отговор

МЗ: Спазили сме закона и сме съгласували обществената поръчка за Детската болница

14-08-2019 14:44
Clinica.bg

press@clinica.bg
 МЗ: Спазили сме закона и сме съгласували обществената поръчка за Детската болницаАгенцията за обществените поръчки е съгласувала процедурата
Обществената поръчка за Детската болница е направена съгласно ЗОП и е съгласувана с Агенцията за обществени поръчки. Това обявиха от Министерството на здравеопазването. От ведомството изтъкнаха, че провеждат политиката на пълна прозрачност.
В отговор на журналистически въпроси и само ден след като Комисията за защита на конкуренцията отхвърли възраженията на фирма „ВДХ" АД срещу обществената поръчка за Националната детска болница от Министерство на здравеопазването заявят, че са спазили закона и са извършили съгласувателна процедура с Агенцията за обществените поръчки. Освен това в хода на подготовката на цялостната документация са ангажирали водещи педиатри от страна.

 

Ведомството е проучило практиката

и опита на други държави. Затова е написало, че от фирмата изпълнител се изисква наличието на опит в изграждането лечебни заведения за болнична помощ, наличие на опитен и доказан екип от специалисти на отделните етапи на проектирането и изграждането, уточняват от МЗ. След провеждане на обществена поръчка сградата е обследвана. Това се е случило през месец февруари 2019 г. от фирма „Балмер инженеринг" ООД, напомнят от здравното ведомство. А заключението е, че строежът може да бъде завършен след извършване на строително-възстановителни дейности. „Препоръчва се да бъде извършено възстановяване на целостта на сечението на стоманобетоновите елементи и усилване на подовите конструкции и стоманобетонови шайби. В общия разчет за изграждане на лечебното заведение са предвидени и средства за строително-възстановителните дейности", съобщават от ресорното министерство.

Те посочват още, че отделните части на инвестиционния проект

във фаза „Технически проект" ще бъдат придружени с подробни количествени сметки, както е разписано в техническата документация. На всеки етап от изграждането на обекта възложителят ще контролира изпълнението на заданието, в качеството си на инвеститор. Освен това МЗ ще обяви и обществена поръчка за осъществяване на строителен надзор по време на строителния процес. Допълнително, поради стратегическия характер на лечебното заведение за страната, екипът на МЗ също ще осъществява оперативен контрол на всеки етап от изграждане на болницата, се посчва в изявлението на здравното ведомство. Съгласно тръжната документация, възложителят няма да приема изготвените от изпълнителя проекти по отделните части на строителството до отстраняване на констатираните недостатъци.

В документацията на поръчката по ЗОП

са поставени изисквания към фирмата изпълнител за съгласуване на визата за проектиране със съответните експлоатационни дружества. Посочено е още, че ще се спазват девет броя Наредби в тази област. Те са Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места; Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации; Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства; Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; Наредба № 6/24.02.2014г. за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителната мрежа; Наредба №1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради; Наредба №4 от 28.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства; Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Предвижда се болницата да бъде оборудвана

с високотехнологична медицинска апаратура и обзавеждане, като те не са предмет на настоящата обществена поръчка, изтъкват от МЗ. Също така ще бъде използвана и наличната годна медицинска апаратура от съществуващите детски отделения към държавните болници. Ще бъдат закупени нови апарати за клиниките по образна диагностика, интензивно лечение и спешна помощ. В това направление ще бъдат проведени процедури по кандидатстване за финансиране с европейски средства, съобщават от Министерството на здравеопазването. Предстои КЗК да се произнесе по жалбата на Камарата на архитектите в България, които искат Комисията да спре обществената поръчка с временна мярка. Основните възражения са по отношение избраният от възложителя вид на процедурата - инженеринг.НЗОК платила 18.8 млн. на НАП за събиране на вноски

НЗОК платила 18.8 млн. на НАП за събиране на вноски

Здравната каса е единствената институция, която заплаща такса за тази услуга, става ясно от доклад на Сметната палата
10 % от приетите с инфаркт умират

10 % от приетите с инфаркт умират

За първото полугодие на годината хоспитализираните с остър инфаркт в страната са 5 889 души
Сестрите с месец отсрочка за МЗ (ОБНОВЕНА)

Сестрите с месец отсрочка за МЗ (ОБНОВЕНА)

След като отказаха да излязат от сградата на министерството, те стигнаха до консенсус с министър Ананиев
Промениха  Наредбата за медицинските изделия

Промениха Наредбата за медицинските изделия

С тях се въвеждат условия и ред за съставяне на списък на тези изделия и за определяне стойността им
20 акта за нарушения в детското хранене

20 акта за нарушения в детското хранене

Проверени са 2462 кухненски блокове към градини, ученически бюфети и столове
Трима конкуренти за Детска болница

Трима конкуренти за Детска болница

До 40 дни ще стане ясно кой от участниците, подали оферта, ще бъде одобрен
Болниците не разкриват лекарските грешки

Болниците не разкриват лекарските грешки

Системата за обезщетяване на пострадалите пациени е направена така, че да не стимулира здравната система да се освобождава от такива специалисти, каза проф. Даниел Вълчев
ВМА с най-мощния лазер за разбиване на камъни

ВМА с най-мощния лазер за разбиване на камъни

Апаратът позволява извършването на голям брой минимално инвазивни операции
Отварят офертите за Детската болница

Отварят офертите за Детската болница

Крайният срок за подаване на предложенията изтече на 15 октомври в 17.30 часа
Само 12 педиатри работят в ЦСМС София

Само 12 педиатри работят в ЦСМС София

Това е причината за забавянето на линейката при инцидента с падналото дете от 2 м височина, казва Ананиев
1 2 3 4 5 ... 169 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Октомври 2019