Искам думата

Проблемите в здравеопазването не са решени

26-08-2019 15:36
Clinica.bg

press@clinica.bg
Проблемите в здравеопазването не са решениФондация „Множествена склероза – не си сам“: Искаме по-добри уславия за лечение на пациентите
Пациентска организация, която защитава правата на хората с множествена склероза, излезе с Обръщение и петиция за здраве 2019 г. В него фондацията настоява за по-добри условия за лечение на българските граждани.

Публикуваме обръщението без редакторска намеса.

Скъпи сънародници,

С болка и състрадание научаваме от медиите как български пациенти, нуждаещи се от животоспасяващи белодробни трансплантации, умират в страдания и безпомощност, напълно изоставени от държавата. В последните дни медиите оповестиха новината, че проблемът е решен, че има сключен договор с клиниката във Виена, с ангажимент за трансплантиране на 5 болни годишно, че наши екипи ще се обучават и през далечната 2021 г. ще започнат да извършват трансплантации у нас.


С това, обаче, проблемът решен ли е?

Само пациентите, чакащи белодробна трансплантация ли са дискриминирани и изоставени от държавата? Как стои въросът с другите болни, чиито живот зависи от навреме предприети трансплантациии или други интервенции и лечения, които не се извършват у нас? Къде е държавата, чието задължение е да се грижи за всичките си граждани, особено за тези, които не могат да получат здравна помощ в страната ни?

Проблемът категорично не е решен! Причините са, пълно бездушие и безотговорност към съдбата на бъларски граждани с животозастрашаващи състояния и заболявания, и липсата на воля да се търсят ефективни решения.

Фактите говорят:


Години наред научаваме от медиите,

как един или друг български гражданин събира средства за трансплантация, а това е задължение на всяка уважаваща себе си държава.До 2009 год. България е имала сключени индивидуални договори за сътрудничество в областта на трансплантациите с Франция, Австрия, Германия и Великобритания, но различни кръгове у нас правят така, че трансплантациите на българи, които по медицински причини не могат да бъдат трансплантирани у нас, да бъдат прекратени, както и да бъде осуетено обучението на български екипи в чужбина. Бил е създаден и специален фонд от 5 млн. лв. за такива пациенти, който бързо е закрит, представлявайки пречка за определени лекари да впишат в характеристиката си, че са направили трансплантации, за които даже не са имали опит и разрешителен лиценз. Играта на егото води до системна грешка в трансплантационната система на България, като се стига до там, броят на бъбречните трансплантации да намалее до двадесетина на година (за сравнение в Испания правят по 46 на ден).

Намалява броят и на сърдечните

и чернодробните трансплантации, а българи, чакащи белодробна трансплантация в чужбина, започват да умират в домовете си.Съществуващият договор до средата на 2017 год. с клиниката във Виена, осъществяваща белодробните трансплантации на наши сънародници, по неизвестни причини не е подновен от министър Москов, въпреки настояването от страна на агенцията за трансплантации. Договорът с тази клиника е бил с най-изгодни за държавата финансови параметри. В тази клиника са извършвани трансплантации, грижа и проследяване на пациентите на най-високо професионално ниво в сътрудничество с българските пулмолози.

Равносметката: Нито една белодробна трансплантация не е извършена от началото на 2017 год.; 15 чакащи в страдания и безизходица пациенти, от кои 5 вече не са сред нас. Същата съдба грози всички пациенти, които чакат трансплантации, голяма част от които са деца.


През годините, държавата започва

целенасочено да бави плащанията за извършените трансплантации към всички европейски болници, трансплантиращи наши сънародници, което води до отказ от страна на тези болници да приемант български пациенти. На призива да се сключат договори с чужди болници на държавно ниво и да се кандидатства за пълноправно членство в Евротрансплант (България е само асоцииран член, което ни лишава от възможността да се ползваме от правата на пълноправните членки) – държавата отговоря с мълчалив отказ. Всичко това води до недоверие на европейските институции към България.От 2013 год. България получава статут на асоцииран член на Евротрансплант (Сдружение на 8 европейски държави за обмен на органи и пациенти за трансплантация), който осигурява включване на наши пациенти в листата на чакащите на страните от сдружението, както и гарантира за нас в преговорите за сключване на индивидуални договори с клиники за трансплантация на български пациенти.

Въпреки че имаме Закон за трансплантация

на органи, тъкани и клетки още от 2004 год., до днес донорството не е организирано добре, не са създадени достатъчно структури, екипи, база, оборудване и мрежа, които адекватно да отговарят на съвременните изисквания за ефективно изпълнение на тази дейност, в резултат на което, България се явява и некоректна членка на Евротрансплант, не подсигуряваща договорените количества донорски органи. До 01.01.2019 г.,когато влезе в сила новият изменен и допълнен закон, тази дейност не е била популяризирана сред обществото и не е била добре регулирана нейната етична и юридическа страна, регламентираща доброволното дарение или отказ за дарение на органи приживе, от страна на потенциалните донори, ние гражданите на Р.България, в случай на смърт.

Закриването на Изпълнителната агенция

по трансплантации и включването й в някаква все още несъществуваща Мега структора от страна на МЗ, предлагането и избирането на Национален консултант по трансплантации, без да е член на професионаалната гилдия, а от нечии политически елит, доведе българската трансплантология до най-ниското ниво не само в Европа, но и в страни от не чак толкова развити държави в света! Бяха пренебрегнати исканите промени в Закона за донорството и трансплантациите, за озаконяване на кръстосаното донорство, което дава шанс двойка, която няма нужната съвпадаемост за живо донорство, да направи законна медицинска размяна с друга подобна двойка, за да получат двама души шанс за втори живот. Това се практикува в почти всички европейски и не само, страни. За сведение, Холандия, обявена от СЗО като страната с най-добро здравеопазване, има няколко вида донорство: трупно (от починали), живо (роднинско), кръстосано (живо от разменени роднински донори) и аутроистично (от съпричастни към заболяването, напълно непознати хора).

Недофинансирането на трансплантационната

ни система, и все по-малко извършваните трансплантации у нас, водят до демотивация на специалистите ни и напълно ограничава достъпа на български граждани, нуждаещи се от трансплантации, до животоспасяващите високоспециализирани интервенции извън страната.Нищо на практика не се прави за решаване на проблема, освен да се преструктурират агенциите по трансплантации, за закрила на децата, фонда за лечение на деца, фонда за лечение в чужбина, които защитават интересите и обезпечават нуждите от животоспасяващи лечения у нас и извън страната на тежко болни деца и хора.

Резултатът: Всички тези изстрадали и отчаяни хора и техните близки попадат във вакума на безотговорността и бездушието, които струват живота на някои от тях. Останалите живеят в постоянно страдание и безпомощност и оплакват отредената им съдбата да се родят и да се разболеят в България. Животът им е в ръцете на правителството... Но, държавата я няма! Държавата безчувствено мълчи и се преструкторира! Няма кой да се погрижи за живота на хората с тежки животозастрашаващи състояния и заболявания, които не могат да бъдат овладяни и лекувани у нас, за българските деца, нуждаещи се от животоспасяващи и животоподдържащи лечения. И всичко това се случва в страната, членка на ЕС, през 21 век!

България е в демографска криза, надминаваща и най-мрачните прогнози на НСИ. Българското население се топи като свещ...


На фона на това:

Новородените през 2018 год. са с 8% по-малко спрямо 2017 год.;Правителството спира поддържането на Националния регистър на новородените. Данните са от направена справка чрез родилните отделения в страната;Общият коефициент на смъртност в страната за 2017 год. е 15,5%. Липсват данни за 2018 год.;България е с ниво на детска смъртност два пъти по-високо от средното в ЕС. У нас умират 6,5/1000 живородени деца, спрямо 3,6/1000 в ЕС;42% от смъртните случаи през 2016 г. у нас са могли да бъдат предотвратени при добра организация на здравеопазването и при прилагането на ефективни клинични практики, според показателя „предотвратима смъртност", въведен от Евростат (Европейската статистическа служба).


Устройството, законите и наредбите

в здравната ни система чии интереси обслужват? Защитено ли е правото на гражданите на Р. България за равнопоставен достъп и лечение в системата на здравеопазването? Преценете сами:

Българските граждани, които са с най-ниските доходи в ЕС, доплащат най-много за здравни услуги. Процентът на формално доплащане от страна на пациентите у нас за: лекарства, медицински консумативи и дейности в болниците, които се заплащат частично или не се заплащат от Здравната каса, е 44,2% и е пъти по-висок от средния за ЕС, оповести на 7.04.2018, Световния ден на здравето, ръководителят на българския офис на СЗО, д-р Скендер Сила. В действителност, този процент е много по-висок.

Препоръката на СЗО към здравните

ни власти е за увеличаване на публичните средства в здравеопазването.Въведени са лимити в доболничната и болничната помощ: лимити на талоните за консултация със специалист, изследвания, образна диагностика, рехабилитация, стимулиращи търсенето на помощ по частен път от болните здравноосигурени лица.Въведени са лимити, т.н. „финансирани бюджети", в болничната помощ, ограничаващи хоспитализацията на нуждаещи се от болнично лечение хора. В случай че болничните заведения продължат да извършват дейности (продължат да приемат и лекуват болни хора), надвишавайки рамките на тези лимити, Здравната каса отказва да им заплати разходите по извършените дейности. Болниците или трябва да спрат да приемат пациенти, или изпълнявайки дълга си към болните, стават нарушители като затъват в дългове. Това е участта на голяма част от държавните болници, които обслужват най-тежката патология и постоянно са на червено.

Към днешна дата Здравната каса

дължи на болници около 150 млн. лв. неизплатени суми за вече извършени дейности. Лимитите за лечение в болниците са още един от механизмите, принуждаващи пациентите да поемат със собствени средства лечението си.Не е решен проблемът с долекуването и рехабилитацията на болните с тежки постоперативни състояния, с инсулт, миокарден инфаркт и др., при които пътеките предвиждат до 5 дневен болничен престой. Тези пациенти биват изписвани и долекуването им остава проблем единствено на близките, които са принудени да търсят услугите на частни хосписи срещу 800-1500 лв. на месец, без които животът на болните им близки, остава под голяма опасност.Голяма част от пациентите, особено тези с психиатрични, психосоматични, неврологични и невродегенеративни заболявания, са лишени от психологично консултиране и лечение на ниво болнична и извънболнична помощ. От години Здравната каса не заплаща услугите на клиничните психолози. Те са принудени да работят извън болничните заведения в частни центрове.Резултатът: Болните, нуждаещи се от когнитивно-поведенческа терапия и психотерапия, не могат да си я позволят. Голяма част от тях развиват депресия, тревожни разстройства, посягат на живота си. В нормалния свят всеки пациент с гореизредените заболявания, с поставяне на диагнозата, бива поеман от клиничен психолог, рехабилтатор и социален работник.

В условията на демографски срив

родилките са принудени да заплащат в държавните родилни отделения от 500 до 1000 лв. за нормално раждане и от 900 до 2000 лв. за секцио, което не винаги е по желание на родилката, а по строги медицински индикации.Всичко това се случва в най-бедната държава в ЕС с население, с най-ниските доходи.

Друг голям проблем на здравеопазването, който тепърва ще ескалира, е осигуряването на универсално здравно покритие

Констатациите на СЗО са за недостиг на редица специалисти и медицински сестри, както и на цели специалности в страната, като ако тази тенденция се запази, прогнозата предвижда в следващите 5 години да се стигне до закриването на много здравни заведения.В страната не достигат 405 педиатри, 450 общопрактикуващи лекари; разполагаме само с 30 детски хирурзи за цялата страна, с неонатолози само в 5 големи града и с 1 специализиран център за спешни, животоспасяващи УНГ интервенции за цялата страна. Недостигът на медицински сестри е стигнал критичния си предел. Ако през 1993 г. сме имали 55 000 сестри, днес те са 25 000. Средната възраст на медицинските сестри у нас е 53 години. Очертава се огромна липса на специалисти по здравни грижи, особено в детските заведения. Преимуществено, новозавършилите медици, напускат страната в търсене на по-добра реализаци; Младите лекари, оставащи да специализират у нас са все по-малко.

Има струпване на здравни заведения

и специалисти в големите градове и пълно оголване на периферията. Дори някогашните здравни служби изчезнаха по селата. Достъпът до медицинска помощ е невъзможен за голяма част от населението.Нароиха се частни болници с местонахождение, несъобразено с нуждите от здравна помощ в отделните региони на страната. Тези болници се ползват със специален статут и не отговарят на изискванията за финансиране, наложени на държавните болници от Здравната каса. Повечето от тях предлагат на здравноосигурените лица у нас една ювелирна медицинска услуга, в приятна и чиста болнична среда, срещу допълнително заплащане, подбират най-леката патология и имат голям принос за източването на касата. В тези болници заплащането на медицинския персонал е пъти по-високо от това в държавните болници, които понасят на гърба си разходите по лечението на тежко болните пациенти и на скъпо струващите животоспасяващи интервенции и лечения. Държавните болници са и основните потерпевши от санкциите, свързани с лимитите. Медиците, работещи в тях, са поставени в крайно неблагоприятни условия на труд, натоварване, и заплащане.Дейностите, извършвани в болниците, т.н. пътеки, са недофинансирани и некоректно остойностени. Има специалности, като инвазивна кардиология и кардиохирургия, напр., чийто дейности са свръхфинансирани за сметка на останалите специалности.

Има лобизъм и в разпределението

на парите на Здравната каса: постоянно се увеличават средствата за лекарства, за сметка на болничната и доболничната помощ, където се въвеждат лимити и недофинансирането е огромна пречка здравеопазването ни да е достъпно и ефективно за всички граждани на Р.България.

Живеем в условия на демографски срив, за който освен високата обща и детска смъртност, допринасят и масовото напускане на страната ни от младите хора, тенденцията за необвързване, поради несигурност в осигуряването на доход, обезпечаващ издържката на семейство, тенденцията за ниска раждаемост.

Представяме Ви факти, ще Ви помогнат сами да оцените „усилията" на държавата за задържане на младите хора у нас и за преодоляване на демографската криза:

За нормално раждане и секцио в държавните и частните болници се заплащат хиляди левове;Редица скъпо-струващи задължителни изследвания по време на бременност не се заплащат от Здравната каса;При доходи на член от семейството под 450 лв. държавата осигурява еднократна помощ преди раждане 150 лв. и еднократна помощ при раждане за 1 дете 250 лв. Месечните помощи за отглеждане на дете при същите условия до завършване на средно образование са както следват: 1 дете – 40 лв., 2 деца – 90 лв., 3 деца – 135 лв.;За семействата, с доход до 500 лв., майките получават само 80% от помощта;Семействата с по-високи доходи не получават никакви помощи за отглеждане на децата си от държавата.


Има оставащи нерешени трудово-правни

проблеми за хората със социално значими заболявания. Макар че на 05.12.2018 год. бе приет нов закон за хората с увреждания, в него не намери отново място от години жадуваната промяната на една дискриминираща несправедливост. Визираме Наредба №5 на МЗ от 02.02.1987 год., която, съгласно чл.333, ал.1 от Кодекса на труда, поставя под особена закрила (да не могат да бъдат уволнявани) работещите хора със социално значими заболявания. Тази наредба не е променена и до ден днешен, въпреки дългогодишното водене на битки, включително в съда, за актуализирането й. Тя включва само 6 заболявания. Извън нея остават болните с хипертония, множествена склероза, ревматоиден артрит, ХИВ, трансплантираните болни, болните с Паркинсонова болест и др. социално значими заболявания.;Редица заболявания остават недиагностицирани, нелекувани и непроследявани, вследствие на недооценяване на рисковете и последствията от тях за болните, от страна на специализирани здравни институции. Болни хора с неизяснени диагнози страдат, харчат средства за скъпоструваща диагностика и лечения извън страната и се лутат немили недраги без някой да поеме отговорността, да ги поеме и лекува.

В случая визираме конкретно пациентите

с хронична лаймска болест, чието МКБ дори не е включено в списъка на заболяванията, които Здравната каса покрива, а броят на тези болни расте в геометрична прогресия не само у нас, но и в света. У нас стотици, а може би хиляди хора годишно, биват ухапани от кърлежи, много от които са преносители на заразата, но никоя здравна институция у нас не желае да приеме факта, че заболяването е значим здравен проблем, не иска и не умее да лекува това упорито хронично инфекциозно заболяване, като обрича заразените хора на страдания и отключване на тежки състояния и автоимунни заболявания като множествена склероза, ревматоиден артрит, ЛАС, Паркинсонова болест, аутизъм у децата и др.;Недостатъчно се финансира лечението и грижата за болните с редки заболявания.

Ние, представителите на пациентски и неправителствени организации, на хора от здравеопазването, на благотворителни и обществени организации и гражданите на Република България, се обръщаме към Вас, представителите на властта. Спрете с потъпкването на исконното конституционно право на всеки българин, на здравеопазване и здравна помощ в България. Имайте милост над българските деца и народ! Нека никой гражданин на Европейска България да не умре повече заради бездействието, бездушието, липсата на воля и най-вече на отговорност и човечност у тези, от които зависи това.

Имайте страх от Бога!

Изготвил: Фондация „Множествена склероза – не си сам"Сезирахме Прокуратурата за лекаря с комоцио

Сезирахме Прокуратурата за лекаря с комоцио

Осъждаме поредната недопустима и безочлива проява на агресия, само заедно можем да се справим, казаха от БЛС
Разтревожени сме от действията на магистрата

Разтревожени сме от действията на магистрата

Подобно поведение е не само недопустимо, но и грубо погазва обществения ред, казаха от БЛС
Промените не ограничават интеграцията на пазара

Промените не ограничават интеграцията на пазара

Аптечна карта ще съществува само проформа и няма да гарантира достъпа до аптека в страната, казват от БФС
Над 200 пациенти с ХИВ пак без лекарства

Над 200 пациенти с ХИВ пак без лекарства

Това не е първи случай, в който заради административни пречки се компрометира терапията на болните, казват от НПО
Kатегорично отричаме агресията

Kатегорично отричаме агресията

Отправяме апел да се реализират бързи и надеждни мерки за ограничаване на случаите на посегателство срещу лекари, казват от НСОМБАЛ
За пореден път апелираме за респект към медиците

За пореден път апелираме за респект към медиците

Убедени сме, че спазването на неписаните човешки норми ще предотврати неприятни инциденти, казват от БАПЗГ
Да възстановим ритъма си на работа от преди пандемията

Да възстановим ритъма си на работа от преди пандемията

Благодарим на българското общество, че се вслуша в призивите и препоръките
Оттегляме се от Алианса на НПО

Оттегляме се от Алианса на НПО

С изненада установихме, че се организират срещи с НЗОК и МЗ, на които са поканени медицинските дружества, казват от БЛС
Респект за вашата всеотдайност и любов

Респект за вашата всеотдайност и любов

Вие сте специалистите на първа линия, благодарение на които пациентите получават шанс за навременна и животоспасяваща помощ, казват от БАПЗГ
Благодаря Ви, че сте избрали Спешна помощ

Благодаря Ви, че сте избрали Спешна помощ

Вашите усилия, денонощен труд и отдаденост са видими за цялото ни общество, казват от БЛС
1 2 3 4 5 ... 25 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Август 2020