Меню
данни

Неврохирургията през 2022 г.

13-02-2023 06:00
17 034 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"Неврохирургията през 2022 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. За поредна година ще ви покажем какво се случва в болниците ни в осем направления. Данните, с които боравим са ни предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения. При неврохирургията подбрахме 7-те основни клинични пътеки (КП), по които се извършват операциите и терапията в тази област. Групирахме ги така, че да покажем не само обема дейност, но и дали има комплексност в съответната болница, както и какво е нивото на иновативност и сложност на лечението. Как седят нещата през 2022 г. може да видите в таблицата.
N Болница Мозъчни операции,

 

непровокирани от травми *

% на мозъчните операции, осъществени със съвременни технологии ** Наличие на невронавигация (брой на операциите, непровокирани от травми с този метод) Лечение при травми на главата***
% на травмите на главата с хирургично лечение**** Операции на периферни черепномозъчни нерви
Гръбначно

 

мозъчни операции*****

 

% на големите гръбначно мозъчни операции******  Наличие на невронавигация и 3D-интраоперативен образен контрол (брой на големите гръбначно мозъчни операции, при които са приложени) Рехоспитализации
1.   МБАЛ-Благоевград  0 0    61  16.39  8  0  0   5
2.   "Пулс", Благоевград  0     66  0  89  49  30.61   4
3.  "Ив. Скендеров", Г. Делчев  0    53  0  28  0   0  
4.  МБАЛ-Разлог  0 0   108  0  0  0  0    0
5. ЮЗБ  0 0   102  0  11  0  0    0
6.  УМБАЛ-Бургас  160 0    694  6.77  21  135  39.25    69
7. "Лайф Хоспитал"  0    76 14.47  0  0  0    12
8.  "Дева Мария"  0 0    6  0  4  0  0    1
9.   "Бургасмед"  26 0    82  12.19  59  505   59.40  да (30)  147
10. "Сърце и мозък", Бургас  159 38.99  да (2)  177  20.90  31 485  84.32  да (19)  100
 11.   "Св. Марина", Варна  163 88.95  да (33) 359 1.39 20  408   24.50    93
 12.  "Св. Анна", Варна  34  2.94   305 11.80 15  302  28.47    67
 13.  "Еврохоспитал", Варна  0  0    0  0 65   0     4
 14. "Майчин дом", Варна   0  0    0  0 95   0     3
 15.  ВМА-Варна  0  0    6  0  8  0  0    2
 16. "Д-р Стефан Черкезов", В. Търново  3  0   285  2.80 11  9.09    11
 17. "Св. Ив. Рилски", Г. Оряховица  0  0    6  16.66  0  0  0    0
 18.  МБАЛ-Павликени  0  0    4  0  0  0  0    0
 19. "Д-р Д. Павлович", Свищов  0  0    9  0   0     0
 20. "Св. Петка", Видин  0  0    46  0  0  0  0    1
 21.  МБАЛ-Бяла Слатина  0  0    10  0  0  0  0    0
 22.  "Христо Ботев", Враца  0  0    164  4.87   0  0    4
 23.  Първа частна МБАЛ Враца  0  0    0  0  22  0    1
 24. "Св. Иван Рилски", Козлодуй  0  0    7  0   0    0
 25.  МБАЛ-Мездра  0  0   48   0   0    1
 26.  "Д-р Тота Венкова", Габрово  0  0    127  0  0    1
 27. "Стойчо Христов", Севлиево  0    66  19.69    3
 28.  МБАЛ-Добрич  1  0    345 1.73 27  180  7.22    56
 29.  "Д-р Атанас Дафовски", Кърджали  0  0    260  11.92  23  0  0    6
 30.  "Д-р Никола Василев", Кюстендил  0  0    49  0  0  0    3
 31.  "Св. Ив. Рилски", Кюстендил  0  0    25  30.00  0     0
 32.  "Св. Ив. Рилски-2003", Кюстендил  0  0    208  0  0     3
 33.  "Проф. П. Стоянов", Ловеч  0  0    128  3.90  0    2
 34.  "Д-р Георги Стоев-Шварц", Троян  0  0    16  0  0  0  0    0
 35. "Св. Николай Чудотворец", Лом  0  0    27  0   0     0
 36.  "Д-р Ст. Илиев", Монтана  0  0    194  0  14  15  0     3
 37.  Сити клиник "Св. Георги", Монтана  0  0   13   0  0     0
 38. МБАЛ-Велинград  0  0    191  37.17  64  0     2
 39.  "Здраве", Велинград  0  0    45  0  0  0  0    0
 40.  МБАЛ-Пазарджик  0  0   260  57.69 81  92  4.34    32
 41.  МС "Здраве", Пазарджик  0  0    16 11   0     0
 42.  "Уни Хоспитал", Панагюрище  0  0    65  10.76  6  23  39.13    9
 43.  "Димитър Ранев", Пещера  0  0    0   0     0
 44. "Р. Ангелова", Перник  0  0    114  11.40  0     8
 45.  "Д-р Г. Странски", Плевен  101  98.01  да (26) 207  34.78  67  302  9.93    118
 46. "Авис Медика", Плевен  0  0    6  0  35  0  0    2
 47. "Свети Панталеймон", Плевен  0  0    0  0  47  25  72.00    1
 48. "Сърце и мозък", Плевен  172  100  да (165) 61  122  1017   98.91  да (361)  268
 49.  ВМА-Плевен  0  0    1  0   0     0
 50.  МБАЛ-  Асеновград  0  0    34  0  0  0  0    0
 51.  "Д-р Киро Попов", Карлово  0    1  0  0  0  0    0
 52. "Свети Георги", Пловдив  199 82.41  да (11) 361  10.52 31  671  58.27  да (16)  241
 53.  УМБАЛ-Пловдив  0   31   0  7  0  0    1
 54. "Свети Пантелеймон", Пловдив  0  0    20  0  0  0  0    0
 55. "Каспела"   0    0  0  20  0  0    2
 56. "Мед Лайн Клиник", Пловдив  0   48   0  13   0    0
 57.  "Пълмед", Пловдив  47  0   154  22.72 46  512  65.82    146
 58. "Св. Каридад", Пловдив  0  0    0  0  0     0
 59. "Централ онко хоспитал", Пловдив  0  0    17  0  0  0  0    2
 60. "МК Св. Иван Рилски", Пловдив  0  0    11   0   0     0
 61.  "Еврохоспитал", Пловдив  0  0    0  0 12 11  0     1
 62.  ВМА-Пловдив  0  0    2  0 0  0  0     0
 63.  МТБ-Пловдив  0  0   37   0   0  0    0
 64. МБАЛ-Първомай  0  0   11  72.72  0  0  0    1
 65.  МБАЛ-Исперих  0  0   18   0   0  0    0
 66. "Св. Иван Рилски", Разград  0  0    149  0.67  6  0     2
 67. "Юлия Вревска", Бяла   0    30  23.30  0  0  0    0
 68.  "Канев", Русе  0    1136   4.92 79  7  0    68
 69.  "Медика", Русе 26  0   73  10.95 75  79  11.39    47
 70.  МБАЛ-Силистра  0  0   92  0  0     2
 71.   МБАЛ-Тутракан  0  0   12  33.33  0  0  0    0
 70. "Д-р Иван Селимински", Сливен 34  0    207  11.78 11  18  5.55    14
 71. "Хаджи Димитър", Сливен  0  0    0   0  0  0    0
 72. "Братан Шукеров", Смолян   0    90   0  18   0     2
 73.  "Св. Анна", София  311 93.24  да (24) 397  15.61 24  234   30.34  да (11)  286
 74.  ИСУЛ, София  35  68.57   85  28.23 13  107  27.10    37
 75.  Пирогов, София  357 87.95  да (66) 968  5.99 383  584  33.73  да (34)  376
 76.  "Св. Ив. Рилски", София 1293  91.02  да (618) 39   0  50  1560   73.39  да (1)  1119
 77.  "Вита", София  0  0    0  0  47  79  26.58    13
 78.  "Доверие", София  0  0    0  0  3  0  0    0
 79.  "Св. София", София  0    71  46  31  22.58    11
 80.  "Аджибадем Токуда", София 396  91.16  да (182) 60  5.00   52  429  45.68  да (4)  236
 81.  "Люлин", София  0     8  0  10  0  0    0
 82.  "Полимед", София  0  0    0  0  1  0  0    0
 83.  "Сердика", София  0  0    0  0  12 53  18.86    9
 84.  "Св. Пантелеймон", София  0  0    0  0  0     0
 85. "Софиямед", София   122  84.42  да (20)  392  1.78  24 257  43.19    201
 86.  "Лозенец", София  0  0    0  0 2  100    1
 87.  "Проф. Бойчо Бойчев", София  0  0    30  0  48  91  40.65    8
 88.  "Гръбначен център", София  0  0    0  0  3 528  1.13    28
 89.  МВР-София  0  0    13  0  0     1
 90.  ВМА-София  53  79.24  да (38)  311  17.04  43 422  18.95  да (5)  180
 91.  МБАЛ-  Ботевград  0  0   27  37.03  0    0
 92. "Скин Системс", с. Доганово   0  0    0  0  0 77  0    3
 93. "Проф Ал Герчев",   Етрополе  0  0    4  0  0  0  0    0
 94.  МБАЛ-Ихтиман  0  0    46  100  0  0  0    1
 95.  МБАЛ-Самоков  0  0    28  0  0  0  0    0
 96.  "Хр. Стамболски", Казанлък  0  0    66  19.69  0  0  0    1
 97. "Проф. Стоян Киркович"Ст. Загора 176  0   613  11.90 21   0  0    71
 98.  "Тракия", Ст. Загора  0  0     0  45   0     3
 99.  "МК Свети Иван Рилски", Ст. Загора  0  0    0  0  16  0  0    0
 100.  МБАЛ-Омуртаг  0  0    7  0  0  0  0     0
 101. МБАЛ-Попово   0  0    0  0  6  7  0    0
 102.  МБАЛ-Търговище  0  0    90  0  23  1  0    4
 103.  "Св. Екатерина", Димитровград  0  0    4  0  0  0  0    0
 104.  МБАЛ-Свиленград  0  0   46   0   0     0
 105.  МБАЛ-Харманли  0  0    40  0  0  0  0    
 106.  МБАЛ-Хасково  20  0     378  10.05  15 115  0    15
 107.  МБАЛ-Шумен  0  0   130  8.46 25  0     3
 108.  "Св. Пантелеймон", Ямбол  0  0    176  0  5  0  0    5
   Общо:  3902  75.83    11670  9.75  2269  9725  48.25    4234
                       
   Източник: НЗОК                    

* - Сбор случаите по КП 206.1 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук), КП 206.2 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация), КП 206.3 и КП 207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

** - % на случаите по КП 206.1, КП 206.2 и КП 206.3 от колона едно

*** - Сбор на случаите КП 208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми и КП 209 Хирургично лечение при травма на главата

**** - % на случаите по КП 209 от колона четири

***** - Сбор на случаите КП 211.1 и КП 211.2 - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност и КП 212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност

****** - % на случаите по КП 211 от колона седем


Бебетата инвитро през 2022 г.

Бебетата инвитро през 2022 г.

Общо 4774 процедури е финансирала държавата през 2022 г., 27.52% от тях са завършили с раждане, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2023 г.

Онкологията у нас през 2023 г.

Лечението на онкологични заболявания в страната през миналта година се е осъществявало в 42 лечебни заведения, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията у нас през 2023 г.

Неврохирургията у нас през 2023 г.

През миналата година в страната са осъществени 17 858 операции на в тази сфера, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедичните операции през 2023 г.

Ортопедичните операции през 2023 г.

74 351 са били интервенциите в тази област през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2023 г.

Инвазивната кардиология през 2023 г.

През миналата година в 64 лечебни заведения са извърени над 95 хил. интервенции по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2023 г.

Ражданията през 2023 г.

Те са били 49 610 и броят им отново бележи спад в сравнение с предходната година, показват данните в "Индекс на болниците"
Сърдечните операции през 2023 г.

Сърдечните операции през 2023 г.

През миналата година броят им за цялата страна е бил 5950, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите у нас през 2023 г.

Инсултите у нас през 2023 г.

През миналата година в 134 лечебни заведения в страната са лекувани 44 513 случая, показват данните в "Индекс на болниците"
Бебетата инвитро през 2021 г.

Бебетата инвитро през 2021 г.

4 633 процедури е финансирала държавата през годината, 27.8% от тях са завършили с раждане на деца, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2022 г.

Онкологията у нас през 2022 г.

Пациентите с онкологични заболявания, които получават палиативни грижи в България остават на критичния минимум, показват данните в "Индекс на болниците"
1 2 3 4 5 ... 7 »
открийте болница
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ