бюджет

Болници и лекарства с приоритет в бюджета

22-10-2019 17:36
Гергана
Гергана
Добрева
kapry@abv.bg
Болници и лекарства с приоритет в бюджетаПарите за чужди здравни фондове драстично орязани, показва проекта за средствата, с които ще разполага НЗОК през 2020 г.
В проекто бюджета за здраве най-много са средствата за болници и за лекарства, а най-малко са предвидени за задълженията към чуждите здравни фондове, въпреки че просрочените задължения са в размер на близо 135 млн. лева. Това става ясно от проекто документа, който утре ще бъде разгледан от Надзорния съвет на НЗОК.
Повече пари за здраве са заложени в проекто бюджета на НЗОК за догодина. Той е в размер на 4 млрд. 744 милиона и 704 хил. лева. Така на практика излиза, че за 2020 година са предвидени 395 млн. повече. Общо здравната система заедно с бюджета на МЗ, пък ще разполага с около 500 млн. лева повече, каза по-рано министърът на зравеопазването Кирил Ананиев. Според разпределението на сумите в проекто бюджета се вижда, че съвсем традиционно повече средства отиват за болнична помощ и лекарства. Това което буди недоумение са заложените 70 милиона лева за разплащане с чуждите здравни фондове, при условие, че дълговете към тях растат, просрочените задължения са в размер на 135 млн. лева, а до 2021 година Националната здравноосигурителна каса трябва да погаси дълговете си към чуждите здравни фондове. Здравноосигурителната вноска остава в размер на 8 на сто. Не се променя процентното съотношение за внасяне на здравноосигурителната вноска, спрямо 2019 година и се запазва в съотношение 60:40 (работодател/работник).

 

Доболничната помощ с повече средства

догодина. Личните лекари ще разполагат с бюджет от 244 милиона лева, което показва увеличение в размер на 19 милиона лева, спрямо сегашния бюджет. Въпреки това семейните лекари едва ли ще са доволни, защото само преди дни Националното сдружение на общопрактикуващите лекари изпрати писвмо до премиера, председателя на здравната комисия и ресорния министър с искане Парите за първична медицинска помощ в бюджета на НЗОК за 2020 г. да бъдат повишени с 25 млн. лв.

Със заложените в проекто бюджета средства

Трябва да се гарнатира заплащането на дейности по пакета от Закона за здравното осигуряване, оказване на първична медицинска помощ за всички здравноосигурени лица, направили избор на личен лекар. Освен трябва да се изпълнят дейностите по програмата „Детско здравеопазване". В програмата са заложени общо 3 млн. дейности

който да извършат джипитата. Това са ежемесечни профилактични прегледи за децата от 0 до 1-годишна възраст (или 14 прегледа годишно на едно дете в тази възрастова група). При децата от 1 до 2-годишна възраст – 4 прегледа годишно, а за децата от 2 до 7-годишна възраст – 2 прегледа годишно. Учениците от 7 до 18-годишна възраст – 1 преглед годишно и извършване на имунизациите на всяко дете от 0 да 18-годишна възраст, съгласно календара за задължителните имунизации и реимунизации.

Повече пари има и в специализирана извънболнична медицинска

За 2020 година специалистите ще разполагат с бюджет от 264 700,0 хил. лв. Те ще имат възможност да извършат 7,5 млн. първични прегледи, 3,2 млн. вторични прегледи. Освен това за диспансерно наблюдение, прегледи по програма „Майчино здравеопазване" са предвидени 1,1 млн. прегледа. За медицинска експертиза 1,1 млн. прегледа, за високоспециализирани дейности (като ехокардиография, ЕЕГ, ЕМГ и др.) – 800 хил. дейности. Освен това в средствата за специализирана извънболнична медицинска помощ се предвижда извършването на профилактичните акушеро-гинекологични прегледи за жени от 30-40 годишна възраст, с цел профилактика на злокачествено новообразование на шийката на матката, и ежегоден преглед за навършилите възрастта през предходната година, съгласно заложения алгоритъм в Наредба №8 от 2016 г за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

Допълнителни средства са предивени

за две нови отделно заплащани високоспециализирани дейности за специалност "Акушерство и гинекология" – „Колпоскопия без прицелна биопсия" и „Абразио на цервикален канал". От 1 януари касата ще заплаща за тях. В областта на медико-диагностичната дейност увеличението е с 4 милиона лева. Заложените в проекто бюджета средства са 94 милиона и 300 хиляди лева. Тези средства са нужни, за да се гарантира извършването на планираните профилактични прегледи на здравоосигурените лица над 18 години и вторични профилактични прегледи при семейните лекари. Освен това са предвидени средства за осигуряване извършването на диагностичните изследвания, свързани с ранно откриване на заболявания и усложнения при остри състояния в извънболничната помощ.

Парите за болниците традиционно са повече

Те са в размер на 2 милиарда 235 милиона и 282 хиляди лева. За справка в бюджета за 2019 година в болнична помощ средставата са били в размер на 2.001 милиарда лева, а през 2018 година са били 1.824 милиарда лева. Според проекто бюджета за следващата година са предвидени 2.2 млн. броя хоспитализации по клинични пътеки и 1.5 млн. клинични и амбулаторни процедури. За по-оптимално изразходване на средвата се залага засилен канторл на лечебните завенения. Така например проверявани ще бъдат скъпоструващите генетични изследванията, на основата на които се определя хода на лечението и таргетната терапия за онкологично болни пациенти, като за целта ще се разработи нова дейност - амбулаторна процедура.

За дентална помощ средствата са

179 милиона и 800 хиляди лева. Здравоосигурените лица до 18-годишна възраст ще имат право на 1 преглед и до 4 лечебни дентални дейности. Лицата над 18-годишна възраст през 2020 година ще имат по 1 преглед и до 3 лечебни дентални дейности. Освен това са предвидени средства за дейности свързани с възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени пациенти навършили 65 години, както и контролни прегледи за период от 4 години. Бюджетът за лекарства също е по-голям. Той е в размер на 1 милиард 243 милона и 800хиляди лева. За лекарства за домашно лечение са предвидени 677милиона и 300 хиляди лева. 365 милиона и 156хиляди лева пък са предвидени за лекарствата с протокол. За онколекарствата в болничаната помощ следствата са 466 милиона и 600 хиляди лева. За сравнение в бюджета за 2019 година за лекарства бяха заложени 1.117 млрд, където за домашно лечение средствата бяха 732.8 милиона, тези с протокол 422.6 милиона и за онколекарства 385 милиона лева.

Според разчетите над един милион и половина

са здравноосигурените пациентите, които получават лекарства заплащани напълно или частично от НЗОК за домашно лечение. За диабетно болните пациенти се предвижда включването на нова подгрупа медицински изделия – системи за продължително мониториране на нивото на глюкозата (т. нар. сензори). Лекарствата за онкологичните заболявания в условията на болничната помощ, които Касата заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги са в размер на 467 милиона лева. Тези средства са разчетени за лечението в болница на над 35 хил. онкоболни, е записано в проекта. 99.9 милиона лева са заложени за лекарства за базова терапия на онкологични и онкохематологични заболявания, коагулопатии и редки заболявания.

Освен това става ясно, че скъпо струващите

лекарства ще попадат в Списък на Здравната каса по разнообразни критерии и извън Механизма. Списъкът е съставен от лекарствени продукти, включени в Приложение 1 и Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък, за домашно и болнично лечение, които нямат терапевтична алтернатива при лечение на редки и онкологични заболявания, а същевременно нямат обобщаващ категоричен критерий. За тези лекарствени продукти не отпадат условията за договаряне на отстъпки. Списъкът, ще търпи обновяване по критерии на експертите в отделните медицински специалности. През 2020 г. прогнозният нетен разход за лекарствени продукти с нови международни непатентни наименования е предвиден в размер на 17 млн. лв.

Касата ще плаща за повече медицински изделия

110 милиона лева са предвидени за това. В тази група са титаниеви заключващи пирони на бедрена кост, рамена кост и тибия. Саморазгъваща се биологична протеза за изцяло безшевно позициониране, изработена от телешки перикард. Система за стимулация на n. vagus за лечение на медикаментозно-резистентна епилепсия. За около 300 пациенти с риск от внезапна сърдечна смърт ще бъдат реимбурсираси кардиовертердефибрилатори. Освен това в проекта е записано, че са предвидени са малко над 70 млн. лв. За погасяване зъдлжанията към чуждите здравни фондове.

През 2020 г. са предвидени като трансфер

от Министерство на здравеопазването общо 83 милиона и 400 хил. лева за ваксини, за дейности за здравно неосигурени лица, включващи както интензивното лечение и диспансерно наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и с кожно-венерически заболявания, както и дейности за здравно неосигурени жени и дейности касаещи лечението на децата до 18 годишна възраст. От мотивите към проекто бюджета става ясно, че от 1 януари догодина се предвижда финансирането на медицинските изделия и помощните средства за хората с увреждания да се извършва по нов механизъм. Процесът ще се ръководи от Здравната каса, като за целта се отпускат нови 30 щатни бройки.

С малко над 4 милиона лева

са увеличени средствата за персонал. В заложените разходи за 2020 г. е отразено увеличението във връзка с размера на минималната работна заплата и свързаните с това осигурителни вноски. В прогнозата са взети предвид средства за придобит трудов стаж и професионален опит за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения, съгласно Наредба за структурата и организацията на работната заплата.СЛК: Доверието между лекар и пациент е необходимо за всички

СЛК: Доверието между лекар и пациент е необходимо за всички

Няма думи, с които да се опише как се чувстваме, когато лечението е неуспешно и загубим пациент, независимо от положените усилия, казва д-р Асен Меджидиев
МЗ: Сградата за детска болница е безопасна

МЗ: Сградата за детска болница е безопасна

Данните от конструктивното обследване през 2007 г. не търпят изменение във времето, смятат от фирма „Балмер Инжинеринг", която е направила както старите, така и новите проверки
Специалисти: За починалото дете е направено всичко по силите на един лекар

Специалисти: За починалото дете е направено всичко по силите на един лекар

Не е имало дълго убеждаване детето да бъде хоспитализирано, а въпросът е бил къде да бъде настанено, казва проф. Иван Литвиненко
България иска да купи хеликоптери за спешна помощ

България иска да купи хеликоптери за спешна помощ

Проблемите в здравеопазването ни са сходни с тези в Германия, смята министър Ананиев
Пневмония е причинила смъртта на Александър

Пневмония е причинила смъртта на Александър

МЗ удължи проверката за по-детайлно проучване на случая
Обсъждат съсловния закон на сестрите

Обсъждат съсловния закон на сестрите

Здравната комисия ще гледа два идентични проекта, които целят създаване на самостоятелни организации за различните професионалисти по здравни грижи
Отстраниха лекарката приела детето в Педиатрията

Отстраниха лекарката приела детето в Педиатрията

Временно постовете си напускат и директорите на Педиатрията на Пирогов и на Лозенец
Затягат киберсигурността в здравеопазването

Затягат киберсигурността в здравеопазването

Разширяват функциите на звено „Сигурност на информацията и защита на данните" в МЗ
Правителството даде имоти и коли на МЗ

Правителството даде имоти и коли на МЗ

Те се намират в София и Приморско
Борисов сваля директори на болници

Борисов сваля директори на болници

Иска да бъдат отстранени всички, замесени в случая с починалото 3-годишно дете
1 2 3 4 5 ... 178 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Ноември 2019