Интервю

В 3D-студио ще обучават студентите в Плевен

15-08-2016 07:39
Въпрос на държавна политика е да се задържат младите лекари у нас, категоричен е проф. Славчо ТомовВ 3D-студио ще обучават студентите в Плевен
Радостина
Радостина
Байчева
radost.baicheva@gmail.com
Наплив за медици отчетоха висшите училища в страната и тази година. Особено голям интерес към обучението регистрираха в МУ-Плевен. С 20% повече са били кандидат-студентите това лято в сравнение с 2015 г. Какво прави университета толкова предпочитан от бъдещите медици и какво ново да очакват те през тази учебна година като програма и материална база, попитахме ректора на висшето училище - проф. Славчо Томов.
- Проф. Томов, какви са изводите, които можете да направите от тазгодишната кандидатстудентска кампания?

- За поредна година Медицински университет – Плевен се радва на засилен и траен интерес от страна на кандидат-студентите, избрали да се посветят на професията на лекаря, магистър-фармацевта или друга здравна специалност. В годината с най-малък брой зрелостници и най-тежък ефект на демографската криза седем кандидати се борят за едно място във висшето училище.

Благодарение на новия тестови формат на конкурсните изпити по биология и химия, тази година се запази

Визитка

 

Проф. д-р Славчо Томов е завършил Висшия Медицински институт в Плевен с отличие. Той има две специалности – акушерство и гинекология и онкология. Ректор е на Медицински университет в  Плевен от февруари 2013 г. Преди това е част от Академичното ръководство на МУ-Плевен като декан на факултет „Здравни грижи".

Проф. д-р Славчо Томов е завършил множество курсове и специализации у нас и в чужбина по лапароскопска и гинекологична хирургия. Той е сертифициран за работа с роботизираната система "Да Винчи" в Страсбург, Франция. Има общо 224 научни публикации. Член е на редица български и международни асоциации. Проф. Томов е и носител на множество престижни награди.

тенденцията кандидатите да показват добри и много добри резултати по двете дисциплини. По този начин ръководството прекрати порочната практика на автоматично възпроизвеждане на материала чрез развиване на теми и се насочи към комплексна проверка на знанията и подбор на мислещи кандидати. Това се доказва от високия бал на кандидат-медиците и бъдещите магистър-фармацевти – седем бъдещи лекари са приети с максималния бал 36.00, като шест от тях вече са се записали в МУ-Плевен – 1 момче и 5 момичета.

- Само на новия формат на изпита ли се дължат тези резултати?

- Големият брой кандидати и добрите резултати са следствие от една активна, целогодишна кандидатстудентска кампания, която провеждаме не само в град Плевен, а и в цяла Северна България. Чрез инициативата „Университетът гостува в училище" наши представители, студенти и преподаватели, посещават гимназиите, които са завършили за срещи-разговори с кандидат-студенти. Друго атрактивно събитие от кампанията е Денят на кандидат-студента, в който зрелостниците, техните родители и учители са наши гости – запознават се с модерната ни база, с ръководството, със студентите и с членовете на комисиите за оценка на конкурсните работи по биология и химия. От друга страна, за улеснение на нашите кандидати, ние предлагаме електронно подаване на документи, предварителна и редовна изпитни сесии и участие в класирането с по-високата оценка от двете.

И не на последно място, кандидат-студентите тази година са привлечени от една много търсена магистърска програма, с която МУ-Плевен обогати портфолиото си – специалност „Фармация", за която обявихме първия прием от 30 места по държавна поръчка. Конкурсните изпити са същите като за „Медицина", а студентите ще се обучават в новоразкрития Факултет по фармация.

- Какво предвиждате за новата учебна година, ще има ли промени в учебната програма?

- Медицински университет – Плевен реагира гъвкаво на новите изисквания и предизвикателства пред лекарската и всяка друга здравна специалност, която изисква непрекъснато развиване на нови умения и придобиване на нови знания. Ето защо, ние въвеждаме нови дисциплини в учебните планове и всяка година ги актуализираме. Това става постепенно, като първо ги въвеждаме като факултативни дисциплини с амбицията с времето те да се наложат като задължителни – за специалност „Медицина", например, нови дисциплини са „Медицинска онкология", „Токсикология" и „Спешна медицина". Предстои и въвеждането на обучение по минималноинвазивна хирургия. От друга страна, ние залагаме много на провеждането на научни форуми и тренировъчни курсове, ориентирани изцяло към интересите на нашите студенти – лапароскопско училище за студенти, модерно училище по акушерство и гинекология и др.

- Ще има ли някакви нововъведения за студентите?

- Открояваме се като новатор на картата на висшето медицинско образование не само у нас, а и в Европа с въвеждането и прилагането на високите технологии в медицинската наука и практика. Ние първи въведохме през 2008 г. и успешно развиваме роботизираната хирургия и хирургията от разстояние. От 2014 г. е инсталирана втора роботизирана система от последно поколение с тренировъчен симулатор за обучение и изследователска дейност.

За първи път в страната преди няколко месеца в нашия университет направихме демонстрация на живо на работата на високотехнологична медицинска маса за виртуални дисекции пред студенти и преподаватели. Виртуалната медицинска маса е високотехнологичен образователен портал, който МУ-Плевен ще въведе в обучението не само на студенти, а и ще използва за дисекции, за предоперативна подготовка и за планиране на операции. Образователният портал е „облачно" решение, даващо достъп на преподаватели, студенти и лекари до различни, уникални и реални клинични случаи от целия свят.

В Телекомуникационния ендоскопски център с експериментална операционна зала, който се превърна в наша емблема като уникално съоръжение, развиваме телемедицина и телехирургия. Работим по откриването на 3D студио от новата учебна година за обучение на студенти, където те ще имат възможността да се потопят триизмерно в човешката анатомия и да участват в операционната интервенция през очите на хирурга.

- Доволни ли сте от качеството на обучението, което предлагате?

- На национално ниво рейтинговата система на висшите училища в страната отчита качеството на обучение по редица показатели – научна продукция на академичния състав, професионална реализация на кадрите, заплащане и много други. В направленията, в които обучаваме студенти, МУ-Плевен се нарежда на едно от челните места по реализация на нашите лекари и здравни специалисти, както и по възнагражденията, които те получават. Това е безспорно висока атестация за качеството на обучение във висшето училище. От друга страна, нашите чуждестранни студенти, които се дипломират в Плевен, се реализират много успешно в Европа и във всяка точка на света, превръщайки се в посланици на качественото медицинско образование, което предлагаме.

- А увеличава ли се потокът на чуждестранни студенти?

- През последните години се радваме на траен интерес към англоезичното обучение по „Медицина" от страна на чуждестранни студенти – на първо място, граждани на Великобритания, следвани от студентите от Индия и Германия. Всъщност ние сме първото висше училище в страната, което през 1997 г. въведе обучение по медицина за чуждестранни студенти на английски език. Към момента са дипломирани 13 випуска лекари - чуждестранни граждани, намерили успешна професионална реализация в цял свят – Европа, САЩ, Индия и Австралия. Към момента обучаваме над 700 чуждестранни студенти от 50 държави в специалност „Медицина", англоезичен курс.

- Имате ли информация, какво се случва с българските студенти след като завършат? Още ли масово заминават за чужбина?

- Младият медик се нуждае от качествено образование, достойно заплащане и кариерно развитие, за да работи за българското здравеопазване и в полза на българския пациент. Ето защо, е въпрос на държавна политика да се задържат младите лекари у нас, създавайки им благоприятни условия за работа и развитие. Защото аз съм убеден, че не заплащането е първостепенната причина за тяхното напускане, а по-скоро фактори като липса на съвременни условия на работа и предпоставки за академично и научно развитие.

При нас е учреден Кариерен център, който не само проследява професионалната реализация на нашите студенти, а поддържа активна връзка със здравните заведения и институциите в страната, като работодатели, от една страна, и с нашите възпитаници – дипломирани лекари и здравни специалисти, от друга.

Ръководството насърчава академичното и научно развитие на нашите възпитаници, като се опитва да ги стимулира да работят и градят кариера във висшето училище, което са завършили. Например, за докторантите сме учредили фонд за материално им стимулиране да участват в научни проекти, както и ежегодно провеждаме докторантско училище.


ЕК обяви 335 конкурса за научни изследвания

ЕК обяви 335 конкурса за научни изследвания

20 милиона евро са на разположение на научните организации и малките и средни предприятия, казват от МОН
Вдигат приема на сестри в Шумен

Вдигат приема на сестри в Шумен

Филиалът на МУ-Варна се готви да запише 30 първокурсници
Meдицинска сестра „назаем“ за матурите

Meдицинска сестра „назаем“ за матурите

Ако училището не разполага със здравен работник, осигурява от такъв от друго школо
До 1200 лв. за обучение по медицина

До 1200 лв. за обучение по медицина

Студентите ще плащат повече в МУ-Пловдив и МУ-Плевен, таксите остават без промяна в МУ-София и МУ-Варна
Тестват знанията по биология в СУ

Тестват знанията по биология в СУ

Кандидат-студентската кампания продължава за желаещите да учат за медицински сестри
90% от оралните карциноми са лечими

90% от оралните карциноми са лечими

Съвременните методи за диагностика позволяват ракът да се открива навреме, казва д-р Николай Николов
Бургаският университет ще обучава лекари

Бургаският университет ще обучава лекари

Сградата на бъдещия Медицинския факултет е почти завършена, казва ректорът доц. Магдалена Миткова
МУ-Варна със собствена болница

МУ-Варна със собствена болница

Университетът се кани да купи УМБАЛ „Св. Марина", трябва само писмено предложение от ректора, казва Кирил Ананиев
Старт на кампанията за вход в МУ-София

Старт на кампанията за вход в МУ-София

Подаването на документи за записване започва на 19 февруари
37 отличници завършиха МУ-Варна

37 отличници завършиха МУ-Варна

Общо 161 млади лекари от Випуск 2017 положиха Хипократова клетва в морския град
1 2 3 4 5 ... 11 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ