Искам думата

Преподавателите във ВУЗ ще са част от работещите бедни

31-10-2018 14:13
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Преподавателите във ВУЗ ще са част от работещите бедни Подценяването на труда им ще доведе до намаляване на качеството на образователните дейности, казва доц. Лилия Вълчева
422 млн. лв. повече за образование са заложени в бюджет 2019. По-голямата част от сумата ще бъде изразходвана за увеличаването на учителските заплати в изпълнение на програмата на правителството. Как обаче стои въпросът с бюджета за висше образование и възнагражденията на университетските преподаватели. Достатъчно ли са парите, коментира доц. Лилия Вълчева, председател на Синдикат "Висше образование" към КНСБ.
Реалният БВП на България нарастна с 3,6%. Доходите от труд също са увеличени - заплатите в приоритетни за правителството области в публичния сектор и на МРЗ, се повишиха с 9,57%. Средната брутна работна заплата (СБРЗ) в страната се е повишила  от 1 012 лв. към 31.12.2016г. на 1 123 лв. към 31.12.2017г., което представлява ръст от 11 %.

Средната брутна месечна заплата усреднено за Държавните висши училища (ДВУ) за същия период е нараснала с едва 1,7 % (от 1 250 лв. в края на 2016 г. до 1 271 лв. в края на 2017 г. (по данни на ВОН-КНСБ и отчетите на ДВУ, представени в МОН). Ръстът на СБРЗ е нехомогенен в ДВУ и се наблюдава слаба корелация между него и размера на броя обучавани студенти, както беше установено в много наши изследвания.

Ако заедно не вземем мерки научно-преподавателския състав от 19 ДВУ в РБ ще е „най-ниско платения", което му отрежда място в контингента на „работещите бедни българи". ВОН-КНСБ счита, че ръководствата на някои висши училища пренебрегват или нямат обективна оценка за фактора преподавателски труд.

 

Това подценяване ще доведе до намаляване

 

на качеството на образователните дейности, защото са ниски работните заплати (в много случаи МРЗ ще е близка до началната на асистентите!).

Факт е, че приходите непрекъснато нарастват, разходите също, но в края на годината има излишъци, които преминават като наличност в бюджета на ДВУ за следващата година. В 1/3 от висшите училища част от тях се насочват за увеличаване на заплатите, но в 2/3 - НЕ.

Надяваме се държавата да упражни по-сериозен контрол спрямо ръководствата на ДВУ, така че да се изпълняват националните стратегии и политиката по доходите, като насочат повече средства за работни заплати!

Приветстваме мерките за повишаване интереса на студенти за обучение в педагогически и др. специалности като държавата поема таксата им (2 млн.лв.), както и увеличението със 125 млн.лв. за наука (530 млн.лв.).

Надяваме се приетите 12 научни програми да се реализират, но считаме, че

 

трудно ще се назначат постдокторанти

 

с работни заплати от 1500 до 3000 лв. в ДВУ и НИ, след като техните научни ръководители са с по-ниски доходи.

Затруднения има и при осъществяване на дейностите по изпълнение на проекти, финансирани със средства от ОП НОИР, които налагат форми на възнаграждения, по правилата на ЕС, а не по реда на Кодекса на труда и това демотивира научно-преподавателския състав за работа в Центровете по компетентност и върхови постижения.

Конкретните искания на ВОН-КНСБ към бюджет 2019 са и като продължение на политиката на правителството за системата на образованието:

Настоявахме за допълнителни 40 млн.лв. по раздел субсидия за издръжка на обучението (СИО) от държавния бюджет.

Мотиви: Среднопретегленият норматив, според ВОН-КНСБ, при ръст от 15 % спрямо този за 2018 година, трябва да е в размер на 2508 лв. В проекта на бюджет е заложен 2 488 лв. Броят на студентите за 2019 г., по данни на ВОН-КНСБ, е 149 500 обучаващи се по държавна поръчка, а в проекта на бюджета за 2019 са заложени 150 179.

От тук е и разминаването с 1 млн.лв. и вместо 40 млн.лв., в проекта на бюджета са заложени 39 млн.лв.

Другите средства в Бюджета за 2019 г. са трансферите от малко над 1,1 млн. лв., които са необходими за двете средно-професионални училища в структурата на ТУ-София (сумите съвпадат).

Общо нашите очаквания

 

за увеличаване на субсидията за ДВУ бяха за 82,6 млн.лв.

 

 

Ето защо продължаваме да настояваме за 40,5 млн. лв. допълнително, както следва:

1. Още 1 млн. лв. в раздел субсидия за издръжка на обучението (работни заплати, осигуровки и текуща издръжка). В проекта на бюджета за тази дейност са заложени 39 млн.лв.;

2. Нови 29,5 млн. лв., които липсват в проекта на бюджета, но според чл. 91(9)/ЗВО „в размер не по-малко от 10 на сто спрямо издръжката на обучението" са за научно-творческа и издателска дейност на ДВУ. В бюджета за тази дейност са заложени само 8 млн.лв. Поради налични средства по научните програми и пътната карта, тези средства – 29,5 млн. лв., могат да бъдат насочени за реновиране на студентските общежития.

Мотиви: Студентските общежития при Студентски столове и общежития - ЕАД, които са 33 на брой, от 2008-2009 г. са без средства за капиталови разходи. Ремонтите са извършвани със средства от икономии, поради което състоянието им вече не отговаря на условията за нормално ползване. За студентски общежития, прилежащи към ДВУ, които не формират големи наличности в края на предходната година, малка част от тези средства могат да се ползват целево за ограждения.

 

Това ще доведе до оформяне на кампуси

 

в Студентския град и студентите да живеят в по-добра и сигурна среда.

3. Още 5 млн. лв. към средствата за стипендии за обучаващите се в ДВУ, поради увеличението на МРЗ. В бюджета за тази дейност са заложени 65,2 млн.лв.

4. Още 5 млн. лв. към средствата за капиталови разходи с цел подобряване/поддръжка на материалната база конкретно за учебен процес и само за ДВУ, които не формират големи наличности в края на предходната година. В бюджета за тази дейност са заложени 5,6 млн.лв.

ВОН-КНСБ счита, че трансферите за ДВУ през 2019 г. е възможно да бъдат увеличени с 11 млн. лв. (т. 1, т. 3 и т. 4), както и допълнителните 29,5 млн. лв. (т. 2) да бъдат насочени към общежитията при Студентски столове и общежития – ЕАД за ремонтни дейности и ограждения на кампуси в София и страната.

Доц. д-р инж. Лиляна ВълчеваПодкрепяме исканията на сестрите за достойни заплати

Подкрепяме исканията на сестрите за достойни заплати

МЗ да въведе единна методика за разпределение и справедливо съотношение на възнагражденията и ДМС за всички държавни и общински болници, казват от КНСБ
Спрете натиска върху медицинските сестри

Спрете натиска върху медицинските сестри

Медицински сестри излязоха за пореден път на протест с искания за по-достойно заплащане и условия на труд.Този път той беше организиран в социалната мрежа Фейсбук, в четвъртък-21 февруари те отново ще изразят недоволството си. В тази връзка омбудсманът Мая Манолова изпрати позиция по темата. Публикуваме я без редакции.
Отказваме да бъдем изкупителните жертви

Отказваме да бъдем изкупителните жертви

Ако и този път не бъдем чути, вълна от организирани протести ще залее цялата страна, казват от БАПЗГ
Против сме НАП да има достъп до здравните досиета

Против сме НАП да има достъп до здравните досиета

Разпоредбите на Наредба Н-18 превишават целите на фискалния контрол и могат да нарушат правата и интересите на българските граждани, казва д-р Иван Маджаров
Да се създаде съвет по психично здраве

Да се създаде съвет по психично здраве

Належащо е интегрирането на услуги за хора с психо-социални и интелектуални увреждания, казват от Български хелзинкски комитет
Да се оттегли Концепцията за личните сметки

Да се оттегли Концепцията за личните сметки

Тя ще ощети близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация, казват от АОБР
Да се актуализират заплатите на медицинските сестри

Да се актуализират заплатите на медицинските сестри

Ще подкрепим всякакви справедливи протестни действия в рамките на закона, категорични са от БАПЗГ
Категорично сме против двойните стандарти

Категорично сме против двойните стандарти

Ако се забранят мининални отклонения при продуктите, цели производства ще са застрашени от затваряне, казват от Сдружение „Храни и напитки България"
НЗОК гарантира лечението на деца в чужбина

НЗОК гарантира лечението на деца в чужбина

Не е постъпвало официално писмо от Румъния за опасения за некоректност от българска страна, казаха от фонда
Редно е „Лозенец

Редно е „Лозенец" да бъде достъпна за всички

Категорично заставаме зад позицията си относно крайната нужда в България да бъде създадена национална педиатрична болница, казват от НПО
1 2 3 4 5 ... 11 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Март 2019