Искам думата

Бизнесът иска яснота кой човек е уязвим

12-09-2018 11:46
Clinica.bg

press@clinica.bg
Бизнесът иска яснота кой човек е уязвимЗаконопроектът за предприятията на социалната и солидарна икономика се нуждае от прецизиране, смятат от БСК
На дневен ред е и обсъждането на законопроекта за предприятията на социалната и солидарна икономика. Какво е мнението на работодателите за промените в него, вижте в становището на Българската стопанска камара (БСК). То е изпратено до председателите на парламентарните комисии по труда д-р Хасан Адемов, регионалната политика - Искрен Веселинов, икономическа политика - Петър Кънев и комисията по бюджет и финанси – Менда Стоянова.
Законопроектът има отношение към един от най-съществените принципи за напредък на обществото, а именно неговата социална сплотеност. Тя е от решаващо значение за гарантиране на човешкото достойнство чрез участие в стопанския и обществения живот с цел на повишаване на стандарта на живот и удовлетвореност от личния принос за това. Намираме, че законопроектът следва да се обсъжда като част от пакет с други законопроекти, тясно свързани със социалната тема - за здравето, за хората с увреждания. Само така ще бъде очертана определена социална политика, която да гарантира подреденост и съгласуваност между институциите, механизмите за взаимодействие, целите, гражданското участие и отговорности, финансовата подкрепа. Политиката може да е успешна, само ако гарантира адекватна държавна социална грижа с всички мерки за превенция, рехабилитация, заетост и социална интеграция. Предлагаме някои конкретни принципни бележки:


Законопроектът се нуждае от уточняване на понятийния апарат.

Чл.3 от законопроекта дава пояснение на понятието „социална и солидарна икономика", а навсякъде в текста се говори за социални предприятия. Къде са другите субекти на социалната и солидарната икономика? Социалните предприятия са само един от тях. Във връзка с констатациите в т.1 намираме, че следва да бъде редактиран чл.1 от законопроекта, като след думите „реда за" се добави „тяхната дейност". Останалата част от изречението следва да отпадне. Приветстваме глава 4 от законопроекта, назована „Насърчаване на социалната и солидарна икономика". Намираме обаче, че за да бъде формирана социална политика, законопроектът трябва да предвиди конкретни мерки за подпомагане на субектите на социалната и солидарната икономика. Те могат да бъдат различни по вид икономически облекчения, които реално да са в състояние да насърчават социалната и солидарната икономика у нас. Целесъобразно е изготвянето на ясни критерии относно това кога едно лице спира да бъде квалифицирано като „уязвимо", тъй като това ще бъде моментът, в който съответното лице не може да бъде включено при определяне на съответствието с критериите на определението за социално предприятие по смисъла на разглеждания законопроект.


Необходимо е детайлизиране на методиката за финансиране,

чл. 16, ал. 1, чл. 17, на дейностите на предприятията на социалната икономика. В настоящия си вид, законопроектът съдържа неясноти относно принципите на финансиране и подпомагане на предприятията на социалната икономика.

Намираме, че е необходима по-конкретна регламентация на режима на контрол и санкции за нарушения на изискванията на законопроекта, доколкото в много случаи предприятията от социалната икономика ще влязат в конкуренция с останалите предприятия в конкретни пазарни ниши, а законопроектът осигурява преференциални условия, вкл. възможността да им бъдат предоставени права за ползване на имоти, без търг и при по-ниски цени.

В съответствие с предишни позиции на БСК, отново предлагаме предприятия, които закупуват стоки и услуги над определен годишен праг, съответстващ на усреднената произведената добавена стойност на едно лице в социални предприятия и специализирани предприятия на хора с увреждания, да бъдат освобождавани от задълженията за трудоустрояване на лица с трайни увреждания, регламентирани в Кодекса на труда. Приеха закона за социалните услуги

Приеха закона за социалните услуги

Готови сме да подобрим текстовете с вашите предложения между двете четения, каза Бисер Петков на депутатите

Слагат бутон за безплатните винетки

Слагат бутон за безплатните винетки

Така хората с увреждания ще могат по-лесно да проверяват на bgtoll.bg докъде е стигнало издаването им

Жалби за неизплатени инвалидни пенсии през януари

Жалби за неизплатени инвалидни пенсии през януари

Месечните финансови помощи да бъдат отпускани без подаване на заявление-декларация, казва Мая Манолова
55 000 хора с увреждания със заявления за винетки

55 000 хора с увреждания със заявления за винетки

През миналата година право на безплатни стикери за пътищата са имали над 228 000 души

Над 25 хиляди с подкрепа в домашна среда

Над 25 хиляди с подкрепа в домашна среда

Броят на хората, които са получавали услугите, ще се запази същият през 2019 г., уверяват от АСП
Януари приемат заявления за безплатни винетки

Януари приемат заявления за безплатни винетки

Повече от 228 хиляди са хората с увреждания, които са пътували без пътна такса през 2018, отчитат от АСП
Социалната реформа започна с началото на мандата

Социалната реформа започна с началото на мандата

Каква е равносметката за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", кои са дейностите, които ще продължат да получават европейско финансиране и през следващата година, пред Clinica.bg разказва зам.-министърът на труда и социалната политика, ангажиран с управлението на програмата - Зорница Русинова.
600 хил. с новата помощ за увреждания

600 хил. с новата помощ за увреждания

От 1-ви януари НОИ сменя служебно социалните пенсии за инвалидност на 336 хиляди души
НАП с жестомимичен превод в YouTube

НАП с жестомимичен превод в YouTube

Нововъведението става възможно с помощта на квалифицирани жестови преводачи и таблети при посещение на гише
Още 150 000 хора с увреждания с помощи

Още 150 000 хора с увреждания с помощи

Новата финансова подкрепа влиза в сила от 1 януари 2019 г.
1 2 3 4 5 ... 26 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Готова ли е България да се включи в Европейската система за верификация на лекарствата?

Януари 2019