Законотворчество

До 10 хил. лв. глоба за необезопасени басейни

20-08-2019 12:59
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
До 10 хил. лв. глоба за необезопасени басейниMЗ отново предлага увеличени санкции за нарушаване на правата на пациента
Глоби до 10 хил. лв. за необезопасени басейни предвижда проектът за промени в Закона за здравето. В него са заложени отново и санкциите за нарушаване на правата на пациента, които бяха предложени и миналата година в същия документ, който обаче остана на ниво обществено обсъждане. Както clinica. bg вече писа, максималната глоба за лекар или друг човек, който наруши правата на пациент става 1500 лв., а за лечебно заведение-6000 лв.
Собствениците, които не са осигурили водни спасители и не са обезопасили басейните за обществено ползване ще бъдат санкционирани. Конкретните изисквания се определят с наредба на МС. Те включват поставянето на съответните табла и табели с важна информация за посетителите, както и с указания за специфичните опасности и необходимите предпазни мерки, наличие на реанимационни пунктове и др.
аааа
Наказания за неспазване на правилата са регламентирани
аааа
с общите санкции по закона за здравето. С измененията обаче се създава изричен текст само за този казус. Който наруши разписаните правила, ще бъде наказан с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение –от 500 до 1000 лв. За еднолични търговци санкциите са от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение –от 1500 до 3000 лв. За нарушения извършени от юридически лица, глобите са размер от 3000 до 5000 лв., а при второ неспазване на правилата–от 5000 до 10 000 лв.

 

Сто лева е минималната санкция в момента

аааа

за лекар или друг човек, който наруши правата на пациент. И това наказание също е регламентирано с общите санкции по закона за здравето, а с измененията се създава изричен текст за тези случаи. С него всеки човек, който наруши правата на пациент, регламентирани с този закон, се наказва с глоба минимум от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията скача 1500 лв. За лечебните заведения пък санкциите ще са съответно от 1500 до 6000 лв.

 

Сега максималната санкция при повторно

 

нарушение е 5000 лв. Законопроектът регламентира и създаването на Национален регистър за пациенти с психични заболявания. Както clinica. bg вече писа, с измененията МЗ регламентира по-прецизно кой има право да поиска или откаже аутопсия на починал свой близък, когато смъртта не е настъпила в лечебно заведение, премахвайки понятието „близки". Според сега действащите текстове, когато смъртта настъпи в болница, се извършва патологоанатомична аутопсия след уведомяване на родител, пълнолетно дете, съпруг, брат или сестра. В тази група се добавя и партньор на семейни начала, предвиждат поправките. Същите тези лица ще заменят и понятието„близки" в случаите, когато смъртта не е настъпила в лечебно заведение. Законопроектът предвижда също НЕЛК да се произнася по спорни казуси и жалби на ТЕЛК в по-кратък срок – само от месец.

 

Целта е забавянето да не прекратява ползването

 

на социални придобивки от хората с увреждания. Поправките в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина уреждат и реда, по който НЗОК ще заплаща медицинските изделия и помощните средства на хората с увреждания. В момента те се поемат от социалното министерство, но промените, приети през Закона за бюджета на НЗОК, предвиждат  тези разходи да са за сметка на МЗ и касата от 2020 година. Надзорниците поискаха година отсрочка за този нов ред. В проекта за промени в Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина обаче промени в срока не са предвидени. Вместо това се регламентира, че до приключване на процедурата за определяне на стойността, до която НЗОК заплаща помощните средства, те ще са на цени определени към края на 2019 година. Посочена е и 2020 година като начало за влизане в сила на новия ред.Болничните асоциации се обединиха в исканията си

Болничните асоциации се обединиха в исканията си

Настояват за изплащане на „надлимитната" дейност и да не се политизират проблемите в здравеопазването
НЗОК ще плаща терапията с кислород

НЗОК ще плаща терапията с кислород

Това ще стане от 1 декември 2019 г., каза министър Ананиев
МБАЛ Враца осъдена на 340 000 лв.

МБАЛ Враца осъдена на 340 000 лв.

Болницата трябва да ги изплати на "Медика кор" – Русе, реши Окръжният съд
Няма да продават части от болницата в Ловеч

Няма да продават части от болницата в Ловеч

Сградата на бъдещата Падиатрия ще се ремонтира според препоръките на експертите, каза министър Ананиев
9 нови линейки за Перник

9 нови линейки за Перник

Разработен е голям инвестиционен проект, по който ще бъдат обновени сградите на спешните центрове в областта, каза министър Кирил Ананиев
Областните болници - без заплати по КТД

Областните болници - без заплати по КТД

Очакваме решения на проблемите с приемането на НРД - 2020 и помощ от здравното министерство, каза д-р Васислав Петров
Оптимизират  Центъра  по радиационна защита

Оптимизират Центъра по радиационна защита

Предвижда се структурата да бъде обособена в четири направления, вместо в шест отдела, както това е регламентирано в действащия правилник
Трансплантираха черен дроб във ВМА

Трансплантираха черен дроб във ВМА

Донор е 43 г. мъж от Силистра, операцията е продължила 6 часа, съобщиха от болницата
Започват проверки на храните в училище

Започват проверки на храните в училище

БАБХ ще влезе и в детските градини, ще следи за хигиената в кухните
Джипитата против сестрински практики

Джипитата против сестрински практики

Така ще се увеличат личните разходи за здраве, аргументират се те
1 2 3 4 5 ... 168 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Септември 2019