Искам думата

Бизнесът иска яснота кой човек е уязвим

12-09-2018 11:46
Clinica.bg

press@clinica.bg
Бизнесът иска яснота кой човек е уязвимЗаконопроектът за предприятията на социалната и солидарна икономика се нуждае от прецизиране, смятат от БСК
На дневен ред е и обсъждането на законопроекта за предприятията на социалната и солидарна икономика. Какво е мнението на работодателите за промените в него, вижте в становището на Българската стопанска камара (БСК). То е изпратено до председателите на парламентарните комисии по труда д-р Хасан Адемов, регионалната политика - Искрен Веселинов, икономическа политика - Петър Кънев и комисията по бюджет и финанси – Менда Стоянова.
Законопроектът има отношение към един от най-съществените принципи за напредък на обществото, а именно неговата социална сплотеност. Тя е от решаващо значение за гарантиране на човешкото достойнство чрез участие в стопанския и обществения живот с цел на повишаване на стандарта на живот и удовлетвореност от личния принос за това. Намираме, че законопроектът следва да се обсъжда като част от пакет с други законопроекти, тясно свързани със социалната тема - за здравето, за хората с увреждания. Само така ще бъде очертана определена социална политика, която да гарантира подреденост и съгласуваност между институциите, механизмите за взаимодействие, целите, гражданското участие и отговорности, финансовата подкрепа. Политиката може да е успешна, само ако гарантира адекватна държавна социална грижа с всички мерки за превенция, рехабилитация, заетост и социална интеграция. Предлагаме някои конкретни принципни бележки:


Законопроектът се нуждае от уточняване на понятийния апарат.

Чл.3 от законопроекта дава пояснение на понятието „социална и солидарна икономика", а навсякъде в текста се говори за социални предприятия. Къде са другите субекти на социалната и солидарната икономика? Социалните предприятия са само един от тях. Във връзка с констатациите в т.1 намираме, че следва да бъде редактиран чл.1 от законопроекта, като след думите „реда за" се добави „тяхната дейност". Останалата част от изречението следва да отпадне. Приветстваме глава 4 от законопроекта, назована „Насърчаване на социалната и солидарна икономика". Намираме обаче, че за да бъде формирана социална политика, законопроектът трябва да предвиди конкретни мерки за подпомагане на субектите на социалната и солидарната икономика. Те могат да бъдат различни по вид икономически облекчения, които реално да са в състояние да насърчават социалната и солидарната икономика у нас. Целесъобразно е изготвянето на ясни критерии относно това кога едно лице спира да бъде квалифицирано като „уязвимо", тъй като това ще бъде моментът, в който съответното лице не може да бъде включено при определяне на съответствието с критериите на определението за социално предприятие по смисъла на разглеждания законопроект.


Необходимо е детайлизиране на методиката за финансиране,

чл. 16, ал. 1, чл. 17, на дейностите на предприятията на социалната икономика. В настоящия си вид, законопроектът съдържа неясноти относно принципите на финансиране и подпомагане на предприятията на социалната икономика.

Намираме, че е необходима по-конкретна регламентация на режима на контрол и санкции за нарушения на изискванията на законопроекта, доколкото в много случаи предприятията от социалната икономика ще влязат в конкуренция с останалите предприятия в конкретни пазарни ниши, а законопроектът осигурява преференциални условия, вкл. възможността да им бъдат предоставени права за ползване на имоти, без търг и при по-ниски цени.

В съответствие с предишни позиции на БСК, отново предлагаме предприятия, които закупуват стоки и услуги над определен годишен праг, съответстващ на усреднената произведената добавена стойност на едно лице в социални предприятия и специализирани предприятия на хора с увреждания, да бъдат освобождавани от задълженията за трудоустрояване на лица с трайни увреждания, регламентирани в Кодекса на труда. Фирмите казват искат ли хора с увреждания

Фирмите казват искат ли хора с увреждания

Агенцията по заетостта започва приема на заявки от работодатели, които имат свободни места за инвалиди
1638 заявления за индивидуална оценка

1638 заявления за индивидуална оценка

Хората с увреждания активно подаваха документи още в първите дни, съобщиха от МТСП
Tръгва точковата система за хората с увреждания

Tръгва точковата система за хората с увреждания

Целта е с методиката да се създаде ефективен модел на индивидуална оценка, казва Бисер Петков
Обучават глухонеми да използват 112

Обучават глухонеми да използват 112

Спешният телефон вече е достъпен и за хора с проблеми в зрението
Старт на програмата за рехабилитация

Старт на програмата за рехабилитация

Очаква се около 45 000 лица да ползват парични помощи, казаха от НОИ
90 хиляди с право на лична помощ

90 хиляди с право на лична помощ

1 300 социални работници ще трябва да изготвят индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания, обяви министър Бисер Петков
Правят център за слънчевите деца

Правят център за слънчевите деца

Средствата ще се събират чрез дарения, съобщиха от Сдружение „Даун Синдром България"
Променят формулата за личната помощ

Променят формулата за личната помощ

Точките ще зависят вече и от възрастта на инвалидите
Променената формула на ТЕЛК ни удовлетворява

Променената формула на ТЕЛК ни удовлетворява

Остават още много нерешени проблеми, казва Веска Събева
Поправиха формулата за ТЕЛК

Поправиха формулата за ТЕЛК

След жалби до НЕЛК при 7.9% от преосвидетелстваните се наблюдава по-нисък процент след промяната на Наредбата за медицинската експертиза, показва анализ на МЗ
1 2 3 4 5 ... 29 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Април 2019