гледна точка

Имаме прекалено много хоспитализации

17-09-2020 11:29
Clinica.bg

press@clinica.bg
Имаме прекалено много хоспитализацииНеобходимо е да се изградят стандарти, чрез които да се прецизира нуждата от болнично лечение при всеки отделен пациент, казват от Български лекари за ново здравеопазване
Каква е здравната ни система, малко или много са болниците в нея, достатъчно ефективна ли е работата им разглеждат „Български лекари за ново здравеопазване" в свой анализ. Публикуваме го със съкращения.
Към момента в България преобладават болниците за активно лечение, по брой на които страната ни е на трето място в Европейския съюз (ЕС). По дял на хоспитализираните пациенти сме първи в рамките на общността - изписаните от болница случаи на 1 000 души от населението превишава с около 50% средния брой за ЕС, като тенденциите са цифрите да нарастват прогресивно. Може да се допусне, че голяма част от тези приеми са излишни, предвид обективната възможност някои хронични заболявания да бъдат лекувани достатъчно ефективно в доболничната помощ.

Частните лечебни заведения в България се увеличават значително, като в момента те са около 1/3 от целия им брой за страната. Преобладаващата част от тях са тясно-специализирани в областта на конкретни медицински направления - кардиология, хирургия, офталмология, акушерство и гинекология, ортопедия. Между 2010 г. и 2016 г. броят на постъпилите в частни болници пациенти се е увеличил близо два пъти. През 2016 г. 111-те частни лечебни заведения в България имат общо 11 195 легла, което е двойно нарастване в броя им спрямо 2010 г., по данни от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) от 2017 г.


Основните причини за високия брой

на хоспитализации в България са посочени още в доклада на Световната банка от 2015 г.: голям брой здравни услуги, които могат да се осъществяват в доболничната помощ, се извършват в болниците; дори пациентът да се лекува в доболничната помощ, то за някои изследвания като компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс листите на чакащите и затрудненията да се получи направление са толкова големи, че приемът в болница се оказва един сравнително лесен начин те да бъдат осъществени; плащанията за болнична помощ надвишават значително тези за медицинските услуги в амбулаторната практика; специалистите, работещи едновременно в доболничната и болнична помощ, в някои случаи получават допълнителни финансови стимули, ако насочат пациент за прием в лечебно заведение;

Към това, според резултати от проверки от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е установено, че някои пациенти, страдащи от повече от едно хронични заболявания, постъпват няколко пъти в болница, последователно и отделно за всяка нозологична единица, като по този начин лечебните заведения отчитат различни клинични пътеки (НЦОЗА, 2018 г.). Имайки предвид ограниченото финансиране на голяма част от последните, тази практика може да се разглежда и като своеобразна адаптация на болниците в опит да покрият разходите, извършени при лечението на тези случаи.


Възможни решения


Преди всичко е необходимо да се изградят стандарти, чрез които да се прецизира нуждата от хоспитализация при всеки отделен пациент. Съществуващият до момента опит показва, че въвеждането на такива изисква широк медицински консенсус, но също така и юридическа грамотност.

Развитието и адекватното финансово обезпечаване на доболничната помощ може да намали в значителна степен броя на хоспитализациите, като усилията трябва да бъдат насочени основно към общопрактикуващите лекари и тесните специалисти в амбулаторната практика - увеличаване на техния брой и ограничаване на административната им натовареност.

Цялостно преразглеждане на финансовите параметри на съществуващите клинични пътеки с поетапно въвеждане на т.нар. „диагностично-свързани групи". Основни принципи, които трябва да бъдат следвани в тази насока са реална оценка на труда на персонала и справедливост при разпределението на ресурса между отделните медицински специалности.

Необходимо е въвеждане на официален индекс на болниците, отчитащ както броя на лекуваните случаи, така и качествените резултати от тази дейност, в максимално обективен вид. Това ще помогне за оценка на реалните нужди от лечебни заведения по региони, както и на свободния избор на пациента.

Директната финансова съпричастност на потребителите на здравни услуги може да ограничи ръста на хоспитализациите. В тази връзка е възможно да се обсъди моделиране на т.нар. „потребителска такса", като се въведе механизъм за частичното й обвързване с генерираните по време на болничния престой разходи, когато се касае за планова лечебна дейност.


Заключение


Броят на хоспитализациите в България е твърде висок. Това е признак за неефективна използваемост на доболничната медицинска помощ и липсата на интеграция между различните звена в системата на здравеопазване. В тази насока, възможните решения следва да се търсят на основа на причините за възникване на този феномен. Прилагането на последните изисква непопулярни мерки при изразходването на обществените ресурси, за което е необходима силна воля и политически консенсус.От личните лекари бърз тест, не PCR

От личните лекари бърз тест, не PCR

Ако резултатът е положителен, пациентът ще трябва да прави и по-скъпата проба
Подкрепяме отпадането на таксите за здравни вноски

Подкрепяме отпадането на таксите за здравни вноски

Това ще остави в бюджета на касата над 5 млн. лв., казват от КТ "Подкрепа"
Трудни решения за лечебните заведения

Трудни решения за лечебните заведения

ВКС трябва разгледа две съдебни дела, което ще предвиди практиката на съдилищата занапред по делата за надлимитната дейност, казва адвокат Мария Шаркова
40% имат доверие на здравната система

40% имат доверие на здравната система

Парите отделени за здравеопазване трябва да се изразходват най-вече за подобряване на материалната база на болниците, показва изследване на Тренд

Пандемията повиши доверието в системата

Пандемията повиши доверието в системата

Доходите на медицинските специалисти зависят и от разпределението на средствата вътре в лечебните заведения, казва проф. Петко Салчев

Бюджетът не гарантира увеличение на възнагражденията

Бюджетът не гарантира увеличение на възнагражденията

Може да се окаже че 2021 г. е началото на края на здравеопазването ни в цели региони, смята д-р Иван Маджаров

Студенти и СИМП на помощ на болниците

Студенти и СИМП на помощ на болниците

Заради сериозния недостиг на медици на първа линия, се търси подкрепа от извънболничната помощ
783 млн. за МЗ догодина

783 млн. за МЗ догодина

Oбщото увеличение за парите за здравния сектор за 2021 г. ще е над 460 млн. лв., както обеща премиерът Бойко Борисов

Очаквахме по-щедър бюджет

Очаквахме по-щедър бюджет

Искаме да бъдем сигурни, че решението за увеличението на цените на КП с 10%, което е до 31 декември, ще остане и за следващия бюджет, казва Красимир Грудев

Спират отпуските на шефовете на болници

Спират отпуските на шефовете на болници

Причината е усложнената епидемиологична обстановка, сочи писмо на здравно министерство
1 2 3 4 5 ... 141 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Октомври 2020