Интервю

Трябват правила за обучение по алтернативна медицина

20-08-2018 07:28
Ако учим децата си и студентите по медицина, че има различни подходи, нещата биха били различни, казва д-р Дора ПачоваТрябват правила за обучение по алтернативна медицина
Мая
Мая
Ковачева
kovachevamaya@yahoo.com

Само лекари и сестри да имат право да практикуват алтернативни методи за лечение. Това е една от промените в Закона за здравето на ресорното министерство и предложени за публично обсъждане. Как ще се отрази това на пациентите и по какъв начин ще засегнат алтернативните начини на лечение, разговаряме с д-р Дора Пачова, председател на Асоциацията на лекарите хомеопати в България.

- Д-р Пачова, новите промени в Закона за здравето предвиждат само лекари и сестри да практикуват алтернативна медицина. Какво мислете за тази крачка на държавата?

- Идеята не е лоша и е добре хората, които се грижат за здравето да бъдат добре образовани, но това е половинчата мярка. Тези промени ще уредят само рестрикциите и по никакъв начин не се стимулира изучаването на алтернативните методи на лечение. Няма достатъчно условия за това нито в университетите, нито на други места за следдипломни квалификации. За съжаление все още се забелязва изключителна резистентност по тези въпроси. Аз се занимавам с преподаване на хомеопатия и виждам добре как стоят тези въпроси. Има интерес към изучаване на алтернативните начини на лечение, но няма добра нормативна уредба за това.

- Възможно ли е тези промени да са начин на държавата да ограничи алтернативната медицина или напротив това е необходимост?

- Промените не са дообмислени. Трябва да се създадат условия за обучение, трябва държавата да декларира, че приема алтернативните методи на лечение. Нека се им се даде път, да се стимулират лекарите да получат повече познания. За съжаление все още не се вижда подобен стремеж от страна на държавната администрация.

- Възможно ли е лекарите да се специализират в тези методи на лечение, както се специализират в хирургия, анестезиология?

- Въпросът е изключително сложен. Да, могат да се направят отделни специалности, но това не е единственият вариант. Даже не бих казала, че е най-доброто решение. Хомеопатията може да бъде практикувана от лекари с различни специалности. Има лекари хомеопати, каквато съм и аз, които сме избрали този метод на лечение като основен. 

ВИЗИТКА

Д-р Дора Пачова е завършила медицина през 1987 г. Няколко години работи в БАН, а след това започва да изучава алтернативни методи на лечение. Практикува в Център по комплементарна медицина в Пловдив, а по-късно се мести в София. Притежава множество сертификати по хомеопатия. Има магистратура по „Хомеопатия" и „Психология“. Преподава хомеопатия както в България, така и в Турция. Председател е на Асоциацията на лекарите хомеопати  и координатор по въпросите на образованието в Европейския комитет по хомеопатия.

Но е възможно някой алерголог да речем или педиатър да практикува по специалността си, а хомеопатията да е съпътстващ подход. От голямо значение е да се уредят нивата на познание по алтернативна медицина. Аз лично съм представяла стратегия по тези въпроси в Министерството на здравеопазване преди години, но тя така и остана без отговор. Това беше във времето, когато отново се сформираха работни групи по тези въпроси и се търсеше нашето мнение. Тогава имаше много дебати кой трябва да практикува и как трябва да практикува един алтернативен метод. За съжаление в самата сфера на алтернативната медицина съществува голямо непознаване на материята и оттам нито законодателните органи, нито служителите на МЗ са наясно какво и как трябва да бъде направено. Необходимо е да има група от експерти, лекари, практикуващи различните алтернативни медицини, които да помогнат да бъде създадена програма за нивата на обучение и практикуване на дадените методи. Добре би било лекарите да се запознаят още от студентската скамейка с базисните принципи на алтернативните методи. А след това всеки ще може да специализира каквото му е на сърце.

- Закъсня ли този нов регламент или идва точно навреме, когато все повече лекари и сестри искат да се занимават с хомеопатия?

- Да, има бум, защото пациентите проявяват нужда от различни допълнителни решения освен това, което им се предлага. От тази гледна точка новите промени в закона са съвсем навреме и като отговор на това, което се случва. Но те не бива да са само кръпка. Добре е да се погледне по-държавнически, по-глобално. Да се отчете нуждата на населението от алтернативен вид помощ. Всеки знае, че в България вече съществува глад за лекари. Не е тайна, че много млади хора завършват медицина и напускат страната, че утре няма да има достатъчно общопрактикуващи лекари или специалисти. Ето защо законите ни не бива само да ограничават и налагат глоби, те трябва да стимулират и мотивират студентите.

- Как ще се отразят на пациентите тези промени?

- По-добре е да отидете при лекар, който да практикува хомеопатия, отколкото при инженер, който е решил, че може да го прави. Хората, които лекуват трябва да имат минимални познания по медицина. Можем да дадем Германия за пример. Там още от 1933 г. съществува закон, който регулира, практикуването на лечебни дейности от хора, които не са лекари, но все пак имат медицинско образование. Това е т.нар. Закон за лечителите. Той регламентира, че всеки който иска да се занимава с лечение, преминава през доста солидно медицинско обучение. След това държи държавен изпит, за да получи разрешение да работи. Едва по-късно може да изучава определена лечебна методика и да се специализира. Съществува както регламент, така и контрол. Добре е подобно нещо да имаме и у нас.

- Съществува ли все още известно противопоставяне между традиционната и алтернативната медицина?

- Да, за съжаление съществува, но това е разбираемо. Обикновено, когато човек започне да учи в каквато и да е сфера, той гласува доверие на своите учители. Нашето мнение по редица въпроси се оформя още от ученическата, от студентската скамейка. Когато един млад човек, посветил се на медицината, чува от своите преподаватели, че няма друг начин на лечение, у него се създава тази настройка. За да се пречупи и да потърси нещо друго трябва или той самият да мине през много сериозни проблеми, които да разтърсят неговите вярвания или да е достатъчно буден и търсещ, да слуша пациентите си и да разбере, че медицината не е еднозначна. Много проблеми не намират решение по стандартните методи на лечение, а имат нужда от различен подход и мислене. Медицината е една. Под слънцето има място за всички. Това, че говорим за алтернативна медицина само по себе си създава противоречие. Нито хомеопатия, нито иглотерапия не са алтернатива. Те са разширение към познанието на хората по отношение на здравето. Ако ние от рано научим децата си да бъдат гъвкави в търсенето на решения, и студентите по медицина да знаят, че има различни подходи, то нещата биха били много по-различни. Тогава противопоставянето ще изчезне. Сега всеки смята, че е прав за себе си и се стига до безсмислени спорове.

- Увеличава ли се броят на лекарите, които започват все повече да приемат холистичния начин на лечение?

- Да, занимавам се с хомеопатия повече от 25 години, а 23 години преподавам. Броят на лекарите, които се интересуват от алтернативни методи е все по-голям. Това е интересен феномен. Познавам колеги с много дълъг лекарски стаж, с една или две специалности, които решават, че се нуждаят от още познания. Те са търсещи хора, с които е интересно и приятно да се работи. Намирам го за голямо предизвикателство, но и голямо удовлетворение. Аз съм директор на Център за здраве и образование „Едикта", който е единственото в България училище по хомеопатия, лизензирано от Европейския комитет по хомеопатия. Ние провеждаме 3-годишен курс за лекари, а и уикенд семинари, в които преподаваме основите на хомеопатичната наука и изграждане на съзнание на холистичния подход, хомеопатията и други методи на лечение. Забелязвам, че подобно обучение се отразява много удовлетворяващо на колегите.

- Познавате ли хора с други професии, които практикуват хомеопатия? Какво е вашето отношение към тях?

- Човекът е много важен. Ако е съвестен, положил е усилия да изучи тънкостите на хомеопатията, знае докъде се простират неговите възможности, то професията няма чак такова значение. Но все пак повтарям още веднъж, че държавата трябва да създаде регламент, според който тези хода да преминат през медицинско обучение. В момента това не съществува и сме като един разграден двор. По отношение на всички алтернативни методи тази крачка трябва да бъде направена. По отношение на хомеопатията законът е ясен, че трябва да бъде практикувана само от лекари по хуманна, дентална и ветеринарна медицина. Хомеопатията е единственият метод, за който има нормативна уредба. Важно е тя да се направи и за другите начини на лечение.

- Как един пациент може да избере правилния специалист, а да не попадне на шарлатанин?

- Тук е мястото на съсловните организации. Асоциация на лекарите хомеопати в България функционира повече от 20 години. Нашите членове са описани в регистър, той е публичен и всеки пациент би могъл да влезе в сайта и да избере лекар, която е преминал достатъчно обучение. Стараем се постоянно да повишаваме квалификацията на нашите лекари. Хубавото е, че през ноември в България ще се проведе международен форум „Интегриране на хомеопатията в здравеопазването" и у нас ще дойдат изключителни специалисти, лекари с дългогодишен стаж, които освен основната си специалност прилагат и хомеопатия. Ще покажем, че няма противоречие между традиционната и алтернативната медицина. Има достатъчно информация, която всеки пациент може да си набави. Той обаче трябва да бъде достатъчно бдителен, за да не попадне на хора без никакво образование и квалификация.

Визитка

Д-р Дора Пачова е завършила медицина през 1987 г. Няколко години работи в БАН, а след това започва да изучава алтернативни методи на лечение. Практикува в Център по комплементарна медицина в Пловдив, а по-късно се мести в София. Притежава множество български и международни сертификати по хомеопатия. Има магистратура по „Хомеопатия“ и магистратура по „Психология“. Преподава хомеопатия както в България, така и в Турция. Председател е на Асоциацията на лекарите хомеопати в България и координатор по въпросите на образованието в Европейския комитет по хомеопатия.


Хомеопатия и КОВИД

Хомеопатия и КОВИД

Тя има място при намаляване на възпалителните процеси на ниво горни дихателни пътища, бял дроб, сърдечно-съдова система и гастроинтестинален тракт, казва д-р Райна Томова

Гемотерапия в България

Гемотерапия в България

При нея не се поставят диагнози, а човешкият организъм се разглежда като едно цяло, казва Ангел Ангелов

Иглите, които лекуват

Иглите, които лекуват

Много хора изпитват панически страх от игли, а те могат да бъдат полезни. За иглотерапията, за рисковете и положителните ефекти, разговаряме с д-р Емилия Михайлова.

Лечителите - поне бакалаври

Лечителите - поне бакалаври

Гладуването отпада от неконвенционалните методи за терапия

Мигрената не е това, което беше

Мигрената не е това, което беше

В забързаното ежедневие болките в главата сякаш вече не ни правят впечатление. За мигрената, начините на лечение и промяната на живота, разговаряме с Орлин Тодоров.

Индийски доктори помагат с Аюрведа в България

Индийски доктори помагат с Аюрведа в България

Заради ефективността си да лекува успешно всички болести, Аюрведа днес става все по-популярна и сред населението в Западния свят, включително и в България.
Кажете сбогом на пролетната умора

Кажете сбогом на пролетната умора

Колкото и да не й се иска, зимата вече изчерпва своята сила. Как да се справим по-лесно с пролетната умора, попитахме д-р Мариян Иванов.

Когато рисунките говорят

Когато рисунките говорят

Когато децата рисуват, те използват не само своето въображение, но се опират и на своето възприятие за света и хората около тях. Какво искат да ни кажат, попитахме Елица Великова, психолог и арт терапевт.

Миопунктура срещу дископатия и хронична болка

Миопунктура срещу дископатия и хронична болка

Възстановяването зависи от състоянието на пациента, но обикновено приключваме терапията с 4-6 процедури, казва д-р Чавдар Нинов

Бирена йога за разпускане

Бирена йога за разпускане

В днешно време може да откриете различни възможности да упражнявате йога. Като например, йога с бира. Как, къде и защо, разказват Елеонора Иванова и Чавдар Петров.
1 2 3 4 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Декември 2023 Предишен Следващ