коментар

Ананиев да реши проблемите с донорството

17-10-2018 14:41
Clinica.bg

press@clinica.bg
Ананиев да реши проблемите с донорствотоВ момента 15 чакат за белодробна трансплантация, а 1 200 за бърберечна, каза Бойко Борисов
Проблемите с донорството в страната и закона за хората с увреждания станаха предмет на диксусия по време на днешното заседание на кабинета. На него премиерът Бойко Борисов изрично поръча на здравния министър Кирил Ананиев да предложи законодателни промени, за да не умират повече хора, както стана с Адриан Петков, който почина недочаквайки белодробна транспаланация в чужбина. Освен това Борисов изказа подкрепата си за проекта на закон за хората с увреждания, който подготви социалното министерство. Ето и пълният текст на дискусията по тези теми от стенограмата на правителственото заседание.
БОЙКО БОРИСОВ: Ананиев, как продължи срещата със семейството на Адриан?

КИРИЛ АНАНИЕВ: Изразиха родителите на Адриан благодарност от разговорите днес, защото са преминали в добронамерен и полезен дух.

БОЙКО БОРИСОВ: Свържи се с депутатите от Патриотичния фронт, с депутатите от ГЕРБ, разясни им конкретния случай и ги запознай с идеите, които семейството предлага за донорството. Както вече възложих на Даниела Дариткова, която е председател на здравната комисия в НС и на теб, като министър, отворете дебат за промяна – така че когато има предварително заявено желание за донорство, да не се стига до ситуации семействата да отказват, както в случая предлагат родителите на Адриан. Отворете дебата в парламента, стартирайте кампания за донорството, да се чуят позиции и „за", и „против". Проследете европейската практика.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Възложил съм утре до обяд шефа на Агенцията по трансплантации да даде конкретни текстове, които да ги обсъдим в ръководството на министерството и да ги предадем по най-възможно бързия начин на Комисията по здравеопазване в Народното събрание.

БОЙКО БОРИСОВ: Защото на практика сега има още 15 чакащи за бял дроб и 1200 за бъбреци, а в същото време особено след катастрофи или подобни инциденти може да се направи така, че много човешки животи да бъдат спасени. Седнете, отворете темата, още веднъж ви казвам, и вземете най-правилното решение, за да не се стига хора да чакат с месеци за донор с мисълта, че всеки ден ти е предпоследен, ако не се намери такъв.

БОЙКО БОРИСОВ: Петков, това ли е, което сме поели като ангажимент?

БИСЕР ПЕТКОВ: Да, това е проектозакона, който поехме като ангажимент на днешното заседание да бъде разгледан от Министерски съвет, за да постъпи в Народното събрание. Проектът е разработен в съответствие с основните положения на Конвенцията за правата на хората с увреждания и отговаря на основните искания на организациите на хората с увреждания, включително и на протестиращите майки от инициативата „Системата ни убива".

БОЙКО БОРИСОВ: Това ли е, което с Владислав Горанов и ти подписахте с тях?

БИСЕР ПЕТКОВ: Да, това е.

БОЙКО БОРИСОВ: Нямаме изречения, думи променени, които да възникне нещо проблем от това, което Горанов като мой представител там подписа? Кажи Горанов?

БИСЕР ПЕТКОВ: Само аз да кажа, законопроектът беше подкрепен от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, вчера на Националния съвет за тристранно сътрудничество не получи подкрепа от работодателите, не са съгласни с въвеждането на квоти за хора с увреждания в законопроекта, това е основното им несъгласие. Така че това е ситуацията, той е внесен във вида, в който получи подкрепа в Националния съвет за интеграция за хора с увреждания.

БОЙКО БОРИСОВ: Горанов!

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Господин премиер, много внимателно проследихме при разглеждането на материала за днешното заседание да не се отклоним от поетите ангажименти и не сме се отклонили на сантиметър от поетите ангажименти, но аз продължавам да не подкрепям чл. 40, който създава ангажимент и формира квоти по отношение на минимален брой заети хора с увреждания. Предвидено е в законопроекта работодателите да се задължават да назначават работници и служители с увреждания, като работодател със списъчен състав или наети служители от 50 до 99 две лица с трайни увреждания, за работодатели със сто и над сто работници и служители 2 % от средно списъчния състав. Има разбира се хипотези за освобождаване от задължението да наемат такива хора, но ако не са освободени от задължението и не изпълнят квотата, работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска са го нарекли, това си е квази данъчно облагане, 30 на сто от минималната заплата за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. Според мен по този начин няма да се реши проблема със заетостта на хората с увреждания. Този проблем не трябва по реда на принудата да бъде прехвърлян върху реалния сектор и за мен такъв ангажимент аз не бих и не подкрепям. Мнозинството в Министерски съвет да реши каквото прецени. Одобрил съм финансовата обосновка с поетия ангажимент за осигуряване на допълнителен ресурс в размер на 150 милиона за политики за хората с увреждания, но тази мярка, предвидена в закона не я подкрепям. Ако вие решите обаче, подкрепяйте, за мен това е грешка.

БОЙКО БОРИСОВ: Колега Симеонов!

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Също съм упълномощен от съвета за тристранно сътрудничество да ви информирам, че работодателските организации са категорично против точно този член 40 в двете му алинеи, в едната, в която се налага задължението за 2 % назначаване на инвалиди във фирмите, които са с над 50 човека, и второто, налагане на санкция в размер на 30 % от минималната работна заплата за всяко незаето от инвалид място. Ситуацията в България в момента е такава, че всеки неистово навсякъде търси работна ръка, работна ръка не достига и никой не гледа дали са инвалиди, дали са здрави хора. Но с това изискване ние създаваме една невъзможност за реализирането на тези законови текстове, тъй като вчера беше изложена информацията, че фирмите с между 50 и 100 човека са 5500, в които работят 1 200 000, с други думи трябва да бъдат назначени при прилагането на закона 24 000 инвалиди. Хайде да видим откъде ще ги намерим тези 24 000 инвалиди. И тъй като няма откъде да ги намерим, санкцията в размер на 30 % , точно както казва министър Горанов, се превръща в данък, в един косвен скрит данък върху дребния бизнес. Точно този дребен бизнес, който ние в програмата сме поели ангажимент да насърчаваме и да подкрепяме. Така че, аз категорично няма да подкрепя този законопроект. Благодаря на министър Горанов, че станахме двама. Не апелирам към колегите да не го подкрепят, защото законопроектът е много смислен, много съдържателен в останалата си част, той например решава въпроса с повишаването на заплащането, което беше изисквано и необходимо на съвременния етап от развитието на българското общество. От друга страна, създава задълженията за създаване на достъпна среда, така че законът трябва да бъде приет, но тук трябва да има корекция, точно заради това, че той нанася удар върху дребния бизнес аз няма да подкрепя закона.

В заключение ако позволите едно изречение извън темата. Искам лично да благодаря на министър Петков и на екипа, който работи толкова време, близо половин година, под огромен натиск, напрежение, бих казал под истерия, и въпреки че беше заченат в грях, все пак законопроектът е смислен и е добре направен. Благодаря на хората, които работиха и събота и неделя, нямаха почивка и август, все пак те успяха достойно да свършат задълженията, които трябваше да свърши изпълнителната власт. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Горанов!

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Възможни са два варианта или ако се обединим, че изпълняваме ангажимента си подобен законопроект отговарящ 99 на сто, защото вътре в него има още неща, които за мен остават неразумни и ги приемам под натиск. Ако приемем, че изпълняваме някакъв ангажимент го внасяме така, дори с чл. 40. Аз обаче не смятам, че правителството, на която и да е било държава трябва под натиск да прави глупости в нормативната уредба, било и във всички други свои решения. Не съм съгласен независимо от това какви демократични или не демократични способи се използват за въздействие върху общественото мнение ние да раждаме ирационални норми само и само да угодим на някой.

Два са вариантите, или го приемаме във вида, в който е предложен от Петков с тази и някои други несъвършенства, но тази е най-неприемлива за мен или го приемаме на вносител, има техническа възможност за няколко часа Петков да си го прередактира, ангажимента ни е да бъде внесен до петък, би могъл да бъде внесен до петък с отпадането поне на тази мярка, така както е предвидена в законопроекта.

За мен независимо от натиска трябва правителството да си запазва физиономията и рационалността, и тук освен поздравленията към екипа на министър Петков, ще добавя и това, че независимо кой е срещу него, а това е най-социално уязвената група – родители на деца с трайни увреждания, не бива тежките социални проблеми да водят до това да приемаме глупави решения, а в закона има такива и сега. И понеже знам, че в Парламента няма политически капацитет да се окаже отпор на решения в полза на уязвими групи хора, поне ние да си запазим физиономията и да махнем неща, които са ирационални.

Това са двата варианта или веднага отива или се редактира в тази му част.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз категорично подкрепям закона, защото всички тези изброени организации, които сега реагират, когато вървяха протестите услужливо си мълчаха. Така че, ние водихме многократен диалог, поехме ангажимента и държа да си го приемем, така както Бисер Петков го предлага. Ние сме парламентарна република и Парламентът да преценява, в края на краищата те са нашите работодатели. Така че ние сме сложили подписите си, гарантирали сме си, че този текст ще приеме Министерският съвет.

Приемаме закона, гласувайте, два „против" до тук има, останалите са „за", така че го приемаме.

Има аргументи, но пак казвам, когато възникне веднъж проблема, тогава трябва веднага да се реагира, а не месеци след това да търсим рационални решения. Това трябваше още юли, август да бъде приключило!

Приемаме точка Б7 с два гласа „против".Социалната пенсия за старост става 141.63 лв. oт юли

Социалната пенсия за старост става 141.63 лв. oт юли

Увеличението от около 9 лв. ще повиши пенсиите на 133 600 души, реши Министерският съвет
Близо 4.2 млн. за заетост на хора с увреждания

Близо 4.2 млн. за заетост на хора с увреждания

Те са насочени към създаване, приспособяване и оборудване на работни места, казаха от социалното министерство
Търсят повече възможности за заетост за хората с увреждания

Търсят повече възможности за заетост за хората с увреждания

Социалното министерсво право разчети какви средства по програми могат да се отделят за това през втората половина на 2020 г.,каза министър Деница Сачева
Подкрепа за предприятията на хора с увреждания

Подкрепа за предприятията на хора с увреждания

Те ще могат да кандидатстват за финансова помощ от 3000 до 10 000 лв.
Интервюират хората с увреждания по телефона

Интервюират хората с увреждания по телефона

По този начин ще се гарантира, че административното им обслужване няма да се прекъсва, реши правителството
62% от фирмите наели хора с увреждания

62% от фирмите наели хора с увреждания

Това показва допитване на Българската търговско-промишлена палат до свои членове
Обменяме органи за трансплантация с Румъния

Обменяме органи за трансплантация с Румъния

Ще се организират семинари, работни срещи и конференции между двете страни
„Александровска“ търси донори на костен мозък и стволови клетки

„Александровска“ търси донори на костен мозък и стволови клетки

Целта е намиране на подходящи донори за Михаела Димитрова от гр. Перник
Tрябват 900 млн. за закона за лична помощ

Tрябват 900 млн. за закона за лична помощ

Документите уреждащи подкрепата за хората с увреждания са силно фрагментирани, казва Деница Сачева
До 8 хил. за кола за хора с увреждания

До 8 хил. за кола за хора с увреждания

Държавата ще отпуска средства за приспособяване на личен автомобил
1 2 3 4 5 ... 45 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Редно ли е фармацевтичните компании да спонсорират определени дейности на лекари и медицински дружества?

Юли 2020