Законотворчество

До 10 хил. лв. глоба за необезопасени басейни

20-08-2019 12:59
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
До 10 хил. лв. глоба за необезопасени басейниMЗ отново предлага увеличени санкции за нарушаване на правата на пациента
Глоби до 10 хил. лв. за необезопасени басейни предвижда проектът за промени в Закона за здравето. В него са заложени отново и санкциите за нарушаване на правата на пациента, които бяха предложени и миналата година в същия документ, който обаче остана на ниво обществено обсъждане. Както clinica. bg вече писа, максималната глоба за лекар или друг човек, който наруши правата на пациент става 1500 лв., а за лечебно заведение-6000 лв.
Собствениците, които не са осигурили водни спасители и не са обезопасили басейните за обществено ползване ще бъдат санкционирани. Конкретните изисквания се определят с наредба на МС. Те включват поставянето на съответните табла и табели с важна информация за посетителите, както и с указания за специфичните опасности и необходимите предпазни мерки, наличие на реанимационни пунктове и др.
аааа
Наказания за неспазване на правилата са регламентирани
аааа
с общите санкции по закона за здравето. С измененията обаче се създава изричен текст само за този казус. Който наруши разписаните правила, ще бъде наказан с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение –от 500 до 1000 лв. За еднолични търговци санкциите са от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение –от 1500 до 3000 лв. За нарушения извършени от юридически лица, глобите са размер от 3000 до 5000 лв., а при второ неспазване на правилата–от 5000 до 10 000 лв.

 

Сто лева е минималната санкция в момента

аааа

за лекар или друг човек, който наруши правата на пациент. И това наказание също е регламентирано с общите санкции по закона за здравето, а с измененията се създава изричен текст за тези случаи. С него всеки човек, който наруши правата на пациент, регламентирани с този закон, се наказва с глоба минимум от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията скача 1500 лв. За лечебните заведения пък санкциите ще са съответно от 1500 до 6000 лв.

 

Сега максималната санкция при повторно

 

нарушение е 5000 лв. Законопроектът регламентира и създаването на Национален регистър за пациенти с психични заболявания. Както clinica. bg вече писа, с измененията МЗ регламентира по-прецизно кой има право да поиска или откаже аутопсия на починал свой близък, когато смъртта не е настъпила в лечебно заведение, премахвайки понятието „близки". Според сега действащите текстове, когато смъртта настъпи в болница, се извършва патологоанатомична аутопсия след уведомяване на родител, пълнолетно дете, съпруг, брат или сестра. В тази група се добавя и партньор на семейни начала, предвиждат поправките. Същите тези лица ще заменят и понятието„близки" в случаите, когато смъртта не е настъпила в лечебно заведение. Законопроектът предвижда също НЕЛК да се произнася по спорни казуси и жалби на ТЕЛК в по-кратък срок – само от месец.

 

Целта е забавянето да не прекратява ползването

 

на социални придобивки от хората с увреждания. Поправките в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина уреждат и реда, по който НЗОК ще заплаща медицинските изделия и помощните средства на хората с увреждания. В момента те се поемат от социалното министерство, но промените, приети през Закона за бюджета на НЗОК, предвиждат  тези разходи да са за сметка на МЗ и касата от 2020 година. Надзорниците поискаха година отсрочка за този нов ред. В проекта за промени в Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина обаче промени в срока не са предвидени. Вместо това се регламентира, че до приключване на процедурата за определяне на стойността, до която НЗОК заплаща помощните средства, те ще са на цени определени към края на 2019 година. Посочена е и 2020 година като начало за влизане в сила на новия ред.1413 лв. е средната заплата в ИСУЛ

1413 лв. е средната заплата в ИСУЛ

От първи март ще има още едно увеличение на заплатите на персонала, каза проф.Коруков
Опасни отпадъци в двора на закрита болница в Сливен

Опасни отпадъци в двора на закрита болница в Сливен

Ликвидатори на лечебното заведение са забавили процедурата, назначени са нови, съобщи здравният министър
Без лимити за ПЕТ скенер

Без лимити за ПЕТ скенер

Отпада ограничението НЗОК да заплаща до две изследвания годишно, каза министър Кирил Ананиев
Без промени в здравеопазването за българите на Острова

Без промени в здравеопазването за българите на Острова

Правилата остават същите в преходния период до края на годината, каза министър Ананиев
400 000 са болните с астма

400 000 са болните с астма

Стартира национална кампания „Заедно за по-добро белодробно здраве"
100 хирурзи  са обучени по метода на Рьотингер

100 хирурзи са обучени по метода на Рьотингер

От началото на година до сега в ИСУЛ са извършени 60 операции по ендопротезиране, а по метода на Рьотингер са 10 на сто от тях, каза проф. Кинов
БЛС публикува анекса към НРД

БЛС публикува анекса към НРД

Коригирани са текстове, които не бяха договорени с Лекарския съюз, съобщиха от съсловната организация
Правилата по 18 специалности са готови

Правилата по 18 специалности са готови

БЛС иска удължаване на срока за изработване на останалите до края на годината, съобщиха от съсловната организация
МЗ е инвестирало милиони в 49 болници

МЗ е инвестирало милиони в 49 болници

Най-много средства са получили „Александровска" и „Пирогов", отчита здравният министър
Пишат нова Национална здравна стратегия (ОБНОВЕНА)

Пишат нова Национална здравна стратегия (ОБНОВЕНА)

Идеята е да живеем без болест, каза зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков
1 2 3 4 5 ... 212 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Февруари 2020