Меню
Статистика

Инвазивната кардиология през 2018 г.

01-04-2019 07:02
За година броят на диагностичните и лечебни процедури се е увеличил с над 3000, показват данните от "Индекс на болниците"Инвазивната кардиология през 2018 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. Защото смятаме, че само обективните факти могат да помогнат на всички – медици, пациенти и държава, за втора година ще ви покажем какво се случва в болниците ни в осем направления. Данните, с които боравим са ни предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения, защото тя е основният платец в системата. При инвазивната кардиология подбрахме 6 основни клинични пътеки (КП), по които се извършва диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ). Доколко е комплексна услугата показва дали във всяка от 58-те болници, в които се правят подобни дейности, има и електрокардиостимулация. Пресметнахме % на най-спешните случаи от всички лекувани. Как седят нещата през 2018 г. вижте в таблицата.
Номер Лечебно заведение Диагностика* Лечение** % на процедурите с персистираща елевация*** Електрокардио
стимулация 
 1.
МБАЛ-Благоевград  246
 394
 38.57
 не
 2.
 МБАЛ "Пулс", Благоевград
 549
 294
 27.55
 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
 3.
 Югозападна болница, Благоевград
 367
 309
 32.36
 не
 4.
 УМБАЛ-Бургас
 983
 0
 0
 не
 5.
 "Дева Мария", Бургас
 1134
 402
 25.12
 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
 6.
 "Бургасмед", Бургас 
 393
 679
 11.63
 не
 7.
 "Аджибадем Сити Клиник по кардиология", Бургас
 505
 914
 37.63
 не
 8.
 "Св. Марина", Варна
1258
1017
 14.84
антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
 9.
 СБАЛК-Варна
 1934
 835
 38.44
 не
10. 
 СБАЛК "Кардиолайф", Варна
381
 747
 10.30
 не
 11.
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", В. Търново
 592
 578
 19.55
 да антибрадикарден пейсмейкър
 12.
 СБАЛК-Велико Търново
 688
 596
 27.51
 не
 13.
 МБАЛ "Св. Петка", Видин
 476
 250
 34.80
 да антибрадикарден пейсмейкър
 14.
 МБАЛ "Христо Ботев", Враца
 119
 82
 24.36
 не
 15.
 МБАЛ "Д-р Тота Венкова", Габрово
 495
 387
 30.23
 не
 16.
 МБАЛ-Добрич
 275
 352
 40.62  не
 17.
 МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски", Кърджали
369
 611
 27.98
 не
 18.
 МБАЛ "Д-р Никола Василев", Кюстендил
 24  248
 20.16
 не
 19.
 МБАЛ "Св. Иван Рилски 2003", Дупница
 171
 177
 36.15
 не
 20.
 МБАЛ "Кардиолайф", Ловеч
 477
 575
 20.52
 не
 21.
 МБАЛ-"Ситиклиник "Св. Георги", Монтана
 493
 567
 32.45
 не
 22.
 МБАЛ-Пазарджик
 536
 883
 31.48
 не
 23.
 МБАЛ "Хигия", Пазарджик
323
 314
 50.63
 не
 24.
 "УниХоспитал", Пазарджик
 279
 388
 13.14
 да  антибрадикарден пейсмейкър
 25.
 СБАЛК "Св. Георги", Перник
531
 426
 29.57
 не
 26.
 УМБАЛ-"Д-р Георги Странски" Плевен
 189
 0  0  не
 27.
 МБАЛ "Сърце и мозък", Плевен
 636
 333  3.90
 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
 28.
 СБАЛК-Плевен
 1209
 1140
 39.03
 да антибрадикарден пейсмейкър
 29.
 УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив
 1594
 1452
 31.68
 да антибрадикарден пейсмейкър
 30.
 УМБАЛ-Пловдив
 989
 891
 36.47
 да антибрадикарден пейсмейкър
 31.
 УМБАЛ "Пълмед", Пловдив
 1241
 860
 44.06
 да антибрадикарден пейсмейкър
 32.  МБАЛ "Св. Каридат", Пловдив
 364
 1303  30.23
 не
 33.  МБАЛ МК "Св. Иван Рилски", Пловдив
 539
 614
 37.13
 не
 34.  УМБАЛ "Канев", Русе
 495
 303
 37.29  не
 35.  УМБАЛ "Медика" Русе
 500
896
2.45  не
 36.  СБАЛК -"Медика Кор", Русе
 1321
 1937
16.26  не
 37.
 МБАЛ "Хаджи Димитър" , Сливен
949
 721
 22.46
 не
 38.
 МБАЛ "Д-р Братан Шукеров", Смолян
 288
 375
15.73  не
 39.
 МБАЛ "Св. Анна", София
 1006
 976
 38.62
 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
40.
 ИСУЛ-София
 0  0  0  да антибрадикарден пейсмейкър
 41.
 "Пирогов", София
 583
 689
 40.20
 не
 42.
 УМБАЛ "Св. Иван Рилски", София
 196
 0  0  не
 43.
 УСБАЛССЗ "Св. Екатерина", София
 1881
 1001
 11.88
 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
 44.  Втора МБАЛ, София
 319
 256
 35.93
 не
 45.
 УМБАЛ "Александровска", София
 517
 1120  4.01
 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
 46.
 "Аджъбадем Сити Клиник, Токуда", София
 2349
 926
 4.93
 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
47. 
 НКБ- София
 1953
 1208
 26.32
 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
 48.
 "Софиямед", София
 1014
1019 
 21.29
 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
 49.
 УМБАЛ "Аджибадем Сити Клиник", София
 1648
 1946
 4.31
 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
50. 
 УБ "Лозенец", София
 645
 283
 11.66
 да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
 51.
 ВМА, София
 675
 135
 11.11
 да антибрадикарден пейсмейкър
 52.
 "Проф. Стоян Киркович", Стара Загора
 366
 254
 38.97
 не
 53.
 "Тракия", Стара Загора
1007
680
 37.35  да антибрадикарден пейсмейкър и кардиовертер
 54.
 МБАЛМК "Св. Иван Рилски", Стара Загора
 320
 268
 22.76
 не
 55.  МБАЛ-Хасково
 493
 677
 44.16
 не
 56.  СБАЛК "Мадара", Шумен
 680
 660
43.63  не
 57.  МБАЛ "Св. Панталеймон", Ямбол
 1  0  0  не
58. 
 СБАЛК-Ямбол
 946
 1206
 12.18
 да антибрадикарден пейсмейкър
 
 ОБЩО:
40 511
 36 154
24.88  -
 
 Източник: НЗОК        

* В графата "Диагностика" са сумирани случаите за 2017 г. по две КП:
- 017 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

- 025 - Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
** В графата "Лечение" са сумирани сличаите за 2017 г. по 4 КП:
- 020 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

- 021 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

- 026 - Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

- 028 - Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
*** В графата "% на процедурите с персистираща елевация" е дадено сътношението на случаите по КП 028 спрямо всички случаи по КП 020, КП 021, КП 026, КП 028
**** В графата "Електрокардиостимулация" сме показали дали лечебното заведение работи по една от следните КП:

- 019.1 - Постоянна електрокардиостимулация - антибрадикарден пейсмейкър

- 019.2 - Постоянна електрокардиостимулация - кардиовертер


Бебетата инвитро през 2021 г.

Бебетата инвитро през 2021 г.

4 633 процедури е финансирала държавата през годината, 27.8% от тях са завършили с раждане на деца, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2022 г.

Онкологията у нас през 2022 г.

Пациентите с онкологични заболявания, които получават палиативни грижи в България остават на критичния минимум, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2022 г.

Ражданията през 2022 г.

Броят им за поредна година намалява - този път те са едва 51 672, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедията през 2022 г.

Ортопедията през 2022 г.

71 849 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2022 г.

Инвазивната кардиология през 2022 г.

През миналата година в 59 болници в страната са извършени над 87 хил. процедури по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията през 2022 г.

Неврохирургията през 2022 г.

17 034 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"
Сърдечните операции през 2022 г.

Сърдечните операции през 2022 г.

5682 са кардиохирургичните интервенции в десетте лечебни заведения, които осъществяват тази дейност у нас през изминалата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите у нас през 2022 г.

Инсултите у нас през 2022 г.

Общият им брой в болниците е бил 41 858, като едва 2.5% са били лекувани с тромболиза или тромбектомия, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите през пандемията

Инсултите през пандемията

За три години те се стопиха с над 3000 в цялата страна, показват обективните данни
Инфарктите през пандемията

Инфарктите през пандемията

С близо 3 хиляди са намалели случаите в болниците през 2021 г. в сравнение с 2019 г., показват обективните данни
1 2 3 4 5 ... 6 »
открийте болница
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Септември 2023 Предишен Следващ