Бизнес

JOYSTICK – HEALTCARE MANAGAMENT SYSTEM

01-06-2019 07:23
Clinica.bg

press@clinica.bg
JOYSTICK – HEALTCARE MANAGAMENT SYSTEM10 години опит и професионализъм в разработването и внедряването на медицински софтуер
Как да повишите ефективността на Вашата болница или медицински център? В тази публикация ще ви запознаем с една система, наречена JOYSTICK, зад която стои семейство от клиенти, за които работата с този медицински софтуер се е превърнала в успешно реализиран работен процес. Вижте всички модули, с които разполага и всички детайли по внедряване.
Интегрираната система за управление на лечебни заведения „JOYSTICK" поддържа всички необходими модули за пълноценната работа на лечебното заведение:

 

 

1. Извънболнична помощ

2. Болнична помощ

3. Лаборатория - клинична, микробиология, патохистология, генетика и др.

4. Образна диагностика (PACS)

5. Логистика - болнична аптека и вещеви склад

6. Онкология - „Онко-Смарт" система за разтваряне на скъпоструващи лекарства и цитостатици

7. Ин-витро - единстеният български софтуер

8. СУПТО - Софтуер за управление на продажбите в търговски обект

9. Електронен болничен

10. НЗОК - поддържа всички отчетни форми

11. Мениджмънт - цялостна репортинг система, иновативен механизъм за вътрешно разпределение на косвените разходи.
СТАТИСТИКА (РЕПОРТИНГ)

12. СЪПОРТ (Поддръжка – Helpdesk)

 

Как да внедрите JOYSTICK – HEALTCARE MANAGEMENT SYSTEM във Вашия медицински център?

КАК да внедрите JOYSTICK – HEALTCARE MANAGEMENT SYSTEM във Вашата болница? – Вижте отговорите по-долу.

 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - изключително удобство и лекота на работа. Изчистен и лесен интерфейс, който помага и организира пациентопотока без да натоварва потребителите. Екраните се рефрешват автоматично. С вградена функционалност за регистратура и каса, с един бутон издаване на фактура. Включва в себе си СУПТО.

Подходящ за:

Медицински център

КДБ - консултативно диагностичен блок към болница

ДКЦ - диагностично консултативен център

Специализирана извънболнична помощ
Нетрадиционна медицина

За повече информация посетете сайта: https://smart-ss.org/


БОЛНИЧНА ПОМОЩ - високо продуктивна информационна система за Вашата Болница, с всички интегрирани необходими модули и функционалности. Обхваща цялата отчетна дейност към НЗОК (ежедневни xml отчети за извършената дейност по КП и АПр процедури, електронни фактури и известия).

Информационните потоци са 100 % автоматизирани:

- Планиране -> Приемане

- Превеждане

- Опериране

- Изписване

- Електронен лекарствен лист (табела)

- Комплектуване на цялата документация, ИЗ, предоперативна епикриза, оперативен протокол, епикриза, издаване на болничен лист и др.

- Кодиране и xml отчитане, висока степен на Логически и формален контрол за недопускане на човешка грешка.

- Опционална възможност за Пациентска гривна -> чекиране на всяка апликация, манипулация.


ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПО ЗВЕНА И ОТДЕЛЕНИЯ В ТОВА ЧИСЛО И КОСВЕНИ РАЗХОДИ

Вижте как се разпределят общоболничните разходи за енергия, кислород, ОАИЛ и др.

Подходящ за:

МБАЛ - Многопрофилна болница
Специализирана болница

КОЦ - Комплексен онкологичен център

УМБАЛ - Университетска многопрофилна болница

Запознайте се с всички възможности на системата на: https://smart-ss.org/

 

ЛАБОРАТОРИЯ - още на етап проектиране е предвидено да дава възможност, да работи добре както като самостоятелна медикодиагностична лаборатория, така и като интегритет към медицинския софтуер. Поддържа всички интерфейси и връзки с лабораторните апарати, независимо от производителя. Добавени са много екстри и функционалности за прецизно и ефективно валидиране на резултатите. Проследяване на биологичния материал, засичане на време за изготвяне на резултата. Много степени и прецизност при определянето на референтната област на тестовете, възрастова група, пол, здравен статус на пациента.

Много добър интегритет към други отчитащи системи и филиали. Самостоятелна автоматизирана билинг система, отчет на МДД към НЗОК, в това число xml към ПИС, спецификации, известия и електронна фактура.

Он-лайн - проверка на резултати, нотифицираща система за удобство за насочващите лекари и филиали.

 

МИКРОБИОЛОГИЯ - всичко написано по-горе е валидно и за този модул. Унифицирана номенклатура за изследваните биологични материали и микроорганизми. Шаблонна система за антибиограми. Възможност и за въвеждане на резултатите и през web интерфейс. Удобство при аутосорсната микробиология.

 

ПАТОХИСТОЛОГИЯ - всичко написано по-горе е валидно и за този модул.

ХИСТОЛОГИЧНО, ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ - микроскопско и хистологично въвеждане на резултата, хистологична диагноза и др. Всички материали се етикетират и баркодират. Заявката за искане е електронна с възможност за разпечатване, съдържа всички необходими реквизити за материала, локализация и клинични данни за пациента. ГЕФРИР – възможност за въвеждане на експресно хистологично изследване. Обикновено се прилага при оперативно отстраняване на туморна формация, за да се определи последващия ход на самата операция.

ЦИТОНАМАЗКА (ОНКОЦИТОНАМАЗКА) – дава възможност за въвеждане на резултата в цели три формата: текстов отговор, КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ПАПАНИКОЛАУ (РАР), КЛАСИФИКАЦИЯ ПО БЕТЕСДА (BETHESDA).

ГЕНЕТИКА, ИМУНОЛОГИЯ – при интерес от Ваша страна, може да ги потърсите на: https://smart-ss.org/

 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА (PACS) - JOYSTICK е единственият медицински софтуер, който идва със собствена PACS система. Това дава невероятни предимства да се оформи едно цяло завършено медицинско досие с цялата медицинска информация включително и всички образи. Разбирайки нуждата, нашите софтуерни инженери дадоха възможност освен стандартните dicom формати да се обработват и съхраняват видео-формати и образи от най-различни машини и апарати.

DICOM Viewer - получи много висока оценка от специалистите по образна диагностика, тяхно е уверението, че продукта с нищо не отстъпва на комерсиалните специализирани PACS и Viewer-и.Work list – спестява много време и ресурси при планирането, а данните на пациентите се прехвърлят автоматично.

DICOM Structured Report – всички извършени измервания могат да се прехвърлят в обработваем машинен формат към информационната система. Голямо удобство при Фетална морфология и биометрични измервания на плода, където данните директно от ехографа се прехвърлят в протокола.

За повече информация посетете сайта: https://smart-ss.org/

 

ЛОГИСТИКА – БОЛНИЧНА АПТЕКА И ВЕЩЕВИ СКЛАД – прецизно управление на всички лекарства, медицински консуматив и изделия, вещеви склад. Поддържа множество междинни складове.

Лекарствен лист - модула позволява работа с няколко вида за ИЗ, амбулаторен пациент, пункции, стерилен консуматив. Всеки лекарствен лист се назначава от лекар и се потвърждава и отпуска от фармацевт в аптеката. Заявки от звената/отделенията могат да се обобщават в общи поръчки.

Автоматизирани заявки към доставчици - на база на разхода, общата наличност по складове и процент резерв се генерират заявки за доставки към различни доставчици, контрол на входа и изхода.

Верификация на лекарства - вградена в системата функционалност, сертифицирана от Българската система за верификация на лекарствата. Поддържа се информация за приетите, изписани и верифицираните опаковки.

ПЛС – автоматична актуализация на информацията за цените на реимбурсираните лекарствата от ПЛС, на вложените медицински изделия и на лекарствата от Приложение № 2 от ПЛС използвани в ин-витро процедури.

Импорт и ескпорт от и към счетоводство. Възможност за заключване на приходни и разходни документи.

Модулът поддържа голям набор от справки за приход, разход и наличност, междускладови прехвърляния, оборотна ведомост, специален регистър (опиати), справка цитостатици и др.

Пълния набор от функционалности може да намерите тук https://smart-ss.org/

 

ОНКОЛОГИЯ (ХИМИОТЕРАПИЯ) – отчетна дейност по КП и АПр, ежедневни xml отчети, спецификация за лекарства и импланти, електронни известия и фактури съгласно изискванията на НЗОК, протокол от клинична онкологична комисия по химиотерапия. В системата са заложени множество логически контроли за предпазване от грешки при въвеждане на информацията по прилагането на реимбурсираните лекарства и вложени медицински изделия. Планиране на онко комисии, легла и столове в онко дневен стационар.

 

РАЗТВАРЯНЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ И СКЪПОСТРУВАЩИ ЛЕКАРСТВА „ОНКО-СМАРТ" – уникална система за разтваряне на цитостатици и скъпоструващи лекарства. Пълна автоматика на процеса по назначаването на терапевтичната схема от лекуващия лекар, валидация от Маг. фармацевт. Разтваряне в контролирана среда с автоматизиран тегловен контрол. Лесните стъпки спестяват време на персонала, пазят здравето на пациента и предпазва от неволни грешки.

Терапевтичен фиш - генерира се автоматично на база на назначена и валидирана терапевтична схема.

Журнал за разтваряне - генерира се автоматично на база готовите разтвори.

Журнал за остатъците - генерира се автоматично на база въведените в системата остатъци.

Онкологично досие - поддържа информация относно окончателната клинична диагноза, хистологична диагноза, стадий, TNM, ECOG, схема на лечение, минали и придружаващи заболявания, настъпили усложнения, анамнеза, обективно състояние, терапия, заключение. Добавена е възможност данните да се копират от протокол от клинична онкологична комисия.

 

ИН-ВИТРО – Уникална система единствена в България. Работи с 95 % от клиниките в това число големи и малки. Обхватът включва амбулаторната част на една процедура и ин-витро лабораторията - от подготовката и стимулацията на жената, проследяване на хормоните, планиране на пункция, през изваждане на яйцеклетката и проследяване на развитието на ембрионите в инкубатора със снимков и видео материал, до трансферирането на ембриона обратно в жената и след това постигнатият резултат - наличие на бременност или не.

Гинекология - арт досиета по ин-витро процедури, инсеминации, замразени трансфери, със собствен и донорски материал. Всяко досие пази данни от проведени изследвания и прегледи, подготовка, стимулация, фоликулна пункция, андрологична част, развитие на ембриони, ембриотрансфер, сметкоплан, документи и кодиране и резултат. Поддържат се листа на реципиентките и на донорите.

Ембриология - обхваща всички процеси в ембриологията и ембрионалната криобанка.

Андрология - обхваща всички процеси в андрологията и спермалната криобанка, донорска и партньорска.

ЦАР отчети - отчитане на дейността по асистирана репродукция финансирана от фонд, включва цялостно документиране и издаване на финансови документи.

ИАТ отчети - поддържат се електронни регистри на всички добити и разпределени клетки. Отчитането към Изпълнителната агенция по трансплантация става с автоматично генерирани справки.


СУПТО - JOYSTICK - healtcare managament system Billing е регистриран софтуер за отчитане и извършване на търговската дейност във връзка с изискванията, поставени от НАП, относно Наредба № Н-18 от 13 Декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби.


СУПТО - JOYSTICK - има пълната функционалност да се погрижи Вашия бизнес да бъде защитен и законово издържан пред проверяващите от НАП. Бъдете спокойни, всички фискални апарати ще се контролират и управляват он-лайн с надежден комуникационен протокол.

Използвайки СУПТО - JOYSTICK избягвате двете основни забрани, които СУПТО налага:

Обхваща целия ви бизнес и няма нужда да използвате „дублираща функционалност" в друг софтуер. Всички необходими финансови операции и документи се поддържат от системата. Управлява всички фискални принтери в реално време, като предотвратява въвеждането ръчно на продажбите в касови апарати.

СУПТО - JOYSTICK отговаря на всички законови изисквания и в същото време е удобен за работа. Генерирането на продажба, разплащане, фактуриране е бързо и лесно, което облекчава работата на регистратура и каса. Системата поддържа Одиторски профил за проследяване на продажбите, промени в номенклатурите за цени, потребители, права, логове на потребители.


ЕЛЕКТРОННИ БОЛНИЧНИ ЛИСТИ - Модулът позволява извършване на всички действия, необходими за издаването на болничен лист. Чрез него се извършва въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/анулиране на данните и изготвяне на справки за издадени/анулирани болнични листове, както и на данните от решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове. Въведените данни се изпращат в НОИ и постъпват в Електронния регистър на болничните листове едновременно с издаването им или чрез последващо генериране, проверка и подаване.


НЗОК - поддържа всички отчетни форми: месечен електронен отчет за СИМП, месечен електронен отчет за лаборатория, ежедневен електронен отчет за дейност по КП, КПр и АПр, финансови отчети, електронни фактури към РЗОК.

Спецификации и отчети за извършена дейност от СИМП, лаборатории, дейност по КП, КПр и АПр, сведение за болни в отделението, сведение за легловия фонд в стационара, контрол на приема

Годишни статистически отчети - формуляр № 365 с приложения № 2, 3, 5, 6 към него, формуляр № 365Б с приложения № 5Б, 6Б-1, 6Б-2 към него.

 

СТАТИСТИКА (РЕПОРТИНГ) - Ценността на системата е в наличието, поддържането и съхраняването на качествена, богата и достатъчна информация. От нея се извеждат отчети за управленски, маркетингови, медицински и научни цели. Уникалния математически модел и дизайна на базата данни дава възможност на потребителя сам да си генерира справка по всевъзможни сечения и условности. Всяка една справка можете да пивотирате и моделирате по най-различни сечения и дименсии, спрямо Вашите нужди. Тази богата възможност ще Ви помогне да вземате най-правилните управленски решения.

Репортинг системата позволява запазване на конфигурирана справка за многократно използване. Генерираната информация, независимо дали е във вид на таблица или в пивотиран вид може да се експортва в екселски файл.

Joystick разполага и с богат набор от готови справки и графични статистики:

 Извънболнична помощ – графична статистика на база извършени услуги, от лекар, по кабинети. Лесно и бързо могат да се филтрира период, кабинети, лекари, услуги.
 Болнична помощ - графична статистика за приети, изписани, лежащи пациенти, планирани операции, платени суми и разход на материали. Множество готови справки.
 Ин-витро – графична статистика по ин-витро дейността по лекари.

За повече информация вижте: https://smart-ss.org/


СЪПОРТ (Поддръжка – Helpdesk) - Високо квалифициран екип от IT специалисти, софтуерни инженери, с голям опит и разбиране от спецификата на медицинската дейност, които ще Ви осигурят спокойствие. Винаги ще реагират компетентно и своевременно.ВМА с нова апаратура за щадяща чернодробна хирургия

ВМА с нова апаратура за щадяща чернодробна хирургия

Тя ограничава кървенето, като запазва съдовете и другата здрава тъкан, казва проф. Никола Владов
Вече повече хора намират работа отколкото губят

Вече повече хора намират работа отколкото губят

Това са наблюденията от последните две седмици, казаха от социалното министерство
240 000 места се запазват по 60/40

240 000 места се запазват по 60/40

Националният осигурителен институт (НОИ) е превел компенсации в размер на близо 53 млн. лв. на 8 516 компании 
Удължиха срока за мярката 60/40

Удължиха срока за мярката 60/40

Работодателите могат да кандидатстват до 30 юни, реши правителството
Работа в условия на коронавирус

Работа в условия на коронавирус

35% от българите обмислят нова професионална реализация, повече жени отколкото мъже желаят да са доброволци, показва международно проучване
28 623 намериха работа в извънредното положение

28 623 намериха работа в извънредното положение

Близо половината - над 46%, са започнали работа в сферата на преработващата промишленост
9% ДДС за ресторанти и хотели

9% ДДС за ресторанти и хотели

Решението е политически риск, но то е в подкрепа срещу загубите от COVID-19, каза Бойко Борисов 
Над 30 000 българи се консултират с лекар онлайн

Над 30 000 българи се консултират с лекар онлайн

Безплатно приложение свързва пациенти и медици в интернет
Задържането  на персонала е най-трудно за бизнеса

Задържането на персонала е най-трудно за бизнеса

81.5% от анкетираните оценяват мярката 60/40 като неефективна, сочи проучване на БСК
Близо 20% от българите живеят в лишения

Близо 20% от българите живеят в лишения

5,6% от населението на ЕС (около 24 млн. души) са изпитвали значителни материални проблеми
1 2 3 4 5 ... 46 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Юни 2020