Консулт

Що е то GDРR в здравеопазването?

04-06-2018 08:28
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
tsankova.lawyer@gmail.com
Що е то GDРR в здравеопазването?Какви са правата на пациентите по Общия регламент за защита на данните и как да ги реализират, обяснява адвокат Стефка Цанкова

От 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз се прилагат едни и същи нови правила за защита на личните данни. Те са уредени в Общият регламент за защита на личните данни - GDPR. Фокусът обичайно пада върху прилагането му от лечебните заведения. Пациентите обаче определят в голяма степен начините на неговото изпълнение, защото той защитава техните права и свободи. Какви са те, разказва адвокат Стефка Цанкова.

Специфичното за сектора на здравеопазването е, че освен обработването на обичайните лични данни, като три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, адрес, при здравните услуги се обработва и специална категория лични данни – т.н. „чувствителни данни". Такива са здравословното състояние, генетиченните данни, а при някои специални видове лечебни заведения (например инвитро клиниките), данни за сексуалния живот.

Регламентът се прилага за всяко физическо лице, включително и за дете, което може да бъде индивидуализирано по накои от следните признаци: име, ЕГН/ЛНЧ, местонахождение, специфични признаци, като физическата, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност. На практика, това е всеки жив човек, който по един или друг начин, пряко или индиректно, може да бъде идентифициран, че е точно той.

Тъй като Регламентът забранява обработването на чувствителните данни, за да бъде то законно направено, е необходимо за лечебното заведение да е налице поне едно от условията, посочени в чл. 9, пар. 2 от Регламента. Такова е например изричното съгласие на пациента за обработване на тези негови лични данни, или спазването на законово задължение, проитичащо от Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и съпътстващите ги подзаконови нормативни актове, или за изпълнение на договорно задължение към НЗОК.


Не е необходимо пациентите да дават своето съгласие,

когато обработването на техните личните данни е необходимо за поставяне на медицинска диагноза, осигуряване на здравни грижи или на лечението им, или за целите на управлението на предлаганите от лечебното заведение здравни услуги (т.н. легитимен интерес). В тези случаи, Регламентът изисква данни да се обработват от или под ръководството на лекар или медицинска сестра, които имат задължението да пазят професионална тайна, на основание кодексите за тяхното професионално поведение.

Пациентите трябва да знаят, че преди да дадат на лечебното заведение своето съгласие, то трябва да им е предоставило определена информация – данни кое е то, координати за връзка, вкл. с длъжностното му лице по защита на данните, целта и правното основание за обработването на техните лични данни, възнамерява ли да предаде техните лични данни на друг получател (например ако ползва външна клинична лаборатория), срок на съхранение на личните им данни, правото им на жалба до КЗЛД или на търсене на обезщетение за причинени вреди по съдебен ред.


Физическото лице има едни и същи права по Регламент,

независимо дали е пациент или се касае за друга сфера от неговия живот. Такива са: правото на информираност (във връзка с обработването на личните му данни от конкретното лечебно заведение); на достъп до собствените лични данни; на коригиране (ако данните са неточни); на изтриване на личните данни (т.н. право „да бъдеш забравен"); на ограничаване на обработването; на преносимост на личните данни (например от едно лечебно заведение към друго); на възражение спрямо обработването на негови лични данни; на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата му са били нарушени. Родителите/настойниците на деца – пациенти под 16 години, ще трябва да дават своето съгласие личните данни на децата да бъдат обработвани.

Специфичното при пациентите е, че по-трудно биха могли да упражнят правото си на изтриване или т.н. право „да бъдеш забравен". То е ново за България (в досега действащия ЗЗЛД не беше предвидено като възможност), не е абсолютно право и Регламентът дава основания на лечебното заведение законно да откаже да изтрие данните на пациента, ако например, по-нататъшното им запазване е необходимо за медицинската диагноза, за осигуряване на здравни грижи или лечение, за научни изследвания или статистически цели или в интерес на общественото здраве.


Пациентите трябва да знаят, че всяко лечебно заведение,

което мащабно обработва лични данни на пациенти (болниците, по-големите ДКЦ-та или медицински центрове, големи клинични лаборатории), следва да имат т. н. длъжностно лице по защита на данните. Тези лечебни заведения по публично достъпен начин, например на уеб сайтовете си или във фоаетата на сградите си, следва да поставят координати за връзка с това длъжностно лице. Пациетите могат да се обръщат към него по всички въпроси, свързани с защитата на техните лични данни, не само чувствителните такива, като отправят искания, свързани с упражняване на правата им по Регламент.Kак се плащат болничните в ЕС ?

Kак се плащат болничните в ЕС ?

Периодът, в който работодателите в Европейския съюз изплащат обезщетение на служителите си обезщетение по болест, е между 2 и 30 дни
Какви са правата на здравноосигурените

Какви са правата на здравноосигурените

Ако ви се налага да търсите медицинска помощ за дете, когато личният лекар не е на работа, отново трябва да посетите дежурния кабинет, казват от УМБАЛ-Бургас
Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

До 25 февруари трябва да се плати вноската за януари, напомнят от НАП
Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Повече информация може да получите безплатно на телефона на социалното министерство - 0800 88 001

Предлагат детегледачи за родителите

Предлагат детегледачи за родителите

Агенцията по заетостта започва да набира желаещи за услугата от 21 януари

Как да пазаруваме на Черен петък?

Как да пазаруваме на Черен петък?

Високият процент отстъпка не е гаранция, че купувате изгодно, казват от КЗП
Кога антибиотиците не действат

Кога антибиотиците не действат

Неправилната употреба на тези хапчета произвежда супербактерии, срещу които няма лек

Изтича срокът за коригиращите декларации

Изтича срокът за коригиращите декларации

Днес е последният ден, в който гражданите и фирмите могат да поправят сами документите си към НАП
Кой първолак има право на финансова помощ

Кой първолак има право на финансова помощ

Заявления се приемат до средата на октомври, напомнят от Агенцията за социално подпомагане
Дават пари, за да вземеш безработен

Дават пари, за да вземеш безработен

Стимулите за работодателите са Агенцията по заетостта и са за три години

1 2 3 4 5 ... 6 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Февруари 2020