позиция

Подкрепа без значими несъгласия с бюджета

26-10-2018 14:48
Неприемлив е подходът, при който в преходните и заключителни разпоредби на бюджета се правят значими промени в редица други закони, казаха от синдикатаПодкрепа без значими несъгласия с бюджета
Clinica.bg

press@clinica.bg
Бюджетът на НЗОК и на ДОО за следващата година днес се гледат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. С тях се залагат повече средства за разходи, вдигат се пенсии, минималната заплата, както и максималният осигурителен доход. Правят се и не малко промени в сферата на здравеопазването. Какво мислят за тях социалните партньори, вижте в позицията КТ „Подкрепа".
КТ „Подкрепа" няма значими несъгласия с така представения ни бюджет. Смятаме за неприемлив обаче подхода, при който в преходните и заключителни разпоредби на бюджета се правят значими промени в редица други закони, които засягат области като трансплантации, лечение в чужбина, медицински пособия, обществени поръчки, ТЕЛК, медицински одит и пр. Подобни реформи се планират и провеждат плавно, защото костват човешки животи. А нерядко засегнатите познават по-добре системата и нейните дефицити, отколкото висшите чиновници.

 

Част от промените засягат Център „Фонд за лечение на деца"

Не открихме причината, поради която за лечение на деца в чужбина за 2019 г. е отделен бюджет от 12 млн. лв., докато изразходваните през 2017 г. средства, според отчета на Фонда, са приблизително 20,5 млн. лв. Надяваме се, че дефинициите на двете пера се различават и това няма да доведе до вълна от отхвърлени молби за належащо лечение на деца. И в момента благотворителните кампании в България за набиране на средства за животоспасяващи терапии са ужасяващо много.

Има и случаи на злоупотреби,

тъкмо поради слабото покритие от страна на държавата на нуждите на тежко болни възрастни и деца. Напомняме, че е наложителна промяна в чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, която регламентира отпускането на еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни за лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването за сметка на бюджета му, техните придружители и донори. Към момента Център „Фонд за лечение на деца" е второстепенен разпоредил със средства към министъра на здравеопазването.

Със заличаването на фонда

и поемането на неговите функции от НЗОК децата, които се лекуват в чужбина, вече не попадат в обхвата на тази разпоредба и ще бъдат лишени от жизненоважни средства за пребиваване в чужбина. А срокът на лечение при тежките случаи стига до една година. В този период придружителят няма как едновременно да се грижи за болен възрастен или дете и да работи в чужбина, за да плаща наеми, сметки, да издържа и себе си, и човекът, който се лекува. Дори сега, при пределно ясни текстове, отговорността се прехвърля между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. Водят се безкрайни дела. А някои хора не доживяват така необходимото им подпомагане.

КТ „Подкрепа" настоява този пропуск да бъде попълнен,

преди реформата да стане факт, за да не допуснем повече хора да страдат. Ако не можем да предотвратим настъпването на животозастрашаващи състояния, то можем да спестим допълнителните мъки и битовизми на семействата с тежко болни хора, което се случва и в момента. КТ „Подкрепа" изразява удовлетворението си от увеличаването на максималния осигурителен доход, благодарение на който данъчно-осигурителната ни система дори не е плоска, а регресивна – отговорността към обществото намалява в относителна тежест с увеличаването на доходите. Макар направената стъпка да е твърде малка, тъй като заложената първоначално идея е той да бъде в размер на 10 пъти минималната работна заплата.

Не 3000, а 5600 лв.

В този смисъл, категорично не приемаме идеите и предложенията за поредно замразяване ръста на максималния осигурителен доход и паралелно с това увеличението на максималната пенсия. Обръщаме внимание, че минималните осигурителни доходи на земеделските производители и тютонопроизводители заедно с това се увеличават с 60%. Това неизбежно води до извода, че тази мярка се въвежда именно за да освободи доходите на най-високодоходните групи и да осигури ресурс за изплащане на най-високите пенсии. Подобен подход е абсурден, защото всъщност обръща в обратна посока принципа на солидарността – по-високо доходните да подпомагат по-нискодоходните. В същото време отбелязваме, че минималните осигурителни доходи, които засягат правата на огромното мнозинство български граждани, за поредна година са замразени. В голямата си част МОД са на нивата на минималната работна заплата, което означава, че вече не изпълняват фунцията и целите, които формално преследват – изсветляване на икономиката. Нерешителността за налагане на административно увеличение е всъщност отказ от постъпления в осигурителните фондове, което от своя страна ще доведе до допълнително ограничаване на достъпа до обезщетения за безработица, временна нетрудоспособност, майчинство.

 

И това са краткосрочните тежки моменти

в живота на всеки работещ. Дългосрочно липсата на управленски кураж ще доведе до увеличение на броя на хората, които ще получават минимални и социални пенсии. А човешкият живот няма рестарт, с който тези пропуски да бъдат поправени. В допълнение, примирението пред тригодишния бойкот на преговорите за МОД от страна на работодателските организации втвърдява нашата позиция относно преговорите за изработване на механизъм за приемане на минимална работна заплата. Показва ни, че всеки бойкот има потенциал да саботира национални усилия и преговори по всеки въпрос и убива в зародиш всякакви усилия за провеждане на добросъвестен социален диалог.

С тревога отбелязваме че,

Минималното дневно обезщетение за безработица остава на нивата от миналата година – едва 9 лв. на ден. Месечно това се равнява на около 180 лв., което е значително под линията на бедност в страната. По този начин осигурителната система всъщност гарантира крайна бедност на хора, които са се осигурявали за този риск и са правили вноски във фонд „Безработица". Замразени са и плащанията през втората година на майчинството – 380 лв. Основният проблем на България днес е демографската ситуация. С оглед създаване на допълнителни стимули за разрешаване на проблема с демографската криза е необходимо обезщетението за отглеждане на малко дете през втората година на майчинството да се изравни с МРЗ. Брутната МРЗ за 2019 г. ще бъде 560 лв., нетната около 435 лв. Подчертаваме, че това са средствата, с които следва да се издържат и дете, и майката, която е работила, правила е осигурителни плащания за майчинство и вероятно ще продължи да ги прави през остатъка от трудовия си живот. Финансовият натиск върху домакинския бюджет едва ли ще накара майката да се върне на работа, ако тя няма на кого да повери едногодишното си дете. Единствено обрича на тежки затруднения семейството, което все по-трудно ще взема решение да отгледа още едно дете.

 

Мерки срещу сивата икономика и неформалната заетост.

Подкрепяме започналата през настоящата година кампания „Заплата в плик", за каквато настояваме от години. Но намираме, че тя не се провежда активно. За да има реален резултат и да стигне до всеки български дом, е нужна реклама, обяснителни клипчета, дебати в национални медии. Както и обучение в училище за правата и интересите на работещите. Без цялостна кампания „Заплата в плик" остава един непосещаван и непознаван от българското общество сайт, един булет в доклада за „реформи" към Брюксел. Тук ще маркираме и някои други, неизползвани към момента възможности:

„Таен служител" – по подобие на фирмената практика „таен клиент", инспектор от ГИТ постъпва на работа в определена компания. Така на място се запознава с реалните условия на труд и заплащане там. КТ „Подкрепа" направи точно такъв експеримент в обект на търговска верига през 2016 г. Реалността надскача всякакви представи за лошо отношение към работника и злоупотреби с неговите права и интереси. И това няма как да бъде установено от документална проверка, каквито в момента извършва Инспекцията по труда. От тази година агент на ДАНС има право да се внедри в частна компания, без да уведомява собственика за това. Очевидно е, че сивата икономика у нас е толкова голяма, че заплашва устойчивостта на държавните финанси и осигурителното бъдеще на българина, поради което такъв подход е напълно оправдан.

Контрол на обявените и реални трудови възнаграждения.

В НАП може да бъде създаден отдел, чиито служители да следят обявите за свободните работни места и след това да сравняват данните за платени данъци и осигуровки в агенцията от съответната компания. Значителните разминавания между обявени и отчетени параметри на договорите, особено в частта на трудовите възнаграждения, минимум са достатъчен аргумент за засилено внимание към този работодател. Разбира се, засилените мерки срещу сивата икономика изискват повече инспектори в ГИТ и НАП, които и към момента са твърде малко на брой. Но несъмнено възвращаемостта под формата на повишена събираемост на данъци и осигуровки ще компенсира нарасналите разходи за заплати в бюджетния сектор. В допълнение, национално представителните работодателски организации би трябвало да привестват такива мерки, които биха минимизирали нелоялната конкуренция от страна на недобросъвестни собственици на фирми. Реалната промяна изисква кураж и нестандартен подход към проблемите. КТ „Подкрепа" се надява, че управленската воля за справяне със сивата икономика е достатъчна, за да напуснем първото място в ЕС по размер на укриване на данъци и осигуровки, тъй като от това зависи бъдещето на българския работник и на нацията като цяло.


Университетите затварят врати днес

Университетите затварят врати днес

По този начин висшите училища искат да накарат държавата да спазва ангажиментите си към образованието и науката
Средната пенсия стигна 920 лв. през април

Средната пенсия стигна 920 лв. през април

Общият размер на отчетените приходи е 4.145 млрд., което представлява 32,2% изпълнение на плана за годината

Борят стреса в офиса с директива

Борят стреса в офиса с директива

Европейската конфедерация на профсъюзите настоява ЕК да приеме такъв документ, тъй като епидемията от него се задълбочава, съобщи КНСБ
Правят 10 годишна прогноза за пазара на труда

Правят 10 годишна прогноза за пазара на труда

Тя ще се осъществи по проект на социалното министерство с бюджет от 3.7 млн. лв., съобщиха от ведомството
Здравеопазването с най-висок ръст наети

Здравеопазването с най-висок ръст наети

За година те са се увеличили със 12.1 хил. души, средната заплата в сектора е 2219 лв., показват данните на НСИ в края на март

"По следите на здравната реформа" с проф. Генчо Начев

Няма държава, в която здравеопазването да е чист пазар, никъде в цивилизования свят не може да отидеш на това поле и да направиш болница, казва той
11% ръст на пенсиите от юли

11% ръст на пенсиите от юли

Решението бе гласувано от Надзорния съвет на НОИ днес, новият му председател вече е Мария Минчева от работодателите, съобщи социалният министър Ивайло Иванов
Не съм оптимист за здравеопазването

Не съм оптимист за здравеопазването

С химикала се вадят повече пари, отколкото със слушалката и скалпела, цялата работа се изроди, защото няма контрол, казва проф. Генчо Начев

Увеличението на пенсиите ще остане 11%

Увеличението на пенсиите ще остане 11%

От юли те ще бъдат изплатени с този ръст, въпреки че по швейцарското правило повишението е 10%, обяви премиерът Димитър Главчев
Подобряват социалните услуги за над 20 000 души

Подобряват социалните услуги за над 20 000 души

Това ще се осъществи чрез финансирането на 105 проекта за материалната база, съобщиха от МТСП
1 2 3 4 5 ... 110 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ