Искам думата

Преподавателите във ВУЗ ще са част от работещите бедни

31-10-2018 14:13
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Преподавателите във ВУЗ ще са част от работещите бедни Подценяването на труда им ще доведе до намаляване на качеството на образователните дейности, казва доц. Лилия Вълчева
422 млн. лв. повече за образование са заложени в бюджет 2019. По-голямата част от сумата ще бъде изразходвана за увеличаването на учителските заплати в изпълнение на програмата на правителството. Как обаче стои въпросът с бюджета за висше образование и възнагражденията на университетските преподаватели. Достатъчно ли са парите, коментира доц. Лилия Вълчева, председател на Синдикат "Висше образование" към КНСБ.
Реалният БВП на България нарастна с 3,6%. Доходите от труд също са увеличени - заплатите в приоритетни за правителството области в публичния сектор и на МРЗ, се повишиха с 9,57%. Средната брутна работна заплата (СБРЗ) в страната се е повишила  от 1 012 лв. към 31.12.2016г. на 1 123 лв. към 31.12.2017г., което представлява ръст от 11 %.

Средната брутна месечна заплата усреднено за Държавните висши училища (ДВУ) за същия период е нараснала с едва 1,7 % (от 1 250 лв. в края на 2016 г. до 1 271 лв. в края на 2017 г. (по данни на ВОН-КНСБ и отчетите на ДВУ, представени в МОН). Ръстът на СБРЗ е нехомогенен в ДВУ и се наблюдава слаба корелация между него и размера на броя обучавани студенти, както беше установено в много наши изследвания.

Ако заедно не вземем мерки научно-преподавателския състав от 19 ДВУ в РБ ще е „най-ниско платения", което му отрежда място в контингента на „работещите бедни българи". ВОН-КНСБ счита, че ръководствата на някои висши училища пренебрегват или нямат обективна оценка за фактора преподавателски труд.

 

Това подценяване ще доведе до намаляване

 

на качеството на образователните дейности, защото са ниски работните заплати (в много случаи МРЗ ще е близка до началната на асистентите!).

Факт е, че приходите непрекъснато нарастват, разходите също, но в края на годината има излишъци, които преминават като наличност в бюджета на ДВУ за следващата година. В 1/3 от висшите училища част от тях се насочват за увеличаване на заплатите, но в 2/3 - НЕ.

Надяваме се държавата да упражни по-сериозен контрол спрямо ръководствата на ДВУ, така че да се изпълняват националните стратегии и политиката по доходите, като насочат повече средства за работни заплати!

Приветстваме мерките за повишаване интереса на студенти за обучение в педагогически и др. специалности като държавата поема таксата им (2 млн.лв.), както и увеличението със 125 млн.лв. за наука (530 млн.лв.).

Надяваме се приетите 12 научни програми да се реализират, но считаме, че

 

трудно ще се назначат постдокторанти

 

с работни заплати от 1500 до 3000 лв. в ДВУ и НИ, след като техните научни ръководители са с по-ниски доходи.

Затруднения има и при осъществяване на дейностите по изпълнение на проекти, финансирани със средства от ОП НОИР, които налагат форми на възнаграждения, по правилата на ЕС, а не по реда на Кодекса на труда и това демотивира научно-преподавателския състав за работа в Центровете по компетентност и върхови постижения.

Конкретните искания на ВОН-КНСБ към бюджет 2019 са и като продължение на политиката на правителството за системата на образованието:

Настоявахме за допълнителни 40 млн.лв. по раздел субсидия за издръжка на обучението (СИО) от държавния бюджет.

Мотиви: Среднопретегленият норматив, според ВОН-КНСБ, при ръст от 15 % спрямо този за 2018 година, трябва да е в размер на 2508 лв. В проекта на бюджет е заложен 2 488 лв. Броят на студентите за 2019 г., по данни на ВОН-КНСБ, е 149 500 обучаващи се по държавна поръчка, а в проекта на бюджета за 2019 са заложени 150 179.

От тук е и разминаването с 1 млн.лв. и вместо 40 млн.лв., в проекта на бюджета са заложени 39 млн.лв.

Другите средства в Бюджета за 2019 г. са трансферите от малко над 1,1 млн. лв., които са необходими за двете средно-професионални училища в структурата на ТУ-София (сумите съвпадат).

Общо нашите очаквания

 

за увеличаване на субсидията за ДВУ бяха за 82,6 млн.лв.

 

 

Ето защо продължаваме да настояваме за 40,5 млн. лв. допълнително, както следва:

1. Още 1 млн. лв. в раздел субсидия за издръжка на обучението (работни заплати, осигуровки и текуща издръжка). В проекта на бюджета за тази дейност са заложени 39 млн.лв.;

2. Нови 29,5 млн. лв., които липсват в проекта на бюджета, но според чл. 91(9)/ЗВО „в размер не по-малко от 10 на сто спрямо издръжката на обучението" са за научно-творческа и издателска дейност на ДВУ. В бюджета за тази дейност са заложени само 8 млн.лв. Поради налични средства по научните програми и пътната карта, тези средства – 29,5 млн. лв., могат да бъдат насочени за реновиране на студентските общежития.

Мотиви: Студентските общежития при Студентски столове и общежития - ЕАД, които са 33 на брой, от 2008-2009 г. са без средства за капиталови разходи. Ремонтите са извършвани със средства от икономии, поради което състоянието им вече не отговаря на условията за нормално ползване. За студентски общежития, прилежащи към ДВУ, които не формират големи наличности в края на предходната година, малка част от тези средства могат да се ползват целево за ограждения.

 

Това ще доведе до оформяне на кампуси

 

в Студентския град и студентите да живеят в по-добра и сигурна среда.

3. Още 5 млн. лв. към средствата за стипендии за обучаващите се в ДВУ, поради увеличението на МРЗ. В бюджета за тази дейност са заложени 65,2 млн.лв.

4. Още 5 млн. лв. към средствата за капиталови разходи с цел подобряване/поддръжка на материалната база конкретно за учебен процес и само за ДВУ, които не формират големи наличности в края на предходната година. В бюджета за тази дейност са заложени 5,6 млн.лв.

ВОН-КНСБ счита, че трансферите за ДВУ през 2019 г. е възможно да бъдат увеличени с 11 млн. лв. (т. 1, т. 3 и т. 4), както и допълнителните 29,5 млн. лв. (т. 2) да бъдат насочени към общежитията при Студентски столове и общежития – ЕАД за ремонтни дейности и ограждения на кампуси в София и страната.

Доц. д-р инж. Лиляна ВълчеваРешете проблемите на децата с рак

Решете проблемите на децата с рак

Държавата трябва да намери механизъм да осигурява всички лекарства за клиниките, където се лекуват
Искаме среща с Касата за смъртта на Мими

Искаме среща с Касата за смъртта на Мими

В ИСУЛ лекувахме детето по най-добрите стандарти и с най-добрите медикаменти
Не аз или гражданите сме източник на хаос

Не аз или гражданите сме източник на хаос

Обещахте всички медицински специалисти да получат минимална работна заплата в размер на 950 лева , казва Мая Манолова
Не приемам спекулации относно възнагражденията

Не приемам спекулации относно възнагражденията

Отпуснатите средства ще достигнат до медицинските специалисти през юни и юли, казва министър Кирил Ананиев
Възстановете продадените плажове

Възстановете продадените плажове

Да се устроят зони за къмпинг на естествените им благоприятни места, казват граждански организации в протестно становище до МС
Против закриването на центъра по наркомании сме

Против закриването на центъра по наркомании сме

Прекъсването на работата на НЦН ще наруши лечението на зависимите
БСК против променената формула за ТЕЛК

БСК против променената формула за ТЕЛК

Организацията е за оценяване на функционалността, а не на „работоспособността" на хората с увреждания
 19 години бяха достатъчни за специализация

19 години бяха достатъчни за специализация

Крайно време е държавата да поеме своята отговорност към първичната доболнична помощ, казват от пациентски организации "Заедно с теб"
Няма как да бъде изпълнен новия срок за специализация

Няма как да бъде изпълнен новия срок за специализация

Колко от посочените 673 общопрактикуващи лекари са в процес на обучение, питат от НСОПЛ
БЛС иска бързи присъди за насилниците

БЛС иска бързи присъди за насилниците

Съсловната организация изрази безусловната си подкрепа към поредния нападнат медик - д-р Андрей Стоянов
1 2 3 4 5 ... 14 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Юни 2019