Интервю

Да се обвържат нивата на компетентност със заплатата

11-07-2016 08:38
Синдромът на изпепеляване е превзел съсловието на медицинските сестри, казва Милка Василева
Снимка: в. "Дума"
Да се обвържат нивата на компетентност със заплатата
Радостина
Радостина
Байчева
radost.baicheva@gmail.com
Само преди броени дни здравно министерство предложи промени в закона за съсловните организации на професионалистите по здравни грижи. С тях ведомството иска да въведе нива на компетентност при медицинските сестри и да регламентира по-добре продължаващото им обучение. Има ли смисъл от подобна стъпка, как седят нещата в съсловието, попитахме Милка Василева. Тя е председател на съсловната организация на професионалистите по здравни грижи – БАПЗГ.
- Г-жо Василева, смятате ли, че е удачно да се въведат нива на компетентност при медицинските сестри на база на продължаващото им обучение?

- Въвеждането на нива на компетентност не само за медицинските сестри, а за всички професионалисти по здравни грижи е не само удачно, а задължително. Участието в кредитните форми на продължаващото обучение е част от процеса на обучение през целия живот, което е задължително за всички регулирани професии и гарантира, че лицето е сертифицирано да оказва качествени и безопасни здравни грижи. Това е една от основните задачи на БАПЗГ и съсловната организация е законово оторизирирана да организира, контролира, регулира и сертифицира продължаващото обучение на професионалистите по здравни грижи. Съгласно Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните мед. специалисти, Националният съвет по качество на БАПЗГ изработва квалификационна рамка, която се базира на степенуване (разделяне в квалификационни нива), съобразно придобитата квалификация и се представя на Министъра на здравеопазването за утвърждаване. От 10 години тази система работи и непрекъснато се усъвършенства и резултатите показват, че професионалистите по здравни грижи са мотивирани въпреки неблагоприятните професионални условия да се обучават и да усъвършенстват своята квалификация. Многократно през годините на наши форуми са дискутирани правилата за определяне на нивата на компетентност, тази идея е възприета от съсловието като важна както за личния авторитет на професионалиста, така и за общо подобряване имиджа на професията и разбира се, очаква се диференцирано заплащане съобарзно нивото на квалификация. Предложения проект за промяна на закона се приема много добре от съсловието като навременна мярка за повишаване професионалната квалификация в съответствие с Европейската директива 36/2005 и нейната промяна през 2013 г. за задължително продължаващо обучение при взаимното признаване на професионалната квалификация в ЕС.

- Ще се обвържат ли тези нива със заплащането на труда им или с вида дейност, който могат да упражняват?

- Предстои разработването на правила за добра медицинска практика по здравни грижи, с които ще се регламентират дейностите, съотносими към различните нива на компетентност. Това е трудна и отговорна задача, за решаването на която се изисква време, проучване и внедряване на добрия опит, разяснителна и информационна кампания сред съсловието. Нашите очаквания са за активно съдействие от страна на колеги, които вече са придобили своя първи и втори Сертификат като участват в пилотни проекти в различни лечебни заведения. Нашите настоявания са за диференцирано заплащане съобразно квалификационните нива, но това е въпрос от компетенциите на синдикалните организации, Националния рамков договор (НРД) и ръководителите на лечебните заведения. Вече има лечебни заведения в страната, макар и малко, които са възприели този модел на заплащане на труда и това се приема много добре.

- На какво ниво е в момента обучението на медицинските сестри според вас? Каква част от тях се възползват от продължаващото обучение?

- Базовото обучение на медицинските сестри, акушерките и асоциираните мед. специалисти е с много добро качество и отговаря на всички изисквания на Европейските документи. За последните 5 години са проведени 1 511 кредитни мероприятия с 40 866 участници. Тези цифри са доказателство за интереса към продължаващото обучение, организирано от БАПЗГ.

- Какви са основните проблеми на медицинските сестри в страната ни?

- Основните проблеми са обидно ниското заплащане на труда, унизителното отношение към професията и упражняващите я, неприемливите условия на труд, все още нерегламентирани възможности за кариерно израстване.

- Има ли увеличение на средната работна заплата и каква е тя?

- Няма увеличение на средната работна заплата на професионалистите по здравни грижи, в момента тя е около 560 лв., като в немалка част от лечебните заведения тя не е достигната. Също така на много места няма сключен КТД и субективното определяне на работните заплати е факт.

- Спря ли отливът на млади специалисти в България от тази професия?

- Отливът на млади специалисти не спира поради посочените проблеми. Средната възраст при мед. сестри е 53, при акушерките 51, при мед. фелдшери 55.

-  Какво е съотношението на броя сестри спрямо лекарите?

- Съотношението лекари:мед. сестри към момента е 1:0.9. За да говорим за качество на грижите съотношението според световните и европейски стандарти е мед. сестри:пациент, което би трябвало да бъде 1:4. Ние сме далече от подобно постижение, но едва тогава бихме постигнали качество на здравното обслужване.

- Спазва ли се Кодекса на труда в болниците или сестрите работят повече, отколкото трябва, очаквате ли властите да предприемат промени в тази посока?

- Като правило Кодексът на труда се спазва в отделните лечебни заведения, но всички професионалисти по здравни грижи работят поне на две различни работни места, което спасява здравеопазната система от колапс. Поради тази причина контролът за спазване Кодекса на труда е трудна задача и синдромът на изпепеляването е изключително разпространен сред професионалистите по здравни грижи.


Нов тайминг за Детската болница

Нов тайминг за Детската болница

До два месеца трябва да е готов плана за капацитета, чието създаване е следваща стъпка за изграждането й
НЗОК плаща за още 460 легла

НЗОК плаща за още 460 легла

Ръстът е спрямо октомври 2023 г., а средната използваемост на базата в болниците продължава да е нездравословно ниска - под 50%, показват актуалните данни
Живеем средно до 73.5 години

Живеем средно до 73.5 години

Продължителността се е увеличила спрямо 2020 г. и е намаляла спрямо 2013 г., показват данните на НСИ
Тази седмица бе направена първата детска операция на сърце за май

Тази седмица бе направена първата детска операция на сърце за май

В клиниката липсват 8 сестри, има нещо, което не ги мотивира да са там и ние искаме тази причина да бъде изчистена, казва Цветослав Найденов

Две болници с диамантена награда за инсулти

Две болници с диамантена награда за инсулти

Те се връчват от Европейското организация по инсулт за извършване на висок брой тромболизи
Родените бебета в България намаляват

Родените бебета в България намаляват

През миналата година са се появили 57 197 деца, но 6070 от тях са проплакали в чужбина, показват официалните данни на НСИ
Касата с е-карта на болниците и медиците

Касата с е-карта на болниците и медиците

В нея ще има интерактивно предоставяне на информация за договорни партньори, брой легла, а с времето ще се надгражда

Болниците с рекордни приходи за април

Болниците с рекордни приходи за април

Здравната каса е платила на лечебните заведения 406 млн., бюджетът й за годината няма да издържи без алтернатива на лимитите
Гинеколог поема строежа на детска болница

Гинеколог поема строежа на детска болница

На мястото на Николай Борисов в държавната компания застава д-р Влатко Глигоров, съобщиха от здравното министерство

НЗОК иска да смени вида на лимитите

НЗОК иска да смени вида на лимитите

Заговори се за рестрикции в цените на КП, ние сме категорично против, казва д-р Неделчо Тотев
1 2 3 4 5 ... 475 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ