До 250 специализанти държавна поръчка

25-07-2019 13:12
Clinica.bg

press@clinica.bg
До 250 специализанти държавна поръчкаМЗ и МОН обмислят платени преддипломни стажове за медицински сестри
Между 150-250 ще са местата за специализанти, за които държавата ще плаща срещу ангажимента те да останат да работят в България. Такава е визията на МЗ за следващите три години в контекста на промените в Наредбата за специализациите. За сестрите пък се обмисля възможността за платени преддипломни стажове. Това обяви здравният министър Кирил Ананиев по време на изслушване в НС по темата за обезпечеността от медицински кадри в страната.
Мерките са насочени към справяне с недостиг на човешки ресурси в здравеопазването. Въпреки посочените предизвикателства осигуреността с лекари в България е традиционно висока, отчете министър Ананиев. По данни на НСИ осигуреността с лекари в края на 2018 г. е 42.4 на 10 000 души при средно за ЕС – 35.1 на 10 000. През последните 13 години е налице устойчива тенденция за увеличаване осигуреността с лекари в страната. Освен това се забелязва и повишение на младите лекари до 30 години – почти 2.7 пъти от 1 156 към края на 2014г. на 3 100 към края на 2017г. Забелязва се обаче неравномерно разпределение на медиците в страната, като регионалните различия са в рамките на 2.4 пъти.

 

Съществен проблем у нас обаче е малкият брой

 

медицински сестри. Осигуреността в страната ни е ниска, с сравнение с държавите-членки на ЕС и България е на едно от последните места в ЕС по този показател. Рязък спад в броя на работещите сестри у нас се наблюдава през 2000г., когато броят им намалява с повече от 30% (от 45 252 през 1999г. на 31 479 през 2000г.). Най-голям спад обаче се отбелязва през 2002г., когато работещите сестри в страната са 28 508. През следващите години е налице тенденция за слабо увеличение, като по данни на НСИ в края на 2018 година те са 30 589.

Основни причини за недостига на медицински сестри са застаряващото население и увеличаването на хроничните заболявания, които изискват повече здравни грижи от една страна и застаряването на самите медицински сестри, аналогично на населението, което обслужват, от друга страна, обясни здравният министър.

 

Кадровите проблеми у нас са констатирани

 

и в Доклада на Европейската комисия за 2019г. за предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. В него е посочено, че в България е налице недостиг на медицински сестри; лекарите са неравномерно разпределени, като процентът на общопрактикуващите лекари е нисък (15%) в сравнение със средноевропейската стойност за ЕС (23%).

„Важно е да се отбележи, че регионалните диспропорции на лекарите (и на останалите медицински специалисти) са проблем не само за нашата страна, но и за всички останали държави, включително и за най-развитите", обясни Кирил Ананиев. Той обърна внимание, че при анализа за осигуреност на населението с медицинска помощ по области трябва да се имат предвид, че

 

лечебните заведения не са свързани пряко само

 

с хората от едно населено място. „Голяма част от заведенията обслужват населението на една област или група общини, а специализираните заведения обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонахождение обслужват населението на цялата страна", каза той.

Вътрешната миграция при лекарите от малки към по-големи региони следва общата тенденция в страната. Влияние обаче оказва и почти пълното оттегляне на местната власт за създаване на по-добри финансови условия и допълнително заплащане, особено в системата за първична медицинска помощ, акцентира още здравният министър. Това е и една от причините за недостига на кадри в общинските болници, което път силно затруднява нормалното им функциониране и финансово състояние. Затова здравният министър

 

призова към стимули за задържане и привличане

 

на медицински кадри. като създаване привлекателни условия на труд, подходящо възнаграждение, благоприятни условия за обучение и развитие на децата на медицинските специалисти и за работа на останалите членове на семействата им и др.

И все пак налице са и някои добри практики от страна на определени общини. С общински средства те подпомагат млади медици, като им предоставя жилище и им възстановяват такси за участие в курсове за обучение за придобиване на специалност, месечни такси в общински детски градини или ясли, пътни разходи от и до работното място, ако живеят извън общината и др. „Считаме, че популяризирането на подобни добри практики би допринесло в голяма степен за преодоляване на териториалните диспропорции сред медицинските специалисти", категоричен бе Ананиев.

 

Относно медицинските сестри МЗ планира

 

ежегодно да предлага на МОН да се утвърждават около 1 000 места за студенти по специалност „медицинска сестра". За оптималното функциониране на здравната система е необходимо съотношението медицински сестри/лекари да е поне 2:1. В края на миналата година е едва 1.03:1. Затова студентите по здравни грижи трябва да двойно повече от тези по медицина. „През последните 18 години е налице трайна практика да се утвърждават повече места за студенти по „медицина" отколкото за студенти по специалност „медицинска сестра", съответно след 2000г.  Всяка година броят на завършващите лекари е по-голям от броя на завършващите медицински сестри", обясни Ананиев. Крайната цел да бъде достигнато съотношение между студентите по специалност „медицинска сестра" и „медицина" 2:1не може да бъде постигната отведнъж.

 

По-реалистична краткосрочна цел е постигане

 

на съотношение 1,2:1 на студентите по специалност „медицинска сестра" и „медицина". Това означава, че при утвърждаване на около 800-850 места за студенти по „медицина" годишно, ще е необходимо да се утвърждават поне 960-1020 места за студенти по специалност „медицинска сестра", обясни още здравният министър. Обсъжда се с Министерството на образованието и науката и въвеждане на възможности за заплащане на преддипломния стаж и учебните практики чрез предоставяне на стипендии или назначаване на длъжност „стажант медицинска сестра" в акредитирани лечебни заведения след втори курс. Тази длъжност следва да бъде нормативно регламентирана, което ще бъде основание за въвеждането ѝ в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011.

Увеличават се зъболекари и магистър-фармацевти

Традиционно броят на зъболекарите у нас е сред най-високите в Европа и постоянно нараства, каза Ананиев. От 6 475 през 2003г., той достига до 7 240 през 2018г., което е увеличение с близо 12% за последните 16 години. С близо 2,5 пъти се повишава и броятна младите лекари по дентална медицина до 30г. – съответно от 608 в края на 2011 г. на 1 462 до декември 2017г.При магистър-фармацевтите също се наблюдават положителни тенденции. В Националния регистър на съсловната организация в края на 2017г. са записани 6 399, като тези под 30г. от 209 през 2013 г. са станали 1 044 през 2017г.
 


Подписват анекса до петък

Подписват анекса до петък

От 1 октомври електронно ще се отчитат 10% от специалистите в извънболничната помощ

Вдигат с 20 лв. и палиативните грижи

Вдигат с 20 лв. и палиативните грижи

Пътеката за КОВИД се увеличава двойно – на 1200, а заложените случаи ще са над 3000
Сватбарският бранш срещу новите забрани

Сватбарският бранш срещу новите забрани

Организаторите на тържества протестират, тъй като събитията им пак се отменят
Децата с увреждания да получават пълни помощи

Децата с увреждания да получават пълни помощи

Родители алармират, че децата им са ощетени заради бавните процедури за медицинската експертиза
Удължават изтеклите ТЕЛК решения

Удължават изтеклите ТЕЛК решения

Това ще е последната поправка, след нея те ще се разсрочват автоматично
Искаме по 1500 лв. компенсация за легло

Искаме по 1500 лв. компенсация за легло

Болниците правят допълнителни разходи за предпазни средства и дезинфектанти, казват организациите им
Повече кръводарители на морето

Повече кръводарители на морето

През летния сезон и нуждите са повече, обясняват от центъра в Бургас
Мач в Пловдив ще е без публика

Мач в Пловдив ще е без публика

Заразени футболисти и от "Дунав" (Русе)
Епидемията забави лечението в чужбина

Епидемията забави лечението в чужбина

С отложен прием в чужбина са 22 деца и 13 възрастни, молбите към здравната каса намаляват
Безплатни прегледи при дерматолог всяка сряда

Безплатни прегледи при дерматолог всяка сряда

Консултациите ще се извършват в болница „Света София"
1 2 3 4 5 ... 248 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Подкрепяте ли последното отпускане на мерките срещу КОВИД?

Юли 2020