Интервю

"Бул Био" може да бъде златна кокошка, дано се осъзнае

19-11-2018 11:34
До 2023 г. трябва да сме готови с производството на пет- и шест- валентни ваксини, казва Сашо Ганов
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com

„Бул Био" е едно от последните държавни предприятия в България. То е специализирано за производство на ваксини и други биопродукти. Миналата седмица стана ясно, че за „Бул Био" е успяло да спечели и договорите за продажба на БЦЖ и Тетадив с Уницеф, за които този път се бори само. Какви ще бъдат ползите от премахването на посредническата фирма за страната ни, какви са възможностите за развитие на предприятието, защо винаги е оставало на тъмно, какво провокира честата смяна на директорите му в последните няколко години, попитахме Сашо Ганов, който доскоро беше негов управител.

- Г-н Ганов, спечелихме търга с Уницеф, това какво означава за „Бул Био"?

- Това означава две неща – първо увереност, че ще се продължат традициите „Бул Био" да присъства на световния пазар, както и един финансов стабилитет за предприятието. Защото това е един три-годишен договор за доставка на БЦЖ ваксина и бактериална ваксина Тетадив, който дава сигурност, че то ще развива дейността си.

- Реално приходите, които ще реализира „Бул Био" с тези два договора повече ли ще бъдат отколкото досега?

- Категорично заявявам, че ще са повече, тъй като цените, когато минавахме през посредническа фирма, за да участваме в търговете на Уницеф, бяха други. Сега са съвсем различни, това е крайна цена, която плаща Уницеф на производителя, част от тези средства ще отиват за покриване на логистични разходи – застраховки, закупуване на измерителни устройства, транспортна фирма, но те няма да са в такъв размер, че да не дадат възможност за увеличаване приходите на „Бул Био". По мое виждане разходите ще са от порядъка на 20-25 процента от прихода след увеличението, което ще имаме. Това означава нарастване на приходите ни с около 60-70 процента. Ако приемем, че в момента сме получавали 100 единици за дадена ваксина, сега ще получаваме 200 единици. Приспадаме около 25 единици допълнителни разходи, които бяха поети от дистрибуторската фирма и това означава, че приходите ще се увеличат с около 75% реално. Тоест със същите разходи се правят почти двойни приходи.

- Колко години продуктите на „Бул Био" са били продавани с тази посредническа фирма?

- Тя е започнала работа още когато продуктите на предприятието са минавали през „Маймекс", тоест още преди 35-36 години „Интервакс Канада" е бил посредник на предприятието. За онзи период фирмата е изиграла много положителна роля, защото е дала възможност „Бул Био" да излезе на международните пазари като производител на ваксини. Независимо, че България има традиция в производството на ваксини от 140 години и е една от първите държави, които са започнали подобна дейност, тя не е излаз на световните пазари. В последните години динамиката стана доста сложна и бърза, поради тази причина „Бул Био" трябваше да излезе само на пазара – както за да проследява тенденциите, така и за да следи цените, да подготви специалисти в тази област, защото у нас няма кадри за продажба на ваксини. Всичко това наложи предприемането на тази промяна. Това ни дава и пряк достъп до факторите, от които зависи този пазар, като Уницеф, СЗО и т.н. Това предприятие е като перла в короната и трябва да бъде запазено, да продължи да работи, защото е познато на света, на всички, които имат допир до ваксините, а качеството, което дава на продуктите е добро. БЦЖ има златен стандарт на СЗО.

- Какви ваксини се произвеждат у нас освен БЦЖ?

- Другите са бактериални моноваксини за дифтерия, тетанус и коклюш . За съжаление почти навсякъде в света имунизационните календари бяха променени и се вкараха поливалентните ваксини, които намалиха количествата на моновалентните. По мнението на някои специалисти ефективността на моновалентните е по-голяма, но това е тенденцията наложена от СЗО и връщане назад няма. Въпреки това смятам, че „Бул Био" може да намери мястото си в световните имунизационни календари и сега.

- Как – като продължи да предлага същия продукт или като го усъвършенства?

- Пътищата са два – единият е чрез обменна технология да започне производството на многовалентна ваксина. В тази посока е направено много. Има сключен договор за обмен с един от гигантите на многовалентна ваксина – „Ел Джи Кемикъл", Южна Корея. С тях договореността е до 2023 г. – 2024 г. най-късно да има технологичен трансфер на пет- и шест- валентна ваксина, която ще се произвежда в България, като трите компонента ще се осигуряват от нашата страна, а останалите от корейска. Хомогенизирането ще става тук, както и пълненето, а „Бул Био" ще получи разрешителното за употреба на територията на ЕС, с което реално ще стане конкурент на фирми като „Санофи Пастьор" и ГлаксоСмитКлайн.

- Ценово ще бъде ли конкурентна ваксината?

- Определено да. По предварителни данни и изчисления ваксината, която ще се произвежда в „Бул Био" ще бъде не повече от 60-70 процента от цената, на която в момента се купува за имунизационния календар.

- Какви ще бъдат производствените количества?

- На първо време според мен „Бул Био" трябва да се насочи към задоволяване на българския пазар, да задоволи нашава имунизационна програма, с което да спести пари на данъкоплатците. В нашия регион също има достатъчно възможности за развитие на този пазар – бившите съветски републики, Гърция, Македония, Черна гора, Босна и Херциговина, Румъния, Сърбия и т.н. Също така остават районите с моновалентни ваксини в света, но и там ще се обновят календарите.

- За БЦЖ пазарът само през Уницеф ли ще остане?

- За съжаление през 2019 г. производствените възможности са ограничени. Около 75-80 процента от капацитета на дружеството вече е договорено с Уницеф, а останалите двайсетина процента са за свободни продажби, на които могат да се търсят в пъти по-високи цени на ваксината, за да се стабилизира финансовото състояние на дружеството и да се правят по-големи инвестиции в него.

- Какво е финансовото състояние на дружеството?

- Няма проблеми в това отношение. „Бул Био" никога не е дължало пари на някого, така че разплащанията си вървят. През миналата година и половина се предприе малко ускорена програма по отношение на капиталовите разходи с цел подмяна оборудването на предприятието, тъй като част от него е отпреди 40-50 години и е остаряло морално. Това леко снижи чистата печалба на дружеството, но за мен тези разходи са задължителни, за да може дружеството да отговори на изискванията в лицето на регулаторните органи като ЕМА и ИАЛ. За да се произвеждат ваксини, едно предприятие трябва да има сертификат за добра производствена практика, а той се придобива само когато отговаряш на 100% на изискванията, разписани във фармакопеята и всички анекси към нея.

- Имаше някакви забележки от страна на ИАЛ към тези условия, те оправени ли са?

- Локацията на дружеството е такава, че основните производствени помещения са в зони с различни класове на чистота. Най-важните разбира се са в класове А и Б, но площта, която е предоставена на „Бул Био" е недостатъчна. Но има варианти за промени. Едната възможност е в София да останат лабораториите, в които няма разливане, а останалата част да отиде в Суходол, където са другите цехове. Тези стъпки вече се предприеха. Там е изградена и първата лаборатория за разливане на ваксини. Това дава възможност както за иновативно развитие, така и за увеличаване на капацитета на дружеството. Основна задача остава разширението на лабораторията за БЦЖ, с което ще се увеличи двойно капацитета за производство.

- Инвестициите в тези разширявания ли са били причините през 2017 г. да спадне печалбата с 1 млн. лв. в сравнение с 2016 г.?

- Да, основно това бяха причините, тъй като дружеството не ползва заеми и работи само със собствени средства, а това се отчита като разходи.

- Какви са заплатите и кадровата обезпеченост?

- Заплатите засега са над средните за България, но ниски за този клас производство и за това, което „Бул Био" представя пред света. Кадровият потенциал на дружеството е застаряващ, а този занаят не може да се прочете и научи, трябва да си вътре, за да го усвоиш, както е с готвачите – рецептата трябва да ти е до болка позната, за да знаеш как да я направиш. Трябва да се помисли за млади хора, на които този опит да се предаде и това може да стане, когато получат съответното възнаграждение, защото без кадри това предприятие не може да се развива дори и с най-съвършената техника.

- Има ли разбиране по този въпрос от страна принципала?

- Надявам се, че да. Дружеството досега е било леко капсулирано, защото основната двигателна част е упражнявана от посредническа фирма и нещата са били леко занемарени, както по отношение на оборудването, така и при подготовката на бъдещи кадри. В 140-годишното си съществуване тези лаборатории са ръководени от 5-6 души, тоест има унаследяване и предаване на опита, няма как да вкараш външни хора и всичко да стане без предварителна подготовка.

- Какви други продукти се произвеждат освен ваксините?

- Освен центровете по трансфузионна хематология, „Бул Био" е единственият потребител на остатъчната кръвна плазма в България. Цялата кръвна плазма я изкупуваме и произвеждаме кръвни продукти – имуновенин и албумин, което задоволява търговската мрежа у нас. Законодателството ни не позволява внос или износ на кръвни продукти и има монополно положение, но и там може да се желае повече. В България са се произвеждали и кръвните фактори - антикоагулационните, но са отпаднали, сега ги внасяме на много висока цена. Това е станало преди 10-15 години.

- Възможно ли е да се възстанови?

- Да, но е много сложно и скъпо заради техниката. Въпреки това, ако се направи добър бизнес план, може би ще се окаже, че е по-добре да се произвеждат тук, отколкото да се внасят.

- Често започнаха да се сменят директорите на предприятието напоследък, защо?

- Това е право на принципала, смятам, че директорите не са най-важното за едно предприятие, а тесните специалисти в него. Мениджмънтът в цял свят се сменя. Той не е застояло състояние, в което да няма развитие, времето налага да бъде променян. На този пост в „Бул Био" са минали отявлени специалисти – лекари, технолози, икономисти. Но мениджмънта не е най-важен, той трябва да запази предприятието, да го развие и поддържа на нужното кадрово и техническо ниво, а същината е в ръцете на специалистите.

- Имаше и проверки от прокуратурата, откриха ли се някакви нередности?

- Те бяха само по отношение на сделката с БЦЖ ваксината с Турция, но нека не се произнасяме ние по тях. Що се касае до други проверки, дружеството е отворено за тях. Само по мое време – за две години, се направиха около 7-8 проверки и не бяха установени нарушения. Те бяха и от Агенцията за финансов надзор, и от Одита на МЗ, и от ИАЛ. Нека да не забравяме и че „Бул Био" подлежи на проверки на лекарствените агенции и на всички страни, които ползват негови продукти. За две години през дружеството минаха експерти от СЗО, от турската агенция по лекарствата, от испанската. Нямаме забележки, които да спрат производството ни, така че всичко е наред. Всеки един квадратен сантиметър се наблюдава и контролира при производството на ваксини.

- Оптимист ли сте за бъдещето на това предприятие?

- Да, дотолкова, че принципалът продължи да прави опити да защити предприятието без да се правят опити за приватизация. Това дружество е елемент от националната сигурност. Огромно предимство е една държава да може сама да задоволява имунизационния си календар без да зависи от външни фактори. Само един пример ще дам - в момента световните гиганти като Глаксо и Санофи приемат поръчки за три години напред. Така че „Бул Био" е инструмент в ръцете на управляващите и на принципала, то е златна кокошка, която може да носи златни яйца. Надявам се това да се осъзнае правилно.


НЗОК ще плаща за хормонални инжекции

НЗОК ще плаща за хормонални инжекции

Те се налагат при обкоболните, но сега не се финансират от касата, освен това джипитата ще са без хартиени отчети за ваксините от септември, съобщи д-р Галя Кондева

Проучват ваксинацията срещу HPV

Проучват ваксинацията срещу HPV

Обект на анкетата са факторите за приемане на имунизацията в Румъния, България и Хърватия, инициирана е от Европейската организация за борба с рака
Отпускат парите за ваксини срещу коклюш

Отпускат парите за ваксини срещу коклюш

Решението, с което Министерският съвет одобри 1 млн. лв. за имунизации на бременни и диагностика, вече е обнародвано в Държавен вестник
1 млн. за ваксини и тестове за коклюш

1 млн. за ваксини и тестове за коклюш

Средствата са одобрени от кабинета и ще бъдат приведени по бюджета на здравното министерство
1421 момичета с ваксина срещу HPV

1421 момичета с ваксина срещу HPV

Толкова са имунизирани по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка през първите четири месеца, казват от МЗ
Място за паника с коклюша няма

Място за паника с коклюша няма

Но бебетата следва да имат поне 4.5 кг, за да им се постави дадена ваксина, казва д-р Селиме Карагьозова
Бременните се притесняват от ваксините

Бременните се притесняват от ваксините

Те питат дали имунизациите за коклюш имат странични ефекти и опасни ли са за бебето, казва д-р Ивайло Петев
Интерес към ваксините срещу коклюш

Интерес към ваксините срещу коклюш

Регионалните здравни инспекции отвориха имунизационни кабинети за бременните, които искат да си ги поставят
Астра Зенека изтегля ваксината си срещу КОВИД

Астра Зенека изтегля ваксината си срещу КОВИД

Пфайзер съобщи за смърт на дете, получило сърдечен арест, след участие в клинично проучване за генна терапия
Случаите на коклюш растат

Случаите на коклюш растат

Още 179 са установени от 29 април до 5 май, имунизациите на бебетата срещу заразата вече са в ход от 6-та седмица
1 2 3 4 5 ... 79 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ