Законотворчество

Спираш работа за облъчване над норма

11-07-2018 11:17
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Спираш работа за облъчване над норма Лечебните заведения, които наблюдават служители подложени на радиация, трябва да отговарят на определени изисквания, гласи Наредба на МЗ
При повишено облъчване, служителите временно ще спират работа. Това предвижда проект на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения. Целта на новия документ е да се постигне по-високо ниво на постигне на радиационна защита на хората, които са в риск.
Наредбата запазва сегашното изискване за задължително медицинско наблюдение за всички лица, които работят в среда на йонизиращо лъчение. Здравните власти ще извършват детайлно проучване при аварийно облъчване, при констатирано превишаване на някои от границите на дозите и при професионално облъчване, предвижда още проектът на наредба. Те ще изследват причините довели до изброените случаи и

ще изпращат информацията на лекаря,

който извършва медицинското наблюдение на въпросното лицето. Ако се налага, работникът ще спира временно работа. Медицинското наблюдение може да продължи и след приключване на трудовата дейност, по преценка на лекар с специалност „Радиобиология" или „Радиационна хигиена" от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), гласят още промените. Наредбата урежда и изискванията към лечебните заведения, в които служителите подлежащи на облъчване могат да се наблюдават. Болницата задължително трябва да разполага с лекар с придобита специалност „Радиобиология" или „Радиационна хигиена" и с квалифициран експерт по радиационна защита. Също така в лечебното заведение трябва да са назначени и лекари с придобита специалност необходима за извършване на задължителните медицински прегледи, които са преминали обучение по биологично действие на йонизиращите лъчения в НЦРРЗ. Предвижда се
а
лечебните заведения да уведомяват Министерството

на здравеопазването, когато започват медицинско наблюдение, да се отчитат за изпълнението на стандартите по наредбата и да дават информация за адреса, на който ще бъдат съхранявани медицинските досиета на

пациентите. Наредбата предвижда още лечебните заведения периодично да предоставят информация и до НЦРРЗ за проведеното медицинско наблюдение.НЗОК да се споразумее с болниците

НЗОК да се споразумее с болниците

Иначе ще загуби още 80 млн. лв. за разходите по съдебните дела, казва д-р Стойчо Кацаров

ВАС върна служебното НРД

ВАС върна служебното НРД

Това дава възможност на болниците по-лесно да спечелят делата си за надлимитна дейност, каза д-р Стойчо Кацаров
Очакваме по-високи заплати още тази година

Очакваме по-високи заплати още тази година

На национален протест през май тази година специалистите по здравни грижи поискаха достойно оценяване на техния труд. Има ли вече решения по някои от тези въпроси, какво очакват сестрите от предстоящите промени, попитахме председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева.

Одобриха на първо четене съюзите на зъботехниците

Одобриха на първо четене съюзите на зъботехниците

94 депутати подкрепиха измененията в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
Прокарват се решения извън финансовите възможности на НЗОК

Прокарват се решения извън финансовите възможности на НЗОК

Здравната система е изправена пред нови промени. В навечерието сме на избора на нов управител на единствената финансираща институция в сектора – НЗОК, и на новия здравен модел, който министър Кирил Ананиев обеща да сподели през лятото. Коя е посоката, по която да поемем, попитахме проф. Григор Димитров.
Реформират и психиатричната ни система

Реформират и психиатричната ни система

Европейски експерти ще се запознаят с предлаганите услуги в България и ще изготвят план за промени

Дефицитът на НЗОК намаля до 40 млн.

Дефицитът на НЗОК намаля до 40 млн.

Разликата с първоначалните прогнози за 100 млн. лв. щяла да се компенсира от отстъпки

10-те млн. излишък на НЗОК отиват за 2019

10-те млн. излишък на НЗОК отиват за 2019

Все по-големи диспропорции в парите за болниците, отчетоха депутатите

Ананиев проучва спешната помощ в Румъния

Ананиев проучва спешната помощ в Румъния

Здравният министър обсъди с колегата си Сорина Пинтя лекарствената политика, покани го на визита у нас
Гледат бюджета на НЗОК за 2019

Гледат бюджета на НЗОК за 2019

С 300 млн. лв. отгоре предлагат да се заложат от КНСБ

1 2 3 4 5 ... 96 »

 

ОНКОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

ОБЩЕСТВЕНОТО

МНЕНИЕ

 

Съвместен проект на clinica.bg

и "Галъп Интернешънъл" 

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Смятате ли, че изборът на нов управител на НЗОК ще доведе до промени в системата?

Юли 2018