До 250 специализанти държавна поръчка

25-07-2019 13:12
Clinica.bg

press@clinica.bg
До 250 специализанти държавна поръчкаМЗ и МОН обмислят платени преддипломни стажове за медицински сестри
Между 150-250 ще са местата за специализанти, за които държавата ще плаща срещу ангажимента те да останат да работят в България. Такава е визията на МЗ за следващите три години в контекста на промените в Наредбата за специализациите. За сестрите пък се обмисля възможността за платени преддипломни стажове. Това обяви здравният министър Кирил Ананиев по време на изслушване в НС по темата за обезпечеността от медицински кадри в страната.
Мерките са насочени към справяне с недостиг на човешки ресурси в здравеопазването. Въпреки посочените предизвикателства осигуреността с лекари в България е традиционно висока, отчете министър Ананиев. По данни на НСИ осигуреността с лекари в края на 2018 г. е 42.4 на 10 000 души при средно за ЕС – 35.1 на 10 000. През последните 13 години е налице устойчива тенденция за увеличаване осигуреността с лекари в страната. Освен това се забелязва и повишение на младите лекари до 30 години – почти 2.7 пъти от 1 156 към края на 2014г. на 3 100 към края на 2017г. Забелязва се обаче неравномерно разпределение на медиците в страната, като регионалните различия са в рамките на 2.4 пъти.

 

Съществен проблем у нас обаче е малкият брой

 

медицински сестри. Осигуреността в страната ни е ниска, с сравнение с държавите-членки на ЕС и България е на едно от последните места в ЕС по този показател. Рязък спад в броя на работещите сестри у нас се наблюдава през 2000г., когато броят им намалява с повече от 30% (от 45 252 през 1999г. на 31 479 през 2000г.). Най-голям спад обаче се отбелязва през 2002г., когато работещите сестри в страната са 28 508. През следващите години е налице тенденция за слабо увеличение, като по данни на НСИ в края на 2018 година те са 30 589.

Основни причини за недостига на медицински сестри са застаряващото население и увеличаването на хроничните заболявания, които изискват повече здравни грижи от една страна и застаряването на самите медицински сестри, аналогично на населението, което обслужват, от друга страна, обясни здравният министър.

 

Кадровите проблеми у нас са констатирани

 

и в Доклада на Европейската комисия за 2019г. за предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. В него е посочено, че в България е налице недостиг на медицински сестри; лекарите са неравномерно разпределени, като процентът на общопрактикуващите лекари е нисък (15%) в сравнение със средноевропейската стойност за ЕС (23%).

„Важно е да се отбележи, че регионалните диспропорции на лекарите (и на останалите медицински специалисти) са проблем не само за нашата страна, но и за всички останали държави, включително и за най-развитите", обясни Кирил Ананиев. Той обърна внимание, че при анализа за осигуреност на населението с медицинска помощ по области трябва да се имат предвид, че

 

лечебните заведения не са свързани пряко само

 

с хората от едно населено място. „Голяма част от заведенията обслужват населението на една област или група общини, а специализираните заведения обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонахождение обслужват населението на цялата страна", каза той.

Вътрешната миграция при лекарите от малки към по-големи региони следва общата тенденция в страната. Влияние обаче оказва и почти пълното оттегляне на местната власт за създаване на по-добри финансови условия и допълнително заплащане, особено в системата за първична медицинска помощ, акцентира още здравният министър. Това е и една от причините за недостига на кадри в общинските болници, което път силно затруднява нормалното им функциониране и финансово състояние. Затова здравният министър

 

призова към стимули за задържане и привличане

 

на медицински кадри. като създаване привлекателни условия на труд, подходящо възнаграждение, благоприятни условия за обучение и развитие на децата на медицинските специалисти и за работа на останалите членове на семействата им и др.

И все пак налице са и някои добри практики от страна на определени общини. С общински средства те подпомагат млади медици, като им предоставя жилище и им възстановяват такси за участие в курсове за обучение за придобиване на специалност, месечни такси в общински детски градини или ясли, пътни разходи от и до работното място, ако живеят извън общината и др. „Считаме, че популяризирането на подобни добри практики би допринесло в голяма степен за преодоляване на териториалните диспропорции сред медицинските специалисти", категоричен бе Ананиев.

 

Относно медицинските сестри МЗ планира

 

ежегодно да предлага на МОН да се утвърждават около 1 000 места за студенти по специалност „медицинска сестра". За оптималното функциониране на здравната система е необходимо съотношението медицински сестри/лекари да е поне 2:1. В края на миналата година е едва 1.03:1. Затова студентите по здравни грижи трябва да двойно повече от тези по медицина. „През последните 18 години е налице трайна практика да се утвърждават повече места за студенти по „медицина" отколкото за студенти по специалност „медицинска сестра", съответно след 2000г.  Всяка година броят на завършващите лекари е по-голям от броя на завършващите медицински сестри", обясни Ананиев. Крайната цел да бъде достигнато съотношение между студентите по специалност „медицинска сестра" и „медицина" 2:1не може да бъде постигната отведнъж.

 

По-реалистична краткосрочна цел е постигане

 

на съотношение 1,2:1 на студентите по специалност „медицинска сестра" и „медицина". Това означава, че при утвърждаване на около 800-850 места за студенти по „медицина" годишно, ще е необходимо да се утвърждават поне 960-1020 места за студенти по специалност „медицинска сестра", обясни още здравният министър. Обсъжда се с Министерството на образованието и науката и въвеждане на възможности за заплащане на преддипломния стаж и учебните практики чрез предоставяне на стипендии или назначаване на длъжност „стажант медицинска сестра" в акредитирани лечебни заведения след втори курс. Тази длъжност следва да бъде нормативно регламентирана, което ще бъде основание за въвеждането ѝ в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011.

Увеличават се зъболекари и магистър-фармацевти

Традиционно броят на зъболекарите у нас е сред най-високите в Европа и постоянно нараства, каза Ананиев. От 6 475 през 2003г., той достига до 7 240 през 2018г., което е увеличение с близо 12% за последните 16 години. С близо 2,5 пъти се повишава и броятна младите лекари по дентална медицина до 30г. – съответно от 608 в края на 2011 г. на 1 462 до декември 2017г.При магистър-фармацевтите също се наблюдават положителни тенденции. В Националния регистър на съсловната организация в края на 2017г. са записани 6 399, като тези под 30г. от 209 през 2013 г. са станали 1 044 през 2017г.
 


Хирургията е най-желаната специалност

Хирургията е най-желаната специалност

Това сочи анкета за най-желаните специалности за младите лекари от Випуск 2019 година на МУ- София
Обсъждат по-ефективен контрол от НЗОК

Обсъждат по-ефективен контрол от НЗОК

До края на февруари, болниците ще се отчитат по стария НРД, очаква се новият да бъде обнародван в петък
Искат увеличение на КП за лицеви аномалии

Искат увеличение на КП за лицеви аномалии

Отделението по пластична хирургия в „Св. Георги" предлага да стане национален център
Лекари от болницата във Видин напускат

Лекари от болницата във Видин напускат

Предизвестие са подали четирима АГ-специалисти заради трагедията с починалото бебе
Кюфтетата стават по-здравословни

Кюфтетата стават по-здравословни

БАБХ препоръча да са с по-малко мазнини и повече вода
Пак обсъждат НРД

Пак обсъждат НРД

БЛС ще настоява пред Надзорния съвет на НЗОК удължените минимални болнични престои да не влизат в сила от 1 януари 2020 г.
Избраха строител на Детската болница

Избраха строител на Детската болница

Консорциумът "Детско здраве" е определен за изпълнител на обществената поръчка
Удължен болничен престой по 3 КП

Удължен болничен престой по 3 КП

Промените са в новото НРД 2020, за които БЛС сигнализира НС на НЗОК и управителя на здравната каса
Резултатът от е-търга за онколекарства ясен до 15 дни

Резултатът от е-търга за онколекарства ясен до 15 дни

През февруари министерството ще обяви още пет обществени поръчки за медикаменти за болниците
Разходите за здравни книжки солени

Разходите за здравни книжки солени

Желаещите да работят в обществена пералня ще трябва да ходят и на кожен лекар
1 2 3 4 5 ... 225 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Януари 2020