Статистика

Неврохирургичните операции през 2018 г.

11-03-2019 06:28
Clinica.bg

press@clinica.bg
Неврохирургичните операции през 2018 г.Броят им нараства в сравнение с предходната година, показват данните на здравната каса
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. Защото смятаме, че само обективните факти могат да помогнат на всички – медици, пациенти и държава, за втора година ще ви покажем какво се случва в болниците ни в осем направления. Разбира се, дотолкова, доколкото ни позволява наличната информация в България. Данните, с които боравим са ни предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения, защото тя е основният платец в системата. При неврохирургията подбрахме 7-те основни клинични пътеки (КП), по които се извършват операциите и терапията в тази област. Групирахме ги така, че да покажем не само обема дейност, но и дали има комплексност в съответната болница, както и какво е нивото на иновативност и сложност на лечението. През тази година добавихме и броя на рехоспитализациите. Според най-минималните изисквания, заложени в пътеките по неврохирургия на здравната каса, всяко отделение трябва да има поне 160 операции годишно. При някои от дейностите тези цифри са доста по-високи, като за КП 206, достигат до 450 на година. Как седят нещата през 2018 г. може да видите в таблицата.
Номер Лечебно заведение Мозъчни операции, непровокирани от травми* % на мозъчните операции, осъществени със съвременни технологии**  Лечение при травми на главата***  % на травмите на главата с хирургичното лечение (операциите в абсолютен брой)****   Операции на периферни и черепномозъчни нерви Гръбначно-мозъчни операции*****  % на големите гръбначно-мозъчни операции******  Рехоспитализации
 1.
 МБАЛ-Благоевград
 0  0  100  6 (6)
 9  0  0
 0
 2.
 "Пулс", Благоевград  0
 0  57
 0
 141
 34
 50.00
 15
 3.
МБАЛ- Гоце Делчев  0
 0
 103
 0
 27
 0
 0
 2
 4.
МБАЛ-Разлог
 0  0  130
 0  0  0  0  0
 5.
Югозападна болница
 0  0  202
 0  15
 0  0  6
 6.
 УМБАЛ-Бургас  68
 0
 942
 8.49 (80)
 28
 81
 74.07
 48
 7.
 "Лайф Хоспитал", Бургас  0
 0
 172
 9.30 (16)
 4
 265
 0
 107
 8.
 "Дева Мария", Бургас  0
 0
 12
 25.00 (3)
 8
 0
 0
 0
 9.
 "Бургасмед", Бургас
 41
 0
 419
 5.25 (22)
 69
 343
 71.13  88
 10.
 "Св. Марина", Варна
 229
 94.75
 214
 3.27 (7)
 35
 300
 30.00
 32
 11.
 "Св. Анна", Варна  65
 0
 738
 6.23 (46)
 44
 303
 37.62
 80
 12.
 "Еврохоспитал", Варна  0  0  0  0  58
 0  0  12
 13.
 ВМА-Варна  0  0  2
 0  10
 0  0  0
 14. 
"Д-р Стефан Черкезов", В.Търново
 11
 0
 406
 1.47 (6)
 162
 11
 36.36
 18
 15.
 "Св. Ив. Рилски", В. Търново 0
 0
 10
 10.00 (1)
 0  0  0  0
 16.
 МБАЛ-Павликени
 0  0  26
 0  0  0  0  2
 17.
 "Д-р Д. Павлович", В. Търново
 0  0  9
 0  0  0  0  0
 18.
 "Св. Петка", Видин
 0  0  77
 0  0  0  0  3
 19.
 МБАЛ-Бяла Слатина
 0  0  37
 13.51 (5)
 0  0  0  0
 20.
"Хр. Ботев", Враца
 0  0  195
 0  27
 0  0  3
 21.
 Първа частна МБАЛ-Враца
 0  0  0  0  16
 0  0  2
 22.
 "Вивамедика", Враца
 0  0  0  0  18
 0  0  0
 23.
 "Св. Иван Рилски", Враца
 0  0  12
 0  0  0  0  1
 24.
 МБАЛ-Мездра
 0  0  41
 0  0  0  0  1
 25.
 "Тота Венкова, Габрово
 0  0  206
 0  8  0  0  1
 26.
 "Ст. Христов", Габрово
 0  0  62
 33.87 (21)
 13
 0  0  5
 27.
 "Теодоси Витанов", Габрово
 0  0  47
 0  9  0  0  2
 28.
 МБАЛ-Добрич
 6
 0
 493
 3.44 (17)
 30
 68
 14.70
 40
 29.
 "Д-р Ат. Дафовски", Кърджали
 0
 0
 316
 7.91(25)
 45
 0  0  6
 30.
 "Д-р Никола Василев", Кюстендил
 0  0  96
 0  5
 0  0  2
 31.
 "Св. Иван Рилски", Кюстендил
 0  0  52
 17.30 (9)
 0  0  0  0
 32.  "Св. Иван Рилски 2003", Дупница
 0  0  150
 0  0  0  0  4
 33.
 "Проф. Параскев Стоянов", Ловеч
 0  0  100
 11.00 (12)
 3
 0  0  2
 34.
 "Д-р Георги Стоев Шварц", Троян
 0  0  32
 0  0  0  0  1
 35.  "Св. Николай Чудотворец", Монтана
 0  0  74
 0  10
 0  0  2
 36.
 "Д-р Стамен Илиев", Монтана 
 0  0  218
 2.29 (5)
 20
 15
 0
 15
 37.
 "Сити Клиник Св. Георги", Монтана
 0  0  19
 5.26 (1)
 0  0  0  1
 38.
 МБАЛ-Велинград
 0  0  105
 0  27
 1  0  2
 39.
 "Здраве", Велинград
 0  0  33
 3.03 (1)
 0  0  0  0
 40.
 МБАЛ-Пазарджик
 16
 0  351
 4.02 (144) 
 121
 64
 23.43
 29
 41.
 "Ескулаб", Пазарджик
 0  0  0  0  7
 0  0  0
 42.
 "Хигия", Пазарджик
 0  0 0
 0  20
 0  0  6
 43.
 "Пълмед", Пазарджик
 0  0  24
 0  52
 0  0  0
 44.
 Унихоспитал, Пазарджик
 31
 61.29
 106
43.39 (46) 
 139
 125
 54.40
 41
 45.
 "Проф. Димитър Ранев", Пазарджик
 0  0  8
 0  14
0
 0  0
 46.
 "Рахила Ангелова", Перник
 0  0  221
 30.76 (68) 
 0  0  0  4
 47.
 УМБАЛ-Плевен
100
84.00  352
31.25 (110)
 32
 279
 14.69
 48
 48.
 "Ависмедика", Плевен
 0  0  1
 0  23
 0  0  4
 49.
 "Св. Панталеймон", Плевен
 0  0  0  0  31
 31
 58.06
 2
 50.
 "Сърце и мозък", Плевен
 84
 79.76
 47
6.38 (3)
 36
 168
 25.59
 24
 51.
 ВМА-Плевен
 0  0
 0
 0
 7
 0  0  0
 52.
 МБАЛ-Асеновград
 0  0  74
 0  0  0  0  0
 53.
 "Св. Георги", Пловдив
 215
79.53  332
 17.77 (59) 
 36
 527
 45.92
 59
 54.
 УМБАЛ-Пловдив
 0  0  18
 0  7
 0  0  2
 55.
 "Св. Панталеймон", Пловдив
 0  0  11  0  0  0  0  0
 56.
 "Каспела",Пловдив
 0  0  0  0  17
 0  0  1
 57.
 Медлайн Клиник, Пловдив
 0  0  36
 0  23
 0  0  4
 58.
 "Пълмед", Пловдив
 65
 0  228
 9.21 (21) 
 58
 149
 51.67
 36
 59.
 ′Св. Каридат", Пловдив
 0  0  0  0  2
 0  0  0
 60.
 "Св. Иван Рилски", Пловдив
 0  0  8
 0  0  0  0  0
 61.
 Еврохоспитал, Пловдив
 0  0  0  0  42
 13
 7.69  7
 62.
 ВМА-Пловдив
 0  0  6
 0  0  0  0  1
 63.
 МТБ-Пловдив
 0  0  68
 0  0  0  0  2
 64.
 МБАЛ-Първомай
 0  0  21
52.38 (11) 
 0  0  0  0
 65.
 МБАЛ-Исперих
 0  0  21
 0  0  0  0  0
 66.
 МБАЛ-Кубрат
 0  0  19
 0  0  0  0  0
 67.
 "Св. Иван Рилски", Разград
 0  0  279
 0  8  0  0  11
 68.
 "Юлия Вревска", Бяла
 0  0  89
 0  0  0  0  2
 69.
 УМБАЛ "Канев", Русе
 8
 0  1337
0.67 (9)
 58
 17
 0  98
 70.
 "Медика", Русе
 0  0  24
 0  3  0  0  0
 71.
 МБАЛ-Силистра
 0  0  107
 0  9
 0  0  0
 72.
 МБАЛ-Тутракан
 0  0  10
50.00 (5) 
 0  0  0  0
 73.
 "Д-р Иван Селимински", Сливен
 40
 0  264
 14.39 (38) 
 8
 15
 0  5
 74.
 "Хаджи Димитър", Сливен
 0  0  4
 0  0  0  0  0
 75.
 ВМА-Сливен
 0  0  2  0  0  0  0  0
 76.
 "Д-р Братан Шукеров", Смолян
 0  0 115 
 0  12  0  0  5
 77.  "Св. Анна", София
 427
 94.14
 473
 48.61 (72) 
 35
 164 
 52.43
 63
 78.
 "Царица Йоанна", София
 90
 90.00
 135
90.00 (30) 
 27
 87 
 26.43
 12
 79.
 УМБАЛ "Пирогов", София
 386
 81.08
 1269
5.91 (75) 
 168
 448
 37.27
 147
 80.
 "Св. Иван Рилски", София
 1125
 86.31
 18
 0
 100
 1090
 71.00
 214
 81.
УМБАЛ "Александровска", София 
 0  0  1
 0  0  0  0  0
 82.
 "Вита",София
 0  0  0  0  54
 35
 45.71
 8
 83.
 "Доверие", София
 0  0  0  0  11  4  0  2
 84.
 "Св. София", София
 0  0  12
 0  45
 63
 0  15
 85.
 "Аджибадем Сити клиник Токуда", София
 415
 83.61
 79
16.45 (13)
 65
 475
 38.52
 83
 86.
 "Люлин", София
 0  0  7  0  16  3  0  5
 87.
 "Полимед", София
 0  0  0  0  1
 0  0  0
 88.
 "Сердика", София
 0  0    0  50
 90
 30.00
 12
 89.
 НКБ-София
 0  0  6  0  0  0  0  0
 90.
 "Св. Панталеймон", София
 0  0  0  0  25
 0  0  0
 91.
 "Софиямед", София
 230
 80.00
 456
2.19 (10) 
 0
 157
 40.76
 71
 92.
 "Аджибадем Сити Клиник", София
 0  0  2  0  0  0  0
 0
 93.
 "Проф. Бойчо Бойчев", София
 0  0  0  0  78
 16
 62.50
 11
 94.
 "Гръбначен център", София
 0  0  0  0  1  582
 3.26
 74
 95.
 "Лозенец", София
 0  0  0  0  5  0  0  0
 96.
 МВР-София
 0  0  26
 0  6
 0  0  0
 97.
 ВМА-София
 97
 86.59
 357
 19.32 (69)
 35
 294
 36.73
 40
 98.
 МБАЛ-Ботевград
 0  0  49
 2.04 (1)  0  0
 0  0
 99.
 "Скинсистемс", Софийска област
 0  0  0
 0  14
 11
 0  0
 100.
 "Проф. Ал. Герчев", Софийска област
 0
 0
 9
 0
 2
 0
 0  0
 101.
 МБАЛ-Ихтиман
 0  0  18
 61.11 (11)  0  0  0  1
 102.
 МБАЛ-Самоков
 0  0  37
 0  0  0  0  2
 103.
 "Д-р Хр. Стамболски", Казънлък
 0  0  77
 32.46 (25) 
 0  0  0  2
 104.
 "Д-р Димитър Чакмаков", Раднево
 0 0  26
 0  0  0  0  0
 105.
 "Проф. Стоян Киркович", Ст. Загора
 79
0
950
 9.15 (87) 
 30
 6
 0  111
 106.
 "Тракия". Ст. Загора
 0  0  0  0  32
 0  0  2
 107.
 "Св. иван Рилски". Ст. Загора
 0  0  0  0  15
 0  0  0
 108.
 МБАЛ-Омуртаг
 0  0  9
 0  0  0    0
 109.
 МБАЛ-Търговище
 0  0  116
1.72 (2)  19
 0  0  5
 110.
 ′Св. Екатерина", Димитровград
 0  0  36
 0  0  0  0  0
 111.
 МБАЛ-Свиленград
 0  0  61
 0  0  0  0  2
 112.
 МБАЛ-Харманли
 0  0  49
 2.04 (1)  0  0  0  1
 113.
 МБАЛ-Хасково
 40
 0
 438
 10.95 (48) 
 11
 76
 0
 50
 114.
 МБАЛ-Шумен
 0  0  230
4.34 (10) 
 29  0  0  6
 115.
 "Св. Панталеймон", Ямбол
 0  0  299
 0  3
 0  0  6
   Общо:  3878 75.83   15 323
 8.17 (1252)  2475  6410  39.56  1839
   Източнчик: НЗОК                

* - Сбор случаите по КП 206 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) и КП 207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
** - % на случаите по КП 206 от колона едно
*** - Сбор на случаите КП 208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми и КП 209 Хирургично лечение при травма на главата
**** - % на случаите по КП 209 от колона три и абсолютният им брой в скоби
***** - Сбор на случаите КП 211 - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност и КП 212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност
****** - % на случаите по КП 211 от колона шестБебетата ин витро през 2018 г.

Бебетата ин витро през 2018 г.

Успеваемостта на клиниките бавно пъпли нагоре и достигна 26.11%, показва "Индекс на болниците"
Неврохирургичните операции през 2019 г.

Неврохирургичните операции през 2019 г.

Броят на клиниките, в които се осъществява модерно лечение е намалял от 12 на 11, показва „Индекс на болниците"
Операциите на сърце през 2019 г.

Операциите на сърце през 2019 г.

5885 са били кардиохирургичните интервенции у нас през изминалата година, показва "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2019 г.

Инвазивната кардиология през 2019 г.

Средно над 70% са находките при диагностичните инвазивни процедури, показват анализите на „Индекс на болниците"
Роенето на инвазивни кардиологии спря

Роенето на инвазивни кардиологии спря

Над 74% от диагностичните процедури са показали наличие на проблеми у пациентите, показва „Индекс на болниците"
Ражданията намаляват и през 2019 г

Ражданията намаляват и през 2019 г

„Индекс на болниците" с победа в сферата на прозрачността – за първи път тази година ЦАР ще оповести резултатите на клиниките за ин витро на сайта си
Ражданията през 2019 г.

Ражданията през 2019 г.

Броят им намалява, делът на секциото се увеличава, показват анализите на "Индекс на болниците"
Ортопедичните операции през 2019 г.

Ортопедичните операции през 2019 г.

Интервенциите продължават да се увеличават, диспропорциите в броя им също, показва "Индекс на болниците"
Инсултите в цифри през 2019 г.

Инсултите в цифри през 2019 г.

Процентът на тромболизите у нас достигна 2.2%, увеличава се и броят на клиниките, в които се прилага модерният метод, показва Индекс на болниците
Финансиране и здравеопазване

Финансиране и здравеопазване

Парите за здраве растат ежегодно със стотици милиони, продължителността на живота пъпли
открийте болница

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Трябват ли по-строги мерки за КОВИД-19?

Юли 2020