Интервю

Временен мораториум е добра мярка

16-09-2019 06:00
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Временен мораториум е добра мяркаСътрудничеството между учебните заведения, в частност медицинските, е бъдещето на висшето образование, казва проф. Валентина Петкова
Новата учебна година започва днес за учениците. В МУ-София обаче стартът бе даден на 12 септември. Какви са плановете за развитието на университета, ще какво ще доведат предложените поправки в Закона за висшето образование, необходим ли ни е мораториум за разкриване на нови учебни заведения, попитахме проф. Валентина Петкова. Тя е заместник-ректор по науката и акредитацията в МУ-София.
- Предложените промени в Закона за висшето образование вече са внесени в НС. Те предвиждат временен мораториум върху разкриването на нови университети и други звена до създаването на национална карта на висшите училища. Как ще коментирате тази мярка?

- Въвеждането на временен мораториум е добра мярка за оптимизиране на висшето образование в страната. При положение, че в момента има недостиг на студенти поради ниската раждаемост през последните години за страната, откриването на нови висши учебни заведения е необосновано и това е стъпка към набелязване на приоритетни сфери на обучение. Мораториумът трябва да засегне и откриването на частни висши училища, както и разкриването на нови поделения, изнесени обучения и т.н.

-Непосредствено преди предложените ограничителни поправки за разкриване на нови структури отвори врати Медицински факултет в Бургас. Има ли потребност от това звено според Вас?

- Това е въпрос от компетенцията на регулаторния орган –НАОА. Щом те са дали положителна оценка на тази институционална акредитация, няма основание да се съмняваме в потребността.

-Много ли са ни университетите според Вас?

- И много, и малко, зависи от базата за сравнение. Например в Италия във всеки по-голям град има университет. Това отново е въпрос на национална политика.

-Поправките предвиждат и край на т.н. „летящи професори" чрез въвеждане на изискването един преподавател на трудов договор да може да участва в акредитацията само на едно висше училище. Каква е ситуацията в момента, често срещана ли е тази практика и защо?

- Тази ситуация е често срещана, за съжаление, поради недостига на квалифицирани преподаватели за всички тези новооткрити училища. Така че тази мярка ще повиши регулацията в сектора и надявам се, ще доведе до повишаване на качеството на обучение.

-Мислите ли, че е необходимо определянето от МС на минимална преподавателска заплата. Защо?

-Предвид различните нива на средните заплати в отделните ВУЗ-ове определянето на минимален размер на възнаграждението на преподавателите би се отразило негативно от гледна точка на намаляването на разликата между преподавателите на минимално възнаграждение и останалите с по-голям опит и стаж.

-Има и по-строги изисквания за акредитация, като критериите за медицина всъщност са възможно най-завишените? До какво ще доведат тези промени?

- Завишаването на критериите би трябвало да гарантират по-високо качество на обучение.

-Какви са резултатите от тазгодишната кампания, каква е равносметката в сравнение с други години?

-Кампанията още не е приключила. Утре е вторият изпит за чужденците, така че не мога да дам окончателни цифри. Мога да кажа, че в тазгодишната кампания се явиха общо 4406 души.

-Какво ново в МУ- София, какви са плановете ви за развитие на университета ?

-Най-новото е създаване на докторантско училище при МУ – София. То ще осигурява подпомагане на общообразователната подготовка в хода на обучението за придобиване на образователната и научна степен „Доктор", административна, информационна и консултантска помощ по отношение на цялостното обучение на докторантите и младите учени в МУ-София. В него ще се обучават само докторанти на МУ-София. В Докторантското училище, след разрешение от ръководителя му, могат да участват и лица, които не са докторанти, но са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ-София и им предстои разработването на научни публикации (млади учени). Обучението в Докторантското училище е насочено към придобиване на знания и компетенции, осигуряващи успешната защита на дисертационния труд на докторантите и младите учени на МУ-София. От тази година, за първи път в България започваме обучението по новата академична специалност - парамедик за образователно-квалификационна степен професионален бакълавар, за която са записани – 20 студенти. Обсъжда се необходимостта от изготвяне на проект за създаване на институт, който да обединява академичния състав за извършване на дългосрочна научноизследователска дейност. Очакваме влизането в сила на подзаконовия нормативен акт, който ще регулира условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища. Изпратили сме нашите предложения към проекта за този акт. Освен това въведохме, първи от медицинските университети в страната, допълнителни изисквания свързани с приема на чуждестранни студенти, за да се гарантира законосъобразност, максимална прозрачност и недопускане на проблеми, рискови за националната сигурност.

-По какви научни проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания" работите?

- Към настоящия момент научни колективи в МУ-София подготвят административните документи за участия в конкурсни проекти, финансирани от ФНИ. Те са програми за двустранно сътрудничество 2018 г. България – Русия; Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука" /ВИХРЕН/; Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа" /Петър Берон и НИЕ/, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год., Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год.

-Зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева обяви, че предстои изграждането на национална научна мрежа на медицинските университети у нас. Какви хоризонти би отворила тя?

- Нека да бъде изградена научната мрежа и тогава ще се обсъди възможното участие. Във всички случаи обаче, сътрудничеството между висшите учебни заведения, в частност медицинските, е бъдещето на висшето образование с цел постигането на по-високи научни резултати, интердисциплинарност на научните изследвания, повишаване качеството на преподаване.Търсят се наши студенти за работа в Германия през лятото

Търсят се наши студенти за работа в Германия през лятото

Кандидатите трябва да са български граждани на възраст между 18 и 35 години
Увеличението на заплатите в МУ-София влиза в сила

Увеличението на заплатите в МУ-София влиза в сила

То е с 10% и е разписано в новия КТД, който вече е внесен в дирекция "Инспекция по труда"
Правим наука с Китай и Русия

Правим наука с Китай и Русия

Медицинските науки са сред приоритетните области за финансиране, ФНИ представя 4 нови проекти по международни програми
Договарят по-високи заплати за млади асистенти

Договарят по-високи заплати за млади асистенти

Създаване на нови специалности, съобразени с пазара на труда, и изключване на неперспективните, предложи председателят на БТПП Цветан Симеонов
Повече пари на ВУЗ за обществено здраве

Повече пари на ВУЗ за обществено здраве

60% от бюджетите на университетите през 2020 г. ще са за качество
Катедрата по хигиена в МУ-София стана на 100 г.

Катедрата по хигиена в МУ-София стана на 100 г.

Научно-практическият й потенциал е в основата на развитието на различните направления особено в областта на превенцията, казва проф. Виктор Златков
Децата на училище максимум до 18:30 ч.

Децата на училище максимум до 18:30 ч.

Тогава да приключва последния учебен час във втора смяна, призовават от МОН
СУ обяви графика за прием през 2020 г.

СУ обяви графика за прием през 2020 г.

Изпитите за специалност "Медицина" остават без промяна, казаха от висшето училище
Три пъти са намалели отпадналите от училище

Три пъти са намалели отпадналите от училище

Детската градина става задължителна за 4-годишните от новата учебна година
СУ стана първи по здравни грижи

СУ стана първи по здравни грижи

Измести три медицински вуза и мина от четвърта на челна позиция, показват резултатите от рейтинга на университетите за 2019 г.
1 2 3 4 5 ... 24 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Януари 2020