Консулт

Какви са правата ни при нужда от спешна помощ

25-10-2016 13:16
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
tsankova.lawyer@gmail.com
Какви са правата ни при нужда от спешна помощБезплатна е за всички, независимо дали имат осигуровки
Оказването на спешна помощ у нас е безплатно за всички пациенти. Какви точно са правата ви, разказва Стефка Цанкова. Тя е юридически консултант в сферата на здравеопазването, завършила е право в СУ "Св. Климент Охридски", работила е в местната, изпълнителната и законодателната власт, включително като главен секретар на Министерство на здравеопазването.
Спешната медицинска помощ и раждането са единствените медицински услуги за предоставянето, на които здравноосигурителния статус на пациента няма значение. Дори и да не сте заплатили здравните си осигуровки, имате право да ви бъде оказана спешна медицинска помощ.

При необходимост най-близкото лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение е длъжно да ви окаже спешна медицинска помощ. Болниците нямат право да отказват спешна медицинска помощ независимо от осигурителния ви статус.


Могат ли да се искат пари за преглед и лечение на спешни пациенти?


Най-често спешната медицинска помощ се осъществява от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), които изпращат линейка с медицински екип на мястото на повикване. Пациентът може да бъде транспортиран до самия спешен център или до болница. Ако пациентът реши да не чака линейка и има възможност за по-бърз личен транспорт, може да отиде на място във всяка болница, в която има спешено портал, където лекарите ще направят преценка какъв е неговият случай.

В спешните портали на държавните и общински болници се осъществяват безплатни прегледи и изследвания, които трябва да покажат има ли неотложна нужда от болнично лечение. Те не се заплащат от пациента дори, ако се окаже, че той няма нужда от спешна помощ, а се финансират от държавния бюджет чрез Министерство на здравеопазването. Ако се налага хоспитализация, лечението на пациента се заплаща по съответната клинична пътека. (Бел. р. Към момента спешни портали с държавно финансиране има само в държавните и общински болници. Частните болници не разполагат с договори за финансиране от държавата, затова оказването на спешна или неотложна помощ в тях на пациентити, които в последствие не се хоспитализират, не е безплатна.)


Колко бързо трябва да получи медицинска помощ спешния пациент?


Определянето дали един пациент е спешен е регламентирано в Наредба № 12 от 20.12.2015 г. на Министерство на здравеопазването. В нея е утвърден медицинския стандарт „Спешна медицина", който е действащ считано от от 15.01.2016 г. С него е въведен така нареченият „медицински триаж", който по същността си представлява процес на разпределение (класифициране) на пациентите чрез определяне на медицински приоритет в зависимост от степента на спешност и необходимите на пациента диагностика, лечение или транспорт. Определени са три триажни категории спешни пациенти:

1. Критичен спешен пациент (код червено А1), когато пациентът е с животозастрашаващи признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане с висока вероятност от летален изход, ако не се предприемат незабавни интервенции за предотвратяване на последваща нестабилност на дихателната функция, циркулацията и/или неврологичната функция. Спешен пациент, определен с тази категория налага незабавно осигуряване на максимална медицинска помощ.

2. Нестабилен/потенциално нестабилен спешен пациент (код жълто В2) или т.н. „относителна спешност" - пациентът е с подозиран риск и потенциална опасност за живота, налице са признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане, които могат да прогресират по тежест и да доведат до усложнения с висока вероятност от настъпване на тежки последствия за жизненоважните функции, системи или органи, ако лечението не се приложи бързо.

3. Стабилен спешен пациент (код зелено С3) или т.н. „минимална спешност" - при пациента са налични признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане с нисък потенциал и риск от настъпване на тежки последствия или усложнения и прогрес към по-тежко състояние.


За колко време трябва да дойде линейката?


В медицинския стандарт (наречен „спешен първичен транспорт") детайлно е разработен алгоритъмът на транспортиране на спешните пациенти с екип и линейка от мястото, където се намира пациента до подходящото приемно лечебно заведение за болнична помощ или до филиал за спешна медицинска помощ към ЦСМП. С медицинският стандарт е въведена и времевата рамка запридвижването на екипа до място на инцидента - времето от момента на потвърждението и поемането на възложеното повикване от екипа, до пристигането му на мястото на инцидента е в зависимост от определената от диспечерския екип триажна категория на спешния пациент: за код червено А1 - до 8 минути, за код жълто В2 - до 20 минути, за код зелено С3 - до 120 минути. Престоят на мястото на инцидента на спешния екип също е нормативно определен - времето от пристигане на мястото на инцидента до началото на спешния първичен транспорт е не повече от 10 минути, освен в случите на налични обективни пречки и непредвидени обстоятелства. Транспортно време от началото на спешния първичен транспорт до пристигането в приемното лечебно заведение за болнична помощ с активно лечение обаче е неограничено по медицински стандарт.


В коя болница трябва да закара линейката спешния пациент?


Въпреки нагласата и очакванията на пациента и/или неговите близки, че спешния екип ще готранспортира до най-близката болница, изборът за лечебното заведение се прави въз основа на предварително изготвен болничен транспортен план и след преценка на следните обстоятелства:очакваното транспортно време и маршрут до приемното болнично заведение и степента на спешност,оценена по медицински триажни критерии. Конкретната нужда от спешни медицински действия в болнични условия е основната предпоставка, която насочва спешния екип към приемно лечебно заведение с най- подходящата за тази нужда компетентност. Приоритет при избора е настаняването на спешния пациент в приемно лечебно заведение, което поддържа структура за спешна медицинска помощ, осигуряваща най-висока компетентност и възможности за лечение на конкретното спешно състояние при пациента при оценен транспортен риск в зависимост от прогнозното транспортно време. При наличие на еднаква компетентност и равностойни условия за болнично лечение в повече от едно приемно лечебно заведение, изборът на спешния екип зависи единствено от очакваното транспорто време и транспортния риск. Екипът, осъществяващ спешния първичен транспорт, може да не спази разписания болничен транспортен план и да пропусне настаняване в най-близкото приемно лечебно заведение за болнична помощ в случай, че състоянието и нуждите на спешния пациент изискват настаняване в друго лечебно заведение с по-висока компетентност в условията на съобразен транспортен риск, транспортно време.

Съгласно Заповед на министъра на здравеопазването от 28.06.2016 г., при осъществяването на първичен спешен транспорт до лечебно заведение за болнична помощ пациентът или неговият законен представител следва да бъде информиран, че ще бъде транспортиран до най-близкото лечебно заведение за болнична помощ, в което може да му бъде оказана необходимата медицинска помощ в зависимост от неговото състояние и поставената диагноза. По изключение, спешен пациент може да бъде транспортиран без да е информиран за това, когато непосредствено е застрашен живота му или физическото и/или психичното му състояние, което не позволява той да получи тази информация. В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ, в което е транспортиран пациента, е различно от най-близко лечебно заведение, следва спешния екип да аргументира причината за това.



В офисите - до 28 градуса в жегата

В офисите - до 28 градуса в жегата

За предпочитане е естествената вентилация, препоръчват от Световната здравна организация
Пак приемат документи по мярката 60/40

Пак приемат документи по мярката 60/40

Тя ще важи до края на септември и ще е за период до 3 месеца, считано от 1 юли

Как да оценим риска от КОВИД на работните места

Как да оценим риска от КОВИД на работните места

Инспекцията по труда пусна интерактивен инструмент
Подкрепа за туризма и транспорта

Подкрепа за туризма и транспорта

Стартира програмата за запазване на местата на работещите в двата сектора, обясниха от Агенцията по заетостта
Kак се плащат болничните в ЕС ?

Kак се плащат болничните в ЕС ?

Периодът, в който работодателите в Европейския съюз изплащат обезщетение на служителите си обезщетение по болест, е между 2 и 30 дни
Какви са правата на здравноосигурените

Какви са правата на здравноосигурените

Ако ви се налага да търсите медицинска помощ за дете, когато личният лекар не е на работа, отново трябва да посетите дежурния кабинет, казват от УМБАЛ-Бургас
Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

До 25 февруари трябва да се плати вноската за януари, напомнят от НАП
Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Повече информация може да получите безплатно на телефона на социалното министерство - 0800 88 001

Предлагат детегледачи за родителите

Предлагат детегледачи за родителите

Агенцията по заетостта започва да набира желаещи за услугата от 21 януари

Как да пазаруваме на Черен петък?

Как да пазаруваме на Черен петък?

Високият процент отстъпка не е гаранция, че купувате изгодно, казват от КЗП
1 2 3 4 5 ... 6 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Кои са най-големите предизвикателства пред болниците с оглед на усложнената пандемична обстановка през есента и зимата?

Септември 2020