Дебат

Липсват данни за качеството в сектора

31-07-2018 15:34
Clinica.bg

press@clinica.bg
Липсват данни за качеството в сектораПроблемите в прозрачността винаги рефлектират в неефективност на здравната система, казва доц. Любомира Коева
"Галъп интернешънъл" и clinica.bg организираха дебат на тема „Прозрачност и здравеопазване". Повод за него бе създаването на първия „Индекс на болниците". Защо системата ни буксува, кое е лекарството за нея, вижте мнението на доц. Любомира Коева, Катедра и управление на здравеопазване към МУ-Варна и лектор на събитието.

Проблемите в прозрачността винаги рефлектират в една неефективност на здравната система и негативни последици не само за нея, но и за обществените нагласи. Можем да отбележим, че имаме подобрение в наличността на публично достъпни данни и определено се засилва публичният контрол, както и на здравно политическия процес. Отчитаме като много положително създаването на „Партньорство за здраве" през 2015 г. Тази инициатива би могла да бъде приложена и към останалите политики, защото тя позволява въвличането на заинтересованите страни във формирането на здравната политика и нейната имплементация.

Второто положително е наличието на уебпортала за публични консултации на МС

Като положителен момент отчитаме и здравната стратегия 2020, която съдържа механизми за отчетност и мониторинг на процесите в системата.

Като цяло от 2012 г. досега се забелязва наличието на повече данни в публичното пространство. След 2008 г. финансовите отчети са публични, но може би трябва да се помисли за създаването на унифицираната им форма на отчетите на лечебните заведения, които ползват обществен ресурс. Отчитаме като положително и правото на гражданите да бъдат информирани, което реално се прокара от 2016 г. с изменението в закона за достъп до публична информация.Изследвайки колко заявки са правени към НЗОК и МЗ, отчитаме голям ръст. Интересното е, че към НЗОК се обръщат повече компании, а към МЗ граждани. Напредъка в електронната система на НЗОК позволява засилване на пациентския контрол върху разходите, проблемът е, ч е все още много малко хора се възползват от нея.


Дотук бяха хубавите тенденции, остават още редица предизвикателства


Липсва интегрирана информационна система и ключови индикатори особено в областта на качеството в здравеопазването. Нямаме и система за мониторинг на качеството. Редица източници на информация са недостъпни за гражданите или неразбираеми. Пациентите все още не познават правата си, което е предпоставки за високи директни разходи и корупция. Ние сме на второ място в Европа по дял на директните здравни разходи на глава от населението. Броят на здравно неосигурените лица, чиито вноски се плащат от държавата са две трети от населението, а приходите за тях от вноски е една трета. За доброволното здравно осигуряване има данни до 2013 г., но с промяната в отчетите, които се подават към КФН не може да се каже колко от застрахователните премии са здравни. Няма детайлна информация и за това колко са разходите за извънболнична помощ по НЗОК. Липсват публично достъпни данни и за структурата на здравно осигурителната система. В това отношение обаче ясно се вижда, че тенденцията е за увеличаване броя на леглата в частните, а в публичните те намаляват.Пациентите на химиотерапия намаляват

Пациентите на химиотерапия намаляват

Над една трета от тях се лекуват с таргетна терапия, показва анализ на „Индекс на болниците"

15% с проблем с достъпа до лекар по време на пандемията

15% с проблем с достъпа до лекар по време на пандемията

28% са се затруднили при осигуряването на медикаменти и консумативи, показва "Индекс на болниците"
Инсултите са „намалели“ с 21% по време на Ковид-19

Инсултите са „намалели“ с 21% по време на Ковид-19

Една трета от пациентите с нужда от диагностика или инвазивно кардиологично лечение са отложили медицинските интервенции по време на пандемията, показва анализ на „Индекс на болниците"

1294 бебета инвитро за година

1294 бебета инвитро за година

Успеваемостта на клиниките, които финансира държавата се е повишила с по-малко от процент за това време

Шест клиники с невронавигация

Шест клиники с невронавигация

Броят на местата, където се осъществява неврохирургична дейност е нараснал до 121, показва „Индекс на болниците"
Расте броят на големите сърдечни операции

Расте броят на големите сърдечни операции

Все още има клиники, чиято дейност е по-малка от 250 интервенции на година, показва „Индекс на болниците"
Дейността на болниците в сферата на oртопедията

Дейността на болниците в сферата на oртопедията

Анализът е изготвен от проф. Петко Салчев
Основните тенденции в системата се запазват

Основните тенденции в системата се запазват

Тромболизите се увеличават, диспропорциите в ортопедичните операции остават същите, показват цифрите в "Индекс на болниците"
Броят на операциите в страната расте

Броят на операциите в страната расте

Не всички болници, които ги осъществяват покриват минималните изисквания за обем дейност, показват цифрите в „Индекс на болниците"
Ражданията намаляват, ин витро процедурите растат

Ражданията намаляват, ин витро процедурите растат

Диспропорциите в дейността на болниците в тези две направления се запазват непроменени, показва още анализът на „Индекс на болниците"

1 2 3 4 »
открийте болница

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Август 2020