интервю

Подкрепяме справедливите искания на колегите

13-03-2019 07:30
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
Подкрепяме справедливите искания на колегитеМедиите се опитват да внесат напрежение сред нас, казва Милка Василева
Недоволството на специалистите по здравни грижи от ниските заплати, изнурителния труд и липсата на политика за запазване на кадрите, изкараха съсловието на протест преди броени дни. Ако няма решения на проблемите, нов ще има в каря на месеца. Защо се стига до тук и какво трябва да се направи в спешен порядък, потърсихме председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) Милка Василева.
- Г-жо Василева, приемате ли идеята на министър Ананиев за поетапно вдигане на заплатите на професионалистите по здравни грижи?

- БАПЗГ поставя този въпрос повече от 10 години и настоява за ясна Национална стратегия за развитието на здравните грижи с времева рамка и осигурен финансов ресурс. Многократно сме поставяли на дневен ред проблемите на професионалистите по здравни грижи, правили сме предложения на законодателната и изпълнителната власт с текстове за промяна на нормативната уредба, с настояване за стартова заплата за професионалистите по здравни грижи в размер на три минимални работни заплати. През юни 2017 г. изпратихме декларация до отговорните институции с предложения за промени в детското и училищно здравеопазване. Поискахме промяна в единните разходни стандарти; трудовото възнаграждение на работещите в детското и училищното здравеопазване да не зависи от преценката на общинските власти, а да се спазва конвенцията на Международната организация на труда за равно заплащане за равен труд, която е ратифицирана от България. Настоявали сме за промяна в нормативната уредба с ясно регламентиране на дейностите и отговорностите на работещите в училищното и детското здравеопазване; гарантиран достъп на децата до медицински специалист във всяко училище, през целия учебен процес; спазване на регламентираните норми за броя на децата в детските ясли и детските градини и др. През януари 2018 г . изпратихме декларация този път с искания за изменения и допълнения на нормативната база за акушерките до всички отговорни институции, включително и до националния Омбудсман - законово регламентиране на акушерските пренатални, постнатални и патронажни грижи в извънболничната помощ; изработване и приемане на акушерски стандарт, съобразен с европейското законодателство; създаване на законодателна възможност за реално работещи самостоятелни акушерски практики в извънболничната помощ; осигуряване на достойно заплащане на труда на акушерките и др.

- Имаше и протест миналата година, на който бяха поставени доста условия. Спазени ли са поне част от тях?

- След Националния протест на професионалистите по здравни грижи, организиран от БАПЗГ на 12 май 2018 г., с личното участие на Пол дьо Рав, генерален секретар на EFN (Европейска федерация на сестринските асоциации), подкрепен от Българския лекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Българския зъболекарски съюз, синдикати и пациентски организации, внесохме декларация към управляващите институции. Настояхме за политическо съгласие за развитие на здравните грижи в България и разработване на национална стратегия и план за действие до 2021 г.; промяна на модела на финансиране на здравната система, която да доведе до достойно оценяване на труда на професионалистите по здравни грижи като за пореден път настояхме за стартова заплата равна на три минимални работни заплати. Поискахме и диференцирано заплащане на труда ни, съобразно придобитата квалификация, съгласно КТД, както и задължително участие на държавата и работодателите в кариерното израстване и продължаващото обучение на специалистите по здравни грижи. След много срещи на ръководството на БАПЗГ с представители на МЗ, работодателите и синдикатите беше взето решение за повишаване на бюджета за здравеопазване и изработване на нов Колективен трудов договор на национално ниво, в който стартовата заплата се увеличава с 200 лева - от 700 на 900 лв. Това не е крайното наше искане за достойна заплата, но е стъпка напред. Не сме спрели да настояваме пред синдикатите да се сключва КТД в лечебните заведения при новите условия. Още повече, че КТД е сключен след предварителни разчети от работодателите, синдикатите и държавата.

- Да, но директорите на болниците твърдят, че нямат достатъчно средства за по-високи заплати?

- Директори на лечебни заведения обясняват, че има обективни причини като задлъжнялост, недофинансиране на клинични пътеки и т.н. Факт е , че е необходима по-голяма активност от синдикалните структури по места, които да бъдат добре информирани за финансовото състояние на своето лечебно заведение, за да стартират процедури по договаряне. БАПЗГ няма законово право да договаря заплати или да разпределя средства, но има право да настоява мотивирано за достойни възнаграждения. Затова на 24 януари 2019 г. изпратихме Позиция с настояване на незабавна актуализация на заплатите на професионалистите по здравни грижи до МЗ, Националното сдружение на общините, синдикатите в здравеопазването, Националната асоциация на работодателите в здравеопазването. Именно в тази позиция отново настояхме да се изпълнят заложените финансови параметри за начална заплата за професионалисти по здравни грижи, залегнали в КТД. В някои лечебни заведения, както и в някои общини КТД беше подписан. Този процес обаче върви много мудно, което доведе до напрежение в системата. Затова на 3 февруари 2019 г. Националният съвет на БАПЗГ взе решение да стартира национална подписка, в която отново поставяме нашите искания.

- Имате ли разчети, с колко ще се повишат парите на медицинските сестри след разпределението на допълнителните 18.5 млн. лв. за общинските болници?

- Нямаме подобни разчети, тъй като БАПЗГ не се занимава с разпределяне на финансови ресурси в лечебните заведения.

- Само ниските възнаграждения ли са причината за напускането на медицинския персонал?

- Ниските възнаграждения са една от основните причини за отказ от професията или за търсене на по-добри възможности в чужбина. Поради недостига на професионалисти по здравни грижи у нас, всички работят на поне 2 места, а често и на 3, което е за сметка на собственото здраве и в разрез с разпоредбите на трудовото законодателство. Като резултат от хроничната преумора се нарушава качеството на здравните грижи, влошава се микроклиматът в медицинския екип, липсва желание за самоусъвършенстване. Неуважението, незачитането на човешките права, агресията към медици на работното място са втората основа причина за напускане след ниските заплати. Във връзка със зачестилите случаи на агресия БАПЗГ стартира през февруари тази година Национална кампания за превенция на агресията срещу медици под надслов "Призвани сме да лекуваме, а не воюваме".

- Предвижда се университетите да приемат 150 студенти повече през тази година. Това достатъчно ли е?

- Според нас тези бройки не са достатъчни, убедени сме че университетите имат по-висок капацитет, но в същото време няма достатъчно млади хора, които биха учили за медицинска сестра и акушерка, заради ниското заплащане и непривлекателния обществен имидж на тези професии. По наши данни около 75% от завършващите в тези специалности не практикуват професията си в България.

- След като не достигат около 30 000 специалисти по здравни грижи, за колко години можем да осигурим нужните кадри?

- Ако всички дипломирали се медицински сестри останат да работят в България, ако всички сега упражняващи професията работят до дълбока старост, ако... Може би след 100 години ще стигнем нивото от 1993 г., когато в системата работеха 55 000 медицински сестри.

- Има ли наистина сериозно напрежение между специалистите по здравни грижи и съсловната организация?

- Този въпрос е водещ във всички медии и за пореден път обяснявам, че БАПЗГ не е организатор на протеста, но подкрепя справедливите искания, повечето от които многократно сме поставяли пред управляващите. Убедени сме, че срещите на всички нива трябва да продължат, за да постигнем исканията си.

- Някои медии написаха, че БАПЗГ оказва натиск върху специалисти по здравни грижи да не подкрепят протеста?

- Всякакви слухове вървят във Фейсбук и доста от публикациите се основават на тях. Обвиненията обаче са общи и не почиват на никакви доказателства. БАПЗГ никога не е забранявала на колегите да участват в организирания протест от група медицински сестри във Фейсбук. Всеки има свободата да вземе решение и да отстоява позициите си. Опасното е, че некоректните медийни публикации внасят раздор в съсловието, както и определени политически влияния насочат гнева на онеправданите професионалисти по здравни грижи към съсловната им организация, а не към реалните виновници за тежкото им социално положение. Колкото и да се стремим да разясняваме дейността на БАПЗГ като регулатор по закон на регулирани професии, където наистина има завоювани съществени нормативни промени за развитието на професиите (неща като изработване на Национален електронен професионален регистър, утвърждаване на Национален кодекс за професионална етика, организиране, координиране и регистриране на продължаващото обучение, сертифициране, застраховки "Помощ при боледуване" и "Професионална отговорност", правила за добра здравна грижа, стандарти за здравни грижи в медицинските стандарти, разработване на методика за патронажни грижи, предложение за самостоятелни акушерски практики и центрове по здравни грижи и др.), които регламентират важността на професиите от направление "Здравни грижи" в системата на здравеопазването, на първо място се насочва вниманието към недостойните заплати и всичко останало губи своето значение.

- Едно от условията, което поставиха протестиращите, е премахване на търговския статут на държавните болници. Това означава ли връщане на предишната система?

- Не бих казала, че означава връщане на предишната система. Всъщност за професионалистите по здравни грижи е важно лечебното заведение да е стабилно, да е ясен собственикът, бил той частен или публичен субект, да са ясни правилата за разпределение на публичните средства, да е ясна методиката за определяне на работните заплати, нещо което в момента е субективен принцип и създава сериозно напрежение в сектора.

- Какви са Вашите предложения, за да не избират специалистите ни чужбина?

- Нашите предложения са обявени преди повече от 10 години, когато съобщихме на управляващите и обществото, какво ще се случи в здравеопазването, ако не се вземат спешни мерки за спасяване на съсловието. Резултатът е налице – критичен недостиг, унизително заплащане и лоши условия на труд, средна възраст на медицинските сестри 56 г., на акушерките – 53 г. , на фелдшерите -58 г. Държавата не трябва да абдикира от задълженията си да осигурява здравеопазване на българските граждани, което означава, че трябва спешно да се погрижи за тези, които оказват здравни грижи. Ако все още искаме да има професионалисти по здравни грижи у нас спешно трябва да се осигури достойно заплащане, уважение, участие на работодателя в процеса на продължаващото обучение и система за оценяване на качеството на придобитата квалификация, с възможност за по-широки автономни функции.

- Успяхте да извоювате законодателни промени и продължаващото обучение вече е задължително. Какви са резултатите?

-Въпреки ниския социален и професионален статус, съсловието, останало у нас обича своята професия и се стреми да поддържа и обогатява квалификацията си, което за съжаление не се оценява по достойнство. За периода 2016 – 2018 г. са проведени 1323 кредитирани мероприятия с 23 545 участници, което красноречиво говори за стремеж към обучение.

- Какво ще поискате преди преговорите за Колективен трудов договор тази година?

- Обикновено КТД се предоговаря на 2 години или при необходимост. Ние винаги ще настояваме за стартова заплата, равна на 3 минимални за страната, което всъщност е малко над средната работна заплата за страната и ние сме убедени, че това е удовлетворителен праг, за да увлечем млади хора в професиите от направление "Здравни грижи".

- Трябва ли договореното в КТД да стане задължително за всички?

- Това е в компетенциите на синдикатите. Не във всички лечебни заведение има синдикални структури, които да договарят, но би било добре договорените нива да се спазват от всички.

- Какъв модел на здравно осигуряване ще подкрепи вашата организация.

- Ние участвахме в работните групи в МЗ за обсъждане на проекта за промяна на модела на финансиране на министър Ананиев. БАПЗГ поддържа модела със силна държавна регулация.МЗ свиква първи съсловни конгреси

МЗ свиква първи съсловни конгреси

Те са на Българската асоциация на помощник-фармацевтите и на Българската асоциация на зъботехниците, съобщиха от ресорното ведомство
5% от децата с високо кръвно

5% от децата с високо кръвно

Обикновено хипертонията се открива късно и може да се задълбочи с възрастта
50-те млн. за заплати се губят по трасето

50-те млн. за заплати се губят по трасето

Правителството отпусна допълнителни средства за заплати на медицинските сестри, същевременно се водят преговори и за увеличаване на клиничните пътеки. Ще внесат ли всички тези мерки спокойствие в малките, общински болници, които са в най-затруднено финансово състояние и какво всъщност реално се подобри на този етап, попитахме д-р Неделчо Тотев, председател на Националното сдружение на общинските болници.
Фондът за деца в стария си дом

Фондът за деца в стария си дом

В Центъра по хигиена ще се настани новата дирекция на НЗОК, която пое дейността на закритата структура
Питат Ананиев за заплатите на сестрите

Питат Ананиев за заплатите на сестрите

Във Видинската болница получават по 50 ст. на дежурство и нямат ДМС, казва депутатът Красимир Богданов в писмен въпрос до министър Кирил Ананиев
ИАТ влезе официално в „Медицински надзор“

ИАТ влезе официално в „Медицински надзор“

Предвижда се в кратки срокове да се плаща на екипите, участвали в трансплантациите
Жалби за лекарства и протези

Жалби за лекарства и протези

Комисията за защита от дискриминация ще разгледа тази седмица и оплакване на хора с увреждания от умните светофари
100 млн. за новата детска болница

100 млн. за новата детска болница

В началото на есента се предвижда да започне реалното строителство, каза министър Кирил Ананиев
65 годишните най-рискови за рак на гърдата

65 годишните най-рискови за рак на гърдата

1 от 6 жени още при поставянето на диагнозата вече имат метастази, казва д-р Жасмина Коева-Балабанова
Станахме печатарски работници, това удължаване нищо не решава

Станахме печатарски работници, това удължаване нищо не решава

Проблемът е, че няма перспектива, специалността не носи привилегии, тя е просто една тапия, казва д-р Георги Миндов
1 2 3 4 5 ... 140 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Май 2019