Законотворчество

Спираш работа за облъчване над норма

11-07-2018 11:17
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Спираш работа за облъчване над норма Лечебните заведения, които наблюдават служители подложени на радиация, трябва да отговарят на определени изисквания, гласи Наредба на МЗ
При повишено облъчване, служителите временно ще спират работа. Това предвижда проект на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения. Целта на новия документ е да се постигне по-високо ниво на постигне на радиационна защита на хората, които са в риск.
Наредбата запазва сегашното изискване за задължително медицинско наблюдение за всички лица, които работят в среда на йонизиращо лъчение. Здравните власти ще извършват детайлно проучване при аварийно облъчване, при констатирано превишаване на някои от границите на дозите и при професионално облъчване, предвижда още проектът на наредба. Те ще изследват причините довели до изброените случаи и

ще изпращат информацията на лекаря,

който извършва медицинското наблюдение на въпросното лицето. Ако се налага, работникът ще спира временно работа. Медицинското наблюдение може да продължи и след приключване на трудовата дейност, по преценка на лекар с специалност „Радиобиология" или „Радиационна хигиена" от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), гласят още промените. Наредбата урежда и изискванията към лечебните заведения, в които служителите подлежащи на облъчване могат да се наблюдават. Болницата задължително трябва да разполага с лекар с придобита специалност „Радиобиология" или „Радиационна хигиена" и с квалифициран експерт по радиационна защита. Също така в лечебното заведение трябва да са назначени и лекари с придобита специалност необходима за извършване на задължителните медицински прегледи, които са преминали обучение по биологично действие на йонизиращите лъчения в НЦРРЗ. Предвижда се
а
лечебните заведения да уведомяват Министерството

на здравеопазването, когато започват медицинско наблюдение, да се отчитат за изпълнението на стандартите по наредбата и да дават информация за адреса, на който ще бъдат съхранявани медицинските досиета на

пациентите. Наредбата предвижда още лечебните заведения периодично да предоставят информация и до НЦРРЗ за проведеното медицинско наблюдение.Спасиха 12  бременни и бебета им

Спасиха 12 бременни и бебета им

Жените са пострадали в ПТП през изминалата година, съобщиха от СБАЛАГ "Майчин дом"
Пишат стандарт за заплатите на сестрите

Пишат стандарт за заплатите на сестрите

Ръководството на съсловната организация се срещна с председателя на парламента
Нови такси за разкриване на болници

Нови такси за разкриване на болници

Здравният министър ще одобрява университетските клиники след проверка на място
Добрич с 10 нови линейки

Добрич с 10 нови линейки

Една от тях ще бъде високопроходима, обеща министърът на здравеопазването Кирил Ананиев
Застрашена е лекарската тайна

Застрашена е лекарската тайна

Третирането на медицинския софтуер като търговски може да възпрепятства терапията на пациентите

Две болници спасиха бебе и майка

Две болници спасиха бебе и майка

21-годишната бременна пострадала при тежка катастрофа на 10 март
Безплатни прегледи за инсулт

Безплатни прегледи за инсулт

В УМБАЛ Бургас лекарите ще изследват каротидната артерия с последно поколение ехографски апарат
Родилното в МБАЛ-Дупница пред закриване

Родилното в МБАЛ-Дупница пред закриване

Финансови задължения и намалели раждания са причината, според прокуриста Мария Иванова
Подкрепяме справедливите искания на колегите

Подкрепяме справедливите искания на колегите

Недоволството на специалистите по здравни грижи от ниските заплати, изнурителния труд и липсата на политика за запазване на кадрите, изкараха съсловието на протест преди броени дни, ако няма решения ще има и друг. Защо се стига до тук, попитахме председателя на БАПЗГ Милка Василева.
Касата ще плаща за още диагнози

Касата ще плаща за още диагнози

Сключването на договори за финансиране с болници по изключение продължава

1 2 3 4 5 ... 122 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Март 2019