Тенденция

Студентите теглят по-големи кредити за висше

22-05-2019 13:53
Clinica.bg

press@clinica.bg
Студентите теглят по-големи кредити за висшеМС одобри 50 млн. лв. държавна гаранция за кредити за следване в университет
Правителството одобри държавната гаранция в размер на 50 млн. лв. за студентски кредити. Както clinica. bg. вече писа, от 2010 г. откакто действа тази програма до края на 2018 г. са изтеглени близо 137 млн. лв. Същевременно се увеличава се средният размер на кредита за висше образование 9584 лв.
Общо 20 499 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят пари по ЗКСД. Масово заемите са за обучение - 20 129, а за издръжка са 320. Болшинството от изтеглилите заем са българи и само 555 или 2.71% са чужденци. Кредитите за висше образование се отпускат на студентите без поръчители.

 

В случай че длъжниците изпаднат в несъстоятелност

 

да погасят заема си, парите се изплащат от хазната. Миналата година стана ясно, че най-неизрядните платци, които завличат държавата са чужди студенти, следващи медицина, а погасените суми бяха на обща стойност 2.8 млн. лв.

 

В момента заемите за висше се отпускат от шест банки

 

-„Банка ДСК", „Райфайзенбанк (България)", „Алианц Банк България", „Юробанк България", „Първа инвестиционна банка" и „Българо-американска кредитна банка". Очаква се в тази група да се присъедини още една финансова институция. Лихвата е около 7% годишно, а максималният срок за изплащане на дълговете е 10 години.


Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Септември 2019