Искам думата

Бизнесът иска яснота кой човек е уязвим

12-09-2018 11:46
Clinica.bg

press@clinica.bg
Бизнесът иска яснота кой човек е уязвимЗаконопроектът за предприятията на социалната и солидарна икономика се нуждае от прецизиране, смятат от БСК
На дневен ред е и обсъждането на законопроекта за предприятията на социалната и солидарна икономика. Какво е мнението на работодателите за промените в него, вижте в становището на Българската стопанска камара (БСК). То е изпратено до председателите на парламентарните комисии по труда д-р Хасан Адемов, регионалната политика - Искрен Веселинов, икономическа политика - Петър Кънев и комисията по бюджет и финанси – Менда Стоянова.
Законопроектът има отношение към един от най-съществените принципи за напредък на обществото, а именно неговата социална сплотеност. Тя е от решаващо значение за гарантиране на човешкото достойнство чрез участие в стопанския и обществения живот с цел на повишаване на стандарта на живот и удовлетвореност от личния принос за това. Намираме, че законопроектът следва да се обсъжда като част от пакет с други законопроекти, тясно свързани със социалната тема - за здравето, за хората с увреждания. Само така ще бъде очертана определена социална политика, която да гарантира подреденост и съгласуваност между институциите, механизмите за взаимодействие, целите, гражданското участие и отговорности, финансовата подкрепа. Политиката може да е успешна, само ако гарантира адекватна държавна социална грижа с всички мерки за превенция, рехабилитация, заетост и социална интеграция. Предлагаме някои конкретни принципни бележки:


Законопроектът се нуждае от уточняване на понятийния апарат.

Чл.3 от законопроекта дава пояснение на понятието „социална и солидарна икономика", а навсякъде в текста се говори за социални предприятия. Къде са другите субекти на социалната и солидарната икономика? Социалните предприятия са само един от тях. Във връзка с констатациите в т.1 намираме, че следва да бъде редактиран чл.1 от законопроекта, като след думите „реда за" се добави „тяхната дейност". Останалата част от изречението следва да отпадне. Приветстваме глава 4 от законопроекта, назована „Насърчаване на социалната и солидарна икономика". Намираме обаче, че за да бъде формирана социална политика, законопроектът трябва да предвиди конкретни мерки за подпомагане на субектите на социалната и солидарната икономика. Те могат да бъдат различни по вид икономически облекчения, които реално да са в състояние да насърчават социалната и солидарната икономика у нас. Целесъобразно е изготвянето на ясни критерии относно това кога едно лице спира да бъде квалифицирано като „уязвимо", тъй като това ще бъде моментът, в който съответното лице не може да бъде включено при определяне на съответствието с критериите на определението за социално предприятие по смисъла на разглеждания законопроект.


Необходимо е детайлизиране на методиката за финансиране,

чл. 16, ал. 1, чл. 17, на дейностите на предприятията на социалната икономика. В настоящия си вид, законопроектът съдържа неясноти относно принципите на финансиране и подпомагане на предприятията на социалната икономика.

Намираме, че е необходима по-конкретна регламентация на режима на контрол и санкции за нарушения на изискванията на законопроекта, доколкото в много случаи предприятията от социалната икономика ще влязат в конкуренция с останалите предприятия в конкретни пазарни ниши, а законопроектът осигурява преференциални условия, вкл. възможността да им бъдат предоставени права за ползване на имоти, без търг и при по-ниски цени.

В съответствие с предишни позиции на БСК, отново предлагаме предприятия, които закупуват стоки и услуги над определен годишен праг, съответстващ на усреднената произведената добавена стойност на едно лице в социални предприятия и специализирани предприятия на хора с увреждания, да бъдат освобождавани от задълженията за трудоустрояване на лица с трайни увреждания, регламентирани в Кодекса на труда. Няма кой да гледа хората с увреждания

Няма кой да гледа хората с увреждания

Oтказ от лечение и грижи царят в повечето центрове в страната, a някъде още има глад и мизерия, показва анкета на АРДЕ

Нова помощ за деца без родител

Нова помощ за деца без родител

Ще я получават тези, които са без наследствена пенсия
Майките дават отсрочка за третия закон

Майките дават отсрочка за третия закон

Ако на 1 октомври депутатите не започнат да разглеждането на проектите за хората с увреждания и личната помощ обаче, излизат на протест

Не аз, а правителството пише докладите пред ООН

Не аз, а правителството пише докладите пред ООН

Майките вече са фенки на информационната система на Агенцията за хората с увреждания, казва Минчо Коралски
Създават Център за хора с увреждания

Създават Център за хора с увреждания

Екип от 20 специалисти ще се грижат за тях в София
Готвят протест срещу Минчо Коралски

Готвят протест срещу Минчо Коралски

Недоволни са от неверен доклад пред ООН за правата на хората с увреждания
Готвят пътна карта на социалните услуги

Готвят пътна карта на социалните услуги

Всичките им доставчици занапред ще се лицензират, каза министър Бисер Петков

Бавят закона за социалните услуги

Бавят закона за социалните услуги

Това може да доведе до нов скандал, предупреди д-р Хасан Адемов
Сезират ООН за правата на хората с увреждания

Сезират ООН за правата на хората с увреждания

НПО-та недоволни от доклада на Минчо Коралски - не отразява липсата на условия за независим живот
Майките посрещнаха депутатите с черни флагове

Майките посрещнаха депутатите с черни флагове

ТЕЛК да отпадне, настояват родителите на деца с увреждания
1 2 3 4 5 ... 18 »

 

ОНКОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

ОБЩЕСТВЕНОТО

МНЕНИЕ

 

Съвместен проект на clinica.bg

и "Галъп Интернешънъл" 

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Кой модел на здравна реформа одобрявате?

Септември 2018