помощ.

- Има ли нужда от нормативни промени, за да могат да работят подобен тип електронни приложения?

- Самото приложение е абсолютно законово издържано. Пациентите се съгласяват с общите условия и условията за поверителност. То се намира на международно призната медицинска платформа, която има всички сертификати за поверителност и съхраняване на лични данни. Към момента не сме срещнали законови трудности или препятствия, които да ни дадат основание да се притесняваме от това, което сме направили. По-скоро законово можем да потърсим възможност да използваме такива проложения, за да достигнем до повече хора дори и в най-отдалечените части на България така, че да подобрим онкологичната грижа за населението. Всички лекари, с които работим са специалисти в съответната област. Те биват проверявани предварително преди да бъдат включени в платформата, за да няма шарлатани или такива, които са без съответните дипломи.

- Доколко електронното здравеопазване, лечението от разстояние е възможно – има ли положителни резултати или крие повече рискове за пациентите и специалистите?

- Телемедицината се развива в цял свят. От няколко години много популярно е т.нар. mHealth, което особено се разви по времето пандемията от COVID-19. Естествено, има неща, които не могат да се случат с телемедицина. Тук е ролята на лекаря, който трябва да прецени дали може да бъде полезен от дистанция или не. Съответната медицинска платформа и приложение дава възможност, ако не е в състояние да помогне на пациента, първо да откаже консултация без да се изисква предплащане от болния или да го насочи към специалист, който може да бъде полезен. Тук искам да посоча, че към цялата информация, която пациентите имат чрез нашето приложение, напомнянията и възможността те да се просlедяват активно, се прибавя и тази - да си запазват часове чрез най-популярната платформа SuperDoc, към която могат да бъдат свързани автоматично. А дали може или не да се случи дистанционно една консултация, зависи от съответния казус. Ако пациентът редовно се преглежда и има конкретно питане или пък например е излязъл резултатът от ПЕТ-скенера му и в него има нещо притеснително, спокойно той може да си изпрати резултата. Това е голямо улеснение особено за тези, които живеят в по-малките и отдалечени населени места. Така те няма да чакат, докато им дойде денят със записания час и няма да пътуват, което в много случаи е свързано и с допълнителни разходи, освен загубеното време.

- Какво е мястото на подобен тип услуги в онкологията?

- По света все повече се практикува, специално за онкоболните пациенти, да имат онкологични консултации, проследяване от онколог, изпращане на протоколи за медикаменти дистанционно. Така се избягват опашките, пести се време и ресурс както за лекарите, така и за болните. Мястото на този тип услуги, специално в онкологията, е много голяма.

- Какви са предизвикателствата към момента, за пациентите с онкологични заболявания у нас и за специалистите?

- Предизвикателствата са много. Пациентите, поради липсата на знание от една страна, а от друга - на организираност, се лутат, търсейки и сортирайки множество мнения. Често те ходят в неспециализирани лечебни заведения за онкологични заболявания, което понякога може да струва дори животът им. Затова, на първо място всеки пациент трябва да бъде информиран, на второ - да има достъп до качествена медицинска грижа, на трето – когато се отнася до онкологичен процес, следва те да са в болници, в които е наличен цялостният ресурс за лечение на онкологично болни. Това ще им даде по-малко лутане в системата на здравето и ще им подсигури целият екип от мултидисциплинарни специалисти, които да могат да реагират на техните нужди. Тези пациенти са изправени пред много изпитания не само, защото са болни, а и защото системата не е организирана.

- Какъв е пътят на пацентите, диагностицирани с рак на гърдата и как да изберат специализирано лечебно заведение, където да се лекуват и да получат първокласна грижа? У нас все още няма сертифицирани лечебни центрове специално за рак на гърдата?

- Всяка жена, всяка година минимум веднъж, а по-високорисковите, и два пъти трябва да ходят на профилактичен преглед при специалист. Високорискови са тези с фамилна обремененост – майка, баба, леля, сестра със злокачествено заболяване не само на гърдата, но и на матката и яйчниците. Тук спадат и диагностицираните вече веднъж с рак на гърдата, както и тези, които са приемали хормонални препарати по-продължително време в последните пет години. Такива са и пациентките с хормонална стимулация за ин витро процедури, облъчвани в областта на гръдния кош от детството до 30-годишна възраст, диагностицирани с доброкачествени образувания в гърдата, както и редица други. Всичко това сме го приложенили под формата на въпроси и отговори подробно в мобилното приложение. След като отидат при специалист, той е този, който ще установи какво образно изследване е необходимо за тази жена. При съмненние за лезия, която може бъде злокачествена, следва да се направи биопсия. Ако резултатът доказва карцином, е необходимо допълнително изследване на рецепторния статус за хормонална принадлежност на тумора, след което да се премине на през онкологична комисия. Такава обаче масово не се практикува предоперативно. На нея се определя поведението при съответния пациент - дали първо да бъде опериран и да се започне с някакъв вид терапия. Възможностите за лечение са изключително много. След като премине през цялото лечение, каквото и да е то, следва диспансеризиране и започва проследяване на определен период от време.

Сертифицирани центрове за лечение на рак на гърдата със сертификат от Европейската асоциация на специалистите по рак на гърдата в България, както и в цяла Източна Европа, не съществуват. Причините са комплексни. Най-напред трябва да отговаряме на редица условия. Самият процес е продължителен за всяка една болница, която иска да бъде такъв център. Съществува външен одит, който оценява дали съответното лечебно заведение е подходящо или не е. Получаването на сертификат обаче не е завинаги. Всяка година се преминава отново на външен одит по индикатори за оценка на качеството на медицинското обслужване и лечение на пациентите. Ако болницата отговаря, сертификатът се подновява, ако не отговаря, сертификацията се прекратява. С радост мога да кажа, че Отделението по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия в УСБАЛО в София, на което аз съм началник, сме започнали процес, за да можем да се сертифицираме. Надявам се това да се случи, с което ще сме и първият такъв сертифициран център в Източна Европа.

- Всички онкологични специалисти ли могат да лекуват рак на гърдата, какви са стандартите в Европа и прилагат ли се тук?

- Не бива всички онкоспециалисти, особено хирурзи да лекуват рак на гърдата. Дори е препоръчително това да не се случва. България би следвало да има специализирани центрове и специализирани специалисти, които да правят това лечение така, че то да не се бърка с лечение на рак на панкреас, щитовидна жлеза и прочие. В света съществуват т. нар. Breast Unit – специализирани отделения за хирургия и лечение на заболявания на гърдата. Съществуват и т.нар. breast surgeons – хирурзи, които работят единствено и насочено пациенти с патология на гърдата. Колко до стандартите, задължителен стандарт за лечение на рак на гърдата в България също не съществува. Всичко зависи от специалиста, от това как е решил да лекува съответния пациент, както и от лечебното заведение. Въпрос на избор на лекаря е дали ще се доразвива в професията, ще се обучава ли допълнително, ще следва ли новостите и световните тенденции и дали ще спазва клиничните ръководства за лечение на рака на гърдата. За съжаление, аз не мога да твърдя, че всички, които работят точно това, спазват клиничните ръководства и световните препоръки, за да сме сигурни, че всичко се прави по правилата – нещо, което е стандарт за Европа и в САЩ.

- Какви са тенденците в хирургията на гърда у нас по отношение на запазване на целостта й?

- Тенденциите в цял свят са да се извършват т. нар. органосъхраняващи операции. В Европа 60-70 на сто от пациентките са лекувани точно с такива операции. В същото време в България те са около 25% от жените. От една страна, причина за това е по-късното диагностициране и метастази, както и някои характеристики на тумора, но и опита на хирурга и неговите възможности за съответните оперативни техники за органосъхраняваща операция имат значение.

- Ако млада жена заболее от рак на гърдата и бива лекувана с лъче- или химиотерапия колко време след това се препоръчва да забременее?

- Пациентката задължително трябва да обсъди въпроса с онколога, който я проследява и специалист по репродуктивна медицина. От значение е, дали тя приема хормонална терапия в следоперативния период или не. От значение е и в какъв стадий е заболяването. Категорично, млади пациентки, които все още нямат деца или искат да имат още деца, ракът на гърдата в никакъв случай не е бариера да забременеят, да раждат, дори и да кърмят. Друг е въпросът, че подобен етап от живота на човека трябва да бъде обсъждан още преди началото на лечението на онкологичното заболяване така, че да могат да се направят всички необходими стъпки за съхраняване на фертилитета.

- Замразяването на яйцеклетки опция ли е?

- Замразяването на яйцеклетки е точно това съхраняване на фертилитета, за което вече споменах. За целта преди започване на лечението пациентката трябва да се консултира с репродуктивен специалист. Той преценява каква е възможността. Прави се свръхстимулация така, че да може да се извлекат максимално много годни яйцеклетки за запазване. Самата свръхстимулация следва да се консултира и проследява много стриктно от специалиста по репродуктивна медицина така, че да се стигне до правилния момент. След това следва пукция, айцеклетките се обработват по специален начин и се замразяват, а пациентката започва своето онколечение.


Все повече млади хора са с разширени вени

Все повече млади хора са с разширени вени

Расте делът на новодиагностицираните между 30 и 50 години, причини са масовото обездвижване и наднорменото тегло, казва доц. Димитър Петков
Болница „Тракия

Болница „Тракия" обучава на BULENDO 2024

Гастроентеролозите от лечебното заведение показаха наживо високотехнологични манипулации пред 350 свои колеги от страната

Повишеният тропонин не е синоним на инфаркт

Повишеният тропонин не е синоним на инфаркт

В тези случаи времето е ценно, след втория час 50% от засегнатия миокард некротизира и след това пациентите може да развият сърдечна недостатъчност, казва проф. Арман Постаджян

Все повече млади пациенти с кожен меланом

Все повече млади пациенти с кожен меланом

15.4% от всички регистрирани в българския регистър, са под 45 години, обясни доц. Ива Гаврилова
Азбуката на кръвта

Азбуката на кръвта

За българите най-голяма е честотата на група А - около 43%, следвана от О – 32.5%, казва д-р Елисавета Грънчарова от ВМА

Прегряването при децата често се бърка с вирус

Прегряването при децата често се бърка с вирус

Генетично сме подготвени за подобни горещини, но не и през юни, когато по-високата влажност на въздуха може да доведе до бронхоспазми, предупреждава д-р Рада Прокопова
Алергията към полените е до октомври

Алергията към полените е до октомври

Ежегодна имунотерапия облекчава проявите, ангеодемът може да блокира дишането и доведе до задушаване, казва доц. Анна Валериева
Алцхаймер засяга 30% от хората над 80 години

Алцхаймер засяга 30% от хората над 80 години

Диагнозата трябва да се приеме не само като неврологично, но и обществено, социално-икономическо заболяване, казва д-р Филип Алексиев
Кашлица над 8 седмици е признак на болест

Кашлица над 8 седмици е признак на болест

Тя трябва да се уточни от специалист, казва доц. Владимир Ходжев от УМБАЛ „Св. Георги" в Пловдив
Над 90 000 българи страдат от ХОББ

Над 90 000 българи страдат от ХОББ

В повечето случаи пациентите са пушачи над 40-годишна възраст, които се оплакват от хронична кашлица, задух и храчки, казва д-р София Ангелова
1 2 3 4 5 ... 60 »
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ