Промени

Повече права за хората с ментални проблеми

27-07-2016 16:04
Повече права за хората с ментални проблеми
Clinica.bg

press@clinica.bg
Хората с психични увреждания и деменция у нас вече няма да бъдат под запрещение. Това стана ясно днес, след като правителството одобри проекта на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа. Те ще могат да решават самостоятелно или чрез доверено лице, когато се разпореждат с вещи, имоти или финанси, както и за лечение.
Ако човек с ментални увреждания не може сам да упражни правата си, той ще има право на подкрепа при взимането на решение. Това предвижда законопроектът на Министерството на правосъдието. Мерките за подкрепа могат да бъдат поискани от самия човек с увреждания или от негов близък роднина – родител, брат, сестра, съпруг. Този, който ще помага, трябва да има изградена връзка на доверия с лицето нуждаещо се от подкрепа. Преди да бъде обявен за подкрепящ трябва да получи и одобрението на съда. След това той ще трябва да съдейства на лицето с увреждания, като му разяснява смисъла и последствията от извършените от него действия и да му помага при комуникацията с всички страни, за да може волята му да бъде изразена правилно.

Подкрепящият няма да има пожизнено право на настойник. С редица документи правото му на съветник на човека в нужда ще бъде строго регламентирано като време и конкретно събитие.

По този начин хората с деменция или психични увреждания, ще могат да решават при управление и разпореждане с движими и недвижими вещи, финансови средства, сключване на сделки, решение за лечение, участие в административни и съдебни производства. При сключване или за прекратяване на брак, репродукция, оставяне на завещание и сдружаване с нестопанска цел, хората ще имат право да решават напълно самостоятелно. Това обаче ще става след провеждане на консултация със съответния специалист – юрист или лекар.

Новите текстове са съобразени с ратифицираната от България в началото на 2012 г. Конвенция на ООН за правата на хора с увреждания. Те са и отговор на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека срещу България („Станев срещу България" от 17 януари 2012 г., и „Станков срещу България" от 17 март 2015 г.), с които се приема, че настаняването на лица с психични разстройства в социален дом, без да се потърси тяхното становище, нарушава основни права, защитени от Европейската конвенция по правата на човека.


Институциите не само да слушат, а и да чуват

Институциите не само да слушат, а и да чуват

Асоциацията на родителите на деца с епилепсия алармира, че се нуждае от помощ, за да заработи дневния център за младежи, който изграждат.
Глухонемите викат линейка през смартфон

Глухонемите викат линейка през смартфон

Хората с говорни или слухови увреждания вече ще имат достъп до спешния телефон 112.
Нови обещания към хората с увреждания

Нови обещания към хората с увреждания

Нови обещания към хората с увреждания даде държавата. Днес Министерски съвет прие Новата Национална стратегия 2016-2020г. Дали те ще станат реалност обаче, предстои да видим.
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия парламент в здравеопазването?

Юни 2024 Предишен Следващ