Искам думата

Фондът ще реши за детето на 14 септември

09-09-2016 14:23
Clinica.bg

press@clinica.bg
Фондът ще реши за детето на 14 септември
Това е рубриката, в която вие - пациенти и лекари, може да споделите всичко, което ви вълнува в здравеопазването. Днес даваме думата на проф. Владимир Пилосов, директор на Фонда за лечение на деца. Родители на дете с онкологично заболяване заплашиха да съдят ръководената от него институция, съобщи вчера БНР. Поводът е, че повече от месец и половина те нямат отговор на молбата си за финансиране на лечението в Германия. Близките на 4-годишното момченце са изпратили писмо до здравния министър и медиите, в което молят за обществен натиск над администрацията. Днес от Министерството на здравеопазването разпространиха доклада по случая на проф. Пилосов.
ДО Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ

ЗАМ.МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОПИЕ: ПРЕСЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Относно: Сигнал (вх.№ЦФЛД 08.09.2016) във връзка с подадено заявление №7034/01.08.2016г. за финансово подпомагане на Е. А. К.

1.Действително при Е. А. К. на 4г. е диагностицирано онкологично заболяване, доказано надлежно с биопсично изследване. В издадената от УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев" епикриза от 23.06.2016 г. (ИЗ 1337/2016) е описана диагнозата и направените във връзка с това изследвания. Детето е насочено към ОПЛ, който от своя страна да насочи детето за провеждане на „неоадювантна химиотерапия". Препоръката за тази терапия се прави въз основа на Решение № 256/13.07.2016 г. на онкокомитета при същата болница.

2. На 01.08.2016 г. г-жа Б. И. К., майка на детето, подава заявление в ЦФЛД с вх. № 7037. В придружаващата медицинска документация (само от УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев") не са представени допълнителни изследвания или становища от нито една от детските онкохематологични клиники в страната. Не е представена също оферта или медицинска документация от чуждестранно ЛЗ.

3. На 09.08.2016 с вх. № 6044 е получено становището на доц. В. Калева (онкохематологична клиника МУ Варна). Заключението в становището на нашия експерт е, че при заболяването на детето, то „подлежи на неоадювантна химиотерапия. Същата може да бъде проведена в една от специализираните клиники по детска хематология и онкология в България – София , Варна и Пловдив".

4. На 15.08.2016 г. до директора на ЦФЛД е отправено запитване от г-жа Красимира Величкова (член на ОС при ЦФЛД) защо детето Е.К. не е включено в дневния ред за заседанието на ОС на 17.08.2016 г.

5. На 17.08.2016 г. случаят е представен на ОС със становище от един експерт (виж. т. 3), при това с мнение, че лечението може да се проведе в България. В ЦФЛД до този момент не са постъпили оферти или други медицински документи от чуждестранно ЛЗ. При тези обстоятелства ОС по принцип е в невъзможност да вземе окончателно решение.

6. Междувременно стана ясно, че по своя инициатива родителите са в УБ в Хайделберг (Германия), където е насрочена консултация на детето на 22.08.2016г. и за която те заявяват, че поемат разходите. Детето има и набирателна дарителска сметка. В ЦФЛД не са постъпили документи, вкл. и покана за преглед от посоченото по-горе ЛЗ.

7. За отбелязване е фактът, че в периода от поставянето на диагнозата, до заминаването на детето в Германия ( края на юли – средата на м. август), детето на е заведено на преглед в нито една от онкохематологичните клиники в страната.

8.На 24.08.2016 г. по електронна поща в ЦФЛД постъпва оферта (от секретариата на международния отдел) на УБ в Хайделберг. Потвърждава се поставената в България диагноза и се иска авансово заплащане на сумата от 441 375 евро, за да се започне при детето изпълнението на представения лечебен план . След редица уточнения на същата дата се изяснява, че сумата за авансово плащане може да е 184 875 евро при представяне на формуляр S2. Евентуалното заплащане на посочената сума авансово не отменя заплащането по-късно на останалата част от сумата от НЗОК.

9.На 31.08.2016г. случаят бе отново представен на ОС с вече получената оферта. При тези обстоятелства се налагаше да се поиска допълнително становище от български експерт, което бе получено на 01.09.2016. В него доц. Константинов посочва следното: „Предложеният план за лечение е в съгласие с комплексен план за лечение в подобен случай, но той обобщава целия план на лечение, който във времето може да се раздели на отделни фази. Считам, че предварителната терапия – неоадювантното лечение, би могло да се осъществи в България. На следващия етап, след отчитане на ефекта от проведената химиотерапия, решението за оперативна намеса е въпрос, който трябва да се обсъди с участие и мнение на български специалист – ортопед. Възможностите и мястото на провеждане на радиолечението, също трябва да се дискутира и от български специалист-радиолог. Последната предложена терапевтична фаза – химиотерапия, в комбинация с атоложна трансплантация, при достигане до нейното изпълнение, също може да бъде обсъдена за провеждане в България, в центъра в София".

10. При тези обстоятелства (две становища за провеждане на лечение в България) директорът не може да вземе еднолично решение за изпращане на детето в чуждестранна клиника, вкл. и да се заплати авансово посочената по-горе сума.

11. Налага се за ОС да вземе окончателно решение на заседанието планирано за 14.09.2016 г.

12. Не е вярно твърдението, че родителите не са получавали информация от нас, тъй като многократно са провеждани телефонни разговори с лелята на детето г-жа К. (с родителите не е възможно да се установи телефонен контакт въпреки многократните ни опити).

 

Проф. В. Пилософ

Директор на ЦФЛДПодкрепяме актуализацията на бюджета

Подкрепяме актуализацията на бюджета

Броят на безработните у нас може да достигне около 330 000 души към края на годината
Категорично не приемаме генеричното заместване

Категорично не приемаме генеричното заместване

БЛС е против смесването на медицината и лечебния процес с търговията
Настояваме за промяна в мерките за бизнеса

Настояваме за промяна в мерките за бизнеса

Държавата да поеме не само част от възнаграждението на служителите, но и осигурителните вноски
Обезпокоени сме за исканата дерогация

Обезпокоени сме за исканата дерогация

Ние не приемаме, че е налице обективна ситуация за това, извънредното положение не застрашва съществуването на нацията, казаха от КНСБ
Подобни промени са абсолютно неприемливи

Подобни промени са абсолютно неприемливи

Ако генеричното заместване на лекарства има неблагоприятни последици, кой ще носи отговорност
Против заместването на лекарства сме

Против заместването на лекарства сме

Всеки специалист трябва да изпълнява дейности, свързани с професионалната си компетентност
БСК настоява за Икономически кризисен щаб

БСК настоява за Икономически кризисен щаб

Българският бизнес е загрижен и отговорен за човешкия си капитал
Останете вкъщи!

Останете вкъщи!

Лекарите от "Царица Йоанна - ИСУЛ" призовават да спазваме карантината
Искаме Икономически антикризисен щаб

Искаме Икономически антикризисен щаб

Целта е предотвратяване на срив на българската икономика и създаване на предпоставки за възстановяване
Против сме ограниченията в търговията на лекарства

Против сме ограниченията в търговията на лекарства

Въвеждането им в Българияе изключително рисково предвид обема на пазара и натиска върху цените, казват от БАТЕЛ
1 2 3 4 5 ... 23 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Април 2020