Искам думата

Застрашена е лекарската тайна

15-03-2019 11:16
Clinica.bg

press@clinica.bg
Застрашена е лекарската тайнаТретирането на медицинския софтуер като търговски може да възпрепятства терапията на пациентите, предупреждават от НСОПЛБ

Новите правила на финансовото министерство за работа с касовите апарати провокира недоволство не само сред фармацевтите, но и сред джипитата. До какви проблеми ще доведат те в работата на медиците, вижте в писмото на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ) до премиера Бойко Борисов, министрите на финансите Владислав Горанов и на здравеопазването Кирил Ананиев.

Уважаеми дами и господа,


НСОПЛБ оценява положително инициативата на НАП и МФ за ограничаване на сивата икономика и увеличаване на бюджетните приходи чрез подобряване на възможностите за фискален контрол.

От друга страна, считаме че разпоредбите на Наредба Н-18 многократно превишават целите на фискалния контрол и в системата на здравеопазването могат да засегнат здравето, правата и интересите на българските граждани, гарантирани им от европейското и българското законодателство.

В тази връзка изразяваме нашето безпокойство за поставянето под един знаменател на чисто търговските обекти и лечебните заведения, в частност тези за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП).


Интерпретацията на медицинския софтуер


като софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), извършена от НАП на среща с представители на УС на БЛС на 4 март 2019 г., считаме за неправилна.

Медицинският софтуер се използва за формиране на здравно досие (запис), което съдържа подробна и всеобхватна информация за здравното състояние на човека. Кога и какви медицински услуги е ползвал (преглед, пролежаване в болници, резултати от изследвания, ползвано лечение, причина за смърт и др.).

За нас е неприемливо, здравното досие да бъде приравнявано със складова наличност или друг софтуер за управление на търговски процеси, както и лекарските ни кабинети да бъдат приравнявани на търговски обекти.


Третирането на медицинския софтуер


като СУПТО по смисъла на ЗДДС и Наредба-18 ще доведе до следните несъвместими с лекарската дейност последствия:

Органите на НАП ще имат достъп до чувствителна информация в здравните досиета без такъв достъп да е необходим за осъществявания от НАП данъчен контрол.

2. Нарушават се лекарската тайна, както и изискванията за достъп, обработка и съхранение на „чувствителна информация" съгласно Регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) и българския ЗЗЛД.

3. Разширява се кръгът от хора и институции, извън медицинските специалисти и пациентите, които ще имат информация за здравната история на българските граждани.

4. Здравеопазването е част от националната сигурност на България. Разширяването на кръга лица с достъп до чувствителна здравна информация, особено такава, отнасяща се до публични и обществени личности, държавни служители, а и всички нас, създава риск и за националната ни сигурност и в частност социалната стабилност в обществото.


Категорични сме, че за НАП не е необходимо


да има достъп до чувствителна здравна информация, за да може да осъществява функциите си по фискален контрол, особено при липса на законово уредени гаранции, отговорност и процедури за сигурността на тази информация, а и за защита правата на пациентите.


Невъзможност за предоставяне на лечение,


поради технически неизправности, свързани със СУПТО или фискалните устройства

При третирането му като СУПТО, спрямо медицинския софтуер ще се прилагат всички разпоредби на Наредба Н-18, включително и за блокиране на приравнения със СУПТО медицински софтуер.

Блокирането на СУПТО в един търговски обект защитава интересите на фиска, но по никакъв начин не застрашава здравето на гражданите, докато блокирането на медицинския софтуер блокира дейността по всяка една грижа за здравето и живота на хората.

Към датата на това становище, няма създаден работещ механизъм за използване на лекарския софтуер в авариен режим. Това би довело до невъзможност за предоставянето на медицинска помощ и навременно лечение на българското население, особено на места, които са трудно достъпни, или в случаите когато един лекар обслужва повече от едно населено място.


Несъвместимост с медицинския софтуер


Наредба Н-18 не взема предвид спецификите на организацията и софтуерното осигуряване на медицинските дейности:

1. Медицинският софтуер с всички негови функционалности е предназначен за извършване на медицинска дейност, а не за управление на продажби.

2. В много региони от страната, един и същи лекар обслужва и преглежда множество (дори над 15) населени места, като поддържа и съответни кабинети. Наредба Н-18 не взема предвид тези често срещани ситуации.

3. Изискванията на Наредба Н-18 са неприложими спрямо груповите практики на лекари с едно фискално устройство, независимо от ползвания софтуер.

4. Изискванията за Наредбата са неприложими и спрямо индивидуални практики с едно фискално устройство, при които един и същи медицински софтуер, предназначен за практиката, се ползва от повече от един лекар.

5. Прилагането на Наредба Н-18 ще доведе и до невъзможност за заместване на лекари поради изискванията за използване на конкретно СУПТО с конкретно фискално устройство в конкретен търговски обект.


Считаме, че медицинският софтуер


не следва да се третира като СУПТО и спрямо него да се прилагат изискванията на Наредба Н-18 в сегашните им вид и формулировка.

В случай че изложените по-горе проблеми, произтичащи от прилагането на Наредба Н-18 спрямо медицинската дейност, не бъдат взети предвид, Националната Агенция за Приходите и Министерство на Финансите следва да поемат цялата отговорност за всички неблагоприятни последствия за българските граждани.

Доц. Любомир Киров, председател на НСОПЛБДарения за болниците в Перник и Благоевград

Дарения за болниците в Перник и Благоевград

Малтийският орден е предоставил 68 електрически легла за двете лечебни заведения
РЗИ остава без лекари

РЗИ остава без лекари

Готовността на държавата да реагира при спешна ситуация намалява значително, предупреди доц. Кунчев.
МЗ ще финансира повече болници

МЗ ще финансира повече болници

Те ще попаднат в списъка на лечебните заведения, които извършват медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Няма забавяне на лечението на деца в чужбина

Няма забавяне на лечението на деца в чужбина

ЦФЛД продължава да събира заявления по установения ред, твърдят от МЗ
1230 нарушения в болници

1230 нарушения в болници

Половината от тях са за затруднен достъп до медицинска помощ
Сестрите блокираха движението

Сестрите блокираха движението

Готвим ефективна стачка, първо ще спрем да работим по един час, каза Мая Илиева
Спасиха 12  бременни и бебета им

Спасиха 12 бременни и бебета им

Жените са пострадали в ПТП през изминалата година, съобщиха от СБАЛАГ "Майчин дом"
Сестрите не се разбраха с властта

Сестрите не се разбраха с властта

От утре разпъват палатки пред МЗ, здравният министър Кирил Ананиев формира работна група за изготвяне на методика за заплатите
Нови такси за разкриване на болници

Нови такси за разкриване на болници

Здравният министър ще одобрява университетските клиники след проверка на място
Добрич с 10 нови линейки

Добрич с 10 нови линейки

Една от тях ще бъде високопроходима, обеща министърът на здравеопазването Кирил Ананиев
1 2 3 4 5 ... 128 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Март 2019