Проектът

Първата среща на „Angels

31-01-2017 17:07
Целта ни е всеки пациент с инсулт да получи еднакво добро качество на лечение, обясни акад. Иван МилановПървата среща на „Angels
Clinica.bg

press@clinica.bg
Първата Национална среща за успешно въвеждане в България на международния проект "Angels" се състоя в Пловдив през есента на 2016 г. На нея присъстваха над 80 медицински специалисти - невролози от цялата страна. Сред основните лектори бяха председателят на Българското дружество по неврология акад. Иван Миланов, проф. Параскева Стаменова, доц. Николай Топалов, д-р Ивайло Петров и проф. д-р Димитър Масларов.

Всички участници споделиха своя опит и обмениха идеи относно тромболитичната терапия - лечение на остър исхемичен инсулт, което свежда до минимум риска от трайна инвалидност, ако бъде приложено до 4.5 часа след поява на първите симптоми на инсулт. „В България исхемичните мозъчни инсулти и като цяло мозъчно-съдовите заболявания са на второ място като причина за смъртност след сърдечно-съдовите.

Един от основните фактори за своевременно овладяване на инсулта, е провеждането на тромболитична терапия

(единственото ефективно лечение на остър исхемичен инсулт) в болничните отделения", заяви акад. Миланов. Той добави, че е важно да съществува регламентиран регистър, в който да са вписани всички болници, прилагащи лечение с тромболиза, за да може пациентът с инсулт да бъде незабавно приет в най-близката такава. „Международният проект „Аngels", и в частност участието на страната ни в него, е отговорът на именно тази нужда от установен списък с болници, прилагащи това животоспасяващо лечение. Целта на Българското дружество по неврология е България да се присъедини към този път на промяната и всеки пациент с инсулт да получи еднакво добро качество на лечение", обясни акад. Миланов.

От тук нататък основните усилия на специалситите по неврология ще бъдат насочени в две направления: увеличаване на броя на отделенията, специализирани в лечение на инсулт, и оптимизиране на качеството на лечение в центровете, които вече функционират. „Не трябва да се забравя, че пациентите с инсулт ще имат само един шанс в живота и медицинските специалисти трябва да подпомагат с всички сили тази възможност за максимално добри резултати", каза акад. Миланов. Според него от значение е също така да се подобри информираността на широката общественост относно симптомите и тежестта на мозъчния исхемичен инсулт.


Инсултът е спешен неврологичен инцидент, който може да засегне определен участък, а понякога и целия мозък.

Може да бъде предизвикан от руптура на кръвоносен съд (хеморагичен инсулт) или от запушване на кръвоносен съд от съсирек (исхемичен инсулт). На всеки 30 мин. пациент с инсулт, който може да бъде спасен умира или трайно се инвалидизира не само заради инсулта, но и поради това, че лечението е проведено в неподходяща за целта болница. Статистиката показва, че по-малко от 1/3 от пациентите с инсулт в Европа понастоящем се лекуват в специализирани центрове за инсулти. Това означава,че хиляди пациенти остават без специализирано лечение, от което се нуждаят.

Заради това България се присъедини към глобалния проект „Аngels". Той има за цел да дава на пациентите с инсулт втори шанс за живот, като оптимизира медицинската помощ за тях. В рамките на общността медицинските специалисти ще обменят идеи с цел достигане на по-добри терапевтични резултати и ще имат достъп до резултатите на пациенти от целия свят, преживели инсулт и лекувани с тромболиза. Комуникацията с другите членове ще се случва чрез уникална платформа на общността, а достъпът до нея ще осигурява на медицинските специалисти възможност за нови идеи и познания, за споделяне на специфични медицински казуси, на впечатляващи резултати, свързани с лечението на исхемичен инсулт с тромболиза.

Международната програма „Angels" има за цел да създаде общност от 1500 центрове и болници в Европа

за лечение на инсулти, работещи всеки ден в насока подобряване на качеството на лечение при всеки един пациент, до месец май 2019. Българското дружество по неврология и Boehringer Ingelheim разчитат, че първата Национална среща, посветена на лечението на инсултите с тромболиза в България, ще постави началото на положителна промяна, използвайки механизмите на проекта „Angels" за подобряване на организацията, качеството на лечение и мотивацията на специалистите и все повече пациенти да получат втори шанс за живот.

Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Февруари 2024 Предишен Следващ