Неврология

Лекуваме с тромболиза 5% от инсултите

03-10-2016 08:49
Елиминирането на рисковите фактори ще намали случаите им с 80%, казва проф. Иван СтайковЛекуваме с тромболиза 5% от инсултите
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Инсултите са социално значими заболявания, които водят до тежка инвалидизация и смърт. Лекуват ли се адекватно у нас, как да ги разпознаем, какво да правим, ако близките ни получат инсулт, попитахме проф. Иван Стайков. Той е началник на Клиника по Неврология към МБАЛ "Токуда".

- Проф. Стайков, доколко съвременно и адекватно е лечението на инсултите в България?

- Мозъчните инсулти са едни от най-тежките социално-значими заболявания. Те са втората основна причина за смъртност сред 235 заболявания, третата водеща причина за намаляване продължителността на живота, третата основна причина за инвалидизация в световен мащаб. Според световната здравна организиция в света на всеки шест секунди един човек умира от мозъчен инсулт, а един от всеки шест човека ще преживее мозъчен инсулт през своя живот. В Европа на всеки двадесет секунди един човек преживява мозъчен инсулт. Както виждате статистиката е зловеща.

Съвременното лечение на исхемичните мозъчни инсулти направи много голяма крачка напред през последните 15-20 години. Създаден беше медикамент, който може да лизира, тоест да унищожи кръвния съсирек, предизивикващ исхемичния мозъчен инсулт. Тази терапия се провежда и в България, но процентът на лечение на мозъчните инсулти по този съвременен начин е все още нисък и е под 1 процент от всички исхемични инсулти. От друга страна се доказа, че при нелекуваните с тромболиза пациенти всяка минута след началото на инсулта загиват около 2 милиона неврона в засегнатата зона. Тромболитичното лечение създава възможности за намаляване на исхемичната зона и спасяване на тези неврони. С помощта на мащабни проучвания се доказа, че ранното лечение се съпровожда със значително по-добри резултати и терапевтичният прозорец за провеждане на това лечение е само 4 часа и половина, след началото на инсулта. Колкото повече се забавя началото на тромболитичното лечение, толкова повече пациенти загиват или остават инвалидизирани. Тези факти бяха достатъчни, за да се изведе правилото – „time is brain" /„времето е мозък"/.

- Под 1% от пациентите получават това лечение, защо са толкова малко, какво става с останалите?

Визитка

 

Проф. Иван Стайков е завършил медицина в МУ - София през 1988 година с отличен успех. До 2006 г. работи в Клиниката по неврология - нервно-интензивно отделение в УМБАЛ "Царица Йоанна". След това става началник на Клиниката по Неврология към МБАЛ "Токуда"
Научните му интереси са в областта на мозъчно-съдовите заболявания, интервенционалната неврология, спешната и интензивна неврология, мултиплената склероза, болестта на Алцхаймер. Има над 130 научни труда, между които 3 монографии, 11 публикации в престижни международни научни списания. Над 170 цитирания в престижни български и международни научни списания.

- Средно в Европа около 3 - 4 процента от инсултите получават тромболитично лечение, но има страни като Германия, където този процент достига до 20-25%, така е и в Скандинавските страни.

През 2014 - 2015 Токуда болница, в частност клиниката, която ръководя, участва в международен проект „Quick" /бърз/, в чиято основа беше залегнало намаляване на смъртността при пациентите с мозъчен инсулт и подобряване на изхода от тяхното лечение чрез скъсяване на времето, необходимо за прилагане на тромболитично лечение. Мотото на проекта беше, че всяка секунда е от значение за възстановяване на пациентите. В момента европейските времеви препоръки при лечение на остър инсулт са насочени времето от довеждане на пациента в болницата до времето на извършване на всички диагностични процедури и започване на тромболитичното лечение да бъде скъсено на 1 или под 1 час, като съществуват строги критерии и множество диагностични процедури, които трябва да бъдата направени преди да се започне лечението. Участието в този проект ни помогна да изградим много добра организация за скъсяване на времето на реакция след пристигане на пациента в болницата, написахме протоколи за всяка процедура, отразяващи движението на пациента по минути след пристигането му в спешно звено и осъществихме тясно взааимодействие между структурите, които участват в диагностичния процес като спешно отделение, клинична лаборатория, образна диагностика, аптека, клиника по неврология и др. Те в момента работят като единна система, осигурявайки най-добрата и най-бърза за пацииента диагностика и лечение. Резултатите не закъсняха: скъсихме времето от довеждане на пациента в спешно отделение до прегледа от невролог на 5-6 минути, съкратихме значително времето от идването на пациента до получаване анализа на кръвта, както и пътя на пациента от вратата на болницата до осъществяването на образно изследване /компютърна томография, магнитно-резонансна томография, ангиография/. Последният ни анализ показа, че между 85 и 90% от всички наши пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт, са тромболизирани в рамките на 1 час или под 1 час, след идването им в болницата, което е огромно постижение и покрива европейските норми. Този показател беше и един от качествените ни показатели за международната акредитация - JCI, която получихме през 2015 г. Успяхме да осъществим и добро взаимодействие с бърза помощ. За 2015 г. нашата клиника е лидер за България по отношение лечението с тромболизиращ медикамент, резултатите са изключително добри, като голяма част от пациентите ни са напълно фунционално възстановени, а не инвалидизирани.

- Каква част от пациентите ви с исхемични инсулти са били тромболизирани?

- Около 5% от всички пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, хоспитализирани при нас получават това лечение или практически всички, които са дошли до 2-3 час след началото на инсулта и отговарят на критериите за тромболиза. Без значение в коя част на денонощието са пристигнали, тъй като работим на принципа – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. С този процент на тромболизирани пациенти дори надвишихме средноевропейските показатели. Рецептата за този висок процент е в стройната организация и тясна колаборация между отделните екипи. Ефикасното съвременно лечение на исхемичните инсулти е трудно, изисква екипност и голяма отдаденост 24 ч. в денонощието.

- Каква част от пациентите с инсулти идват с линейки, каква част пристигат при вас със собствен транспорт?

- Направихме този анализ и се оказа, че около 50% от пациентите, на които провеждаме тромболитичното лечение идват сами. Тоест голяма част от пациентите вече са запознати и знаят какво представлява мозъчния инсулт и реагират бързо. Това е благодарение на множество обучителни презентации и активности за информиране на хората с рискови фактори и техните близки.

- Кога какво лечение се налага при инсулт?

- Както споменах, острият исхемичен инсулт се лекува чрез интравенозна тромболиза, но понякога се налагат и други варианти на лечение, като интраартериална тромболиза, механична тромбектомия или тромбекстракция. При мозъчните кръвоизливи, дължащи се на аневризмално разширение на съда или на артерио-венозна малформация, се осъществява ендоваскуларна облитерация на разширението или малформацията.

- Как може да се увеличи броя на хората, които получават адекватно лечение при исхемичен инсулт?

- Чрез подобряване организацията на този процес и съкращаване на времето за поставяне на тромболитичния медикамент. Това включва много добра колаборация между отделните стректури, необходими за диагностиката и лечението на това състояние, чрез засилване информираността на пациентите през медиите, че инсултът е спешно състояние, подобно на сърдечния инфаркт. Знанието, че интравенозната тромболиза, приложена до 4.30 часа след началото на симптомите, може да подобри значимо изхода от заболяването, е много важно. За съжаление вече е известно, че след този терапевтичен прозорец, тромболизата не е ефикасна.

- Кои са симптомите на исхемичния инсулт?

- Исхемичният инсулт е остро състояние, което настъпва за съжаление внезапно. Най-често пациентите изпитват слабост в левите или десни крайници в зависимост от локализацията на инсулта, внезапно изкривяване на лявата или дясна лицева половина, внезапна загуба на говор, спиране на възможността за разбиране или и двете. Внезапен световъртеж с гадене, повръщане и силно главоболие могат да бъдат симптоми на мозъчен кръвоизлив.

- Какво се случва с хората, които получават исхемичен инсулт, но не получават тромболиза?

- Тези пациенти изпускат златната възможност да бъдат лекувани. Крайният изход зависи от тежестта на инсулта – лек, среден и тежък. За съжаление инсултът е сред най-инвалидизиращите болести. Той е психологически бич не само за пациента, но за неговото семейство. Трябва да бъдат премахнати основните рискови фактори.

- Кои са рисковите фактори?

- Основните рискови фактори са повишеното кръвно налягане, захарният диабет, тютюнопушенето, предсърдното мъждене, дислипидемията, заседналият начин на живот и др. Съществен рисков фактор е и съннната апнея, тоест спиране на дишането по време на сън, което увеличава с около 2.5 пъти възможността за получаване на на инсулт. В нашата болница сме изградили специална лаборатория за диагностика и лечение на нарушенията на съня. Според световните експерти, ако рисковите фактори се премахнат, мозъчните инсулти могат да се намалят с 80%. Всички изредени по-горе рискови фактори водят в различна степен до увеличаване възможността от получаване на мозъчен инсулт и всички те могат да бъдат повлияни чрез съвременната медицина. Необходима е профилактика.


Тромболизите са се увеличили с 46%

Тромболизите са се увеличили с 46%

Почти една трета от тях се осъществяват в една болница в страната

НЗОК проверява болниците с тромболизи

НЗОК проверява болниците с тромболизи

От фонда искат да видят на каква цена се купува лекарството и какво количество се слага

44 тромбектомии за 19 месеца

44 тромбектомии за 19 месеца

В 50% от случаите пациентите са си тръгнали здрави, напълно активни, както преди инсулта, казва д-р Нурфет Алиоски

Тромбектомиите намаляха значително

Тромбектомиите намаляха значително

Заради проблемите с финансирането на медицинските изделия има само 18

Стресът провокира епилепсията

Стресът провокира епилепсията

Ако хемофилията е болестта на кралете, то епилепсията сигурно е на вдъхновените и творците. Защо се появява епилепсията, как се проявява, има ли лек за нея, попитахме д-р Пламен Цанев. 

Нов шанс в битката с Алцхаймер

Нов шанс в битката с Алцхаймер

Тази година ЕМА прие нови правила за провеждане на клиничните проучвания при лекарства за Алцхаймер. Защо се наложи това, какви са те и до какво ще доведат, обяснява проф. Лъчезар Трайков. 

Само две болници правят тромбектомии

Само две болници правят тромбектомии

Над 3.2 млн. лв. е дало здравното министерство за миналата година, за тази още няма сключени договори

Решения за децата с когнитивни проблеми

Решения за децата с когнитивни проблеми

Нови образователни платформи развиват мозъка чрез игри и модели
На четири часа от смъртта

На четири часа от смъртта

Инсултът е третата най-честа причина за смърт у нас и поваля над 50 000 българи годишно. За опасностите, за превенцията и възможностите за лечение, разговаряме с д-р Елена Каранджулова.
Над 100 невролози обсъдиха инсултите

Над 100 невролози обсъдиха инсултите

Специалистите разгледаха правила за лечението им в страната
1 2 3 4 5 ... 6 »
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ