Искам думата

Няма как да бъде изпълнен новия срок за специализация

16-05-2019 16:37
Clinica.bg

press@clinica.bg
Няма как да бъде изпълнен новия срок за специализацияКолко от посочените 673 общопрактикуващи лекари са в процес на обучение, питат от НСОПЛ
Поправки в Закона за лечебните заведния предвиждат поредна трета поред отсрочка за личните лекари, които все още нямат специалност "Обща медицина". Новият гратисен период за придобиването й е 4 години. Измененията бяха гласувани на първо четене от здравната парламентарна комисия. Публикуваме позицията по темата на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛ).
През 2000 г. на лекарите, които започнахме да практикуваме като ОПЛ, регистрирайки индивидуални или групови практики за ПИМП, бе законово определен срок от 10 години, за да преминем специализация по Обща медицина и защитим чрез полагане на държавен изпит признаване на специалността. По редица причини, които сме представяли в наши писмени становища и устно при проведени работни срещи, този срок се оказа недостатъчен.

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) предприехме съответните стъпки, които доведоха,

 

благодарение на проявеното разбиране от институциите,

 

до двукратно удължаване на първоначално определения срок за придобиване на специалност с по 5 години- 2009-2014 г. и 2014-2019 г..

Едновременно с удължаването на срока бе дадена възможност не само на колегите, които не са започнали специализация, но и на тези, които по някаква причина са започнали по други наредби (дори такива, които не са били вече в действие) да продължат и завършат специализацията си.

 

Бе създадена специално наредба № 15

 

за специализация по Обща медицина, касаеща лекари с разкрита практика за ПИМП, в която бяха въведени облекчени условия за специализация, включително и финансови. Извадки от нормативните документи може да видите в Приложение 1.

Във връзка с предприетите действия двукратно сме поискали справка за процеса на специализация, като последната е към 31.01.2012 г. и сочи, че 24% (около 1200 ОПЛ) не са зачислени за специализация (в тях се включват и тези, които добиха право да практикуват на основание на § 95 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за здравето-2009, с прекъсната специализация и незачислени). (Приложение 2 и допълнителна информация в Приложение 3).

 

Към момента, както е посочено в Мотивите

 

на Предложението за промяна в ЗЛЗ процентът на ОПЛ без специалност (в тази справка не влизат обаче колегите по § 95 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за здравето-2009, както същъ не е уточнено колко са специализиращите в момента) е 16% (673 ОПЛ). При последното споразумение за удължаване на срока за специализация, НСОПЛБ се съгласихме, това да бъде последната възможност, тъй като 19 години наистина не са малък срок.

В условията към днешна дата:

 

Подкрепяме изцяло предложението

 

за удължаване на срока за приключване на специализацията за ОПЛ с вече разкрити практики, които са зачислени и специализират, но по обективни причини няма как да приключат специализацията с в посочения срок.

Относно ОПЛ с вече разкрити практики, които за срок от 19 години не са се зачислили да специализират (при условие, че не отговарят и на условието на § 95 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за здравето-2009) се въздържаме от коментар, тъй като нямаме моралното право да вземем решение след поетия при последното удължаване на срока ангажимент, и оставяме решението на институциите.

 

Считаме, че преди да се вземе каквото и да било решение

 

(важи особено за казуса в т.2), вие дами и господа, както и ние като страни в този процес трябва да получим яснота и по следното:

Колко от посочените в мотивите 673 ОПЛ са в процес на специализация?

Колко от същите са били зачислени, но са с прекъсната специализация?

Колко от тях въобще не са се зачислили да специализират?

Колко от тези ОПЛ са с практики, разположени в неблагоприятни райони, в София –град или други градове?

Каква е средната възраст на ОПЛ по т.1-4?

Също така, едновременно с евентуалното приемане на поправките

 

трябва да се дадат отговори и намери решение

 

на следните въпроси:

При условие, че ОПЛ продължат или се зачислят да специализират по сега действащата и предстоящо да се промени в близкия месец Наредба 1, вероятно ще се наложат промени в същата, съответни на новия статус на специализиращите, свързани с факта, че те имат практики; с дефинираното в наредбата възнаграждение за специализант и др.

В момента съществуват около 60 акредитирани Обучителни практики за специализация по Обща медицина, които вероятно имат капацитет

 

да поемат не повече от 150 специализанта.

 

Дори да пренебрегнем факта, че и в момента техният капацитет вероятно е покрит поне на 50% (необходими са данни), това означава, че няма как в рамките на една година да поемат повече от 70-80 човека.

През следващата година, ще се освободят толкова места, колкото са приключилите специализацията- 50-80- (необходими са точни данни), но едва ли са повече и на тяхно място, но една година по-късно ще се включат следващите 50-80.

От казаното става ясно, че е практически невъзможно, в сегашните условия, в рамките на посочената една година да започнат специализация 673 човека, а дори и 100-150 (това изисква да се знае точният брой на незачислените, който не е посочен!). Следователно няма как да бъде изпълнен и общо 4 годишния срок за приключване специализацията на сега незачислените, който започва да тече от влизането на закона в сила.БЛС иска бързи присъди за насилниците

БЛС иска бързи присъди за насилниците

Съсловната организация изрази безусловната си подкрепа към поредния нападнат медик - д-р Андрей Стоянов
Настояваме за проверка за отказ на лечение

Настояваме за проверка за отказ на лечение

Поводът е загинал от неизяснено заболяване ХИВ позитивен пациент, казват от Националната пациентска организация
Не позволявайте да ни разделят

Не позволявайте да ни разделят

И тази не ни е до празник, причината са многото нерешени проблеми в българската здравеопазна система, казва Милка Василева
Човечността е Вашата основа

Човечността е Вашата основа

На 12 май е време за равносметка, за признание и за благодарност към всичко, което правите за нашите пациенти, казва проф. Асен Балтов
Асоциацията на педиатрите подкрепя колегите си

Асоциацията на педиатрите подкрепя колегите си

Прагът на толерантност към нерешените от години проблеми в детското здравеопазване е преминат
Продължавайте да изпълнявате светлата мисия

Продължавайте да изпълнявате светлата мисия

Настояваме за достойни заплати, по-добри условия на труд и повече възможности за кариерно развитие на акушерките, казва Милка Василева
БЛС е против удължаване срока за обучение на ОПЛ

БЛС е против удължаване срока за обучение на ОПЛ

От съсловнята организация не подкрепят идеята лекари без специалност да работят като титуляри на практики
БЛС подкрепя протестите на педиатрите

БЛС подкрепя протестите на педиатрите

В спешен порядък да отпаднат лимитите за броя легла по клиники в Педиатрията, настояват от съсловната организация
Здравеопазването да е най-важният приоритет на ЕС

Здравеопазването да е най-важният приоритет на ЕС

Успехът на здравните системи трябва да се определя не само спрямо приноса на пациентите към единния пазар или икономически растеж, а спрямо това колко здрави са те и колко дълго живеят в добро качество, казват от БФС
МЗ да даде път на истинските реформи

МЗ да даде път на истинските реформи

Макар да не сме съгласни с някои от обявените искания, че протестът на медицинските сестри има своите законни основания, казват от НСЧБ
1 2 3 4 5 ... 13 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Май 2019