Наука

144 млн. инвестирани в медицинска наука

01-11-2019 06:30
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
144 млн. инвестирани в медицинска наукаРазходите за научноизследователска и развойна дейсност като процент от БВП растат почти незабележително - от 0.74 до 0.75%
Медицината е на второ място, сред областите с най-голям разход за наука. Общо 144 млн. лв. са били инвестирани за медицински и здравни науки през 2018 г. Това става ясно от данните на НСИ за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Общите разходите за (НИРД) бележат ръст с 8.9%, но като процент от БВП продължават да са под 1% и се покачват почти незабележително - от 0.74% до 0.75%. Те са все още далеч от заложените в научната стратегия 3% от БВП, които трябва да се достигнат през 2020. Данните показват още, че паричните пороци идват основно по линия на бизнеса, а не от държавата.
Най-голям дял имат разходите областта на техническите науки - 57.6%, или 476.9 млн. лв., следвани от медицинските и здравни науки с дял от 17.4%, или 144.0 млн. лв., и естествените науки - 14.1%, или 116.4 млн. лв. През миналата година за научноизследователска и развойна дейност са похарчени 827.6 млн. лв., което е с 8.9% повече в сравнение с предходната година. Като процент от БВП обаче нивото остава почти същото – от 0.74% през 2017 г. на 0.75% през 2018 година.

 

Научноизследователската и развойна дейност се финансира

 

от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. В стратегията за наука е записано, че през 2020 година 1.5% трябва да идват от държавата, а 1.5% по линия на бизнеса. За момента цифрите показват, че сме далеч от този дял.

Ръстът на средствата вложени в НИРД се дължи в най-голяма степен на сектор „Предприятия", където те се увеличават с 60.7 млн. лв., или с 11.4%. Това е и най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява наука, с дял от 71.9% от общите разходи за НИРД. Следва сектор „Държавно управление", чиито научни институти и организации формират 22.1% от парите за НИРД. Направените разходи за наука от висшите училища и

 

университетските болници възлизат на 5.4%,

 

а от нетърговските организации - на 0.6% от всички разходи за НИРД.

Общо 25 717 души са заетите в сектор наука през 2018 година, според националната статистика. Те са с 10.4% повече спрямо предходната година. Делът на жените е около полови натъа от съсловието – 46.1%. Назначените на пълна заетост са 16 499 или с 9.3% повече спрямо 2017 г. Повече от половината от научния персонал – 50.6% е съсредоточен във фирмите и научните институти от сектор „Предприятия". Там работят или 13 018 души. В организациите и институциите от сектор „Държавно управление" научна дейност извършват 8 177 души или 31.8% от общия персонал. В сектор „Висше образование" 4 404 души са ангажирани с научни изследвания и разработки, като относителният им дял е 17.1%.Обсъждат по-ниски такси за платено

Обсъждат по-ниски такси за платено

Тълкуванието на закона води до разлика в таските в отделните медицински университети
Още 600 хил. за научни проекти за К-19

Още 600 хил. за научни проекти за К-19

Този път в конкурса могат да участват научни колективи от България, Китайската народна република и Беларус
Надяваме се да усъвършенства е-обучението

Надяваме се да усъвършенства е-обучението

Разчитаме, че новият ректор ще създаде международна мрежа от университети в областта на медицинските специалности, казва проф. Магдалена Александрова
Д-р Радислав Наков осъди МУ-София

Д-р Радислав Наков осъди МУ-София

Академичния съвет не е изложил мотиви за вземането на длъжността асистент след конкурса, казаха от САС
Таксите за медицина опряха и до Радев

Таксите за медицина опряха и до Радев

Заради драстично увеличение на платеното обучение студенти писаха на премиер и президент

Искаме достъпно медицинско образование

Искаме достъпно медицинско образование

Молим за становище относно правото за намаляване на такси, приложено от МУ-София, казват студентите
Kлиничните занятия да се провеждат ефективно

Kлиничните занятия да се провеждат ефективно

Стори ми се загуба на време да се разхождаме от един факултет на друг, от болница на болница, а на практика нищо да не се случва, казва Виктория Пенчева
Плащат на вузовете и при празни общежития

Плащат на вузовете и при празни общежития

Били на загуба по това перо заради пандемията, въпреки че са получили 28 млн. лв. повече от държавата
Очаквам МУ–София да е сред най-добрите в Европа

Очаквам МУ–София да е сред най-добрите в Европа

Би било добре научните изследванията да бъдат с повече практическа насоченост, казва проф. Николай Данчев
Оставям 158 млн. в сметката на МУ-София

Оставям 158 млн. в сметката на МУ-София

Трудностите бяха свързани с необходимостта да се извършат промени, имаше над 38 проверки, казва проф. Виктор Златков
1 2 3 4 5 ... 32 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Август 2020