Интервю

Премахването на 2-та лева убива малките аптеки

17-01-2019 07:10
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Премахването на 2-та лева убива малките аптекиАко някои фармацевти поискат мотивирано финансова помощ за въвеждането на верификацията, съм готов да поставя въпроса за разглеждане пред българската организация, казва проф. Илко Гетов

Новата година започна с поредната затворена аптека, този път в Кюстендилско. Защо се стига до тук, какво се случва на фармацевтичния пазар, как ще се отрази на фармацевтите премахването на таксата от два лева за скъпите лекарства, както и въвеждането на процеса на верификация, попитахме проф. Илко Гетов. Той е председател на Българския фармацевтичен съюз.

- Проф. Гетов, новата година започна със затварянето на поредната аптека, защо?

- Целият този процес на откриване и закриване на аптеки в България не е добре регулиран . В закона той е изведен като търговия на дребно, в резултат на това никакви стимули не са се случили за подкрепата на аптеките в неатрактивните райони. Няма никаква регулация и по отношение на географско и демографско позициониране на аптеките. Нови обекти се откриват в градовете и икономически атрактивните райони, като продължава така наречената консолидация на пазара, която води до затваряне на малките. Когато една аптека бъде отворена в малка община с 3000 жители, разпръснати в 20 села, където джипито ходи един или два пъти в седмица, в която няма други лечебни заведения, няма как аптеката да просъществува с рецептите по здравна каса. Там обаче населението е толкова бедно и възрастно, че, ако в един голям град аптеката може да се издържа със санитария и козметични продукти, там тези продукти просто не се търсят. Поради тази причина години наред настояваме, че трябва да се намерят механизми за подкрепа на аптеките в икономически неизгодните райони. За земеделските стопани е възможно, за пчеларите е възможно, за всякакви други дейности е възможно, а за пациентите с живото застрашаващи заболявания не може да има компенсаторни механизми. Ти си открил аптека в тази малка община – може данъците да ти опростят, тока, наема, има хиляди начини да се помогне на тези смели колеги. Когато държавата иска да регулира един пазар, нека тогава първата и втората аптека се откриват в големия град, но третата да бъде в населено място, където няма аптека, четвъртата да бъде денонощна и т.н. Има механизми, въпрос на осъзнаване на проблема е. Защото това е снежна топка и тя ще се стовари на главите на управляващите.

- Защо този въпрос няма развитие, даването на стимули за тези аптеки се обсъждаше от касата още миналата година?

- В началото на 2018 г. Надзорният съвет на НЗОК взе решение, че ще се работи в тази посока, но 11 месеца по-късно реши, че няма да се плаща таксата от 2 лева с някакви безумни аргументи, като този, че не била законна, което може да реши само съд. Но как тогава десет години касата я плащаше законно, а сега стана незаконно.

- Какво е окончателното решение за двата лева?

- Все още няма решение, само едно споразумение на базата на една работна среща в НЗОК, на която ние приехме аргументите, че тази стойност е незаконна и затова на лекарствата до 10 лева ще се начислява съответната надценка. Поставихме въпроса за търсенето на варианти за лекарствата с цена между 10 и 30 лева и над 30 лв., защото не може производителят да има цена с ДДС, търговецът на едро да има цена с надценка и ДДС, а аптеката да няма нищо. Така че чакаме предложение. Защото не сме съгласни таксата да се махне от 1 февруари, а заместващ механизъм да влезе в сила от 1 юли, защото това изисква промени в Наредбата за цени и реимбурсиране. При наличието на няколко милиарда разпределени от правителството през декември за какво ли не, спестяването на тези 16 млн. лв. е недалновидно.

- Какви очаквате да са последствията за аптеките от това решение?

- Изключително негативни. На първо място те са демотивиращи – все едно някой да ви каже: Ще направите публикация за сп. „Гардиън" и ще ви благодари за това. Да, аптеките изпълняват социални задължения, но всяка дейност трябва да бъде възмездена. Ако няма да получават 2 лева, тогава нека 10 дена да имат право на безплатно СПА за сметка на касата. Какво значи социална дейност, нима тя не се плаща, напротив покрива се, но от друго министерство.

- Каква е равносметката – колко аптеките се затвориха и отвориха през 2018.?

- През годината е имало 17 заседания на Експертния съвет към ИАЛ, разгледани са 554 преписки, от които 26% - 146 общо, са за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарства. Това може да означава и промяна на адрес или извършване на друга актуализация, не е задължително да е за нова аптека. От тези 146 разрешения 31 са издадени на юридически лица, които са магистър-фармацевти. Или една пета са за така наречените независими малки аптеки. Те ще продължат да съществуват навсякъде, независимо от модела, който е възприет в една страна. И всякакви опити за либерализирането му, докарването на чуждестранни вериги тук, както и продължаването на вертикалната интеграция няма да се случи. Защото от тези 31 разрешения, които са издадени, повечето са основно в селата и градове извън София, само 9 са в столицата. Няма механизъм, по който да бъдат ликвидирани тези малки аптеки, защото големите субекти искат гарантирани печалби. До нас достигна информация, че предложението за отпадането на таксата от два лева е направено от големите субекти на пазара, защото те могат да си го позволят. А ние като контра предложение искаме да отпадне и надценката за дистрибутор. Тогава всички ще бъдат лишени от надценка и ще се работи само на цена на производител с ДДС.

- Консолидацията на пазара доколко опасна е за крайния потребител?

- Консолидацията на пазара и либерализирането на пазара, към което се върви, са изключително негативни и за крайния потребител, и за държавата. Сега има около 3600 действащи аптеки, от които около 700 са на големи вериги, хоризонтално и вертикално свързани структури. Останалите са къси вериги и единични аптеки. Ако сега искате да въведете нещо, трябва да го договорите с всички, когато на пазара останат само две вериги или когато дойдат големите чуждестранни играчи с възможности за влияние на пазара, те на първо място ще извиват ръцете на управляващите и те ще поставят условията, при които ще се работи, а не както е сега - БФС да се опитва да договори за всички по-добри условия.

- Има ли още проблеми с реекспорта в страната?

- Да, продължават проблемите. Сега сме в едно мъртво положение – няма стара система, няма и нова. На практика не се регулира паралелния реекспорт, продължават обажданията на горещия телефон, който поддържаме за инсулини. Моите колеги продължават да се борят ежедневно с намирането на скъпоструващи или интересни за паралелен износ лекарства, а за сметка на това на тях някой иска да им каже – това е социална функция, няма да ви плащаме и двата лева.

- Паралелният износ ли седи в икономическото оцеляване на фармацевтичния сектор у нас?

- За определени играчи – да. И институциите ги знаят кои са те.

- А те са сред кои структури са – вертикално и хоризонтално интегрираните или напротив?

- Ще обобщя така – има възможност за създаването на така наречените кухи аптеки, които съществуват на книга, но на практика ги няма, не функционират. Те са минали през РЗИ и касата сключва договор с тях без да знае дори дали на този адрес съществува аптека. Но започва да изплаща рецепти, минали през тези обекти и т.н. Ние сме предлагали многократно различни варианти за решаване на проблема, но без ефект. Едно от решенията е така наречената електронизация, електронната рецепта, но нямам надежда, че тя ще се случи и през тази година.

- Имате ли идея докъде е стигнала системата за наблюдение на паралелния износ, която трябва да направи ИАЛ?

- Не, там трябва да има наредба на министъра, която да дава рамката, а след това техническо задание, изграждане на системата, тестов период. Х месеца събиране на информация и последната стъпка е стартиране на процеса.

- С какво си обяснявате, че на 12 февруари няма да има работеща система?

- Обяснявам си го с твърде сложната задача, която е поставена в законодателството за изграждането и съществуването на тази система. Тя трябва да покрива всички нива в сектора, да има аналитичен инструмент, да се поддържа, всички трябва да се закачат за нея безплатно. Това е прекалено сложна задача, която е поставена като рамка, за да бъде изпълнена за 4 месеца. В Холандия въвеждането на пълното електронно досие, рецепта и т.н. продължи около 10 години. Тук говорим за едни 1800 лекарства само в Приложение 1 на ПЛС, които трябва да се следят, а те се актуализират на всеки месец.

- Системата за верификация обаче трябва да тръгне следващия месец, тя обработва аналогична информация, не би ли могла да се използва и за реекспорта?

- За съжаление в директивите не е записана такава възможност. Там е записано, че в рамките на този 2D-matrix код може да има и здравноосигурителен код на държавата, но тази информация може да се използва само за целите на безопасността и фармакоепидемиологични проучвания. Няма как да се използва с друга цел. Но институциите могат да искат във всеки един момент всякакви справки от БОВЛ. Така че при желание от институциите и добра колаборация с българската организация за верификация, може да помогне.

- Сред част от фармацевтите има недоволство срещу този процес, може ли да се въведе отлагателен период?

- Неяснотата сред колегите е абсолютно разбираема и логична, тъй като става дума за много сериозна мярка. За това допринася и липсата на конкретни текстове, които да определят по специфичните случаи в този процес в българското законодателство. В България аптеките няма да плащат такса за присъединяване към системата, такса поддържане, но няма да получават и средства за това, че участват в системата. В Румъния например всяка аптека трябва да плаща годишна такса за това, че е присъединена към системата, на обратния полюс е Словения, където правителството е взело решение да даде на всяка аптека по 150 евро, за да си купи четци и да си обнови софтуера, но това се тълкува като държавна помощ и вероятно ще има наказателна процедура. Има държави, където аптеките не участват във взимането на решения, в България приехме друг принцип. Както казах, тук аптеките няма да плащат нищо, когато са свързани със системата, също така ще са задължени само при отпускането на лекарствата да отпишат номера, но не и да верифицират при приемането на партидата. Третото, което е много важно е, че санкциите при пристъпване на законовите текстове ще са съобразени с обема на дейност, тоест ще са различни за производители, паралелни търговци, търговци на едро и на дребно. Има намерение и за въвеждането на агрегирани кодове за болничните аптеки, защото иначе цял ден един човек само ще трябва да се занимава с верифицирането.

- Месечните такси за аптечния софтуер ще се утежнят ли заради верификацията?

- Не би следвало, защото това е задължение на софтуерните доставчици, те трябва да адаптират и свържат софтуера към системата за верификация. Финансовото натоварване обаче няма да е еднакво за аптеките. То може да е само за купуване за четец, но може и да е грандиозно. Тъй като в България няма електронно здравеопазване, някои аптеки нямат компютри, но, за да работят след 9 февруари, ще трябва да имат компютър, софтуер, интернет, четец.

- Колко са аптеките без компютри?

- По наши изчисления те са под 500. Няма как да има отлагателен период, досега такъв е искала само една балтийска република и то в рамките на два месеца.

- А не може ли производителите да финансират оборудването им?

- БОВЛ реагира изключително гъвкаво на всякакви предложения. Имаме решения за лекарства с много малък обем на продажби, за малките ПРУ. Ако в БФС постъпи мотивирано искане от аптека или група аптеки, сдружения, готов съм да го внеса и да поискам разглеждането му.НЗОК дала 36 млн. повече за онколекарства

НЗОК дала 36 млн. повече за онколекарства

Увеличението на разходите е за първото тримесечие на тази година спрямо миналата

МЗ обяви още 5 е-търга за болниците

МЗ обяви още 5 е-търга за болниците

16 фирми са се явили на поръчката за кръвни и имуномодулиращи продукти

Фармата все така щедра

Фармата все така щедра

От няколко стотин лева до няколко стотин хиляди дават компаниите на лекари и пациенти за различни дейности

ЕК разреши лекарство за КОВИД

ЕК разреши лекарство за КОВИД

Remdesivir ще се прилага, фирмата обяви официално, че цената за инжекция ще е $390

Затягат контрола на лекарствата в болница

Затягат контрола на лекарствата в болница

Депутатите въведоха втори код за медикаментите и позволиха на касата да ги плаща, ако се ползват извън разрешителното им за употреба

Първият сигнал за фалшив медикамент беше от България

Първият сигнал за фалшив медикамент беше от България

Днес депутатите от здравната комисия ще разгледат на второ четене проекта за изменение на закона за лекарствата. С него се предвижда и задължително внедряване на системата за верификация и няякои промени. Докъде стигна този процес у нас, има ли фалшиви лекарства на пазара, попитахме Илиана Паунова.
Касата на минус 37 млн. за 2019 г.

Касата на минус 37 млн. за 2019 г.

Над 74% от парите на фонда са отишли за болници и лекарства

Искат втори код за лекарствата

Искат втори код за лекарствата

Това ще доведе до отлив на още медикаменти от пазара, предупреждават от индустрията
Над 250 млн. опаковки с код за верификация

Над 250 млн. опаковки с код за верификация

Над 1 милион лекарствени опаковки седмично са сканирани седмично през април и май
Великобритания изследва лекарство за рак срещу КОВИД

Великобритания изследва лекарство за рак срещу КОВИД

Нискодозовото лечение със стероида Дексаметазон е основен пробив в борбата срещу смъртоносния вирус, твърдят английски учени
1 2 3 4 5 ... 68 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Редно ли е фармацевтичните компании да спонсорират определени дейности на лекари и медицински дружества?

Юли 2020