коментар

Каруцата e вързана пред коня

09-07-2019 10:40
Гергана
Гергана
Добрева
kapry@abv.bg
Каруцата e вързана пред коняДемонополизацията на здравната каса, преди извършване на някои основни промени, не гарантира по-добро здравеопазване, казва Галинка Павлова
Промените в новия здравноосигурителен модел ще бъдат представени официално на 15 юли. Te предвиждат в системата да влязат нови играчи-частни здравни фондове, които ще се конкурират с НЗОК. Също така всяка болница ще може да предлага свои цени за работа с НЗОК и частните фондове. За коментар по темата потърсихме д-р Галинка Павлова, дм управител на "ДКЦ V Варна - Св.Екатерина".
Девет месеца след представянето на двата модела за промени във финансирането на здравната система от Министър Ананиев, отново получаваме предложение, което не дава отговор на предизвикателствата. Демонополизацията на здравната каса, преди извършване на някои основни промени, не гарантира по-добро здравеопазване. Приоритетното фокусирането върху финансирането на здравноосигурителния модел, измества извършването на необходимите и доста закъснели като въвеждане на електронизация на здравеопазването, като част от интегрирана информационна система. Остойностяване на медицинските дейности, в това число труда на медицинските специалисти.

Ефективна събираемост здравни осигуровки

(в т.ч. ангажимент на държавата за пълен размер на същите за осигуряваните от нея лица) и яснота за максималният публичен ресурс за здраве. Увеличение на % от БВП, съизмерим със средния за ЕС в размер на 6.9%. Увеличаване тежестта на дейностите в ИБМП. Оптимизиране на базов пакет медицинските дейности и ясни правила и регламент за надграждащ допълнителен пакет. Изграждане на работещи структури, на европейско ниво за спешна медицинска помощ. Ако нищо от това не се случи преди демонополизацията на задължителното здравно осигуряване, обществото няма да приеме промените и в системата ще настъпи още по-голям хаос.

По-скоро процесът извиква асоциации

с метафорите "Каруцата e вързана пред коня" и съществуващата опасност вместо да изпишем вежди, да извадим очи. Без съмнение сега действащият здравносигурителен модел е неефективен. Здравната система се нуждае от демократизиране и либерализиране, които могат да се постигнат чрез демонополизация и децентрализация. Но демонополизацията на здравната каса, не гарантира автоматично по-високо качество на здравните грижи за пациентите. Според експерти свободната конкуренция в здравеопазването повишава качеството на медицинската услуга. Но отрицателните примери за нежелани ефекти от свободна, нерегулирана конкуренция са много. Разполагаме с 364 болници, но качеството на дейността в тях не се е повишило, 11064 специалиста от СИМП имат договор с касата, но пациентите имат своите основания за недоволство от качеството.

Избират се пациенти, избират се определени КП,

доплащането от пациентите расте... Разбира се, тези забележки не се отнасят за не малко лечебни заведения, но съществуват. Ситемата е дисбалансирана, с нарушена конструкция, създаваща условия за лоши практики. Преди да се допусне свободна конкуренция на ниво финансиращ фонд, трябва да се изработи предпазен механизъм от нелоялни практики. Съществува опасност предложенията за промени да са от полза не за пациентите, а за частни болници и застрахователни фондове. От друга страна, всички признават, че средствата за осигуряване на европейско качество на здравеопазване към днешна дата са недостатъчни. В същото време без съмнение, предложените промени ще намалят публичните средства за здраве.

Фондовете ще заделят за административната

си издръжка и формиране на печалба. Лекарите ще бъдат обременени с повече административно-бюрократични тежести, което без съмнение ще се отрази на качеството. И сега съществува допълнително доброволно здравно осигуряване, но то е предимно корпоративно в изключително малък дял. Застрахователите нямат ясни правила и стимули да развиват втория стълб. За да има успех, трябва да се дефинира съдържанието и обема на базовия здравноосигурителен пакет, съобразен с финансовите възможности и социално-демографски специфики в страната. За съжаление, не малка част от работещите в системата не правят разлика между здравно осигуряване и застраховане. Застраховането е изисква управление чрез преразпределяне на риска от настъпване на нежелани събития, в случая заболявания.

Такива са например инсулт, инфаркт,

онкологично заболяване, диабет и други, от които към момента на застраховане пациента не боледува. При застраховането премиите и покритията са различни в зависимост от възраст, фамилна анамнеза, начин на живот и други специфики. Здравното осигуряване е насочено предимно към профилактика и лечение на остри и хронични заболявания. И тук възникват много въпроси чакащи отговор, за конкурирането на НЗОК, като здравноосигурителна институция и частните здравнозастрахователни фондове.Каквите и промени да се правят, не бива да забравяме едни от основните принципи на здравноосигурителният модел – солидарност и равнопоставен достъп на населението до качествена медицинска дейност. Днес тяхното прилагане събужда съмнения, които в утрешния ден с приетите промени е редно да отпаднат.


Модел за богати държави

Модел за богати държави

Убеден съм, че ние нямаме условия и възможности да реализираме този модел, каза проф. д-р Григор Димитров
Без повече ресурс системата няма да се справи

Без повече ресурс системата няма да се справи

Облагането с по-високи данъци на стоки, които доказано вредят на здравето, е един от възможните източници на допълнителни средства, казва Деян Денев
Това е социален модел

Това е социален модел

Трябва дисциплина всички хора да си плащат вноската, казва Георги Колев
Идеята за застрахователен модел е притеснителна

Идеята за застрахователен модел е притеснителна

Съмнителен е ефектът за системата, трябва плавно да се върви към покачване на здравната вноска, казва д-р Камен Данов
Да търсим аргументи в подкрепа на модела

Да търсим аргументи в подкрепа на модела

Не е измислено нищо по-добро от конкуренцията, казва д-р Адемов
Дава се законова основа за увеличение на доплащането

Дава се законова основа за увеличение на доплащането

Неприемливо е служебното разпределение на отделни групи от хора, казва проф. Георги Михайлов
Политически консенсенсус – след обществения

Политически консенсенсус – след обществения

Отдавна сме обявили, че сме за демонополизация на НЗОК, каза д-р Дариткова
Остойностяването приключва до края на 2019 г.

Остойностяването приключва до края на 2019 г.

Кого ще осигурява МЗ и как ще го прави, ще стане ясно с приемането бюджета на държавата за 2020 г.
Недопустимо е болници да се договарят самостоятелно с фондовете

Недопустимо е болници да се договарят самостоятелно с фондовете

Не трябва да заместваме свободния избор на пациента, кой да го лекува със свободен избор, кой да финансира лечението, казва д-р Иван Маджаров
Въпросите – повече от отговорите

Въпросите – повече от отговорите

Участниците в дискусията поискаха повече разяснения по предлагания от министър Ананиев здравен модел
1 2 3 4 5 ... 14 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Юли 2019