коментар

Кинезитерапевтите искат статута на лекарите

15-04-2019 08:00
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
Кинезитерапевтите искат статута на лекаритеЦелят нарушаване на добрата медицинска практика във физикалното лечение и рехабилитацията
Кинезитерапевти и рехабилитатори протестираха пред здравното министерство. Те настояват за по-високи възнаграждения, за създаването на нова професия „Физиотерапевт", за самостоятелна работа и за отделна съсловна организация. Настояват също за изваждането им от направление „обществено здраве". Лекарите по физикална и рехабилитационна медицина обаче категорично се противопоставят на част от исканията им. Какви са причините за това попитахме д-р Татяна Ангелова. Тя е председател на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация (АФМР), дългогодишен директор на Националната болница за рехабилитация в Овча купел (от 2008 до 2016 г.).
Моето мнение относно повишаване на възнагражденията е следното: Необходимо е да се овладее изтичането на добре обучени кадри - лекари, медицински сестри, рехабилитатори, кинезитерапевти и т.н. Докато бях директор на Националната болница за рехабилитация, две прекрасни лекарки, с по две специалности, ги „глътна" Франция като топъл хляб. Това не може да продължава! Така че относно финансовата част на исканията им - тя трябва да бъде решена. Но не на парче, защото така се правят най-големите грешки и през „запушването на едни дупки", възникват нови диспропорции в и така дебалансираната система на здравеопазването. Известен, но малко коментиран в общественото пространство факт е, че ножицата в заплащането е неоправдано голяма. Защо се допуска заплатите да варират от 600 до 60 000 лв. Това е тежък, но за мен, решим проблем и той е от компетенцията на МЗ.

 

Относно другите искания, смятаме

 

че те са неоснователни. На 10.04.2019 г. проф. В. Желев в предаване по БНТ 1 заяви, че кинезитерапевтите искат да бъдат извадени от направление „Обществено здраве" и да бъдат „включени към другите специалисти в здравеопазването". Въпросът ми е към кои специалисти? Остава направление „Медицина", „Стоматология" и „Фармация"! Става дума за изравняване със статута на лекарите ли? Нека да представя малко исторически данни. Специалността „Физикална и рехабилитационна медицина" е създадена в началото на 50 те години на миналия век към Медицинския университет в София, тогава под името „Куруртология, физиотерапия и рехабилитация" към Висшия медицински институт в София. Създават се много лечебни методики в областта на физикалната терапия и рехабилитацията, насочени към заболявания от неврологията, травматологията, ревматологията, гинекологията, пулмологията, кардиологията и други. На практика рехабилитацията означава възстановяване физическото здраве на пациента, посредством физикални фактори, които се делят на естествени като климат, минерални води, лечебна кал и преформирани - като електро-, магнито-, лазер-терапия, ултразвук и много други. Към гореизброените списък се включва и кинезитерапията. Тези фактори са в основата на физикалната медицина и се изучават в четиригодишното обучение на лекарите-специализантни по ФРМ.

 

Базисното обучение на един лекар е 6 години.

 

За да стане специалист по ФРМ – трябва да учи, работи и се явява на колоквиуми, и накрая да положи изпит за специалност – минимум 4 годинни.

Хорариумът само за базисното обучение на лекарите е 4 965 часа. Тук не е включени хорариумът за взимане на специалност по ФРМ. Обучението на кинезитерапевт, бакалавърска степен – 4 години и магистърска степен - 2 години, е общо 6 години с общ хорариум 2 385 часа. Тези данни ги оставам без коментар. Само ще кажа: Имате желание да сте на нивото на лекар? Моля завършете медицина, специализирайте ФРМ и отделете минимум 10 години за обучение. Първоначално кинезитерапевтите получаваха своето образование в Националната спортна академия, сега вече и на други места включително в МУ-София. Тези специалисти се наричаха „Методисти по лечебна физкултура". Тези, които работеха в здравеопазването, бяха назначавани към секторите по лечебна физкултура. Обичайно в една болница или санаториум имаше по двама-трима специалисти, които работеха заедно с рехабилитаторите. През 1991г. специалността „Лечебна физкултура" беше преименувана на „кинезитерапия".

 

Задълженията и компетенциите на рехабилитатори

 

и кинезитерапевти днес са добре разписани в съответните документи. В медицинският стандарт по ФРМ е посочено, че те са членове на рехабилитационния екип, който се ръководи от лекар със специалност ФРМ. Ще внеса малко пояснения. Когато пациентът се нуждае от лечение посещава лекаря по физикална и рехабилитационна медицина, който го преглежда, дава своите назначения и изработва лечебния план за рехабилитация. След това насочва пациента към членовете на рехабилитационния екип -рехабилитатор, кинезитерапевт, логопед, психолог, педагог, социолог и т.н., работещи в съответните сектори или направления на отделението или клиника по физикална и рехабилитационна медицина. Искам да подчертая, че в медицината се работи екипно. Така в нашата специалност лекарят със специалност ФРМ оглавява екипа, който се състои от много различни специалисти. Те се включват в лечебния процес в зависимост от нуждите на пациента и съставения лечебния план.

 

В последните години се установи порочна практика,

 

за удобство, в някои от клиниките по ортопедия и травматология, неврохирургия, кардиохирургия започнаха да се назначават по 1-2 рехабилитатори или кинезитерапевти, които да се ангажират с рехабилитацията на пациентите на място, с което се осакатява лечението. Какво имам предвид? Зад този кинетерапевт или рехабилитатор, не стои отделението/клиниката по физикална и рехабилитационна медицина с целия арсенал от апаратура и лечебни методика, поради което рехабилитацията се свежда само до кинезитерапия и масаж. Ощетените естествено са пациентите. Рехабилитацията не е само масаж и кинезитерапия! Често подготвяйки пациента с електротерапия и други методики, последващата кинезитерапия е в пъти по-успешна, а и сроковете за възстановяване на пациента се скъсяват. Затова се казва, че комплексното лечение е по-ефективно, отколкото прилагането на един фактор! Важно е да се подчертае, че тези лечебни методики могат да се назначават единствено от лекар, специалист по физикално лечение и рехабилитация. Той носи и голямата отговорност!

 

Кинезитерапевтите отдавна се опитват да получат

 

статут на самостоятелни медицински специалисти. В последното 10-летие претенциите им станаха безлимитни. Под претекста, че в света тези специалисти се наричат „физиотераписти", те транслираха наименованието и създадоха „Българска асоциация на физиотерапевтите". Държа да отбележа, че това наименование го има в голямата част от европейските държави като Франция, Германия, Испания, Португалия, Полша, Чехия и някои други. Сега искат създаването на обща специалност с рехабилитаторите „Физиотерапия". С непрекъснатите си искания, те обсебиха наименованието „Физиотерапевт", което в българското общество се отнасяше до лекарите – физиотерапевти. Така преди месец в медиите се появи заглавие "Физиотерапевт ми изгори крака". Цялото недоволство на обществото се прехвърли върху лекарите. А дали беше виновен лекарят? Това е типичен пример за терминологичното объркване на обществото. Кинезитерапевтите твърдят, че с придобиването на определени права и самостоятелност, пациентът ще стига по-бързо до терапевта.

 

Тук има смесване на права и задължения

 

с лекарите по ФРМ. Не рядко се случва лекарите по ФРМ да се срещат с пациенти с неясни болкови оплаквания, които се „обясняват" с вече съществуващо заболяване. Например: пациентът страда от дискова болест. Периодически оплакванията се обострят. Той прави рехабилитация, възстановява се и се връща на работното си място. Появяват се отново болки, продължителни и трудно повлияващи се от обезболяващи и антивъзпалителни медикаменти. Назначават се допълнителни изследвания, вижда се сериозен проблем и веднага пациентът се насочва към съответния специалист – било то неврохирург, онколог и т.н. Това е изкуството на лекаря да може да прецени. Къде е тук мястото на кинезитерапевта?

Относно обучението трябва да припомня, че рехабилитаторите се обучават в Медицинските колежи към Медицинските университети. И завършват като „професионални бакалаври". Кинезитерапевтите се обучават в НСА, ЮЗУ „Н.Рилски", Русенски университет „Ангел Кънчев", вече и в МУ-София и имат както бакалавърска, така и магистърска програма. Ерготерапевтите са кадри на Русенски университет „Ангел Кънчев". Реално това са различно назоваващи се специалности, с близки учебни програми, но с различен ценз и различно заплащане.

 

Това е проблем, чието решение трябва да се търси.

 

Тези специалисти работят както в доболничната, така и в болничната помощ. Кинезитерапевтите работят активно в спортното направление. Както рехабилитаторите така и кинезитерапевтите намират работа в туризма - спа и уелнес направление. Лекарите по ФРМ работят с всички тези специалисти.

През 2018 г. по повод разпространена Петиция с исканията на кинезитерапевтите, изпратихме Становище на АФМР до всички отговорни институции в страната, в която подробно изложихме нашите аргументи, за водещата роля на лекаря - специалист по ФРМ в рехабилитационния екип и мястото на кинезитерапевтите в този екип. В България има утвърдена добра медицинска практика в рехабилитацията. Би следвало да я съхраним и развием. Тези непрекъснати претенции на кинезитерапевтите създават напрежение, което не би следвало да се принесе на работните им места. Това само би влошило атмосферата и качеството на медицинската услуга.

Не трябва да се допуска, под прикритието на протестите на медицинските сестри, да се прокарват тясно съсловни интереси, които биха разрушили добрата медицинска практика в областта на физикалната терапия и рехабилитацията, посредством извеждането на кинезитерапевтите от направление „Обществено здраве" и прехвърлянето им към следващото направление „медицина".

Медиците от Асоциацията на лекарите по физикална и рехабилитационна медицина, категорично заявяваме своето несъгласие и апелираме за прекратяване на напрежението, защото то неминуемо ще се отрази на лечебния процес.Притеснения за доходите изместват сраха от зараза

Притеснения за доходите изместват сраха от зараза

Това показва проучване на Галъп интернешънъл, извършено по телефона между 4 и 7 юни
51% искат падане на ограниченията за пътуване в чужбина

51% искат падане на ограниченията за пътуване в чужбина

Масовото съзнание по отношение на КОВИД-19 вече показва белези на нормализация, сочат анализи на „Галъп интернешънъл"
Да бъдем отговорни

Да бъдем отговорни

Тежките наказания за неспазване на карантина са необходими, защото самодисциплината не е най-силната ни страна. Изрази от рода „мен не ме е страх" не са проява на смелост, а на егоизъм. Защото, ако заразим някой друг, той или тя може и да нямат нашия късмет. Това написа в страницата си във Фейсбук социалният министър Деница Сачева.
Бурна година в здравния сектор

Бурна година в здравния сектор

Промените ставаха под натиска на улицата след протести и стачки
При проблем с детето звънете на джипито или на 112

При проблем с детето звънете на джипито или на 112

Колегите в спешна помощ са обучени и могат да дават инструкции какво да се направи до пристигане на екипа
Въпросът с доплащанията остава

Въпросът с доплащанията остава

Парите в бюджета на НЗОК са повече, но отиват в една нереформирана система, каза Андрей Дамянов
Информираното съгласие в болниците е формално

Информираното съгласие в болниците е формално

Взаимоотношенията между лекар и пациент са доста трудни, казва Веска Събева
Хубаво, но не много!

Хубаво, но не много!

Перничани имат уникален лаф. Каквото и да ги попиташ, те отговарят: „Хубаво е, ама не много". Нещо подобно може да се каже и за новия здравен модел на министър Кирил Ананиев. Защото той наистина предвижда промени в несъвършенната ни здравна система, но дали са за добро?
650 делегати на конгрес са много

650 делегати на конгрес са много

Парламентарната здравна комисия гласува на първо четене промените в Закона за съсловната организация на фармацевтите. Те бяха подкрепени от МЗ и от БФС, но се оказа, че не се харесват на всички колегии. Дебатът дали са необходими разкри коренно противоположни позиции. Подкрепя ли МЗ измененията, попитахме зам.-министър Бойко Пенков.
Бъдете все така отдадени на благородната си мисия

Бъдете все така отдадени на благородната си мисия

С ваша помощ българските семейства сбъдват мечтите си да бъдат родители, казва Кирил Ананиев

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Кои са най-големите предизвикателства пред болниците с оглед на усложнената пандемична обстановка през есента и зимата?

Септември 2020