Законотворчество

Спираш работа за облъчване над норма

11-07-2018 11:17
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Спираш работа за облъчване над норма Лечебните заведения, които наблюдават служители подложени на радиация, трябва да отговарят на определени изисквания, гласи Наредба на МЗ
При повишено облъчване, служителите временно ще спират работа. Това предвижда проект на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения. Целта на новия документ е да се постигне по-високо ниво на постигне на радиационна защита на хората, които са в риск.
Наредбата запазва сегашното изискване за задължително медицинско наблюдение за всички лица, които работят в среда на йонизиращо лъчение. Здравните власти ще извършват детайлно проучване при аварийно облъчване, при констатирано превишаване на някои от границите на дозите и при професионално облъчване, предвижда още проектът на наредба. Те ще изследват причините довели до изброените случаи и

ще изпращат информацията на лекаря,

който извършва медицинското наблюдение на въпросното лицето. Ако се налага, работникът ще спира временно работа. Медицинското наблюдение може да продължи и след приключване на трудовата дейност, по преценка на лекар с специалност „Радиобиология" или „Радиационна хигиена" от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), гласят още промените. Наредбата урежда и изискванията към лечебните заведения, в които служителите подлежащи на облъчване могат да се наблюдават. Болницата задължително трябва да разполага с лекар с придобита специалност „Радиобиология" или „Радиационна хигиена" и с квалифициран експерт по радиационна защита. Също така в лечебното заведение трябва да са назначени и лекари с придобита специалност необходима за извършване на задължителните медицински прегледи, които са преминали обучение по биологично действие на йонизиращите лъчения в НЦРРЗ. Предвижда се
а
лечебните заведения да уведомяват Министерството

на здравеопазването, когато започват медицинско наблюдение, да се отчитат за изпълнението на стандартите по наредбата и да дават информация за адреса, на който ще бъдат съхранявани медицинските досиета на

пациентите. Наредбата предвижда още лечебните заведения периодично да предоставят информация и до НЦРРЗ за проведеното медицинско наблюдение.СУ обсъжда казуса с медицината

СУ обсъжда казуса с медицината

Здравната комисия ще разгледа в четвъртък поправките за превръщането на Лозенец в Национална педиатрия
Хронични болести-виновни за 80% от смъртните случаи у нас

Хронични болести-виновни за 80% от смъртните случаи у нас

Национална програма ще подобрява здравето на нацията
Медицината в СУ остава

Медицината в СУ остава

И нови клиники ще отворят врати за студентите на Софийския университет, каза Кирил Ананиев
Правителствена болница с 33 млн. дългове

Правителствена болница с 33 млн. дългове

Учебната и клинична база на Сoфийския университет ще бъде запазена, увери Кирил Ананиев
Лекарската професия-най-привлекателна

Лекарската професия-най-привлекателна

С най-нисък рейтинг в бранша е рентгенов лаборант
Слагат камери в инвазивните кардиологии

Слагат камери в инвазивните кардиологии

Касата ще плаща до 10% от остатъците на онкомедикаментите, които генерира една болница
Дават още 5 млн. за държавните болници

Дават още 5 млн. за държавните болници

Променя се собствеността на психиатрията в цело Царев брод, реши още правителството
Тази невъзможна електронизация

Тази невъзможна електронизация

Колкото повече стават парите в здравеопазването, толкова по-съмнително изглежда изграждането на работеща е-система

Гласуват за анекса другата седмица

Гласуват за анекса другата седмица

Неусвоените пари за болниците от един месец ще се прехвърлят за следващия, казват от БЛС

63 са редките диагнози у нас

63 са редките диагнози у нас

Най-много в страната ни са пациентите с тези болести в София и Варна

1 2 3 4 5 ... 107 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Декември 2018