Университети

МУ-Пловдив с награда за европроекти

29-03-2019 11:33
Висшето училище работи по 6 проекта с бизнес-организации в сферата на биотехнологиитеМУ-Пловдив с награда за европроекти
Clinica.bg

press@clinica.bg
МУ-Пловдив получи награда от МОН за активност в участие в проекти и придържане към европейски политики. За първа година образователното министерство отличи най-изявените участници в програмата „Хоризонт 2020". Сертификати получиха общо 16 организации, а само четири университета от всички висши училища в България получиха това признание.
МУ – Пловдив има значителен опит с разработването и изпълнението на международни и национални проекти и на такива с европейско финансиране. Университетът работи по линия на осем международни рамкови програми. Сред тях са „Здраве и потребители" към ЕК, Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, Учене през целия живот и др.

 

 

Понастоящем МУ – Пловдив координира и участва

 

в 12 научни, 3 образователни, 1 инфраструктурен, 5 международни проекта и в 2 академични мрежи.

Значимите научни резултати са плод на усилията на мултидисциплинарни национални и международни колективи, обясниха от ръководството на МУ-Пловдив. Затова се работи усилено за подобряване на партньорството с 32 висши училища и с научни организации от 15 държави от Европа, САЩ и Азия.

 

В последните три години МУ – Пловдив участва

 

и в неспецифично за медицинските висши училища проектно финансиране – научна дейност чрез колаборация с бизнеса. В момента се работи по 6 проекта с бизнес-организации в сферата на биотехнологиите, в т.ч. актуалното 3D биопринтиране. По програма „Хоризонт 2020" от 2009 година до сега Университетът участва в 6 издания на Нощ на учените, като бележи нарастващо участие на студенти и млади учени.

 

Най-голям дял имат инфраструктурните проекти

 

с Европейско финансиране. Безвъзмездната финансова помощ намери ясно изражение при изграждане на 12 научни инфраструктури. Те концентрират база и ресурси за съвременни научни изследвания и са инкубатор на млада генерация изследователи, ангажирани в мултидисциплинарни научни задачи, в условия на взаимовръзка и научен обмен.

Новият проект – „Център за компетентност ПЕРИМЕД" е фокусиран към изследвания в областта на персонализираната медицина в онкологията, интензивната медицина, иновативните лекарствени носители за таргетна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.

 

Той е на стойност 23 млн. лв.

 

Симулационният тренировъчен център се развива интензивно, като надгражда иновационни образователни технологии и научни изследвания в сферата на симулационното обучение. Центърът е инициатор и домакин на две национални конференции по симулационно обучение в медицината с международно участие.

С Европейско финансиране от два проекта по ОП „Развитие на човешки ресурси" и „Наука и образование за интелигентен растеж" се изгради оптимална подкрепяща среда за младите учени.

 

Това се осъществи чрез материална, консултантска

 

и менторска подкрепа от международно утвърдени учени, финансиране на краткосрочни и дългосрочни мобилности във високотехнологични европейски комплекси, подкрепа за научни публикации в списания с импакт фактор, достъп до бази данни и научна информация, осигуряване на материали за целите на докторските им програми и висококачествено обучение във вече институционализирани структури.

 

Националната финансова помощ по линия

 

на Фонд Научни изследвания (12 действащи проекта) обвързват постиженията на младите и опита на утвърдените изследователи в съвременни научни направления, чиито цели и планирани резултати хармонизират с Европейските приоритети. Провеждат се фундаментални научни изследвания с практико-приложна стойност в обществена полза.

Ръководството на МУ – Пловдив оценява получената награда като признание за цялостната научна, международна и проектна дейност на Университета. То осъзнава отговорността да продължи да участва в проектното и програмното финансиране, като инструмент за посрещане на обществени предизвикателства, за осъществяване на държавни политики и засилване връзките на науката с образованието, бизнеса и комплексната грижа за пациента и обществото като цяло.


1000 лв. дарителска стипендия в МУ-Пловдив

1000 лв. дарителска стипендия в МУ-Пловдив

Tолкова е сумата за година, ще се изплаща общо пет на студент по медицина, кандидатстването е до 30 май
Лаборатория на МУ-Плевен с евросертофикат

Лаборатория на МУ-Плевен с евросертофикат

Той е издаден от European Molecular Genetics Quality Network и е от изключителна важност за прилагането на научните резултати за лечението на пациенти
Мега среща в МУ-София

Мега среща в МУ-София

53 медицински факултета от цяла Европа се събират във висшето училище между 18-20 април
134 нови фармацевти се дипломират

134 нови фармацевти се дипломират

Те са от МУ-Пловдив, промоцията им ще се проведе на 17 април, съобщиха от висшето училище
Нова специалност за фармацевтични биотехнологии

Нова специалност за фармацевтични биотехнологии

Тя е бакалавърска и се разкрива в УХТ в Пловдив от следващата академична година, съобщиха от висшето училище
Ден на кариерата в МУ-София

Ден на кариерата в МУ-София

По време на събитието на 18 април, студенти, дипломанти и специализанти ще могат да се запознаят с предложения за работа от страна на директори на университетски болници
Конкурс за есе за студенти медици

Конкурс за есе за студенти медици

Темата е „Може ли изкуственият интелект да остави без работа лекарите?"
МУ-Варна записва за изпити от днес

МУ-Варна записва за изпити от днес

Заявки за предварителното препитване за медицина ще може да се подават до 17 април
Над 936 кандидати на изпит в МУ-Плевен

Над 936 кандидати на изпит в МУ-Плевен

Толкова младежи са се записали за предварителното препитване по биология и химия, което ще се проведе на 6 април
Дипломират се 84 здравни специалисти

Дипломират се 84 здравни специалисти

Те са от Факултета по обществено здраве на Медицинския университет в Плевен
1 2 3 4 5 ... 102 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ