Мерки

Касата с 5 млн. лв. за компютри

03-04-2019 14:58
Clinica.bg

press@clinica.bg
Касата с 5 млн. лв. за компютриПодменя се остарялата техника в РЗОК, осъвременява се софтуера, обясниха от институцията
Надзорният съвет на НЗОК одобри на последното си заседание 5 млн. лв. за капиталови разходи за 2019 г., става ясно от решенията. По-голямата част от парите са за компютри и хардуер. Ще се подмени остарялата техника в РЗОК, която не е подновявана от години, обясниха от институцията.
За основен ремонт на дълготрайни материални активи Касата отпуска 371 232 лв., а за придобиване на нови - 2 318 914 лв.

 

За компютри и хардуер са гласувани

 

1 880 849 лв., за друго оборудване, машини и съоръжения – 370 565 лв. и за стопански инвентар – за 67 500 лв. За нематериалните дълготрайни активи - програмни продукти и лицензи тях, са предвидени 2 309 854 лв.

Надзорния съвет дава право на управителя на НЗОК да извършва прехвърляне по пера до 50 000 лв., в рамките на утвърдените средства за придобиване на нефинансови активи.

Надзорният съвет на НЗОК е одобрил

и годишните бюджети на всяка основна група лекарствени продукти, плащани от касата. За медикаментите за домашно лечение, назначавани с протокол (основна група „А") е определена сума от 435 005 835 лв. От тях от здравните вноски са 422 656 000 лв., а от резерва - 12 349 835. Средният условен бюджет по тримесечие е 108 751 459 лв.

За група „Б" - лекарствени продукти за домашно лечение без протокол, са предвидени годишно 295 023 279 лв. Планирания бюджет на тримесечие е 73 755 820 лв.

За онколекарства и препарати за спешни

оперативни и инвазивни интервенции, заплащани в болниците - група В, средствата са 396 249 542 лв. Условно за тримесечие са осигурени 99 062 386 лв. След приключване на всяко тримесечие НЗОК ще обобщава данните за използваните лекарства и сумата, която трябва да плати касата. От нея ще се приспадат всички договорени и дължими отстъпки от бизнеса. Ако има превишение, по новите регулации компаниите ще трябва да покрият всичко над бюджета.

Надзорния съвет е гласувал и стойността, до която НЗОК ще заплаща за всяка група медицински изделия, считано от 1 юни 2019 г. Предстои да бъде съставен списък на медицинските изделия по групи. Утвърдени са и изискванията на НЗОК при лечение на хроничен вирусен хепатит С над 18-годишна възраст в извънболничната помощ.


Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Юли 2019