Искам думата

Трябват облекчения за джипитата в групова практика

25-05-2018 18:21
Clinica.bg

press@clinica.bg
Трябват облекчения за джипитата в групова практика Постъпиха множество сигнали от цялата страна за възникнали сериозни проблеми, казват от НСОПЛБ
Личните лекари протестираха пред властта миналия и искаха промени, сред които и облекчаване на административната тежест. От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ) в България алармират за нов проблем на джипитата, които работят в групова практика. Те искат съдействие в писмо до управителя на НЗОК проф. Камен Плочев, с копие до зам. - министър Жени Начева и председателят на БЛС проф. Венцислав Грозев. Публикуваме позицията на НСОПЛБ без редакции.
Уважаеми проф. Плочев,

 

В централния офис на НСОПЛБ постъпиха множество сигнали от цялата страна за възникнали сериозни проблеми в груповите практики (ГП) за ПИМП, свързани с усложнения в обработката на получената от НЗОК/РЗОК информация за одобрени/отхвърлени прегледи, актуална пациентска листа, одобрени/отхвърлени лица,за които трябва да се изплати разлика в потребителска такса и точни данни, въз основа на които да се разпределят средствата между участниците в ГП.

Обединяването на колеги в ГП, където това е възможно, би била положителна тенденция, чиято полезност е доказана в

европейската практиката. Но за целта, би трябвало да се създават облекчения в работата на ОПЛ, които желаят да създадат или да работят в ГП,а не затруднения.Част от решенията на проблемите, които могат да се реализират бързо (до началото на следващия отчетен период) и да облекчат колегите са:

1.При отчитането на груповите практики да се запази и за напред възможността за подаване на индивидуален отчет от всеки член на ГП, като НЗОК/РЗОК на базата на подадения ХМL и коригираната от НЗОК/РЗОК информация връща към ИМП информация (одобрен индивидуален месечен отчет)за всеки член на ГП. В момента се връща само общ за ГП одобрен отчет, както и обединени, но не и персонални за всеки член в практиката допълнителни данни.

2. Да се подава персонална информация към всеки ОПЛ за отпадналите диспансерни прегледи и движението на броя диспансеризирани пациенти групите с една, две или повече от две диспансерни диагнози. Информацията да съдържа идентификационни данни за пациента и най-вече причините за промяната, които в момента остават неизвестни или са трудно установими, което не позволява корекция, а задълбочава проблема. Това касае всички ОПЛ, независимо от вида на практиката-ГП или ИП.

3.Да се прецизира чрез указание за тълкувание съдържанието на т. 3 от ал.(1) на чл. 222„пациентска листа на ОПЛ" по следния начин „данните за пациентска листа на всеки ПЛ в ГП или ОПЛ в ИП за ПИМП по смисъла на т. 3 от ал.(1) на чл. 222 съдържат : брой ЗОЛ с непрекъснати здравноосигурителни права във всяка възрастова група-0-18; 18-65 и над 65 годишна възраст.

4. Към всеки ОПЛ (член на ГП) или регистриран като ИП да се подава ежемесечна информация колко пациенти отпадат от заплащане на разликата в дължимите суми за посещение при лекар по чл. 37, ал. 1 и 2 от ЗЗО и основанието за това.

Предлагаме да обсъдим тези проблеми и свързаните с тях детайли и да намерим работещо решение като проведем

съвместна среща в периода 29-31 май 2018г. в удобно за Вас и представители на съответния ресор в НЗОК време.

Надяваме се, че разумният диалог ще доведе до бързи и облекчаващи административната тежест в работата на ОПЛ решения.

23.05.2018 г.

С уважение!

София

Доц. д-р Любомир Киров, дм

(Председател на НСОПЛБ,

Национален консултант ОМ)Подкрепяме актуализацията на бюджета

Подкрепяме актуализацията на бюджета

Броят на безработните у нас може да достигне около 330 000 души към края на годината
Категорично не приемаме генеричното заместване

Категорично не приемаме генеричното заместване

БЛС е против смесването на медицината и лечебния процес с търговията
Настояваме за промяна в мерките за бизнеса

Настояваме за промяна в мерките за бизнеса

Държавата да поеме не само част от възнаграждението на служителите, но и осигурителните вноски
Обезпокоени сме за исканата дерогация

Обезпокоени сме за исканата дерогация

Ние не приемаме, че е налице обективна ситуация за това, извънредното положение не застрашва съществуването на нацията, казаха от КНСБ
Подобни промени са абсолютно неприемливи

Подобни промени са абсолютно неприемливи

Ако генеричното заместване на лекарства има неблагоприятни последици, кой ще носи отговорност
Против заместването на лекарства сме

Против заместването на лекарства сме

Всеки специалист трябва да изпълнява дейности, свързани с професионалната си компетентност
БСК настоява за Икономически кризисен щаб

БСК настоява за Икономически кризисен щаб

Българският бизнес е загрижен и отговорен за човешкия си капитал
Останете вкъщи!

Останете вкъщи!

Лекарите от "Царица Йоанна - ИСУЛ" призовават да спазваме карантината
Искаме Икономически антикризисен щаб

Искаме Икономически антикризисен щаб

Целта е предотвратяване на срив на българската икономика и създаване на предпоставки за възстановяване
Против сме ограниченията в търговията на лекарства

Против сме ограниченията в търговията на лекарства

Въвеждането им в Българияе изключително рисково предвид обема на пазара и натиска върху цените, казват от БАТЕЛ
1 2 3 4 5 ... 23 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Подкрепяте ли удължаването на мерките за борба с пандемията от COVID-19?

Април 2020